Банер

Новий номер

№14(357) липень 2017	 

	Жнива: фініш та старт

	купити електронну версію:

	  
Архів номерів
Передплата

Основні рубрики

 


 Агентство Промышленных Новостей

Євро-Лайтнінг® та Євро-Лайтнінг® Плюс – способи боротьби із вовчком соняшниковим

П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:04
Одним із світових лідерів інтенсивного впровадження нових технологій є компанія BASF, яка не тільки пропонує вже тривалий час виробничу систему Clearfield®для соняшнику, але й удосконалює її. І назва покращеної системи — Clearfield® Plus.

 

Юрій ЛУК'ЯНЧИК, канд. с.-г. наук,
завідувач відділом селекції 
ТОВ «Луганський інститут селекції і технологій»

За даними Держкомстату, останніми роками в Україні виробляють 8,4-11,0 млн т соняшнику на рік. А минулого року сільгоспвиробниками було отримано рекордний валовий збір цієї культури — 13,6 млн т, що на 21,7% більше, ніж позаминулого.

На наш погляд, це є комплексним результатом спільних факторів і дій. Тут і збільшення посівних площ соняшнику, обумовлене скороченням площ під озимими культурами завдяки посушливим умовам восени 2015 року, і сприятливі за вологозабезпеченням погодні умови, і впровадження у виробництво нових більш продуктивних гібридів та широке розповсюдження новітніх технологій вирощування із використанням сучасних ефективних засобів захисту рослин.

Одним із світових лідерів інтенсивного впровадження нових технологій є компанія BASF, яка не тільки пропонує вже тривалий час виробничу систему Clearfield® для соняшнику, але й удосконалює її. І назва покращеної системи — Clearfield® Plus.

Система Clearfield® і Clearfield® Plus основана на вирощуванні гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до діючих речовин класу імідазолінонів та обробці вегетуючих рослин такими гербіцидами. В системі Clearfield® застосовуються гербіциди Євро-Лайтнінг® та Пульсар® 40 на гібридах соняшнику з генетичною стійкістю до цих препаратів, а в системі Clearfield® Plus — Євро-Лайтнінг® Плюс та Пульсар® Плюс на гібридах із відповідною стійкістю до гербіцидів. Вони дозволяють контролювати понад 65 однорічних та багаторічних бур’янів. Крім того, стійкі гібриди є єдиною можливістю використовувати післясходові гербіциди цієї групи в системі обробітку ґрунту за no-till. Зараз система Clearfield® активно використовується при вирощуванні соняшнику за методикою нульового, мінімального та традиційного обробітку грунту.

Розширення посівних площ одночасно з вологими умовами 2016 року сприяло розповсюдженню хвороб і шкідників соняшнику. А враховуючи те, що соняшник є однією із найбільш рентабельних культур у сільському господарстві, можна сказати, що за декілька років у господарствах буде порушено строк повернення цієї культури на попереднє місце. І це призведе до спалаху хвороб, а також такого паразиту, як вовчок соняшниковий. Ось тут і корисними стануть системи Clearfield® і Clearfield® Plus.

Вовчок соняшниковий — це рослина-паразит, що прикріплюється до коренів соняшнику та використовує його поживні речовини. Період від зараження кореневої системи до початку появи квітконосів вовчка над поверхнею ґрунту становить у середньому 27-35 діб. Довжина вегетаційного періоду паразиту триває 67-70 діб. Проникнення гаусторій (так називаються корені у паразита) вовчка в кореневу систему соняшнику відбувається у фазі 2-х справжніх листків, а в фазі 4-х листків маємо міцно прикріплене насіння вовчка (рис. 1). В подальшому на місці прикріплення проходить потовщення гаусторій, і з’являється брунька, густо покрита лусочками, з якої розвивається стебло.
 
Особлива проблема з цим паразитом виникає у тих місцях, де культура найбільш поширена та порушуються строки повернення соняшнику на попереднє місце. Це в основному східні й південні регіони України. Але з розширенням посушливих умов на північ країни проходить і розповсюдження вовчка у центральні регіони.

За умов зараження вовчком на ранніх фазах розвитку соняшнику, починаючи з фази 6-ти справжніх листків, вже спостерігається відставання у рості рослин (рис. 2).
 
 
У період початку інтенсивного росту різниця стає все помітнішою. Середня висота уражених рослин на контролі сягала на 33,6 см нижче здорових (табл. 1). Застосування гербіцидів дозволило знизити негативний вплив вовчка на початковий ріст рослин. Зменшення висоти інфікованих і оброблених рослин гербіцидами у фазі 4-х листків (ВВСН-14) в порівнянні зі здоровими становило від 19,1 до 23,8 см, а при обробці у фазі 6-ти (ВВСН-16) — від 18,9 до 27,3 см. Тобто із запізненням обробки соняшнику відбувається негативний вплив паразита, і виражається це в зменшенні вегетативної маси на початку росту.
 
