Банер

Листове підживлення мікродобривами

Середа, 26 березня 2014, 11:59
«Басфоліар», «АДОБ Макро + Мікро» та «СОЛЮ» - високорентабельний елемент технології вирощування сої, соняшнику, кукурудзи та інших культур

Ю. САНІН, канд. с.-г. наук
 
Соя
Як відомо, соя є основною зернобобовою культурою у світі, а за темпами росту площ її посівів і обсягів виробництва займає лідируючі позиції в Україні.

 

У насінні сої міститься 30–55 % білка, 13–26 % жиру, 20–32 % крохмалю. У золі багато калію, фосфору, кальцію, а також вітамінів. Великий вміст білка і надзвичайно цінна його збалансованість за амінокислотним складом роблять сою чудовим замінником продуктів тваринного походження у харчуванні людини.
 
Соя - важлива технічна культура. Вона займає перше місце у світовому виробництві рослинної олії. Її використовують на харчові цілі і для виробництва промислової продукції - лаку, фарб, мила, пластмаси, клею, штучних волокон. Наразі 60 % зерна сої переробляється на олію.
 
altСоя є одним із найкращим попередником у сівозміні. Обов’язковим агротехнологічним заходом є збалансоване живлення сої елементами живлення.
 
За різними даними, на формування 1 ц зерна сої необхідно 6,5–10,0 кг азоту, 1,3–4 кг фосфору, 1,8–6,5 кг калію, до 5 кг магнію, 4 кг сірки та інші елементи. Основними мікроелементами для повноцінного розвитку сої є бор, молібден та цинк, а також згадується залізо, марганець, мідь та кобальт.
 
Входячи до складу ферментів, вітамінів та інших біологічно активних речовин, вони відіграють важливу роль у процесах синтезу та обміну білків, вуглеводів, жирів.
 
Нестача мікроелементів знижує урожайність, спричиняє більшу вірогідність ураження хворобами та погіршує якість зерна.
 
Бор необхідний рослинам сої протягом всієї вегетації, забезпечуючи транспортування асимілянтів у рослині. При нестачі бору відбувається відмирання точок росту, порушується процес достигання насіння. Бор збільшує кількість квіток і плодів, покращує надходження у рослини азоту.
 
Молібден сприяє росту кореневої системи, прискорює розвиток і стимулює діяльність бульбочкових бактерій, бере безпосередню участь у фосфорному та азотному обміні, підсилює синтез хлорофілу. Молібден сприяє біологічній фіксації азоту з атмосфери. В процесі азотфіксації покращується азотне живлення, підвищується ефективність засвоєння фосфорних та калійних добрив.
 
Цинк є складовою частиною ферментів, впливаючи на розвиток зародишу та плодоношення рослин. При його нестачі порушується синтез хлорофілу.
 
alt
 
За науковими даними, на початкових фазах розвитку сої, до фази бутонізації та цвітіння, вона споживає незначну кількість NPK, але вже з фази цвітіння до масового наливу бобиків настає час максимального поглинання основних добрив.
 
Як відомо, найкращий спосіб забезпечення сільськогосподарських культур мікроелементами - позакореневе підживлення, шляхом обприскування протягом вегетації у критичні фази розвитку культури, а саме: 3–5 листочків, бутонізації та наливу нижніх бобиків. Саме таким шляхом ми можемо забезпечити потребу культур у мікроелементах на 100 %.
 
Компанія АДОБ рекомендує наступну схему обробки посівів сої:
 
 • У фазі 3–5 листочків сої обробляємо добривом БАСФОЛІАР 6–12–6 (або Басфоліар 36 Екстра) 3–5 л/га + СОЛЮ Молібден 0,07 л/га + СОЛЮ Бор 1,5 л/га. Це дозволяє оптимізувати розвиток кореневої системи та підвищити ефективність засвоєння основних добрив із ґрунту та стимулює діяльність бульбочкових бактерій.

 

 • У фазі бутонізації сої обробляємо добривом БАСФОЛІАР 6–12–6 (або Басфоліар 36 Екстра) 4–5 л/га + СОЛЮ Молібден 0,07 л/га. Така комбінація спонукає рослини швидше засвоювати основні добрива із ґрунту, підвищується стійкість до посухи, хвороб та покращуються якісні показники урожаю.

