Імпорт продуктів та кормів: процедури контролю

Імпорт продуктів та кормів: процедури контролю

/ У правовому полі / Середа, 12 лютого 2020 15:00

Правові процедури встановлення спеціальних умов ввезення харчових продуктів та кормів в Україну.

Відповідно до приписів чинного законодавства України, у разі спалаху на території іншої країни хвороб, внесених до списку хвороб, затвердженого Міжнародним епізоотичним бюро, чи інших хвороб, які становлять загрозу для здоров’я людини та/або тварини, або у разі виявлення таких хвороб у вантажі з продуктами, Держпродспоживслужба може:

  • встановити заборону на ввезення (пересилання) вантажів із продуктами з усієї території зазначеної країни або її окремої частини (зони або компартмента) та, за необхідності, з країни транзиту;
  • запровадити спеціальні умови щодо вантажів із продуктами, які надходять зі цієї країни або її окремої території (зони або компартмента).

 

Зазначені заходи спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки України та регулюються Законом України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 травня 2017 року, а також Порядком встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, який затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2019 року № 869. Встановлення спеціальних умов імпорту є засобом усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози для здоров’я людини та/або тварини, пов’язаної із ризиком наявності небезпечного фактору у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.

Спеціальні умови ввезення харчових продуктів та кормів встановлюються з урахуванням інформації, наданої компетентним органом країни-експортера та після результатів державного контролю, здійсненого компетентним органом України у відповідній країні-експортерові.

Держпродспоживслужба на підставі результатів державного контролю вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, якими встановлено невідповідність харчових продуктів або кормів з інших країн, інформації, отриманої від компетентних органів країн-експортерів, наукових установ та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також результатів державного контролю, здійсненого компетентним органом України у відповідній країні-експортерові, здійснює оцінку відповідного ризику та у разі перевищення ним прийнятного рівня подає протягом п’яти робочих днів пропозиції до Мін­економіки щодо необхідності встановлення спеціальних умов імпорту.

Пропозиції Держпродспоживслужби про необхідність встановлення спеціальних умов імпорту містять відомості про:

1) інформацію, що стала підставою для подання пропозицій;

2) інформацію про небезпечний фактор, наявність якого у вантажах з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, є підставою для подання пропозицій;

3) вид харчових продуктів та/або кормів, щодо яких існує загроза наявності небезпечного фактору, із зазначенням опису товару та коду згідно з УКТЗЕД;

4) кількість вантажів із харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які за результатами державного контролю на кордоні визнано небезпечними через наявність у них відповідної загрози;

5) кількість випадків виявлення відповідного небезпечного фактору в харчових продуктах або кормах, що походять з інших країн та були ввезені (переслані) у встановленому порядку на митну територію України;

6) інформацію про інші країни, які встановили спеціальні умови імпорту у зв’язку із загрозою наявності відповідного небезпечного чинника в імпортованих ними вантажах з харчовими продуктами та кормами;

7) вид (види) спеціальних умов імпорту, які необхідно встановити для усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози наявності у вантажах небезпечного фактору.

 

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів розглядає пропозиції Держпродспоживслужби стосовно запровадження спеціальних умов імпорту та ухвалює рішення про встановлення або відмову у встановленні спеціальних умов ввезення. Таке рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки в день його ухвалення та надсилається до Держпродспоживслужби.

01 02 416 417 82

Спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів можуть бути встановлені як для одного виду харчового продукту або корму, так і для групи харчових продуктів або кормів. Вони можуть запроваджуватися щодо країни, її окремої території (зони або компартмента), групи країн. Такі умови встановлюються на основі оцінки ризику, якою підтверджується наявність відповідної загрози для здоров’я людини та/або тварини, та можуть включати:

1) Затвердження переліку країн-експортерів, з яких дозволяється ввезення (пересилання) на митну територію України вантажів з окремими видами харчових продуктів та кормів. Країна-експортер (її окрема територія) вноситься до переліку у разі надання компетентним органом належних гарантій щодо відповідності (еквівалентності) її системи державного контролю законодавству України.

