Банер

Захист кукурудзи без жодного шансу для бур’янів

Середа, 13 квітня 2016, 09:13
Кукурудза — один із найслабших конкурентів бур’янів серед сільськогосподарських культур в агрофітоценозах. Вона пригнічує їх удесятеро слабше, ніж озима пшениця, і втричі слабше, ніж соняшник. Це пов’язано насамперед із тим, що майже до 10-го листка кукурудза дуже повільно набирає вегетативну масу, майже не засвоюючи поживні речовини й вологу з ґрунту.

 

Андрій ЛУК’ЯНЧЕНКОканд. с.-г. наук, кампейн-менеджер
ТОВ «Сингента»
 
До 7-го листка кукурудза засвоює лише 2 % азоту, 1 % фосфору і 4 % калію. Вологи — тільки 7-8 % до 10-го листка. Максимальна потреба в елементах живлення і волозі настає у кукурудзи в період інтенсивного росту і формування врожаю — від 10 листків до середини наливу. В цей час кукурудза засвоює майже 90 % азоту, 80 % фосфору, 90 % калію і 70 % усієї вологи. Отже, головне завдання агронома, щоб максимально розкрити потенціал урожаю гібрида, — створити такі умови, аби на період максимальної потреби кукурудзи в елементах живлення і волозі їх було в ґрунті достатньо.
На перший погляд, завдання складне, особливо з огляду на те, що в період від появи сходів до середини наливу продуктивних опадів на більшій частині території України взагалі може не бути. Однак певні заходи, як-от запобігання появі бур’янів (не знищення їх після завдання шкоди), може суттєво вплинути на врожайність. Контроль бур’янів у посівах кукурудзи — одне з найважливіших завдань у технологічному циклі вирощування культури. І що раніше буде знищено бур’яни, то більший потенціал урожайності буде забезпечено.
 
Здається, невелика кількість бур’янів на початкових етапах розвитку кукурудзи — це неістотна шкода. Проте мишій зелений при середній щільності лише 10-12 рослин/м² або щириця 2-3 рослини/м² виносять із ґрунту азоту стільки, скільки треба для формування однієї тонни зерна кукурудзи (табл. 1).
 
Таблиця 1. Споживання поживних речовин окремими бур’янами, г/росл.
 
 
І якщо елементи живлення хоч і дорого, але можливо компенсувати за допомогою мінеральних добрив, то компенсувати втрати вологи не можна за жодних умов.

На рис. 2 наведено схему використання вологи в посівах кукурудзи. Як бачимо, за умови утримання міжряддя у чистому без бур’янів стані втрати вологи ґрунтом набагато менші, ніж із бур’янами. Це пов’язано з тим, що волога витрачається лише на випаровування, і з цим можна боротися, розірвавши капіляри агротехнічними заходами. Коріння бур’янів у міжряддях активно поглинає вологу, яка іде на синтез органічних речовин та «охолодження» бур’янів, випаровуючись із поверхні їхнього листя. Багато агрономів знають, що одна рослина осоту рожевого за добу випаровує до 40 мл вологи, а колонія цих рослин може «висмоктати» воду з горизонту ґрунту до 1 м, не залишивши кукурудзі й краплини. Дехто може завважити, що осот — багаторічна рослина з міцним розвинутим корінням, яке сягає кількох метрів, тому випаровує так багато вологи. Однорічні бур’яни використовують не менше вологи (табл. 2).
 
Таблиця 2. Коефіцієнти транспірації окремих бур’янів
 
 
Як видно з таблиці, основні дводольні бур’яни, які засмічують поля кукурудзи, мають коефіцієнт транспірації набагато більший, ніж кукурудза, коефіцієнт транспірації якої близько 320. Амброзія полинолиста при кількості 100-150 рослин/м² за тиждень вегетації споживає вологи стільки, скільки кукурудза від появи сходів до 10-го листка. За умови посіву кукурудзи по соняшнику чисельність його падалиці може становити 200-300 рослин/м². Темпи росту соняшнику майже вшестеро швидші, ніж у кукурудзи на початкових етапах. При такій чисельності падалиця соняшнику на момент настання у кукурудзи фази 3 листки (період застосування гербіцидів) споживатиме стільки вологи, скільки треба кукурудзі на 2,5 місяці вегетації. Те саме стосується злакових бур’янів. Тому запобігання появі бур’янів — один із головних заходів із забезпечення кукурудзи вологою у найкритичніший для її розвитку період від 10-го листка до середини наливу зерна.
 
