Кози і вівці з «пропискою»

Кози і вівці з «пропискою»

/ У правовому полі / П'ятниця, 14 грудня 2018 13:09

Після ідентифікації тварини в господарстві юридична або фізична особа зобов’язана здійснити дії із реєстрації тварини в Реєстрі тварин. Для цього власник/утримувач самостійно або з допомогою працівника Адміністратора Реєстру тварин заповнює реєстраційну відомість овець/кіз на одну тварину або групу тварин.

Реєстраційна відомість овець/кіз містить дані про: країну походження тварини (за умови її імпорту); господарство, де тварину ідентифіковано; тварину; походження тварини; стан здоров’я тварини.

Дані про породу (тип) вказують відповідно до класифікатора порід овець, що розводяться в Україні, та класифікатора порід кіз, що розводяться в Україні. Належність тварини до певної породи (типу) визначають згідно з розділом 3 Інструкції із бонітування овець, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року № 242, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за № 679/8000.

13 380 74Дані про батька тварини вказуються тільки за умови застосування у господарстві в процесі відтворення методів штучного осіменіння або ручного парування та ведення і наявності відповідних записів за формою № 3-вкз «Журнал з відтворення стада овець (кіз) за 20__ рік», затвердженою наказом Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2003 року № 242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2003 року за № 679/8000.

Під час внесення до реєстраційної відомості овець/кіз інформації щодо походження тварин працівник Адміністратора Реєстру тварин чи власник/утримувач тварини повинен застосовувати дані форм племінного обліку, що ведуться в господарстві.

Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини, за яким закріплене певне господарство та до якого звертаються працівник Адміністратора Реєстру тварин чи власник/утримувач тварини, вносить до реєстраційного документа дані щодо стану здоров’я тварини та засвідчує їх своїм підписом і печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Заповнену реєстраційну відомість овець/кіз власник/утримувач протягом п’яти робочих днів надсилає до Адміністратора Реєстру тварин. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів із дати отримання реєстраційної відомості овець/кіз вносить інформацію про тварин до Реєстру тварин та в установленому порядку протягом п’яти робочих днів із дня отримання даних щодо реєстрації тварини здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва. За умови наявності у власника/утримувача тварин та відповідної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, доступу до Реєстру тварин реєстрація тварин у Реєстрі тварин, заповнення реєстраційної відомості овець/кіз та реєстрація переміщення тварин здійснюється за допомогою електронної форми документів у Реєстрі тварин. Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.

 

Оформлення, видача та обіг реєстраційного свідоцтва

Після реєстрації тварини в Реєстрі тварин Адміністратор Реєстру тварин здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва овець/кіз. Реєстраційне свідоцтво видається на кожну тварину, ідентифіковану в установленому порядку, у тому числі імпортовану з країни, де функціонує система ідентифікації і реєстрації тварин, що відповідає вимогам Європейського співтовариства.

Власник/утримувач має право на переміщення тварини за умови, якщо на неї видано реєстраційне свідоцтво. Строк дії реєстраційного свідоцтва необмежений. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за винятком коду країни, де тварину ідентифіковано. Цифрова інформація вноситься до реєстраційного свідоцтва арабськими цифрами. Записи на першій сторінці реєстраційного свідоцтва завіряє Адміністратор Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин оформляє реєстраційне свідоцтво протягом п’яти робочих днів із дня отримання даних щодо реєстрації тварини.

Обмін і видача нового реєстраційного свідоцтва проводиться у разі: 1) пошкодження чи втрати; 2) виявлення помилок.

 

Переміщення тварин

Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише тоді, коли тварину ідентифіковано, зареєстровано в Реєстрі тварин і на неї видано реєстраційне свідоцтво.

У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач зобов’язаний:

 

1) за відсутності доступу до Реєстру тварин унести дані про вибуття з господарства до паперової форми книги обліку тварин, заповнити зворотний бік реєстраційного свідоцтва та два примірники відомості переміщення тварин. У разі наявності доступу до Реєстру тварин відомість переміщення тварин заповнюється в електронному вигляді в Реєстрі тварин;

2) разом із реєстраційним свідоцтвом та заповненими примірниками відомості переміщення звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для отримання в установленому порядку відповідних ветеринарних документів;

3) у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках до даних реєстраційного свідоцтва і передати фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику реєстраційне свідоцтво та другий примірник відомості переміщення у разі заповнення в паперовому вигляді.

 

Під час звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до реєстраційного свідоцтва дані щодо проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок, підписує та засвідчує записи печаткою, а також засвідчує достовірність паперової або електронної відомості переміщення тварин.