Таблиця 1. Висота рослин соняшнику у фазі початку видовження стебла (ВВСН-30) 
залежно від строків застосування гербіцидів
 

Проведені дослідження у 2015-2016 рр. показують, що вже через 7-8 діб після застосування гербіцидів виникає потемніння бульбочок вовчка, що свідчить про вмирання паразита. Використання гербіцидів Євро-Лайтнінг® та Євро-Лайтнінг® Плюс у різний період розвитку соняшнику від фази 2-х до 10-ти листків призводить до 100% летальної дії на вовчок, незалежно від ступеня розвитку бульбочок (табл. 2).
 
Таблиця 2. Ступінь ураження соняшнику за другої хвилі зараження вовчком, 
залежно від умов року (кінець цвітіння)
 

Як із усіма засобами захисту рослин, так і з гербіцидами системи Clearfield® та Clearfield® Plus з часом проходить розпад їх до нетоксичних речовин. Період інтенсивної дії гербіцидів сягає від 14 до 21 доби, залежно від фотосинтетичної активності рослин. Тому якщо ступінь зараження ґрунту насінням вовчка дуже сильна, то виникає друга хвиля ураження кореневої системи після детоксикації гербіциду. І вже у фазі кінця цвітіння-інтенсивного наливу насіння над поверхнею ґрунту починають з’являтися квітконоси вовчка, залежно від терміну обробки рослин.

У 2015 році на контролі середня кількість квітконосів становила 29,2 шт./рослину, а торік — 17,4 шт./росл. Це ще раз підтверджує, що ступінь ураження соняшнику вовчком більша у посушливі роки, яким і був 2015-ий, на відміну від дощового 2016-го. Але ж все одно застосування гербіцидів дозволяє зменшити ступінь ураження рослин соняшнику за другої хвилі зараження. Облік квітконосів паразита у фазі кінця цвітіння соняшнику показує зменшення ураження культури при застосуванні гербіциду Євро-Лайтнінг® та Євро-Лайтнінг® Плюс від декількох до десятків разів. Чим пізніше проводиться обробка гербіцидом, тим пізніше з’являються квітконоси за другої хвилі зараження. Виникає питання: краще вносити гербіцид раніше чи пізніше?

Ступінь ураження соняшнику вовчком у фазі кінця цвітіння (ВВСН-69), за обробки рослин гербіцидами у більш пізню фазу 6-ти справжніх листків (ВВСН-16) є меншою, ніж при обробці раніше у фазі 4-х листків. Це обумовлене тим, що гербіцид почав діяти пізніше на початкових фазах розвитку рослин, а вже до початку цвітіння закінчується інтенсивний ріст кореневої системи і починається її огрубіння. Вовчок спроможний уражувати тільки молоді кореневі волоски. Ще й до цього температура ґрунту в період цвітіння соняшнику вже стає не оптимальною для розвитку бур’яну-паразита — вище 35°С.

Дослідження стосовно дій різних норм препаратів на життєдіяльність вовчка соняшникового показали, що застосування гербіциду Євро-Лайтнінг® у нормі 1,0 л/га є дещо менш ефективним у боротьбі з паразитом (табл. 3). Тільки застосування повної норми гербіциду 1,2 л/га у фазі від 4-х до 6-ти листків може максимально знищити бур’ян-паразит. І на кінці цвітіння ступінь ураження буде усього лише від 0,6 до 0,8 шт./рослину.
 
Таблиця 3. Ступінь ураження соняшнику вовчком за другу хвилю зараження
 

Використання Євро-Лайтнінг® Плюс у мінімальній нормі внесення 1,6 л/га також поступається ефективності порівняно із середньою 2,0 л/га та максимальною нормою 2,5 л/га. Застосування гербіциду Євро-Лайтнінг® Плюс 2,0-2,5 л/га у фазі 6-ти листків соняшнику дозволяє максимально знизити ступінь ураження культури до 0,3-0,6 шт./рослину за другу хвилю зараження.

Таким чином, найбільш ефективними строками і нормами внесення у боротьбі з вовчком соняшниковим є обробка рослин гербіцидом Євро-Лайтнінг® нормою 1,2 л/га у фазі від 4-х до 6-ти справжніх листків, а гербіцидом Євро-Лайтнінг® Плюс нормою від 2,0 до 2,5 л/га у фазі 6-ти справжніх листків.

Але ж не треба ігнорувати й інші методи боротьби з агресивним вовчком-паразитом: сівозміна, провокаційні посіви, вирощування генетично стійких гібридів тощо.
 
   

Cхожі статті

З Евіто Т до сталого врожаю пшениці та ячменю 2017 року
Найбільш поширені хвороби сої та ефективність препаратів компанії BASF для їх контролю
КЛІНІК® МАКС - ваш GPS у світі гербіцидів
Зернозбиральний комбайн Versatile 161 для високих урожаїв
Гібриди озимого ріпаку: стабільність та впевненість за будь-яких умов
Особливості отримання гібридів цукрових буряків
ПЛЕДЖ — новий стандарт захисту сої