2) Затвердження спеціальних форм міжнародних сертифікатів, якими повинні супроводжуватися вантажі з окремими видами харчових продуктів та кормів.

3) Встановлення особливих умов імпорту вантажів з окремими видами харчових продуктів та кормів, а саме:

а) проведення діагностичних досліджень стосовно тварин, з яких отримано харчові продукти та корми тваринного походження, та/або умов їх вакцинацій та/або карантинування;

б) методи обробки та/або переробки харчових продуктів та кормів залежно від території їх походження (країна, її окрема територія, зона або компартмент);

в) обов’язковість ввезення вантажу через призначений прикордонний інспекційний пост або призначений пункт пропуску на державному кордоні України;

г) обов’язковість проведення лабораторного дослідження (випробування) відібраного з вантажу зразка та супроводження вантажу відповідним висновком (звітом) акредитованої лабораторії;

д) обов’язковість іншого заходу за умови, що такий застосовується хоча б однією країною-експортером щодо вантажів, які ввозяться (пересилаються) на її територію, або якщо такий захід рекомендований відповідною міжнародною організацією, членом якої є Україна.

 

Інформація про спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента), оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держ­продспоживслужби в день їх запровадження.

Держпродспоживслужба веде облік інформації, необхідної для оцінки ефективності встановлених спеціальних умов імпорту. Зазначена інформація надається Мін­економіки щокварталу, не пізніше десятого числа наступного за звітним періодом місяця, з пропозиціями щодо продовження застосування або скасування спеціальних умов імпорту. За результатами розгляду наданих Держпродспоживслужбою інформації і пропозицій, Мін­економіки надає висновок щодо продовження застосування або скасування спеціальних умов імпорту.

Рішення про скасування спеціальних умов імпорту ухвалюється Мінекономіки протягом п’яти робочих днів після отримання відповідних пропозицій від Держпродспоживслужби. Повідомлення про скасування спеціальних умов імпорту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки в день його ухвалення.

 

Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юридичних наук,
професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 03 червня 2020
Станом на 14 травня 2020 року, мала приватизація державного майна принесла до Держбюджету майже 474 млн грн.
Станом на 14 травня 2020 року, мала приватизація державного майна принесла до Держбюджету майже 474 млн грн.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Закон України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» передбачає поширення пільги ПДВ на ввезення племінних чистопорідних тварин на сільськогосподарського товаровиробника.
Закон України № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» передбачає поширення пільги ПДВ на ввезення племінних чистопорідних тварин на сільськогосподарського товаровиробника.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Користувач зможе подати документи для реєстрації дільниці за місцем проживання, а його заявку зможуть обробити органи Держгеокадастру в інших областях.
Користувач зможе подати документи для реєстрації дільниці за місцем проживання, а його заявку зможуть обробити органи Держгеокадастру в інших областях.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Цьогоріч настане час «Ч» для молочної галузі, якщо нічого не змінювати. Згідно із прогнозами, переробна галузь зменшить переробку до кінця року на 120 тис. т молока.
Цьогоріч настане час «Ч» для молочної галузі, якщо нічого не змінювати. Згідно із прогнозами, переробна галузь зменшить переробку до кінця року на 120 тис. т молока.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Холодна погода у травні затримує початок сезону ранніх ягід і фруктів у країні. Зокрема 21-22 травня в деяких регіонах країни температура повітря вночі опускалася нижче нуля, завдавши шкоди врожаю фруктів.
Холодна погода у травні затримує початок сезону ранніх ягід і фруктів у країні. Зокрема 21-22 травня в деяких регіонах країни температура повітря вночі опускалася нижче нуля, завдавши шкоди врожаю фруктів.
03 червня 2020
 03 червня 2020
Система для продажу земельних ділянок державного підприємства СЕТАМ пройшла випробування і готова до проведення аукціонів, для її реалізації потрібно тільки постанова Кабінету міністрів, що визначає процедуру таких торгів.
Система для продажу земельних ділянок державного підприємства СЕТАМ пройшла випробування і готова до проведення аукціонів, для її реалізації потрібно тільки постанова Кабінету міністрів, що визначає процедуру таких торгів.
03 червня 2020

Please publish modules in offcanvas position.