Агрономія Сьогодні

Найвищу продуктивність і пластичність до погодно-кліматичних умов проявляють гібриди вітчизняної селекції. Найбільшою мірою це відбувається, коли збігаються географічне місце селекції та широке впровадження у виробництво. Це характерно для гібридів Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції.
У живленні рослин, формуванні врожаю та його якості поряд із основними елементами — азотом, фосфором, калієм, кальцієм, магнієм, сіркою — важлива роль належить бору, йоду, кобальту, марганцю, міді, молібдену, цинку й іншим мікроелементам.
Посівам гороху шкодять більше як 15 фітофагів: довгоносик смугастий, довгоносик щетинистий, попелиця горохова, зерноїд гороховий, плодожерка горохова, бобова вогнівка, совка капустяна, совка горохова, скосар люцерновий, трипс гороховий, клоп люцерновий, клоп польовий та інші. Проте впродовж багаторічних спостережень установлено, що відчутної шкоди гороху завдають бульбочкові довгоносики, горохова попелиця та гороховий зерноїд.…
Виходячи з поточної ситуації з опадами, можна обережно спрогнозувати, що в більшості регіонів України навесні волога буде. А отже, ті господарства, що мають кошти, зможуть підвищити інтенсивність вирощування, заклавши підвалини вищого врожаю. Це безпосередньо стосується й мінерального живлення рослин, а саме — внесення гранульованих добрив під передпосівний обробіток.
Ростові процеси рослин кукурудзи досить важливі з погляду формування надземної маси та максимальної продуктивності. Рослини культури мають обмеження процесів росту, які істотно залежать від генетичних особливостей кожного гібрида, а також зумовлені впливом агротехнічних і метеорологічних умов. За коливаннями добового приросту рослин у висоту за міжфазними періодами та загалом за вегетаційний…
У достиглого соняшнику кошик буде завжди нахилений на схід. Це потрібно використати. Якщо посіємо соняшник зі сходу на захід, стиглі кошики будуть у рядку, а якщо сіємо з півдня на північ — стиглі кошики нахиляться в міжряддя. Під час збирання вони контактуватимуть із хедером комбайна, насіння буде висипатися, а в…
На сьогодні потенціал такої високомаржинальної культури, як соя реалізується далеко не повністю. Незрідка можна почути думку, що під сою не обов’язково вносити добрива, і досить буде самої інокуляції. Причиною цього, зазвичай, є нестабільна ситуація з опадами. Проте сільгоспвиробники повинні бути зацікавленими в реалізації потенціалу сої, адже додаткові вкладення після отримання…
Найінтенсивніше надходження основних елементів живлення у рослин ячменю ярого відбувається за досить короткий проміжок часу — від фази кущіння до колосіння (26–28 діб). За цей період рослини споживають 42–46% азоту, 61–64 — фосфору і 64–74% — калію. У фазі колосіння практично завершується поглинання калію, фосфору споживається 90%, азоту — 80%…
Весняний догляд за посівами озимини є важливим щодо дотримання агротехнічних заходів і технології застосування захисту рослин.
Інсектициди з групи синтетичних піретроїдів за обсягом виробництва і застосування посідають одне з провідних місць серед хімічних засобів захисту рослин. Випускають їх практично всі провідні фірми, що спеціалізуються на виробництві продуктів тонкого органічного синтезу.
В окремі дні температура повітря знижувалася від –19,9 °С до –24,1 °С, що могло позначитися на перезимівлі озимих зернових культур, зокрема і пшениці озимої.
Попри ступінь інтенсивності технології вирощування, кукурудза обов’язково потребує додаткового внесення макро- та мікроелементів після появи сходів. Це пояснюється пролонгованою потребою «королеви полів» у доступному азотному живленні, гострою залежністю її нормального розвитку від цинку, молібдену і марганцю, неможливістю засвоювати фосфор за відносно низьких температур у ґрунті та ін.
До відкриття ринку землі лишилося ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.