Банер

Новий номер

№14(357) липень 2017	 

	Жнива: фініш та старт

	купити електронну версію:

	  
Архів номерів
Передплата

Основні рубрики

 


 Агентство Промышленных Новостей

Актуальність середньоранніх гібридів кукурудзи в сучасному агровиробництві

Вівторок, 28 березня 2017, 10:09
Чи варто вирощувати кукурудзу? Таке питання навряд чи задають собі українські аграрії, адже у світовому землеробстві та в Україні це одна з найпоширеніших культур. Кукурудзу використовують як на корм худобі, так і для продовольчих і технічних потреб — виробництва круп та борошна, харчового крохмалю і рослинної олії, меду і цукру тощо.

 

Ігор КОВАЛЬЧУКменеджер з маркетингу,
розвиток напряму насіння кукурудзи,
канд. с.-г. наук, доцент

Отже, ця культура — одна з найрентабельніших та найважливіших. Урожайність кукурудзи перевищує всі інші зернові, крім того, вона майже не має відходів, адже використовується зерно, листя, стебла, стрижні качанів і навіть коріння.

Стабільне виробництво зерна кукурудзи можливе за наявності гібридів із високою потенційною продуктивністю, стійкістю проти шкідників, хвороб, несприятливих факторів середовища, які відповідають сучасним вимогам агровиробництва. Вибір гібридів кукурудзи — відповідальна і нелегка справа, адже в умовах одного господарства поля відрізняються за родючістю ґрунтів, попередниками (можливою післядією ЗЗР, що застосовувалися), вологозабезпеченістю. І саме останній фактор часто стає ключовим у цій справі, оскільки посуха перешкоджає розкриттю генетичного потенціалу гібридів кукурудзи, особливо з тривалим періодом вегетації. За таких умов зростає актуальність середньоранніх (ФАО 200-299) гібридів.

Компанія «Сингента» — світовий лідер із розробки новітніх технологій та засобів сільськогосподарського виробництва — пропонує товаровиробникам середньоранні гібриди кукурудзи НК Джитаго, СИ Респект і НК Фалькон, які мають добру холодостійкість і швидкий ріст на початку вегетації; стійкі проти збудників кореневих гнилей, фузаріозу качана та пухирчастої сажки. Саме тому вони придатні для сівби в оптимально ранні строки, що дає змогу отримати сходи на 5-7 днів раніше, ніж у нехолодостійких гібридів, навіть у роки з недостатньою сумою активних температур. Таким чином, з’являється можливість збільшити фазу активного фотосинтезу, за якої в рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. Отримання більш ранніх сходів і більш швидкого розвитку рослин у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожайність зерна й силосної маси, особливо в ті роки, коли друга половина вегетації проходить у посушливих умовах.
 

Конкуренцію у посіві за світло цим гібридам вдається зменшити за рахунок зміни орієнтації листків. Це стало можливим за наявності в їх генотипі рецесивних алелів lg 1 і lg 2, завдяки яким рослини набувають вертикального (еректоїдного) розташування листків. Внаслідок цього світло краще проникає у глибину такого агроценозу, й урожай виявляється вищим на 30 % у порівнянні з лигульними формами.

Звичайно, окрім перерахованих, вищезгадані гібриди вирізняються й іншими господарсько-цінними ознаками. Так, зокрема, НК Фалькон дуже добре реагує на підвищений агрофон, забезпечуючи високу окупність внесених добрив та швидку віддачу вологи під час дозрівання у порівнянні з іншими гібридами з кременистоподібним типом зерна. Чимало господарств у різних ґрунтово-кліматичних умовах України, які вирощували цей гібрид у минулому сезоні 2016 року, отримали врожайність понад 100 ц/га (рис. 1).
 
Рис. 1. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)
гібрида НК Фалькон (ФАО 220) у різних ґрунтово-кліматичних
умовах 2016 року

На відміну від гібрида інтенсивного типу НК Фалькон, НК Джитаго і СИ Респект належать до високоадаптивних. Вони більш придатні для вирощування за екстенсивною технологією. Попри універсальність їхні генотипи мають високий потенціал урожайності. Результати, які забезпечив гібрид НК Джитаго у різних ґрунтово-кліматичних умовах 2016 року, відображено на рис. 2.
 
Рис. 2. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)
гібрида НК Джитаго (ФАО 210) у різних ґрунтово-кліматичних
умовах 2016 року

Гібрид СИ Респект характеризується високою посухостійкістю і належить до так званих двокачанних форм.

Це дає змогу висівати його з низькою густотою (50-70 тис. рослин/га, залежно від умов), забезпечуючи більшу площу живлення, що особливо важливо в умовах вологодефіциту. У випадку достатньої кількості опадів рослини цього гібрида здатні формувати по два господарсько-придатні качани і суттєво підвищувати врожайність (рис. 3).
 
Рис. 3. Урожайність (ц/га) і вологість зерна під час збирання (%)
гібрида СИ Респект (ФАО 240) у різних ґрунтово-кліматичних
умовах 2016 року

Отже, як показує практика, середньоранні гібриди кукурудзи НК Джитаго, СИ Респект і НК Фалькон компанії «Сингента», завдяки високій урожайності, швидкій віддачі вологи зерном під час дозрівання, високому компенсаційному потенціалу (здатності утворювати додатковий качан у зріджених посівах), толерантності до хвороб, стійкості до стресових умов середовища, спроможні забезпечити високу рентабельність виробникам сільськогосподарської продукції.
   

Cхожі статті

Методи успішних продажів сільськогосподарської продукції
KWS. Сила. Рекорди
Зернові колосові Limagrain — потужна селекція для складних умов
Фунгіцид Ікарус 250 ЕВ — формуляція, захищена патентом!
Весняний старт — вдалий фініш
Гібриди кукурудзи компанії «Сингента» — надійне підґрунтя прибутковості українських аграріїв
Функціональні добрива — нове слово у позакореневому підживленні