В.І. ХАЛАК, А.Н. МАЙСТРЕНКО, Г.Г. ДІМЧЯ
кандидати с.-г. наук, Лабораторія тваринництва
Інституту сільського господарства степової зони НААН
Головною умовою досягнення генетичного потенціалу продуктивності свиней є організація їхньої повноцінної годівлі з використанням раціонів, які за комплексом основних поживних і біологічно активних речовин відповідають потребі тварин в енергії, протеїні, амінокислотах, мінеральних речовинах та вітамінах.
- П'ятниця, 30 травня 2014 16:11

Інтенсифікація відтворення свиней

М. ЦЕРЕНЮК,  аспірант лабораторії селекційно-технологічних досліджень у свинарстві
Інститут тваринництва НААН, м. Харків
На сьогодні значна частка продукції свинарства в Україні виробляється екстенсивно. Характерними особливостями такого виробництва є: застарілі технології утримання, годівля свиней зерновими сумішами без використання білкових компонентів або незбалансованими комбікормами, використання низькопродуктивних безпорідних тварин. Екстенсивне вирощування свиней не приносить прибутку, а часто є збитковим. Подібна ж картина спостерігається і у найбільш відповідальному процесі свинарства — у відтворенні поголів’я. Адже однією з найважливіших умов, що визначає успіх виробництва свинини, є раціональне використання маточного стада та правильна організація технології відтворення.
- Понеділок, 29 квітня 2013 12:19

Як краще обладнати свинарник

О. ЦЕРЕНЮК, канд. с.-г. наук, доцент 
А. ПАЛАГУТА, канд. с.-г. наук 
Інститут тваринництва НААН
Утримання в більшості господарств із виробництва свинини в Україні має спільні риси навіть при наявності суттєвих специфічних для кожного господарства технологічних рішень. Застаріле обладнання, потреба в проведенні реконструкцій, необхідність зміни профілю приміщень та інше потребують проведення пошуку шляхів реалізації цих заходів. Однак присутність на ринку значної кількості варіантів вирішення цих питань дуже часто заплутують власників підприємств. Отже, для запобігання зайвих витрат при обранні технологічних рішень необхідно враховувати технологічні особливості окремого обладнання та керуватись доцільністю при його виборі.
- Середа, 14 листопада 2012 15:29

Робота у центрі запліднення

altМарія ЯРОШКО, ветеринарний лікар, магістр MBA, співробітник НімАЦ
В умовах сучасних свинокомплексів проводити запліднення свиноматок природним шляхом стало практично неможливо. При цьому організувати роботу з проведення запліднення стає дедалі важче, зважаючи на складність формування відповідних за розміром груп свиней із бажаним яскравим проявом ознак охоти, оптимальне використання тваринницьких приміщень та інших виробничих факторів. 
Марія Ярошко, ветеринарний лікар, магістр MBA, співробітник НімАЦ
Були часи, коли вагомим проривом в утриманні свиней вважався перехід від прив’язного утримання до безприв’язного. Одними з перших захисники тварин вели тоді боротьбу за покращення умов утримання та примушували всю сільськогосподарську спільноту звільнитися від стереотипів старої технології та з надією поглядати у майбутнє.
 

alt

Сучасна племінна база в свинарстві України для забезпечення постійного прогресу потребує проведення спрямованої методичної селекційної роботи, однак при цьому в різних господарствах селекційні підходи різні. Одним із найбільш ефективних методів є індексна селекція.
У цьому випадку використовуються індекси, що суттєво відрізняються як за ефективністю, так і за повнотою інформації. До цього часу розроблено і застосовується значна кількість індексів, що включають як ознаки однієї продуктивної групи, так і різних груп.

alt

Максимальної продуктивності в товарному свинарстві можна досягнути лише при застосуванні промислового схрещування та породно-лінійної гібридизації, адже у порівнянні з чистопорідним розведенням за окремими показниками додаткова продукція може становити до 10-15%. Найбільший приріст продукції спостерігається за показниками відтворювальних якостей свиноматок, що є важливим моментом у світі низької багатоплідності у маток кращих фінальних м'ясних генотипів - порід дюрок та п'єтрен.

Please publish modules in offcanvas position.