Банер

Правильна агротехніка на цукрових буряках і ґрунт береже, і врожаю додає

В. М. СІНЧЕНКОдоктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН,
заступник директора ІБКіЦБ
В. І. ПИРКІНканд. с.-г. наук, зав. лабораторією ІБКіЦБ
О. В. ШИРОКОСТУПканд. с.-г. наук, директор
ФГ «Широкоступ», Кагарлицького р-ну Київської обл.
В. П. МОСКАЛЕНКОн. с. ІБКіЦБ
Л. Н. ГІЗБУЛЛІНАн. с. ІБКіЦБ
Проблема ефективного використання родючості ґрунту за рахунок рівноважного бездефіцитного балансу гумусу сьогодні не може бути вирішеною, оскільки внаслідок неправильної, а то й хижацької експлуатації в останні десятиліття його запасам завдано таких втрат, які можуть бути компенсованими тільки суттєвим щорічним збільшенням його надходження спочатку для їх відновлення, а потім і збільшення на основі розробки та реалізації відповідної державної програми. Адже масштаби багатоканальних втрат гумусу величезні.

 

За останні 100 років вони, наприклад, на чорноземних ґрунтах у зонах бурякосіяння України перевищили 2%, з яких 1% — за за останнє десятиліття. І темпи його втрат продовжують збільшуватися. Тому збереження та підвищення родючості ґрунту, а також жорсткий контроль за господарчими формуваннями всіх форм власності, законодавче введення відповідальності (аж до кримінальної) за порушення у цій сфері нині — одне з найактуальніших та найважливіших завдань.
 
Біоадаптивна екологозберігальна технологія виробництва цукрових буряків передбачає застосування науково обгрунтованих сівозмін, мінімальну, але достатню кількість обробітку ґрунту, мінімального застосування комплексу високоефективних гербіцидів, набір різних за строком достигання високопродуктивних і надійно визріваючих сортів і гібридів вирощуваних культур, високоякісну підготовку насіння до сівби, повні науково обгрунтовані дози органічних і мінеральних добрив й застосування комплексної механізації з урахуванням високопродуктивної техніки.

Грунт готуємо з осені
В ринкових умовах ведення сільського господарства важливо не тільки отримувати великий обсяг валового виробництва продукції з високою якістю, а й збереження родючості ґрунту як засобу виробництва.

В результаті проведених досліджень і виробничої практики максимальне застосування агротехнічних операцій зменшило витрати на вирощуванні цукрових буряків та хімічне навантаження на довкілля і ґрунт.

І так агротехнічні операції дали можливість очікувати на полях, які були вирівняні з осені, ранню весняну фізичну стиглість ґрунту, активізацію біологічних процесів, швидке проростання бур’янів, тому достатньо провести лише мілкий суцільний обробіток ґрунту агрегатом зчіпка СП-16 із боронами ЗОР-07 або ЗБП-06, що зберігає вологу і запобігає потраплянню насіння бур’янів з нижніх шарів ґрунту у верхні. На таких полях передпосівний обробіток ґрунту не проводиться.

Якщо ґрунт з осені виходить ущільненим, то передпосівний обробіток доцільно виконувати агрегатом зчіпка СП-16 борони ВНІЦ-Р + ЗБЗСС-1.0 + ЗОР-07.

Вчасна і правильна сівба
Рівень урожайності коренеплодів і вміст цукру в них значно залежить від тривалості вегетаційного періоду, який визначається строками сівби і збирання цукрових буряків. За рахунок цього забезпечується необхідна для одержання високих урожаїв тривалість вегетаційного періоду — не менше 160–180 днів від появи сходів до збирання.

Як показує узагальнення результатів наукових досліджень та практики буряківництва, запізнення зі строком сівби у всіх зонах на 5–6 днів проти оптимального завжди призводить до недобору врожайності коренеплодів мінімум на 3–4, а нерідко й на 7–10 т/га, та зменшення їх цукристості на 0,1–0,4%. Ця закономірність стосується не лише зон та ґрунтових умов, але й усіх без винятку років вирощування буряків, незалежно від погодних умов.

За сучасної технології вирощування цукрових буряків сівбу проводять на кінцеву густоту стояння рослин з тим, щоб отримати 5,5–6,0 рослин, рівномірно розміщених за довжиною рядка.

На якість сходів значною мірою впливають фізіологічні властивості насіннєвого матеріалу (висока лабораторна схожість — 95–98%, енергія проростання 95–98% та висока схожість при холодній погоді).