Власник/утримувач повідомляє Адміністратора Реєстру тварин про вибуття тварини із господарства шляхом надсилання першого примірника відомості переміщення тварин протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

Юридична або фізична особа, до господарства якої прибула тварина, зобов’язана:

 

1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва;

2) здійснити дії із реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та реєстраційного свідоцтва;

4) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення тварин і протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

 

Заповнення відомості переміщення тварин, четвертої сторінки реєстраційного свідоцтва та внесення записів до книги обліку тварин здійснює в господарстві:

 

  • юридичної особи — власник/утримувач або відповідальна особа господарства;
  • фізичної особи — власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин.

 

Дані, внесені до відомості переміщення тварин у паперовому вигляді, засвідчують підписом попередній власник/утримувач під час вибуття та новий власник/утримувач під час прибуття тварини з/до господарства. Якщо відомість переміщення тварин заповнює працівник Адміністратора Реєстру тварин, дані засвідчуються кодом і підписом.

Бланки відомості переміщення тварин юридичні та фізичні особи отримують в Адміністратора Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів із дня отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин.

У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з метою її забою протягом п’яти днів) власник/утримувач зобов’язаний:

 

1) замовити та прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним номером (за винятком, якщо тварину в установленому порядку ідентифіковано та імпортовано з країни, де функціонує офіційна система ідентифікації та реєстрації овець і кіз, що відповідає вимогам Європейського співтовариства);

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин;

3) зареєструвати тварину в Реєстрі тварин та отримати реєстраційне свідоцтво на неї.

 

У разі прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод відповідальна особа цих підприємств зобов’язана:

 

1) у момент прибуття тварини — перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва та відомості переміщення тварин;

2) здійснити дії із реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не зареєстроване;

3) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин, реєстраційного свідоцтва;

4) внести дані про прибуття тварини у відомість переміщення тварин, одержану від попереднього власника/утримувача, і протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати її в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

 

Якщо тварину відправляють на ринок, виставку або інше місце зосередження тварин, у тому числі й на віддалені випаси, власник/утримувач зобов’язаний: перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва; за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин; забезпечити супроводження тварини реєстраційним свідоцтвом.

Відповідальна особа ринку, виставки чи іншого місця зосередження тварин зобов’язана: перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва; за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин; протягом п’яти робочих днів надіслати Адміністратору Реєстру тварин інформацію про перебування тварини в господарстві.

У разі виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також втрати господарством свого статусу щодо ветеринарно-санітарного благополуччя обмеження переміщення тварин проводиться відповідно до чинного законодавства України. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу власника/утримувача до Реєстру тварин та супроводжувати тварину — у разі їх пред’явлення в електронному вигляді.

 

Забій, падіж (загибель), утилізація ідентифікованих тварин

У разі забою (утилізації) тварини у господарстві юридичної особи, що проводить діяльність із забою (утилізації), власник/утримувач, відповідальна особа господарства зобов’язані внести до паперової форми книги обліку тварин і реєстраційного свідоцтва дату та причину забою (утилізації), зняти з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати забою (утилізації) тварини надіслати реєстраційне свідоцтво Адміністратору Реєстру тварин для його знищення в установленому порядку і внесення до Реєстру тварин інформації про забій (утилізацію) тварини.

13 380 75Фізична особа у разі забою тварини в господарстві зобов’язана звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до реєстраційного свідоцтва дати та причини забою, знімає з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надсилає засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини реєстраційне свідоцтво до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення реєстраційного свідоцтва в установленому порядку.

У разі наявності доступу до Реєстру тварин всі записи вносяться до Реєстру тварин.

У разі падежу тварини юридична та фізична особа зобов’язані запросити спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві власника або на ветсанзаводі.

У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини у господарстві юридичної особи власник/утримувач, відповідальна особа зобов’язані: 1) внести до паперової форми книги обліку тварин і реєстраційного свідоцтва дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації; 2) надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнене реєстраційне свідоцтво для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель) та утилізацію тварини.

У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини у господарстві фізичної особи власник зобов’язаний звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до реєстраційного свідоцтва та книги обліку тварин дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчене державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнене реєстраційне свідоцтво для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель) та утилізацію тварини.

Реєстраційні свідоцтва, які надійшли до Адміністратора Реєстру тварин у разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварин, підлягають знищенню в установленому порядку. Власник/утримувач знищує зняті з тварин бирки так, щоб унеможливити їх повторне використання.

 

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, професор
Київського національного університету ім. Т. Шевченка

1

 19 вересня 2019
Компанія з турецькими інвестиціями ТОВ «Агро-Байхао» до кінця поточного року планує запустити завод з переробки висівок в гранули в Херсоні.
Компанія з турецькими інвестиціями ТОВ «Агро-Байхао» до кінця поточного року планує запустити завод з переробки висівок в гранули в Херсоні.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним ...
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з ...
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
19 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.