Банер
№8(327) квітень 2016
№8(327) квітень 2016

 

Прогноз для кукурудзи

Подія

Форум заради майбутнього сільського господарства: нині час змінювати підходи до ведення бізнесу
Петро ШЕЛЕСТспеціально для "АС"
Щорічний Форум заради майбутнього сільського господарства (Forum for the Future of Agriculture, FFA) проводиться з 2008 р. як лідерська платформа для обговорення питань сталого розвитку світового агросектору та екологічних викликів, що постають перед населенням планети. На сьогодні Форум міцно утвердився як головна подія, де представники провідних міжнародних інституцій та різних секторів агробізнесу в рамках відкритої дискусії намагаються дати відпо...
Детальніше >>

Економічний гектар

Ринок м’яса ВРХ в Україні: проблеми і перспективи
Ю. В. КЕРНАСЮКканд. економ. наук, 
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності 
Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН
Власне, виробництво м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно скорочується, а останніми роками, за винятком 2015-го, спостерігалася також і тенденція зростання імпорту цієї продукції. Водночас, в усьому світ...
Детальніше >>

Регіональний вимір

Кооперативна посівна розпочалася!
Григорій МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ, Ігор ПЕТРЕНКО
спеціально для "АС"
На Хмельниччині цією весною активно розвивається кооперативний рух. Об’єднавшись, селяни вже зуміли відчутно підняти заготівельні ціни на молоко. Вирощують квасолю, горіхи, гарбузи і гарантовано зфможуть здати продукцію за високими ринковими цінами. У чотирьох районах також почали діяти кооперативні МТС, що мають на озброєнні 90 нових тракторів і різноманітне причіпне обладнання (оборотні плуги, бо...
Детальніше >>

Село й Інтернет
З появою Інтернету життя людини змінилось докорінно. Тепер практично будь-яку інформацію можна отримати за лічені хвилини. Справа полегшилася, коли всесвітня павутина розповсюдилася на мобільні телефони. Що стосується аграрних сайтів, то в українському сегменті їх існує не так багато. У небуття пішло уже чимало проектів: чи то вони були не на часі, чи то просто виявилися нецікавими та їх закрили. Виникали інші, які, набравши сили, існують по цей день. Однак переважна більшість аграріїв про ці...
Детальніше >>

Гість номера

Андрій Гордійчук: «Наш економічний рух уже не спинити»
Ігор ПЕТРЕНКО, спеціально для "АС"
Ми поспілкувалися із головою правління корпорації «Сварог Вест Груп» Андрієм Гордійчуком, звісно ж, у полях. На його рідних полях — під Шепетівкою, що на Хмельниччині. Тут проходила презентація кооперативної машинно-тракторної станції, до організації якої багато професіоналів зі «Сварог Вест Груп» теж докладали зусилля. Як і уся його компанія, Гордійчук міцно стоїть на цій землі… Хоча й щодня піднімається у небо....
Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Реакція сортів рису на агротехнічні заходи вирощування
В. СКИДАНканд. с.-г. наук, с. н.с., заст. директора з наукової роботи
М. СКИДАНканд. с.-г. наук, старший науковий співробітник
Інститут рису НААН
У сучасних умовах один з основних резервів збільшення урожайності рису є підвищення ефективності використання мінеральних та органічних добрив. Коренева система рису відзначається недостатньою біологічною активністю, тому він дуже добре реагує на внесення добрив. В умовах затоплення рис особливо вибагливий до азоту. Це...
Детальніше >>

Здорова озимина потребує постійної уваги
Володимир КУРЦЕВканд. с.-г. наук, заст. директора
з науково-інноваційної діяльності та розвитку експериментальної бази 
Назар УМРИХІНканд. с.-г. наук, зав. лабораторією біоадаптивних
технологій в АПВ
Тетяна МОСТІПАНст. наук. співробітник лабораторії
біоадаптивних технологій в АПВ
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, учений секретар,
завідувач науково-технологічного відділом селекції,
насінницт...
Детальніше >>

Кукурудза у короткоротаційній соєвій сівозміні
Володимир РИБКАканд. економ. наук
Сергій АРТЕМЕНКОканд. с.-г. наук
Олена КОВТУН
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Дослідженнями науковців ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України за 2008–2015 рр. встановлено продуктивність і економічну ефективність виробництва зерна кукурудзи в короткоротаційних соєвих сівозмінах на фоні різних систем обробітку ґрунту та удобрення в умовах степової зони Укр...
Детальніше >>

Захист плодового саду
О. Г. ВЛАСОВАканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН
Визначальною ланкою основних засобів виробництва в садівництві є плодові і ягідні насадження. На відміну від інших вони самі безпосередньо формують продукцію для споживання. Саме це і визначає її провідну роль у формуванні ефективності всіх складових частин виробництва у садівництві. Тому проблема підвищення рентабельності галузі полягає у збереженні та нарощуванні високого рівня ефективності використання насадж...
Детальніше >>