Від лабораторної схожості і швидкості проростання залежить польова схожість й оптимальна густота цукрових буряків. Висока лабораторна схожість при низьких температурах (проростання при 2–4˚) покращує польову схожість.

Боротьба з бур’янами
Важливим у дослідженнях було вивчення досходових суцільних обробітків ґрунту на забур’яненість посівів цукрових буряків, яке проводилося при різних нормах висіву (табл. 1). Технологічні операції з суцільного обробітку ґрунту здійснювалися до появи сходів цукрових буряків і припинялися, коли проростання насіння буряків становило до 0,5 см.
 
Таблиця 1. Забур’яненість посівів цукрових буряків залежно від
кратності досходових обробітків у 2016 р.
 

Біологічні особливості бур’янів створюють певні труднощі в розробці і здійсненні ефективних заходів боротьби з ними. Тривалість проростання цукрових буряків і бур’янів різна. Насіння дводольних бур’янів, наприклад, лободи білої, деяких капустяних, мокриці та інших, менш вимогливе до температурних умов, і їх сходи з’являються раніше, ніж цукрових буряків.

Запас насіння бур’янів, який постійно присутній у ґрунті в значній кількості, має здатність проростати протягом усього вегетаційного періоду, тому навіть повне знищення бур’янів у досходовий період не гарантує чистоти посівів в подальшому протягом вегетації.

Дослідженнями встановлено, що на посівах цукрових буряків переважають в основному однорічні бур’яни, з яких на частку злакових (мишій, плоскуха) припадає в середньому понад 60%, а на дводольні (лобода біла, редька дика, щириця та інші) — близько 40%. Залежно від величини запасу насіння бур’янів у ґрунті та погодних умов ступінь забур’яненості посівів, видовий склад бур’янів на дослідних ділянках за роками помітно змінювався.

Переваги досходового
боронування
На основі експериментальних даних встановлено, що в досходовий період системою інтенсивних агротехнічних заходів досягається зменшення ступеню забур’яненості бурякових плантацій. Успішно це завдання вирішується комплексом заходів, тобто застосуванням досходових боронувань. В середньому за роки досліджень застосування таких прийомів боротьби з бур’янами дає можливість зменшити забур’яненість за рахунок застосування одного досходового боронування — на 91%, після двох досходових боронувань — на 94%.

У дослідах формування густоти насадження здійснювалося шляхом висіву насіння цукрових буряків на кінцеву густоту з урахуванням наступних боронувань, направлених на зменшення забур’яненості посівів. В дослідженнях стояло завдання — розробити технологічні процеси, спрямовані на забезпечення оптимальної густоти рослин. При цьому зниження забур’яненості повинно здійснюватись за рахунок інтенсивних агротехнічних засобів (досходових боронувань, присипання бур’янів у зоні рядка), мінімального застосування гербіцидів протягом вегетації. Тобто норма висіву насіння цукрових буряків має бути такою, щоб забезпечити необхідну густоту рослин для конкретної зони і можливість ефективної боротьби з бур’янами, довівши їх кількість у посівах до мінімуму (табл. 2).
 
Таблиця 2. Густота рослин цукрових буряків, залежно від
норм висіву і досходових боронувань
 

Найбільш раціональна густота забезпечується при нормі висіву 10–12 насінин на метр рядка. За такої норми висіву на контролі в середньому за три роки без застосування агротехнічних прийомів вихідна густота рослин становила 136 тис./га, при одному досходовому боронуванні — 126 тис./га, при дворазовому обробітку до появи сходів — 119 тис./га.

При висіву насіння цукрових буряків до 10 шт. на метр рядка можна проводити одне досходове боронування. Збільшення кількості боронувань може призвести до зменшення густоти рослин, яка не виходить за межі оптимальної на початок вегетації. Боротьба з бур’янами при такій нормі висіву здійснюється шляхом внесення ґрунтових гербіцидів і по сходах протягом вегетації.

На найближчу перспективу виробництво цукрових буряків базуватиметься на формуванні густоти шляхом проведення сівби на кінцеву густоту рослин з використанням високоякісного насіння і рівномірним його розміщенням за довжиною рядка.

Важливим фактором, який зумовлюватиме отримання високого врожаю буряків цукрових з високими технологічними якостями, є створення оптимальної густоти насадження з рівномірним розміщенням рослин у рядках при малих нормах висіву.

