soniashnyk

Отримання інформації з державного земельного кадастру: новели правового регулювання

/ У правовому полі / Вівторок, 12 липня 2016 16:02
Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент 
КНУ ім. Т. Шевченка
З 1 березня 2016 р. набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 р., метою якого є оптимізація надання публічних послуг відповідно до державних стандартів з урахуванням необхідності забезпечення територіальної доступності.

 

Адмінпослуги оптимізовано
Одним із напрямів оптимізації надання адміністративних послуг, які мають найбільший попит серед жителів територіальних громад, є спрощення процедури отримання інформації з Державного земельного кадастру. З цією метою зазначеним Законом України від 10 грудня 2015 р. внесено ряд змін до Земельного кодексу України, а також Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Державний земельний кадастр». При цьому право на надання земельної кадастрової інформації набувають посадові особи органів місцевого самоврядування, у тому числі адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Інформація з Державного земельного кадастру тепер надаватиметься також в електронній формі, в першу чергу нотаріусам і державним реєстраторами речових прав, що дозволить забезпечити швидке та комплексне надання ними послуг.
 
Зокрема, згідно змін до ст. 12 Земельного кодексу України та ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст віднесено надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
 
Порядок надання відомостей з
Державного земельного кадастру
Цей порядок визначений у Законі України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р. Відповідно до ст. 9 цього Закону внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Для державних кадастрових реєстраторів інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр», буде надаватися в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями з Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги», або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації. Стажування особи у сфері земельних відносин проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка. Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган місцевого самоврядування працювала державним кадастровим реєстратором протягом останніх двох років. Порядок проведення стажування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Право на отримання відомостей з Державного земельного випадках набувають також нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та особи, які відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації.
 
Оприлюднення відомостей
Державного земельного кадастру
На офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про:
 
 • межі адміністративно-територіальних одиниць;
 • кадастрові номери земельних ділянок;
 • межі земельних ділянок;
 • цільове призначення земельних ділянок;
 • розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права);
 • обмеження у використанні земель та земельних ділянок;
 • зведені дані кількісного та якісного обліку земель;
 • нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок;
 • земельні угіддя;
 • частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
 • координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;
 • бонітування ґрунтів;
 • інші відомості про земельні ділянки, крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
Зазначені відомості підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.
 
Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень.
 
Перегляд, копіювання та роздрукування інформації, зазначеної у пункті «ї», здійснюються за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.
 
Орган, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, за заявою суб’єкта речового права на земельну ділянку зобов’язаний надати йому інформацію про осіб, які отримали доступ до інформації про цього суб’єкта в Державному земельному кадастрі.
 
Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру зазначених у пунктах «а»–«є», «ї» здійснюються безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах «ж»–«і», — за плату, розміри якої встановлюються Законом України «Про Державний земельний кадастр».
 
Порядок користування відомостями
Державного земельного кадастру
Відомості з Державного земельного кадастру будуть надаватися державними кадастровими реєстраторами у формі:
 
 • витягів з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру;
 • довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 • викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 • копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 
Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, надаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.
 
Користування відомостями з Державного земельного кадастру також може здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання. Такий доступ надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам і підрозділам Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування. Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки, сформований як викопіювання з кадастрової карти (плану) території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку є обов’язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки (крім складення заповітів). Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви.
 
Відомості Державного земельного кадастру надаються на платній основі, крім випадків, визначених Законом України «Про Державний земельний кадастр». Для здійснення повноважень, визначених законом, органи державної влади та органи місцевого самоврядування користуються відомостями і документами Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, на безоплатній основі.
 
За надання відомостей справляється адміністративний збір:
 
 • за витяг з Державного земельного кадастру про: земельну ділянку — 0,05 розміру мінімальної заробітної плати; обмеження у використанні земель — 0,055 розміру мінімальної заробітної плати; землі в межах адміністративно-територіальних одиниць — 0,06 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), — 0,06 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) — 0,03 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру — 0,03 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:2000–1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000–1:10000 за межами населених пунктів) — 0,065 розміру мінімальної заробітної плати; частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, — 0,07 розміру мінімальної заробітної плати; координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) — 0,065 розміру мінімальної заробітної плати; бонітування ґрунтів (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:5000–1:10000 за межами населених пунктів) — 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
 • за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, — 0,13 розміру мінімальної заробітної плати.
 