Прогноз розвитку хвороб кукурудзи
Іван МАРКОВканд. біолог. наук, професор
НУБіП України
Стрімке зростання посівних площ під кукурудзою значною мірою призводить до погіршення фітосанітарного стану поля у зв’язку з розвитком шкідливих організмів, особливо хвороб. Численні захворювання грибної, бактеріальної та вірусної етіології зумовлюють значні недобори і втрати врожаю та суттєво знижують якість вирощеної продукції. Так, недобори і втрати врожаю зерна кукурудзи лише від хвороб, залежно від гібрида і ...
Детальніше >>

Догляд за ріпаком у весняно-літній період
Іван МАРКОВканд. біолог. наук, професор
НУБіП України
Для вчасного виявлення початкової стадії розвитку хвороб на рослинах озимого ріпаку навесні та вжиття ефективних захисних заходів щодо обмеження їх шкідливості необхідно систематично проводити моніторинг хвороб у посівах ріпаку. Оскільки більшість хвороб розвивається одночасно, то обстежувати ріпакові поля варто у відповідні періоди вегетації рослин....
Детальніше >>

Експертна думка

Соя та її роль у довголітті людства
Леонід ФАДЄЄВ, канд. технічних наук, доцент,
розробник щадної пофракційної технології
Шановний читачу, сьогодні комунікаційні технології формують сприйняття нашої планети під назвою Земля як єдиного будинку, в якому живуть такі різні і такі однакові люди. Різні за багатьма ознаками, а однакові за однією — необхідністю збалансованого харчування для активного і здорового життя. Саме так у трактуванні ООН визначається тлумачення «Продовольча безпека» — «...
Детальніше >>

Сучасне тваринництво

Сибірка — нова загроза населенню України?
Ірина ПАЛАМАРголова
Асоціації тваринників України
Чи зможе Держпродспоживслужба подолати виклики природи, чи ситуація візьме оберти як з африканською чумою свиней, що розрослась по всій Україні?
...

Детальніше >>

Вирівняність гнізда свиноматки: методи оцінки
В. І. ХАЛАКканд. с.-г. наук, завідувач лабораторією тваринництва
ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН
Наведено результати досліджень показників відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи за умови використання різних методів розведення, розроблено нову математичну модель оціночного індексу визначення вирівняності гнізда (ІВГ0) свиноматки за живою масою поросят на дату їх народження, а також розраховано ІВГ0 за умов різ...
Детальніше >>

У правовому полі

Дерегуляція у дії
Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
З 1 січня 2016 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі» від 8 грудня 2015 р .1 Вказаний Закон спрямований на спрощення ведення аграрного бізнесу в Україні шляхом усунення окремих дозвільних процедур у сфері сільськогосподарського виробництва....
Детальніше >>

Питання бухгалтерії

Cпеціальний режим оподаткування ПДВ: правове регулювання та бухгалтерський облік
В. М. МЕТЕЛИЦЯ, канд. економ. наук, c. н.с., САР, DipTax
в.о. директора ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
п.н.с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
заст. викон. дир. Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
До 1 січня 2016 р. у розпорядженні суб’єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ залишалися всі кошти, які сформували різницю між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом при постачанні сільськогосподарсь...
Детальніше >>

Механізація АПК

Новий дилерський центр Case IH на Тернопільщині відкрито
Нещодавно компанія Novofarm відкрила новий осередок підтримки аграріїв — дилерський центр Case IH у Тернопільській області, в якому сільгоспвиробники можуть не тільки придбати високопродуктивну техніку, а й отримати якісний сервіс і необхідні запчастини.
...

Детальніше >>

ВФК: коли успіх клієнта — пріоритет компанії
Дмитро РАДІОНОВ, спеціально для "АС"
24 березня у м. Луцьк центральний офіс «Волинської Фондової Компанії» (ВФК) в рамках всеукраїнського Massey Ferguson Open Days Tour відкрив свої двері для численних сільгоспвиробників, щоб презентувати актуальні новинки продуктивної та економної сільгосптехніки.
...

Детальніше >>

10 гігантів для нової «Мрії»
Дмитро РАДІОНОВ, спеціально для "АС"
Початок 2016 року запам’ятається агрохолдингу «Мрія» потужним оновленням технічного парку: підприємство підписало контракт на придбання 10 тракторів Quadtrac 500, ставши найбільшим власником цих тракторів на території Європи. Проте чому «Мрія» зупинила свій вибір саме на цій техніці, і як нові машини працюють на полях агрохолдингу докладніше далі....
Детальніше >>

Трактори потужністю до 410 к. с.: популярні акценти
Ілля ЧОРНИЙ, спеціально для "АС"
Український ринок тракторів потужністю до 410 к. с. насичений продукцією від багатьох виробників, більшість якої ми описали в огляді в № 7(326). Та серед усього різноманіття продукції пропонуємо виокремити декілька моделей. Частина з них має гарний потенціал для високої популярності завтра, а решта вже користується великим попитом, що зростає....
Детальніше >>