Банер
№7(326) квітень 2016
№7(326) квітень 2016

 

Вплив добрив

Подія

Формули довіри від DuPont Pioneer
Наталія АНТОНЕНКО, спеціально для "АС"
Ми ввечері сім’єю склали панно з соняшникового і кукурудзяного насіння. Особливо дітям було цікаво. Усі заготовки для цього витвору подарували учасникам традиційного Медіа Клубу з журналістами аграрної галузі України його організатори з DuPont Pioneer. Крім того, дали майстер-клас, як із рідкого фарфору творити квіти, а з простих продуктів — корисні коктейлі. Щоб уже ніхто не сумнівався в оригінальності та інноваційності цієї команди....
Детальніше >>

Хакатон: ІТ-шний та аграрний марафон
Ірина САДОВА, спеціально для "АС"
Маєте проблему — віддайте її на хакатон. Хакатон — це такий звичний для ІТ-шників майданчик, куди вони приносять свої ідеї, збирають команди і швидко (десь за кілька десятків годин) творять конкретні інноваційні проекти. Унікально масовий та результативний Всеукраїнський Хакатон Аграрних Інновацій відбувся у Києві наприкінці лютого....
Детальніше >>

Фінансування АПК

«Вексель під 1%»: дешевші гроші для невеликих господарств
Ірина БОВЧАЛЮК, спеціально для "АС"
Доступніший спосіб отримати фінансування для малого та середнього агробізнесу запропонували троє партнерів — компанія «Байєр», Райффайзен Банк Аваль та Міжнародна Фінансова Корпорація (IFC). Кажуть, завдяки тому, що розподіляють ризики між собою, новий проект «Вексель під 1%» буде дуже лояльним для клієнтів....
Детальніше >>

Економічний гектар

Інвестиції в агросектор: дещиця реалізму
Григорій МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ, Ігор ПЕТРЕНКО
спеціально для "АС"
Цього року тисячі різноманітних підприємств АПК стануть приватною власністю. Також 1 млн га державних земель планується виставити на продаж на відкритих аукціонах. Така широка приватизація — добре це чи погано? Кому це не подобається і чому?
...

Детальніше >>

Цінова динаміка агроекспорту
Юрій КЕРНАСЮКканд. економ. наук,
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту 
інтелектуальної власності 
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
На початку 2016 р. для основних товарних позицій вітчизняного аграрного експорту склалася досить несприятлива кон’юнктура, яка в цілому відображає високу волативність мінливості цін на світовому ринку пр...
Детальніше >>

Примхлива соя
Лідія КУДРЯВЦЕВАспеціально для "АС"
Світовий ринок сої розвивається. Протягом доволі тривалого часу вона набуває дедалі більше прихильників. Попри те, що культура ця загалом є вельми вибагливою щодо тепла й вологи, у світі, й в Україні зокрема, щороку зростають посівні площі, валове виробництво, попит на сою та продукти її переробки, а також масштаби експорту....
Детальніше >>

Експертна думка

Агродіагностика і ІT-моніторинг
Віктор БОРЗНЕНКО, Григорій МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ
спеціально для "АС"
Неорана нива для комп’ютерних українських ІT-підприємців — це аграрна галузь. У ній окремим напрямом діяльності останніми роками стає точне землеробство. Починається воно з діагностики, скрупульозного й детального моніторингу земель, кліматичних і погодних умов, наявних ресурсів....
Детальніше >>

Стратегії на посівну
Ірина БОВЧАЛЮК, спеціально для "АС"
Представники різних аграрних господарств поділилися своїми планами нинішньої посівної кампанії. Кожен аналізує наступний сезон з точки зору особливостей саме їхнього типу господарювання.
...

Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Як залежить олійність соняшнику від норми висіву?
В. СКИДАН, канд. с.-г. наук, с. н.с., заст. директора з наук. роботи
М. СКИДАНканд. с.-г. наук, ст. науковий співробітник
Інститут рису НААН
В. КОСТРОМІТІНдоктор. с.-г. наук, професор
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Беззаперечним є той факт, що норма висіву має тісний зв’язок з олійністю насіння соняшнику, але до цього часу не досягнуто єдиної думки щодо того, чи норми висіву змінюють вміст олії у насінні та збір олі...
Детальніше >>

Обробіток ґрунту під кукурудзу
Олександр ЦИЛЮРИКдоктор с.-г. наук
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України
При визначенні системи чи способу обробітку ґрунту під кукурудзу необхідно враховувати тип ґрунту, погодно-кліматичні умови, рельєф місцевості, попередники та ступінь забур’яненості поля. Окрім цього, кукурудза, як відомо, має розвинену кореневу систему, що розвивається рівномірно у всіх напрямках і локалізується в основному у шарі ґрунту 30–60 см, тому потребує за...
Детальніше >>