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
 
На отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право: фізичні та юридичні особи, за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи; органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації своїх повноважень, визначених законом.
 
Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявник або уповноважена ним особа подає Державному кадастровому реєстратору або іншій особі, яка надає відомості з Державного земельного кадастру:
 
 • заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 • документ про оплату послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру;
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).
 
У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Такі заяви розглядаються у позачерговому порядку.
 
Заява з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка надає відомості з Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку — у день надходження заяви) надає заявнику передбачений Законом України «Про Державний земельний кадастр» документ або надає мотивовану відмову у наданні такого документа.
 
Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку особи та органи можуть подати заяву в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
 
У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
Видача відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивованої відмови у наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей з Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються.
 
Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у разі, якщо:
 
 • у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
 • із заявою звернулася неналежна особа;
 • документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
 
Право на отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них мають:
 
 • щодо документації, на підставі якої внесені відомості до Поземельної книги на земельну ділянку, — особи, яким належить речове право на цю земельну ділянку;
 • щодо інших документів (крім документів, що містять державну таємницю) — фізичні та юридичні особи.
 
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування мають право на отримання засвідчених копій усіх документів Державного земельного кадастру та витягів з них, якщо це пов’язано із здійсненням ними повноважень, встановлених законом.
 
Витяг з Державного земельного кадастру підписується Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування, нотаріусом та посвідчується його печаткою.

 

 06 квітня 2020
Цьогоріч в Україні заплановано засіяти на 40 тис. га більше площ під гречкою, що на 40% більше, ніж минулоріч і достатньо, щоб закрити питання дефіциту гречки у країні.
Цьогоріч в Україні заплановано засіяти на 40 тис. га більше площ під гречкою, що на 40% більше, ніж минулоріч і достатньо, щоб закрити питання дефіциту гречки у країні.
06 квітня 2020
 06 квітня 2020
За даними тижневого моніторингу закупівельних цін на свинину, за підсумками першого тижня квітня середньоринкова позначка послабилась на 6,8%, зупинившись на рівні 46,8 грн за кг. 
За даними тижневого моніторингу закупівельних цін на свинину, за підсумками першого тижня квітня середньоринкова позначка послабилась на 6,8%, зупинившись на рівні 46,8 грн за кг. 
06 квітня 2020
 06 квітня 2020
У 2019/20 маркетинговому році, згідно з аналізом прогнозу FAO-AMIS, пропозиція зерна кукурудзи у світі зросте лише на 0,65%, а початкові запаси очікує скорочення на 2,13%.
У 2019/20 маркетинговому році, згідно з аналізом прогнозу FAO-AMIS, пропозиція зерна кукурудзи у світі зросте лише на 0,65%, а початкові запаси очікує скорочення на 2,13%.
06 квітня 2020
 06 квітня 2020
Україна та Південна Корея мають намір посилити співпрацю в аграрному секторі, зокрема, збільшити товарообіг між країнами.
Україна та Південна Корея мають намір посилити співпрацю в аграрному секторі, зокрема, збільшити товарообіг між країнами.
06 квітня 2020
 06 квітня 2020
У березні індекс цін на продовольчі товари ФАО порівняно лютим знизився на 4,3% до 172,2 п. Динаміку цін наразі визначають не пропозиції, а попит на товари, зменшення якого погіршує економічні перспективи.
У березні індекс цін на продовольчі товари ФАО порівняно лютим знизився на 4,3% до 172,2 п. Динаміку цін наразі визначають не пропозиції, а попит на товари, зменшення якого погіршує економічні перспективи.
06 квітня 2020
 06 квітня 2020
Цього року озимі на полях відновили вегетацію достатньо рано – ще наприкінці лютого, відтак це рослини мають менший ризик зазнати весняної посухи.
Цього року озимі на полях відновили вегетацію достатньо рано – ще наприкінці лютого, відтак це рослини мають менший ризик зазнати весняної посухи.
06 квітня 2020

Please publish modules in offcanvas position.