Банер
№7(350) квітень 2017
№7(350) квітень 2017

 

Весняний моніторинг

купити електронну версію:

  

Економічний гектар

Ринок жита: кон’юнктура і прогноз
Вітчизняну зернову галузь складно уявити без жита — споконвічної сільськогосподарської культури селян-хліборобів. Чому ж останніми роками посівні площі під нею в Україні скорочуються? Що спонукає аграрія відмовлятися сьогодні від цієї важливої зернової культури, яку вирощують у нас вже багато століть?...
Детальніше >>

Інфраструктура ринку

Як керувати таємничим, або Про безпеку харчів
«Управління ризиками в умовах невизначеності» — так називався VI Міжнародний форум з проблем харчової безпеки, що пройшов під егідою Міжнародної фінансової корпорації IFC. Англійською «невизначеність» звучить як «турбулентність». Мабуть, це слово доволі точно відображає наше сьогодення. Однак на форумі ми побачили аграріїв, які не ховаються від ризиків і вимог нашого часу, а використовують їх як нові можливості для зростання....
Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Основні шкідники плодового саду: сезонний прогноз
У садах комплекс фітофагів, які спричиняють відчутну шкоду, дуже різноманітний. Для забезпечення якісного урожаю, тривалої продуктивності багаторічних насаджень важливим заходом є інтегрований захист садів, де обов’язковою складовою є оцінка фітосанітарного стану та прогноз розвитку шкідливих організмів для володіння істинною інформацією щодо видового складу головних шкідників, їх чисельності, поширення, динаміки розвитку, що дозволяє вчасно визначати доцільність застосування оптимально...
Детальніше >>

Поживний режим в посівах ячменю ярого
В умовах північного Степу України величина урожаю ячменю ярого визначається багатьма факторами, серед яких важливим є родючість ґрунту, або наявність у ньому поживних елементів, необхідних для росту і розвитку рослин та діяльності ґрунтової мікрофлори.
...

Детальніше >>

Досходовий період кукурудзи: контроль бур'янів
Кукурудза — одна із найбільш цінних за кормовими й урожайними властивостями сільськогосподарських культур, їй належить провідна роль у світовому виробництві зерна. За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності й якісними показниками продукції культура переважає інші зернові культури, а за сприятливих або оптимізованих умов, у результаті яких покращується ріст і розвиток рослин, наприклад завдяки застосуванню науково обґрунтованих сівозмін, обробітку ґрунту, внесенню добрив, аг...
Детальніше >>

Гірка благодать, або Хріну вам!
Цю рослину застосовують не лише в харчовій промисловості та медицині, а й з метою очищення води від бактерій. Хрін прийнято було вирощувати у порівняно невеликих кількостях, однак дедалі частіше його розглядають як цікаву нішеву бізнес-культуру.
...

Детальніше >>

Підготовка бульб картоплі до садіння
Інтегрований захист картоплі від хвороб охоплює всі операції з технології виробництва насіннєвої і товарної картоплі та включає фітосанітарні, фізико-механічні, агротехнічні, селекційно-насіннєві, хімічні та біологічні заходи.
...

Детальніше >>

Горох — безліч переваг за мінімуму витрат
В Україні серед зернобобових культур одне з провідних місць належить гороху. Це зумовлено його здатністю формувати досить високі і стабільні врожаї за короткий вегетаційний період. Зерно його містить від 16 до 36% білка, до 54% вуглеводів, близько 1,6% жиру, понад 3% зольних речовин. Білок гороху є повноцінним за амінокислотним складом і засвоюється в 1,6 разу краще, ніж білок пшениці. У ньому міститься 4,6% лізину, 11,4% аргініну, 1,2% триптофану (від сумарної кількості білка). Незамінність ...
Детальніше >>

Соняшник за технологією
Основний обробіток ґрунту повинен забезпечити повне знищення вегетуючих бур’янів, особливо багаторічних коренепаросткових, максимальне накопичення та збереження осінньо-зимових опадів, попередження водної та повітряної ерозій.
...

Детальніше >>

Весняний моніторинг озимини
Осіння вегетація озимих відбувалася за достатньої кількості тепла та вологи. Це призвело до ураження посівів озимих культур хворобами. В осінній період набула розвитку борошниста роса. Враховуючи це, є загроза ураження посівів озимих культур хворобами у ранньовесняний період. Із потеплінням рекомендується проводити постійний моніторинг фітосанітарного стану посівів для своєчасного застосування засобів захисту....
Детальніше >>

Як вирощувати високі врожаї якісної картоплі
Технологія вирощування картоплі за допомогою соломи дозволяє суттєво збільшити її урожайність.
...

Детальніше >>

Питання бухгалтерії

Бюджетна дотація: механізм отримання, облік і звітність
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників». Бюджетні кошти передбачено використовувати на бюджетну дотацію для розвитку сільгосптоваровиробників та на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва....
Детальніше >>

Механізація АПК

Заходи для зменшення забруднення ґрунтів мінеральними добривами
Заходи боротьби із забрудненням ґрунтів як одна з важливих проблем нинішнього часу повинні вирішуватися в Україні двома шляхами, а саме: попередження (профілактика), тобто не допущення надходження токсикантів у ґрунт, а також очищення ґрунту від токсичних речовин, що вже потрапили до нього....
Детальніше >>

Tornum: шведська якість та надійність
Елеваторне обладнання зі Швеції орієнтоване на широке коло клієнтів завдяки конкурентному поєднанню високої якості продукції та тривалому продуктивному використанню.
...

Детальніше >>

Пристрої для диференційного внесення мінеральних добрив
Диференційне внесення мінеральних добрив дозволяє зекономити кошти на систему живлення рослин та підвищити ефективність аграрного виробництва.
...

Детальніше >>

Агроволокно — це воно!
Для комфорту ранньої городини й декоративних рослин активно використовується спеціальна тканина різних кольорів — агроволокно. Вона захищає від заморозків, сонячних опіків і шкідників, знижує необхідну норму поливу. Її застосовують як у промисловому рослинництві, так і у дачному секторі....
Детальніше >>

Як заготовити якісні корми
Ефективне тваринництво починається зі збереження енергетичної цінності кормів: чи то йдеться про силос, сінаж або сіно. Відсутність домішок і високі смакові якості кормів сприяють кращому споживанню їх тваринами. Отримати корм відмінної якості означає збільшити надої молока, а отже, підвищити рентабельність господарства....
Детальніше >>