Ярий ячмінь: розвинути генетичний потенціал
Віталій ІЩЕНКОканд. с.-г. наук, в. о. заступника директора з наукової роботи,
завідувач лабораторією селекції і насінництва зернових і технічних культур
Галина КОЗЕЛЕЦЬканд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
лабораторії селекції і насінництва зернових і технічних культур
Ольга АНДРЕЙЧЕНКОканд. с.-г. наук, науковий співробітник
лабораторії селекції і насінництва зернових і технічних культур
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, уче...
Детальніше >>

Біоадаптивна технологія для цукрових коренеплодів
В. М. СІНЧЕНКОдоктор с. -г. наук
В. І. ПИРКІНканд. екон. наук
С. М. МАНДРОВСЬКАст. наук. співробітник
Л. Н. ГІЗБУЛЛІНАнауковий співробітник
В. П. МОСКАЛЕНКОнауковий співробітник
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
Приступати до сівби цукрових буряків потрібно, коли вологість ґрунту становить 16–22%, і ґрунт добре розробляється, а середньодобова температура його на глибині 8–10 см досягає 5–6°C. Сі...
Детальніше >>

Горох — культура вимоглива до умов вирощування
Віталій ІЩЕНКО, канд. с.-г. наук, в. о. заст. директора з наукової роботи,
завідувач лабораторією селекції і насінництва зернових і технічних культур
Галина КОЗЕЛЕЦЬканд. с.-г. наук, ст. наук. співробітник лабораторії
селекції і насінництва зернових і технічних культур
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, учений секретар,
завідувач науково-технологічного відділом селекції,
насінництва і трансферу інновацій
Анатолій Т...
Детальніше >>

Весняна агротехніка проти бур’янів
Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН України
Від комплексу бур’янів, шкідливість яких проявляється у посівах ріпаку озимого на ранніх фазах вегетації, зниження врожаю насіння може становити 20–25%, а через надмірне забур’янення і більше. Відтак, на посівах ріпаку озимого навесні після просихання ґрунту проводять 1–2 культивації міжрядь....
Детальніше >>

Досходовий захист кукурудзи
І. М. СТОРЧОУСканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин
Кукурудза — одна із найбільш цінних за кормовими й урожайними властивостями сільськогосподарських культур, їй належить провідна роль у світовому виробництві зерна. За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності та якісними показниками продукції культура переважає інші зернові культури, а за сприятливих або оптимізованих умов, в результаті яких покращується ріст і розвиток рослин, наприклад, завдяки за...
Детальніше >>

Вплив припосівного внесення добрив та підживлення на соняшник
В. СКИДАНканд. с.-г. наук, с. н.с., заст. директора з наукової роботи
М. СКИДАНканд. с.-г. наук, ст. науковий співробітник
Інститут рису НААН
Основним критерієм управління якістю продукції є оптимізація мінерального живлення рослин. Специфіка реакції сортів і гібридів на удобрення є складовою частиною сортової агротехніки вирощування соняшнику. Оптимізація мінерального живлення для забезпечення високого рівня урожаю та якості при вирощуванні соняш...
Детальніше >>

Регіональний вимір

Розвиток сільського зеленого туризму на Дніпропетровщині
Інна САМАРІНА, спеціально для "АС"
Сільський зелений туризм є невід`ємною складовою комплексного соціально-економічного розвитку села та одним із засобів вирішення багатьох сільських проблем. Він має дуже позитивний вплив на розширення сфери зайнятості сільського населення, особливо жінок. Ще дає селянам додатковий заробіток, розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки в виробничій сфері, а й у сфері обслуговування....
Детальніше >>

М’ясо зі східної республіки на півдні
Федір ВЕРХОВЦЕВ, спеціально для "АС"
А що кажуть — у нас в Україні от-от тваринництво має розквітнути? Бо ж йому якійсь там податкові пільги залишили, коли для інших жорстко скасували. Так, певно, що бюджет має наповнюватись, і тим, хто займається рослинництвом, наприклад, найбільше не пощастило. А ось тваринникам поки наче так. Час покаже, а часу завжди обмаль. Туди-сюди і вже наступна сесія Ради, нові «геніальні» ініціативи та інноваційні податкові реформи. То ж треба ...
Детальніше >>

У правовому полі

Технічна документація із землеустрою
Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
У продовження теми, яку ми розпочали минулого номеру, пропонуємо ознайомитись із вимогами до технічної документації із землеустрою. Нагадаємо, що Верховна Рада України 2 червня 2015 р. прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», який набув чинність з 27 червня 2015 р. Відповідно до...
Детальніше >>

Механізація АПК

Трактори для потужних прибутків
Дмитро РАДІОНОВ, спеціально для "АС"
Напевно, дивлячись на роботу сучасних тракторів потужністю 210-410 к.с. під час польових виставок, днів поля і демонстрацій, серце не одного сільгоспвиробника забилося частіше. Сильні, надійні, економні, довговічні — ці машини, під капотом яких криється цілий табун коней, здатні працювати максимально ефективно та слугувати додатковим джерелом прибутку для господарства. Тому і не дивно, що вони викликають захоплення та повагу навіть у досвідчених ...
Детальніше >>