Банер
№6(325) березень 2016
№6(325) березень 2016

 

М'ясна продуктивність

Фінансування АПК

Нове страхування убезпечить від погодних ризиків
Дмитро СІРИЙспеціально для "АС"
Останніми роками зростають ризики втрат врожаю через кліматичні зміни. Тим часом до традиційного страхування більшість аграріїв поки що не мають довіри. На початку 2016 року в Україні з’явився новий інструмент, який покликаний змінити цю ситуацію.
...

Детальніше >>

Вигідні фінансові інструменти для аграріїв
Ми зацікавлені у максимальній ефективності роботи наших клієнтів. Тому хочемо запропонувати найцікавіші продукти для них. Особливо це стосується аграрного сектору.
...

Детальніше >>

Економічний гектар

Хотіли як краще? Не експортом єдиним
Лідія КУДРЯВЦЕВА, спеціально для "АС"
Сировинні ринки не мають перспективи, аграрна галузь не може бути локомотивом економіки держави, а зростання обсягів експорту сільгосппродукції не слід ставити за пріоритетну мету діяльності Мінагрополітики України. Натомість потрібно розвивати переробку і внутрішнє споживання. Такі думки дедалі частіше висловлюють українські експерти і наводять на підтвердження своїх слів невтішну статистику....
Детальніше >>

Імпортозаміщення агропродукції: можливість є!
Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук,
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності
Кіровоградської державної сільськогосподарської ДС НААН
Імпорт аграрної продукції становить вагому частку в зовнішньоекономічній діяльності. Тому доцільно зосередити увагу на тих сегментах його структури, які можуть в Україні вироблятися та в перспективі бути заміщені, що дозволить покращити платіжний...
Детальніше >>

Інфраструктура ринку

Молочарство сьогодні: тривоги й сподівання
Василь ЗАГАРНИЙ, Ігор ПЕТРЕНКО
спеціально для "АС"
Реалії й перспективи молочної галузі України обговорювалися на Східноєвропейському конгресі, що пройшов 2–4 березня у Києві. Виробництво молочних продуктів у порівнянні із попереднім роком скоротилося. Рекордно низьким за останні 20 років став обсяг переробки молока. Але!.. Виробники молока, його переробники та інші учасники ринку обговорили умови співпраці молочарів країн Європи і побачили чималі перспективи д...
Детальніше >>

Коли ж земля стане прозорою?
Василь ЗАГАРНИЙ, Ігор ПЕТРЕНКО
спеціально для "АС"
Щонайменше 9 млн га української землі використовується «втемну», у незареєстрованій оренді. Ким? Як? На яких умовах? Невідомо. Запровадження моніторингу земельних відносин має дати відповіді на ці гострі питання, а також на багато інших, створивши передумови й механізми для зупинення непрозорих схем та махінацій із землею....
Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Весняне підживлення озимини: класичні та альтернативні методи
Назар УМРИХІНканд. с.-г. наук, завідувач лабораторією біоадаптивних
технологій в АПВ Кіровоградської ДСГДС НААН
Микола МОСТІПАНканд. біолог. наук, завідувач кафедрою загального
землеробства КНТУ
Володимир САВРАНЧУКканд. с.-г. наук, директор ДП «ДГ «Елітне»
Кіровоградської ДСГДС НААН»
Володимир КУРЦЕВканд. с.-г. наук, заступник директора з науково-інноваційної
діяльності та р...
Детальніше >>

Селекція соняшнику: орієнтація на прибуток
Віктор ТИМЧУК
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Науково обґрунтоване зональне розміщення посівів соняшнику з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов України і біологічних особливостей культури дозволяє за рахунок ефективної селекції повною мірою реалізувати її потенціал. Для будь-якого виробника, щоб зорієнтуватися та правильно обрати високоврожайний гібрид, варто мати уяву про пріоритетні напрями та результативність відповідного селекційного забезпечення....
Детальніше >>

Повернути цукрові пріоритети
В. М. СІНЧЕНКОдоктор с.–г. наук
В. І. ПИРКІНканд. економ. наук
С. М. МАНДРОВСЬКАстарший науковий співробітник
Л. Н. ГІЗБУЛЛІНАнауковий співробітник
В. П. МОСКАЛЕНКОнауковий співробітник 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Основними важелями економічного прогресу бурякоцукрового підкомплексу АПК є впровадження високоефективних технологій, які забезпечують підвищення продуктивності цукров...
Детальніше >>

Вплив обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість посівів ячменю ярого
О. І. ЦИЛЮРИКдоктор с.–г. наук
В. П. ШАПКАнауковий співробітник
Державна установа Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Одним з обмежувальних факторів отримання високого урожаю зерна ячменю ярого є рівень забур’яненості його посівів. Бур’яни, як правило, за рахунок своєї надземної маси затіняють і заглушують рослини ячменю, внаслідок чого останній розвиваються повільніше, у нього зменшується інтенсивність фотосинтезу ...
Детальніше >>