Якому гербіциду віддати перевагу, щоб максимально реалізувати поставлені цілі? Більшість ґрунтових гербіцидів застосовують і на кукурудзі, і на соняшнику, тому вони не можуть контролювати падалицю соняшнику. Крім того, дводольні бур’яни вони здебільшого контролюють лише у підвищених дозах, викликаючи фітотоксичність кукурудзи. Значну кількість страхових гербіцидів застосовують у період після 3-х листків, коли бур’яни вже завдають непоправної шкоди, і компенсувати втрачений урожай неможливо. Застосовувати страхові гербіциди на раніших етапах розвитку кукурудзи дуже ризиковано, бо у фазі 2-3 листки у кукурудзи утворюється зародкове стебло і закладаються яруси вузлової кореневої системи. Порушення регламенту застосування гербіцидів може порушити ці процеси і призвести до надлишкового кущення кукурудзи або уповільнення закладки коріння, його деформацій, припинення росту (рис. 3). Усе це так чи інакше вплине на засвоєння поживних речовин і вологи та формування врожаю.
 
Найкраще рішення для захисту кукурудзи, особливо інтенсивних гібридів, від бур’янів на ранніх етапах її розвитку та запобігання їх появі протягом майже 10 тижнів — гербіцид Люмакс 537,5 SE, с. е. Чому саме він? У таблиці 3 наведені основні відмінності гербіциду Люмакс® від інших ґрунтових гербіцидів. Крім набагато ширшого спектра контрольованих бур’янів, Люмакс® можна застосовувати навіть у критичний для кукурудзи період розвитку — у фазі 2-3 листки в культури, коли інші гербіциди застосовувати заборонено. Взагалі вікно застосування Люмакс® — від передпосівної культивації до 5 листків у культури, тобто майже місяць. Безперечна перевага цього гербіциду — його здатність контролювати другу і наступні хвилі пізніх ярих бур’янів та падалицю соняшнику (до 10 тижнів). Це надзвичайно актуально для більшої частини України з огляду на перенасиченість сівозмін соняшником, а також для регіонів, де ростуть такі бур’яни, як амброзія полинолиста, котра сходить після кожного дощу аж до самих приморозків, нетреба звичайна, канатник Теофраста, паслін чорний.
 
Ці унікальні властивості препарату забезпечують його складники — S-метолахлор, тербутилазин і мезотріон. Механізм дії S-метолахлору полягає у блокуванні процесів поділу клітин у чутливих бур’янів. У злакових бур’янів його поглинає колеоптиль, паросток при цьому скручується і гине, а у дводольних — сім’ядолі, що теж викликає загибель бур’янів. Тербутилазин і мезотріон поглинають переважно коріння й листки (при внесенні по бур’янах у період їх вегетації). Ці діючі речовини інгібують процеси фотосинтезу (тербутилазин) або блокують синтез пігментів (мезотріон). Бур’яни гинуть у момент проростання насіння, під час і після появи сходів, тобто протягом усього періоду вегетації.
 