Контролювання бур’янів у посівах цукрових буряків проводилися у комплексі, починаючи з основного обробітку ґрунту і закінчуючи агротехнічними технологічними операціями — розпушуванням ґрунту в міжряддях і присипанням бур’янів у зоні рядка.

Однією з важливих технологічних операцій з контролю за бур’янами у посівах цукрових буряків є суцільний обробіток ґрунту до сходів буряків і дворазове забезпечення внесення сумішей гербіцидів по сходах (табл. 3).
 
Таблиця 3. Контролювання бур’янів у посівах цукрових буряків у 2016 р.
 
 
*Проти злакових видів вносили гербіцид Пантера 1 л/га

Проводилося досходове боронування агрегатом у складі МТЗ-82, зчіпка СП-16 + борони ЗОР-07, внесення робочого розчину гербіциду по сходах Бетанал Експерт + Голтікс (1,0 + 1,0 л/га) та повторне внесення гербіцидів (через 10–12 днів після першого) Бетанал Експерт + Карібу + Тренд + Пантера (1,0 + 0,03 + 0,2 + 1,0 л, кг/га).

У результаті боронування загинуло 90,2% бур’янів, після першого внесення гербіцидів по сходах — 93,7% і другого — 89,2%.

Контролювання посівів цукрових буряків від бур’янів шляхом застосування суцільного обробітку ґрунту до сходів виключає індукування хімічних стресів у рослин. Досходові обробітки ґрунту дають можливість зміцніти сходам цукрових буряків, і застосування робочих розчинів гербіцидів значно менше пригнічують рослини буряків.

Інші операції
У цілому в біоадаптивній технології передбачено 14 агротехнічних операцій (лущення стерні дисковими лущильниками в 2 сліди, глибока оранка, суцільний обробіток ґрунту після глибокої оранки в 2 сліди, суцільний ранньовесняний обробіток ґрунту, передпосівний обробіток, суцільний досходовий обробіток ґрунту в 2 сліди, міжрядне розпушування ґрунту тричі, присипання бур’янів у зоні рядка двічі).

Кожна з агротехнічних операцій направлена на забезпечення фізичної стиглості ґрунту, активізацію біологічних процесів, накопичення вологи в ґрунті, створення оптимальних агрофізичних умов для росту і розвитку рослин та контролю за бур’янами.

У дослідженнях основна увага приділялася ролі технологічних операцій на ріст та розвиток цукрових буряків (табл. 4).
 
Таблиця 4. Агротехнічні заходи з контролю над бур’янами у 2016 р.
 

Застосування технологічних операцій дає можливість зменшити забур’яненість від 91,6 до 100%. На технологічних операціях лущення стерні й оранці всі бур’яни загинули. Таким чином, застосування своєчасного і якісного агротехнічного обробітку ґрунту сприяло зменшенню забур’яненості та хімічного навантаження на довкілля.

Однією з важливих умов підвищення економічної ефективності еколозберігальної технології вирощування цукрових буряків є підвищення продуктивності та зниження собівартості цукрових буряків.

Тому контроль за бур’янами доцільно здійснювати, застосовуючи агротехнічні способи обробітку ґрунту (дворазове лущення стерні, глибока оранка оборотними плугами, дворазовий суцільний обробіток ґрунту, ранньовесняний суцільний обробіток ґрунту, передпосівний обробіток ґрунту, досходові суцільні обробітки ґрунту, міжрядні розпушування ґрунту, присипання бур’янів у зоні рядка), що дає можливість за кожен агротехнічний обробіток ґрунту знищувати до 90–95% рослин бур’янів.

В кінці червня (20–25) одночасно з позакореневим підживленням доцільно проводити профілактичні обробки посівів цукрових буряків проти церкоспорозу, не чекаючи ознак хвороби, що дає можливість значно в послідуючому зменшити витрати.

Важливими технологічними операціями в біоадаптивній екологозберігальній технології є розпушування ґрунту в міжряддях.

Розпушування проводилися з метою поліпшення водно-повітряного режиму ґрунту, покращення умов для росту і розвитку рослин буряків у ранній період вегетації, а також захисту від коренеїду. Відмова від розпушування ґрунту збільшує непродуктивні витрати вологи з верхніх шарів ґрунту в період до змикання листків у міжряддях.

Міжрядні розпушування сприяють поглинанню атмосферних опадів, зменшують щільність ґрунту в разі його надмірного ущільнення.

