Банер
№14(357) липень 2017
№14(357) липень 2017

 

Жнива: фініш та старт

купити електронну версію:

  

Економічний гектар

Агроефективність: регіональний вимір
Економічна ефективність вітчизняного аграрного виробництва сьогодні має чітко виражену регіональну диференціацію, що залежить як від наявних ресурсних та інвестиційних можливостей, так і решти факторів ринкового й іншого характеру впливу, зокрема і погодно-кліматичного. Їх ґрунтовний аналіз і оцінка є важливим резервом підвищення конкурентоспроможності та прибутковості вітчизняного агробізнесу....
Детальніше >>

Український ринок гречки
Сільське господарство вже давно стало бізнесом. При цьому головним є отримання максимальних прибутків за рахунок збільшення доходів та зменшення витрат. Тому кожна сільськогосподарська культура розглядається через економічну призму, тобто скільки коштів при її вирощуванні можна отримати в кінцевому результаті з 1 га. Наразі аграрії активно розглядають можливості вирощування нішевих культур. Їх особливістю є малорозвинений внутрішній ринок, високі ціни реалізації та помірні витрати. Однією з т...
Детальніше >>

Агрономія Сьогодні

Nо-till під зернові культури
В сучасних умовах господарювання приорітетними напрямами розвитку землеробства Степу є освоєння консервативних (мінімальних, нульових) систем обробітку ґрунту, широке використання побічної продукції сільськогосподарських культур, запровадження інтегрованих методів захисту рослин від шкідливих об’єктів. Ці тенденції зумовлені насамперед необхідністю підвищення родючості орних земель, кліматичними змінами, екологічними загрозами, дефіцитом трудових і енергетичних ресурсів....
Детальніше >>

Ефективність вирощування гречки на сидерат
Екологічний ефект від застосування зелених добрив проявляється у їх здатності знезаражувати ґрунт від патогенної мікрофлори. Адже унаслідок приорювання органічної маси у ґрунті зростає активність великої групи сапрофітних мікроорганізмів, які є антагоністами багатьох збудників хвороб....
Детальніше >>

Хлібні клопи на зернових колосових культурах
Щорічно сільгоспвиробники стикаються із проблемою втрат врожаю та його якості від шкідливих організмів. Найбільш поширеними та шкідливими із фітофагів пшениці є хлібні клопи-черепашки (ряд Hemiptera).
...

Детальніше >>

Поборемо бур’яни
Обмеження бур’янів за допомогою хімічних засобів захисту — це захід, результативність якого залежить від правильного вибору гербіциду з різноманітного їх асортименту та внесення препаратів із дотриманням рекомендацій фірм-виробників із максимальним впливом на шкідливий об’єкт та мінімальним на навколишнє середовище. Для обприскування застосовують гербіциди, які передбачені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Препарати, но...
Детальніше >>

Підбір попередників і систем удобрення озимих зернових
В осінній період створюються передумови формування майбутнього урожаю озимих культур. Тому першочерговою умовою є організаційно-господарські й агротехнічні прийоми. Істотне значення мають всебічно та екологічно обґрунтована організація земельної території господарства (землевпорядкування), освоєння сівозмін із правильним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх особливостей, конкурентоспроможності й толерантності до бур’янів, хвороб, шкідників та інших факторів, оптимізація си...
Детальніше >>

Кермо керівника

F.A.Q. про агрокластери
Про кластерну форму організації роботи у різних сферах Україна дізналася не так давно. Активне впровадження та популяризація кластерного об’єднання у нас почалися з ІТ-галузі, де кластери показали свою ефективність та дієвість. Сьогодні така форма організації поширилася на різні сфери, а в агросекторі набула особливої актуальності, адже питання об’єднання аграріїв для ефективнішої роботи в ТОПі галузі....
Детальніше >>

У правовому полі

Правова доля земельних ділянок, власники яких померли: законодавчі новели
У вересні 2016 р. Верховна Рада України внесла ряд змін до Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р., Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р., Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р., Законів України «Про оренду землі» в редакції від 2 жовтня 2003 р., «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 р., «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р., «Про судовий збір» від 8 липня 2...
Детальніше >>

Механізація АПК

Раціональні способи збирання озимих зернових культур
Збирання врожаю є завершальним етапом вирощування озимої пшениці. Нагромадження сухої речовини, білка і клейковини в зерні пшениці продовжується до кінця воскової стиглості, коли його вологість знижується до 18–22%. Збирання врожаю пшениці озимої необхідно розпочинати в фазі повної стиглості зерна за вологості не менш як 17%. На цей час ендосперм твердий, на зламі борошнистий або скловидний, оболонка щільна, забарвлення зерна типове....
Детальніше >>

Оранжерейне LED-сонце
Сьогодні у тепличні й оранжерейні господарства прийшли нові технології у сфері освітлення. Найкраще для рослин підходять біспектральні фітолампи із червоним і синім кольорами. Ретельно підібране фітосвітло здатне не тільки стимулювати ріст рослин, але й дозволить заощаджувати енергоресурси і кошти....
Детальніше >>

Втрати зерна: фактори та причини
Важливим резервом збільшення валового збору зерна є мінімізація його втрат. Основними причинами втрат зерна при збиранні є несвоєчасне призначення початку й тривалості періоду збирання тієї чи іншої культури, незадовільне обслуговування збиральних агрегатів, яке викликає тривалі простої техніки, нерівна поверхня поля, загущені або зріджені посіви, засміченість, конструктивні недоліки машин або їх окремих робочих органів, порушення оптимальних технологічних регулювань тощо....
Детальніше >>

Сучасні зерноочисні машини
На світовому ринку техніки представлено широкий спектр зерноочисних машин з різними кострукційно-технологічними рішеннями.
...

Детальніше >>