Банер

Які ж борні добрива вибрати?

П'ятниця, 21 квітня 2017, 09:05
На сьогодні більшість фахівців аграрного сектора на власному досвіді переконались, що мікроелементи відіграють таку ж важливу роль при вирощуванні сільськогосподарських культур і впливають на їх урожайність і якісний склад сировини, як і макроелементи.

 

Тому доцільно говорити про необхідність внесення мікроелементів на рівні з азотом, фосфором та калієм. Цинк, залізо, молібден, марганець, мідь тощо — всі ці елементи хоча і потрібні рослинам у дуже незначних кількостях, проте кожен з них відповідає за нормальне функціонування конкретного процесу в життєзабезпеченні рослини. Одним із них є бор.
 
Ю. ГОБЕЛЯКканд. с.-г. наук, начальник відділу маркетингу
І. ДЕГТЯРЬОВАагроном–консультант
компанії «ТерраТарса»

Асортимент листкових борних добрив на ринку України дуже широкий і значно перевершує всі інші монодобрива. Листкові борні добрива, які пропонуються, мають різні препаративні форми: рідка (переважна більшість, особливо на вітчизняному ринку), суспензійна та тверда. Крім різної препаративної форми, моноборні добрива містять і різні сполуки бору: динатрій октаборат, боретаноламін, чисту борну кислоту та поліборати. Саме і різні сполуки бору впливають на ефективність цих добрив.

Які ж борні добрива вибрати? Яким сполукам бору надавати перевагу?

При виборі добрив, у тому числі і борних, не правильно звертати увагу лише на відсоток вмісту бору в добривах. Для повного засвоєння його рослинами через листя дуже важливо, щоб сполуки бору добре та швидко розчинялися у робочому розчині. Швидка та повна розчинність гарантує 100% доступність бору для рослини та забезпечує технологічність їх внесення.

Швидкість розчинення різних кристалічних сполук бору досить різна. Наприклад, борна кислота і, особливо бура, є малорозчинними сполуками. Тому добрива, які містять чисту борну кислоту або буру, будуть менш технологічними, ніж інші борні добрива.

Крім того, низька швидкість розчинення цих речовин не може гарантувати 100% доступність бору для рослини, оскільки доступність елементів живлення для рослини можлива лише за умови повного розчинення.

Максимальною швидкістю розчинення з усіх кристалічних сполук бору відрізняються поліборати (табл. 1). На ринку України на їхній основі компанією «ТерраТарса» представлено добриво Спідфол Бор — кристалічне добриво, яке містить 17% водорозчинного бору на основі поліборатів.
 
Таблиця 1. Швидкість розчинення кристалічних борних добрив
 

Таким чином, максимальна швидкість розчинення добрива Спідфол Бор буде гарантовано забезпечувати 100% доступність бору для рослин у порівнянні з тими, які містять бор у формі бури, динатрій октаборату або чистої борної кислоти.

Слід також пам’ятати, що добрива на основі динатрій октаборату, крім бору, містять також високу кількість натрію, який може мати токсичний вплив на більшість сільськогосподарських культур.

Для підвищення розчинності бору найчастіше використовують реакцію з моноетаноламіном. Всі рідкі борні добрива виготовляються на основі цієї сполуки. Саме цей амін (залишок моноетаноламіну) декларується як вміст азоту. До того ж склад отриманої суміші після реакції із моноетаноламіном не піддається точному визначенню. Хелатів, подібно мікроелементам-металів, бор не утворює, тому заява деяких виробників про хелатну форму бору дещо некоректна. Також неправильно називати сполуки бору з моноетаноламіном органічною формою бору — у цьому з'єднанні бор також присутній у формі бората ВО33- — єдина форма, яка може бути засвоєна рослиною. Для сільськогосподарських виробників, які надають перевагу рідким добривам, компанія «ТерраТарса» може запропонувати рідке борне добриво на основі боретаноламіну Паверфол Борон. На відміну від інших добрив склад Паверфол Борон проходив відповіді лабораторні аналізи, що гарантує його відповідність заявленому.

Оскільки сільськогосподарські виробники з метою зменшення витрат при листковому підживленні культур змішують добрива, наприклад борні та пестициди у резервуарі обприскувача. У такому випадку важливою особливістю добрив є здатність не порушувати стабільність діючих речовин ЗЗР. За даними різних закордонних наукових установ [1; 2], основним показником стабільності більшості діючих речовин ЗЗР є рН робочого розчину (табл. 2).
 
Таблиця 2. Період напіврозпаду деяких д.р. ЗЗР залежно від рН розчину
 

З таблиці видно, що при кислому середовищі стабільність діючих речовин пестицидів набагато вища, ніж при лужному, навіть нейтральна реакція середовища не забезпечує таку стабільність, як кисле середовище. Хочеться відмітити, що Спідфол Бор від компанії «ТерраТарса» є єдиним джерелом бору на ринку, яке підкислює бакову суміш (мал. 1). Всі інші борні добрива, присутні на ринку, тою чи іншою мірою роблять робочий розчин лужним. Таким чином, Спідфол Бор є єдиним борним добривом, яке не тільки не порушує стабільність діючих речовин пестицидів, але й сприяє їх кращій стабільності. Крім того, кисла реакція робочого розчину сприяє ліпшому проникненню усіх компонентів бакової суміші через кутикулу листка.
 
Малюнок 1. Вплив Спідфол Бор та інших борних добрив на рН робочого розчину
Показниками якості добрив для листкового живлення, крім якості сировини, їх хімічних властивостей та хімічної чистоти, також є такі показники, як стійкість до змивання опадами і ступінь засвоюваності добрива рослиною.

Добриво Спідфол Бор, спеціально розроблене для листкового внесення, містить якісний ад’ютант, що гарантує стійкість до змивання опадами.

Таким чином, можна з певністю сказати, що борне добриво Спідфол Бор від компанії «ТерраТарса Україна» за рахунок найкращої розчинності, підкислення робочого розчину та наявності якісного ад’ютанту може заслуговувати на звання кращого борного добрива. Саме тому за результатами досліджень компанії SQM Спідфол Бор найкраще за інших борних добрив засвоюється рослинами (табл. 3).
 
Таблиця 3. Вміст бору в листах сої після обробки (дані компанії SQM)
 

Пропонуючи аграріям України добрива, ефективність яких доведено в багатьох країнах світу, компанія «ТерраТарса Україна» базується на глибоких наукових дослідженнях материнських компаній, на їх величезному виробничому потенціалі та тримає у полі зору тенденції розвитку світового ринку добрив для позакореневого живлення.

Література:

  1. Pasian, C. 2004. Spray Solution pH. The Ohio Sate University Extension, Ohio Floriculture Online 11(3)
  2. Deer, H. M. and R. Beard. July 2001. Effect of water pH on the chemical stability of pesticides. Utah State University Fact Sheet. AG/Pesticides/14.

З питань щодо застосування добрив 
від «ТерраТарса», будь ласка, звертайтесь:
ТОВ «ТерраТарса Україна»,
74800, Україна, м. Каховка, вул. Південна, 4
Тел.: (05536) 55-109; 
Факс: (05536) 55-137
   

Cхожі статті

Срібні прем’єри LEMKEN (ВІДЕО)
Принципово якісніший розпил
Бур’яни вже не тирани, коли на полі — БУТІЗАНИ!
Тільки інтенсивні технології обрав «Світанок» із компанією «Сингента»
Як стабілізувати роботу дизеля
Систіва® — новітній фунгіцид-протруйник для досягнення успіху у вирощуванні ячменю
Озимі культури від ЗААТБАУ