Таблиця 3. Люмакс® порівняно з ґрунтовими гербіцидами на кукурудзі
 
 
Різні механізми дії запобігають виникненню резистентності у бур’янів. Поєднання цих діючих речовин дозволяє контролювати найширший спектр бур’янів серед усіх ґрунтових і ранніх післясходових гербіцидів, представлених на ринку ЗЗР України. Це насамперед злакові бур’яни, як-от види росички (Dіgіtarіa spp.), плоскуха (E. crus-galі), елевзина індійська (Eleusіna іndіca), лептохлоа різноманітна (Leptochloa fіlіformіs), просо волосовидне (Panіcum capіllare), просо напівквітуче (Panіcum dіchotomіflorum), мишій великий (Setarіa faberі), мишій сизий (Setarіa glauca), мишій зелений (Setarіa vіrіdіs), що їх Люмакс® контролює і як ґрунтовий гербіцид, і як страховий. Перелік контрольованих дводольних бур’янів набагато ширший. Серед них уже названі нами канатник Теофраста (Abutіlon theofrastі), амброзія полинолиста (A. artemіsіfolіa), падалиця соняшнику (Hhelianthus. annuus), нетреба звичайна (Xanthіum strumarіum). Крім них, види щириці (Amaranthus spp.), лутига розлога (Atrіplex patula), конопля посівна (Cannabіs satіva), грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs), види лободи (Chenopodіum spp.), осот рожевий (Cіrsіum arvense), дурман звичайний (Datura stramonіum), галінсога дрібноквіткова (Galіnsoga parvіflora), підмаренник чіпкий (Gallіum aparіne), кохія вінична (Kochіa scіparіa), види ромашки (Matrіcarіa spp.), переліска однорічна (Mercurіarіs annua), спориш звичайний (P. avіculare), гірчак березковидний (P. convolvulus), гірчак почечуйний (P. persіcarіa), портулак городній (Portulaca oleracea), гірчиця польова (S. arvensіs), паслін чорний (Solanum nіgrum), осот жовтий (S. arvensіs), кульбаба лікарська (Taraxacum offіcіnale), фіалка польова (Vіola arvensіs) та багато інших видів.
 
Норма витрати гербіциду Люмакс® — 3,5-4,0 л/га — залежить від вмісту гумусу й органічної речовини в ґрунті та засміченості поля. Що вищий вміст гумусу і запаси насіння бур’янів, то більша норма витрати препарату. Треба відзначити, що навіть при перевищені норми витрати Люмакс® до максимально рекомендованої при низькому вмісті гумусу пригнічення кукурудзи не відбувається. Застосування Люмакс® у посівах кукурудзи дає прибавку урожайності в середньому близько 4 ц/га порівняно з системою захисту, у якій застосовується традиційний ґрунтовий гербіцид і додатково страхові гербіциди (рис. 4).
 
Рис. 4. Урожайність гібридів кукурудзи на ділянках із варіантами
систем захисту, ц/га. Корсунь Шевченківський р-н, 2015 рік
Якщо поля, крім однорічних, засмічено ще й багаторічними злаковими і дводольними бур’янами, або на полях є ваточник сирійський, найкраще рішення для захисту кукурудзи — гербіцид Елюміс 105 OD, м. д. Це препарат широкого спектра дії з двома діючими речовинами — нікосульфурон і мезотріон. Препарат ефективно контролює не тільки названі бур’яни, а й щирицю, лободу, гірчицю, талабан, дурман, гірчаки тощо, а також увесь спектр проблемних бур’янів.
 
Характерна ознака гербіциду — відсутність фітотоксичності, що вигідно вирізняє його серед аналогічних препаратів. Ця особливість дозволяє застосовувати Елюміс® аж до 10-го листка культури і на ділянках гібридизації. Унікальність гербіциду ще й у тому, що він одночасно має страхову і ґрунтову дії, запобігаючи появі бур’янів. Це дуже важливо в дощових умовах, коли може проростати кілька хвиль бур’янів.
 
Поєднання двох діючих речовин — нікосульфурону і мезотріону — забезпечує ефективну синергічну дію контролю широкого спектра бур’янів.
 
Нікосульфурон інгібує поділ клітин, блокуючи фермент ALS (ацетолактатсинтазу), який бере участь у синтезі основних амінокислот. Завдяки поглинанню листками і стеблами рослини бур’янів одразу припиняють свій ріст і розвиток, перестають конкурувати з культурою за чинники життєдіяльності (світло, вологу, поживні речовини), за тиждень набирають червонуватого відтінку і поступово відмирають (через 15-20 днів, залежно від ґрунтово-кліматичних умов).
 
