Банер
№4(347) лютий 2017
№4(347) лютий 2017

 

Стратегія весняного догляду

купити електронну версію:

  

Економічний гектар

Економічний прогноз для агробізнесу
Останніми роками більшість агровиробників досить прискіпливо займається бізнес-плануванням власної господарської діяльності. Від того, наскільки правильно і точно буде зроблено прогноз операційного бюджету витрат, залежить майбутній фінансовий стан господарства та перспективи його розвитку....
Детальніше >>

Фінансування АПК

Байєр Бізнес Плюс: комплексна оцінка та рекомендації щодо підвищення ефективності бізнесу агропідприємства
Через високу завантаженість щоденними польовими роботами та технологічними операціями часто у керівників і власників агропідприємств не вистачає часу на побудову високоефективної системи управління. Багато власників підприємств відвідують передові господарства закордоном, аби перейняти досвід високорозвинених аграрних країн, проте не всі мають достатньо часу для подібних подорожей та впровадження змін....
Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Кукурудза: продавати чи переробляти (частина 2)
Травмованість при збиранні кукурудзи сильно залежить від вологості зерна. Наведений графік наочно це демонструє (рис. 1). Видно, що мінімум травмування припадає при збиранні кукурудзи, вологість якої перебуває у межах 15–18%. При великій вологості насіння деформується, а при низькій зерно тріскається і дробиться....
Детальніше >>

Вплив агротехніки на ріст і розвиток ячменю ярого
Отримання повноцінних сходів, оптимальний ріст і розвиток рослин ячменю ярого залежить від сприятливого поєднання гідротермічних і ґрунтових умов, індивідуальної реакції культури щодо факторів зовнішнього середовища, а також належного стану посівного шару навесні. Якнайкраще для вирощування ячменю підходять родючі суглинкові ґрунти з глибоким гумусовим горизонтом, без надмірного ущільнення, добре аеровані, з високою водовбирною здатністю. Значний вплив, як відомо, на стан орного та посівного ...
Детальніше >>

Прогноз розвитку хвороб на ріпаку озимому і ярому цьогоріч
Прогноз поширення і розвитку хвороб на ріпаку озимому і ярому є невід’ємною складовою інтегрованого захисту рослин. Відсутність прогнозування унеможливлює контроль і передбачення фітосанітарної ситуації посівів культури, своєчасного і ефективного застосовування засобів захисту. Без прогнозу неминучі епіфітотії багатьох небезпечних хвороб, суттєві втрати врожаю, перевитрати матеріально технічних засобів. Завдяки прогнозу вдається раціонально організовувати і своєчасно проводити профілакт...
Детальніше >>

Удобрення пшениці твердої ярої
К. М. МАНЬКОстарший науковий співробітник, канд. с.-г. наук
О. С. УСОВнауковий співробітник
С. І. ПОПОВзаст. директора з інноваційно-інвестиційного розвитку, доктор с.-г. наук
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Пшениця — найважливіша продовольча культура. Зерно пшениці ярої має високі хлібопекарські і круп’яні якості, містить більше білка, ніж зерно пшениці озимої — до 15–18% і 28–40% клейковини. Зер...
Детальніше >>

Козлятник східний — вигідні переваги
Однією з найцікавіших і найперспективніших рослин у кормовиробництві є козлятник східний (Galega L.). Це багаторічна культура, що є дуже важливою господарською і біологічною ознакою. При двох-трьох укосах на рік протягом 20–25 років він дає високі врожаї зеленої маси і насіння....
Детальніше >>

Агрозахід для збереження родючості ґрунтів
О. М. ГАЙДЕНКОканд. техн. наук,
старший науковий співробітник, вчений секретар
Ю. В. КЕРНАСЮКканд. екон. наук,
старший науковий співробітник лабораторії маркетингу,
економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності
Кіровоградська державна сільськогосподарська ДС НААН
За умов високих цін на мінеральні добрива і скорочення обсягів внесення органічних добрив в аграрному виробництві значну увагу потрібно приділяти сучасн...
Детальніше >>

Адаптивна технологія вирощування кукурудзи в умовах недостатнього зволоження
І. М. СЕМЕНЯКА, канд. с.-г. наук, доцент
О. І. СЕМЕНЯКАаспірант
Кіровоградська державна сільськогосподарська ДС НААН
Кукурудза — цінна сільськогосподарська культура сучасного світового землеробства. Це один із найурожайніших злаків, зерно якого використовують у різних галузях сільського господарства та промисловості. Серед усіх культурних рослин, що вирощуються у світі, кукурудза разом з іншими зерновими займає одну з провідних позицій. До того ж, слід ...
Детальніше >>