 

 • У фазі формування бобів обробляємо добривом БАСФОЛІАР 6–12–6 (або Басфоліар 36 Екстра) 4–5 л/га, що впливає на збільшення кількості та якості урожаю, шляхом оптимізації засвоєння основних добрив та підвищення імунітету до стресових факторів.
 
Добриво БАСФОЛІАР можливо замінити добривом «АДОБ Макро+Мікро Соняшник», що містить підвищену кількість цинку, бору та молібдену, з нормою витрати 2–3 кг/га.
 
Така схема дає можливість отримати додатково 10–15 % прибавки до урожаю.
 
Одними з найуживаніших мікродобрив в Україні є добрива «БАСФОЛІАР», «АДОБ Макро+Мікро», «СОЛЮ» та Солюбор ДФ»:
 
 • Унікальний склад макро- та мікроелементів - розроблені спеціально для застосування в інтенсивних технологіях і отримання максимальних урожаїв.

 

 • Індивідуально збалансована рецептура - задовольняючи потреби кожної культури, дозволяють отримувати урожай надзвичайної якості підвищеної класності.

 

 • Інноваційна система активації та синергізму - спонукає рослини значно ефективніше (на 10–30 %) поглинати й засвоювати макро- та мікроелементи з ґрунту та навколишнього середовища. Перетворюють частину макроелементів з важкодоступних у легкодоступні форми.

 

 • Ефект медичного щеплення - значно підвищується імунітет, рослини краще протистоять стресовим ситуаціям (заморозки, посуха, фітотоксична дія пестицидів тощо), покращується протистояння фізіологічним хворобам.

 

 • Лагідна хелатизація мікроелементів - хелатна форма «ІДХА» (спільний патент компаній БАЙЕР та АДОБ) не фітотоксична для сільськогосподарських культур та безпечна для навколишнього середовища - розкладається за 28 днів. Ексклюзивно входить тільки до складу добрив виробництва компанії АДОБ.

 

 • Ноу-хау препаративної форми - поверхнево-активні речовини, стабілізатори, хелатизація та спеціалізовані добавки - все для найкращої доставки мікроелементів, їх повноцінного засвоєння рослиною.

 

 • Мінімальні витрати на внесення - вноситься разом із застосуванням засобів захисту рослин.

 

 • Європейська якість - добрива виготовлені та розфасовані на найсучаснішому підприємстві компанії АДОБ ППЦ, європейському лідері інновацій у галузі розробки, виробництва та впровадження найсучасніших мікродобрив.

 

 • Надзвичайно висока рентабельність та прибуток - отримані урожаї вражають, окупність витрат - у десятки разів!
 
Добрива типу «Басфоліар», «АДОБ Макро + Мікро», «СОЛЮ» та «Солюбор ДФ» можливо застосовувати разом із засобами захисту рослин шляхом обприскування рослин протягом вегетації. Оскільки мікроелементи беруть участь практично в усіх фізіологічних та хімічних процесах рослин, виводять рослини із різноманітних стресових ситуацій, підвищують імунітет до хвороб, покращують морозо- та посухостійкість, спонукають значно ефективніше використовувати запаси макро- та мікроелементів з ґрунту, то і результат у вигляді максимального урожаю, що закладений генетично у насінні та його відмінна якість - достойна нагорода за плідну професійну працю на землі!

Підвищуємо кількість якісного урожаю!

altЗа консультаціями звертайтесь:
ТОВ «АГРОНТА» (067) 2096607;
ПП «Бізон ТЕХ 2006» (061) 2136061; 
ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» (044) 2589121;
ТОВ «Сервісагроцентр» (067) 2240050, (044) 2582872;
ТОВ «Агріматко Україна» (067) 3290427;
ПП НВФ «Юнітек» (057) 3931362;
ТОВ «Агролюкс» (067) 3643007; 
ТОВ «АГРОМІКС Сервіс» (044) 4920708, (050) 4429337;
ТОВ «САНАТ 2013» (067) 4046344 
та філії цих компаній.

   

Cхожі статті

Ідеальне середовище для інновацій від Syngenta
Надійний захист культур від бур’янів — запорука отримання максимальних врожаїв
Контроль кліщів у саду. Антирезистентна програма від «Аріста ЛайфСайенс»
МАЇС: лідер набирає висоту
День поля щодня: Посухостійкість — безальтернативна перевага технології ЯРОС
Соняшник «Сингенти» — впевненість у врожаї
Кукурудзяна пропозиція «Сингента»: максимальна рентабельність