Потребу в розпушуваннях, їх частоту, глибину визначають з урахуванням фази росту: розвитку рослин цукрових буряків, кількості опадів, щільності ґрунту та ін.

Для виконання цієї технологічної операції застосовували культиватори УСМК-5,4В, КРНВ-5,6–02.

Перші міжрядні розпушування ґрунту проводилися на глибину 5–6 см плоскорізальними лапами-бритвами, встановлюючи їх по 2 на кожне міжряддя і ротаційними робочими органами. Потім розпушували на глибину 8–10 см.

Для цього на культиватор УСМК-5,4В, КРНВ-5,6–02, додатково встановлюють долото та ротаційні робочі органи. Залежно від кількості та інтенсивності опадів, появи рослин бур’янів, стану ґрунту доцільно провести ще одне розпушування на глибину 12–14 см, а на важких запливаючих ґрунтах — 14–16 см.

Догляд за посівами після формування густоти сприяє утриманню плантацій цукрових буряків у розпушеному і чистому від бур’янів стані.

Найефективніше присипання бур’янів у ранні періоди їх розвитку, коли висота ґрунтового валика досягає третини, а висота бур’янів — половини висоти рослин буряків. Вирішальним моментом для цієї операції є правильний вибір строків проведення. Досвід показує, що 2–3-разове присипання бур’янів рівноцінне застосуванню наземних гербіцидів. Ретельно проведене присипання бур’янів сприяє збереженню вологи у нижніх шарах ґрунту, вирівнюванню виступу головок над поверхнею, зменшує відхилення їх від осі рядка і знижує зусилля на вилучення коренеплодів із землі, що позитивно впливає на якість збирання урожаю.

Присипання бур’янів у зоні рядка починають, коли сходи рослин бур’янів досягнуть висоти не більше 5 см. Виконують цю операцію двічі або тричі переобладнаними захисними дисками або спареними лапами-бритвами з поличками.

Після утворення у рослин буряків десятого листка для присипання бур’янів у зоні рядка використовують ті ж самі лапи-бритви або стрілчасті лапи з поличками. Кількість присипань обумовлюється інтенсивністю появи бур’янів у зоні рядка.

Висновки
Отже, однією із важливих умов економічної ефективності екологозберігальної технології вирощування цукрових буряків є підвищення продуктивності та зниження собівартості їх за рахунок максимального застосування агротехнічних операцій, а саме:

  • на основі агробіологічних особливостей культур і удобрення визначені кращі попередники, які з урахуванням нормативів чергування дозволяють розробити сівозміни з науково обґрунтованим насиченням, співвідношенням і розміщенням зернових, технічних і кормових культур;
  • контроль за бур’янами здійснювати, застосовуючи агротехнічні способи обробітку ґрунту (дворазове лущення стерні, глибока оранка оборотними плугами, дворазовий суцільний обробіток ґрунту, ранньовесняний суцільний обробіток ґрунту, передпосівний обробіток ґрунту, досходові суцільні обробітки ґрунту, міжрядні розпушування ґрунту, присипання бур’янів у зоні рядка), що дає можливість за кожен агротехнічний обробіток ґрунту знищувати до 90–95% рослин бур’янів;
  • для контролю за бур’янами доцільно використовувати гербіциди по сходах (Бетанал експерт + Голтікс з нормою 1,0 + 1,0 л/га у фазі сім’ядолі бур’янів). Через 10–12 днів після першого внесення застосовують суміш Бетанал експерт + Карібу + Тренд + Пантера (1,0 + 0,03 + 0,2 + 1,0 л, кг/га);
  • в кінці червня (20–25) доцільно одночасно з позакореневим підживленням проводити профілактичні обробки посівів цукрових буряків проти церкоспорозу, не чекаючи ознак хвороби, що дає можливість в майбутньому значно зменшити витрати;
  • комплекс агротехнічних заходів застосовувати, коли наявність бур’янів на початку обробітку ґрунту не перевищує порогу шкодочинності;
  • при наявності бур’янів понад 2,3 шт./м², крім агротехнічних заходів, слід застосовувати дваразове внесення гербіцидів по сходах.
   

Опубліковано в журналі

№3(346) лютий 2017

Cхожі статті

Вплив агротехніки на ріст і розвиток ячменю ярого
Дослідження на рисі
Інсектицидні протруйники проти хрестоцвітих блішок
Вірусні та інші хвороби картоплі
Ідеальних умов не існує
Тотальний винищувач
Збалансоване живлення цукрових буряків