Основний механізм дії мезотріону — інгібування ферменту HPPD (гідроксифеніл-піруват дегідрогеназу), який бере участь у перетворенні тирозинової кислоти на пластохінони. Останні — це важливий елемент синтезу каротиноїдів. Ці сполуки, своєю чергою, розширюють спектр поглинання хлорофілу до інфрачервоного, відтак, мезотріон інгібує фотосинтез. У рослин бур’янів припиняється процес фотосинтезу, зникає зелений колір, спостерігається побіління, зупиняється ріст і розвиток, згодом бур’яни гинуть (рис. 5). Мезотріон теж має пролонговану ґрунтову дію, яка контролює появу кількох наступних хвиль однорічних дводольних бур’янів.
 
Завдяки різним механізмам дії і мезотріону синергізм дії препарату Елюміс® проявляється майже проти всіх видів бур’янів у посівах кукурудзи — злакових і дводольних, однорічних і багаторічних. Поєднання двох діючих речовин дозволяє контролювати слабочутливі або стійкі до інших гербіцидів дводольні бур’яни. Елюміс® добре обмежує чисельність основних видів: лободи, дурману звичайного, пасльону чорного, падалиці соняшнику і ріпаку, галінсоги, осотів (жовтого, рожевого, городнього), видів фіалок і щириці, портулаку городнього, нетреби звичайної та багатьох інших. Елюміс® найкраще з усіх препаратів контролює паслін чорний, не пригнічуючи, а знищуючи його. Серед злакових бур’янів Елюміс® ефективно обмежує чисельність багаторічних видів (пирію, гумаю) та цілої низки однорічних злакових бур’янів (видів мишію, курячого проса, лисохвоста, пальчатки кровоспинної).
 
Серед інших особливостей і переваг гербіциду Елюміс® — найдовший термін застосування (2-8 листків культури включно) з-поміж усіх післясходових гербіцидів, що їх використовують у посівах кукурудзи. Його можна застосовувати вже на другий-третій день після появи сходів кукурудзи і навіть у критичний для неї період розвитку 2-3 листки без ризиків негативного впливу на утворення зародкового стебла і закладання ярусів вузлової кореневої системи.
 
Елюміс® здатний контролювати кілька наступних хвиль дводольних бур’янів, які можуть проростати у посівах кукурудзи, запобігаючи втраті такої дорогоцінної вологи внаслідок вегетації бур’янів. Усе це дозволяє отримувати прибавку врожаю кукурудзи навіть у суворих умовах півдня України порівняно з іншими гербіцидами (рис. 6).
 
Рис. 6. Урожайність гібрида НК Термо. Миколаївська обл., 2015 рік
 
Термін застосування Елюміс® порівняно з іншими препаратами не обмежується фазами 3-5 листків культури — гербіцид ефективно контролює бур’яни навіть за умови пізніших обробок (7-10 листків культури), коли застосування будь-яких інших гербіцидів може спричинити фітотоксичність. Отже, ще одна особливість препарату Елюміс® — безпека культури навіть при пізньому внесенні.
 
Для застосування у посівах кукурудзи рекомендується норма витрати гербіциду Елюміс® 1,25-2,0 л/га. Багаторічні бур’яни найкраще знищуються у їхній найбільш вразливій стадії розвитку: берізка польова — заввишки 5-10 см, осот рожевий — стадія розетки (3-5 листків); однорічні бур’яни — на стадії 2-4 листків.
 
Отже, застосування гербіцидів Люмакс® і Елюміс® вирішує всі питання, які постають перед агровиробниками на шляху до їхньої основної мети — отримати максимальний урожай кукурудзи без жодного шансу для бур’янів.
   

Cхожі статті

Система Apipol – інноваційна технологія інтенсивного бджільництва
Гібриди кукурудзи компанії «Сингента» — надійне підґрунтя прибутковості українських аграріїв
Як посієш — так пожнеш!
Що хліб насущний нам вартує, або як ми ростили озимину минулого сезону
Вітряна альтернатива
Свіжі наголоси Amazone (ВІДЕО)
Колосаль® Про та Ракурс™ — професійний захист зернових культур від хвороб!