Інтенсивний підхід до кукурудзи
Ігор СЕМЕНЯКА, канд. с.-г. наук, в. о. директора
Олена ГРИГОР’ЄВА, канд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник лабораторії землеробства
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, вчений секретар
Кіровоградської ДСГДС НААН
Виробництво зерна кукурудзи у нашій країні дуже часто відбувається екстенсивним шляхом (за рахунок розширення посівних площ). Однак аби інтенсифікувати виробництво, потрібно володіти важливими нюансами технології, що дозволяє досягти ...
Детальніше >>

Готуємось до сівби сої
Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук
Сергій АРТЕМЕНКОканд. с.-г. наук, 
ДУ Інститут СГстепової зони НААН України
Весняні польові роботи в технологічному циклі вирощування сої розпочинають при фізичній стиглості ґрунту, яка на легких за механічним складом відмінах настає при вологості 40–70% від найвищої вологоємності, на важких — 50–65%. Для чорноземів оптимальна вологість становить 15–18% (по відношенню до абсолютно сухого ґрунту)....
Детальніше >>

Сучасне тваринництво

Стабільність силосу: як результат правильної заготівлі, зберігання та відбору при згодовуванні
Марія ЯРОШКОветеринарний лікар, магістр МВА
Враховуючи велику частку силосу у загальному раціоні великої рогатої худоби, його якість суттєво визначає продуктивність тварин, впливає на збереження їхнього здоров’я та подовження строку продуктивного використання.
...

Детальніше >>

М’ясна продуктивність бугайців різних порід
В. С. КОЗИРЬдоктор с.-г. наук, 
професор, академік УААН,
Інститут тваринництва центральних районів УААН
Викладено результати досліджень формування м’ясної продуктивності бугайців молочних, комбінованих та м’ясних порід, типів і помісей в онтогенезі.
...

Детальніше >>

У правовому полі

Документація із землеустрою: схеми та проекти
Т. О. КОВАЛЕНКО, доктор юрид. наук, доцент
КНУ імені Тараса Шевченка
Верховна Рада України 2 червня 2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», який набув чинність із 27 червня 2015 р. Вказаним Законом внесено ряд змін та доповнень до Земельного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про порядок виділенн...
Детальніше >>

Механізація АПК

У пошуках альтернативи: біобутанол
Юрій НОСЕНКО, канд. с.-г. наук
спеціально для "АС"
Енергетика України поки що значною мірою базується на імпорті енергетичної сировини — нафти, газу, бензину, ціна на яку постійно зростає, і ця тенденція буде посилюватися з року в рік, оскільки видобуток викопних джерел енергії скорочується, і в найближчій перспективі запаси цих енергоносіїв будуть вичерпані. Застосування нових джерел енергії (водень, пряме перетворення сонячної енергії на електричну, термоядерний синтез) ...
Детальніше >>

Оновлені потужності АМАКО, або як стати ближчим до клієнта
Дмитро РАДІОНОВ, спеціально для "АС"
Тут криза, кожну копійку відкладати треба, а вони в цей час купу грошей вкладають у підняття рівня своїх, і без того гарно працюючих, представництв. Нащо їм це?! Відповідь проста, як сказав президент АМАКО Адріано Луз: «Погані часи проходять, а клієнт залишається». Саме тому низка філій компанії зустріли цьогорічну посівну модернізованими, а деякі і на новому місці. На відкритті одного такого представництва в м. Одеса побували і ми....
Детальніше >>

Комбайни для качанів
Василь ЗАГАРНИЙ, спеціально для "АС"
У господарствах, що займаються насінництвом, використовується спеціальна збиральна техніка — кукурудза нею збирається у качанах. Тобто ці машини — не такі, як для масового аграрного виробництва зернових. Вони компактні, при тому доволі недешеві, але без них іноді обійтися неможливо....
Детальніше >>

Ідеї & тренди

Ферма на воді — аграрне майбуття?
Василь ЗАГАРНИЙ, спеціально для "АС"
Збільшення населення Землі, скорочення обсягу земель, придатних до аграрної діяльності, а також зміни й коливання клімату — це нові виклики для людства. У деяких країнах Південної Азії розповсюджені села й ферми на воді, які вміло використовують ресурси довкілля: сонце, воду і вітер. Сучасні інженери розвинули цю ідею і пропонують концепцію плаваючих багатофункціональних ферм....
Детальніше >>

Зберігання

Нова мода: модулі для зерна
Василь ЗАГАРНИЙ, Григорій МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ
спеціально для "АС"
На українському ринку є вже компанії, які пропонують для зберігання зерна мобільні модульні зерносховища, зручні у монтажі й використанні. Таке обладнання для великих і малих фермерських господарств є альтернативою традиційним системам зберігання зерна. Воно дозволяє гнучко реагувати на коливання ринкових умов, уникати довгочасних проблем із землевідведенням і дозвільною будівельною документацією, еконо...
Детальніше >>