Агротехнологічна стратегія весняного догляду за посівами озимої пшениці в умовах 2017 року
А. ЧЕРЕНКОВдоктор с.-г. наук
М. СОЛОДУШКОканд. с.-г. наук
C. ЯРОШЕНКО, канд. с.-г. наук,
ДУ Інститут зернових культур НААН України
Озима пшениця — основна зернова культура України. Підвищення урожайності та обсягів виробництва зерна за роками її вирощування є пріоритетним завданням аграрного комплексу. Попри значні досягнення вітчизняних науковців у галузі селекції та рослинництва вплив гідротермічних умов на зернову продуктивність озимини...
Детальніше >>

Рослини кукурудзи вміють аналізувати конкурентів
Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук
Інститут захисту рослин НААН
Конкуренція за воду, світло, поживні речовини між культурами і бур’янами — це той фактор, який є визначальним для застосування заходів контролю останніх. Разом із тим, вченими досліджено ще один важливий аспект такої конкуренції: рослини відчувають сусідство один одного, а також мають властивість впливати один на одного без фізичного контакту. Властивість впливати без фізичного контакту може відчутно познача...
Детальніше >>

Сучасне тваринництво

Раціони для годівлі високопродуктивних корів
Олег ГАЙДЕНКОканд. техн. наук, вчений секретар
Кіровоградської ДСГДС НААН
Сергій ЧИПЛЯКАс. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в
АПВ КДСГДС НААН
Максим ПОДЛЄСНИЙм. н. с. лабораторії біоадаптивних технологій в
АПВ КДСГДС НААН
Олег КРАВЧУКголовний зоотехнік 
ДП «ДГ «Елітне» КДСГДС НААН»
При складанні раціонів для високопродуктивного стада ВРХ молочного напряму можна використовувати методику розр...
Детальніше >>

Механізація АПК

Ремонт кормозмішувача — продовження життя
Ремонтуючи свою техніку, ми можемо подовжити її «життя», тим самим набагато довше експлуатувати, навіть більше, ніж заявлено заводом-виробником.
...

Детальніше >>

Сушіння й зберігання зерна без втрат
Микола МАКАРЕНКОдоцент
Харківський НТУ сільського господарства ім. П. Василенка
Процес сушіння зерна є одним із найважливіших етапів обробки збіжжя і підготовки його до зберігання. Треба не просто висушити зерно до певної вологості, ще більш важливо — щоб у процесі сушки воно не втратило своїх якісних показників. Слід пам’ятати, що порушення встановлених режимів і правил технічної експлуатації сушарок може негативно вплинути на якість зерна, перш за все на ж...
Детальніше >>

Особливості комбінованого посіву з елементами вертикального обробітку ґрунту
Сергій ЛОГВИНЕНКО,
Останнім часом важливим фактором сільськогосподарського виробництва стають терміни проведення посівної кампанії. З кожним роком весна стає холоднішою та коротшою, і осінь сухішою, і посів при цьому повинен бути проведений якісно та в стислі строки. Тому протягом останніх років відбуваються суттєві зміни в теорії та технологіях ґрунтообробітку і посіву....
Детальніше >>

Вібросепарація елітного насіння проса
Микола БАКУМканд. техн. наук, професор
Анатолій МИХАЙЛОВ, Олександр КОЗІЙ,
кандидати техн. наук, доценти
Харківський НТУ сільського господарства ім. П. Василенка
Харківські науковці створили лінійку віброфрикційних сепараторів, які розділяють компоненти насіннєвих сумішей за комплексом фізико-механічних властивостей: пружністю, фрикційними властивостями і формою насіння.
...

Детальніше >>

Який обрати обприскувач?
Сучасне рослинництво, особливо в зв’язку із широким застосуванням спрощених систем обробітку ґрунту, неможливо уявити без внесення мінеральних добрив, пестицидів (гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів), десикантів тощо. Але ж і наскільки стали складнішими агрономія та її технічне забезпечення! В аграрних університетах повідкривались спеціальні факультети, де готуюсь спеціалістів із захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Розробка, виготовлення, вибір та експлуатація обпри...
Детальніше >>

Перший міжнародний потужний офіс Great Plains в Україні відкрито
Дмитро РАДІОНОВ,
спеціально для "Агробізнес Сьогодні"
В середині січня компанія Great Plains стала ближчою до своїх клієнтів: поруч із с. Рославичі (Васильківський р-н, Київська обл.) вона урочисто відкрила перший у світі міжнародний офісно-складський центр нового типу.
...

Детальніше >>

Самохідний обприскувач KUHN Stronger: широкі можливості
За всю історію популяція людей невпинно зростає, за останні 120 років чисельність населення нашої планети виросла з 1,5 млрд осіб 7,2. Цьогоріч очікується збільшення населення земної кулі до 9,5 млрд.
...

Детальніше >>

ВФК: новий щабель розвитку
На початку лютого «Волинська Фондова Компанія» відзначила свій 24-й день народження відкриттям нового дистриб’юторського центру AGCO в м. Житомир.
...

Детальніше >>