Урожайність і вміст протеїну в сортів і ліній пшениці м’якої ярої, тритикале й ячменю ярого

Урожайність і вміст протеїну в сортів і ліній пшениці м’якої ярої, тритикале й ячменю ярого

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 18 листопада 2021 10:22

Минулий рік із весняними холодними нічними й теплими денними годинами в період до колосіння, потеплінням і значними опадами в період наливання зерна суттєво збільшили вміст протеїну, який становив (Х = 15,55%) з мінімальним показником 14,50% і максимальним 17,00%.

У 2020 році на державну науково технічну експертизу передано два сорти: Танок — урожайність 3,97 т/га, середня за п’ять років Х = 4,63 т/га, з показником Max = 6,18 т/га і Min = 3,12 т/га; та Колос Поліський — урожайність 3,97 т/га, середня за п’ять років Х = 4,97 т/га, з показником Max = 6,39 т/га і Min = 3,65 т/га. Добре зарекомендували себе 2020 року лінії Лютесценс 113-115-17, Феругінеум 99-17, Лютесценс 139-17 з урожайністю 3,65 т/га. Проте за 2016–2020 рр. тільки лінії Лютесценс 113-115-17 і Лютесценс 139-17 перевищували стандарт Рання 93 за врожайністю. Так, у лінії Лютесценс 113-115-17 середня врожайність становила Х = 4,77 т/га з показником Max = 6,41 т/га і Min = 3,27 т/га; та в лінії Лютесценс 139-17 середня врожайність становила Х = 4,92 т/га із показником Max = 6,68 т/га і Min = 3,28 т/га. У ліній тритикале ярого 156-17 і 146-17 урожайність 2020 року становила, відповідно, 3,17 і 3,57 т/га (рис.). За п’ять років урожайність становила, відповідно, Х = 4,63 і 4,86 т/га.

Щодо Лінії 93-95-17 ячменю ярого, то врожайність у 2020 році становила 3,81 т/га, за п’ять років Х = 4,89 т/га.

 

Мінливість урожайності

Отже, за 2016–2020 рр. у конкурсному сортовипробуванні серед 13 сортів і ліній виділено найкращі за врожайністю: пшениця яра — Колос Поліський (Х = 4,97), Лютесценс 139-17 (Х = 4,92), Лютесценс 113-115-17 (Х = 4,77 т/га), Танок (Х = 4,63 т/га), Ярина (Х = 4,48 т/га), Кайдашиха (Х = 4,42 т/га); тритикале яре — Лінія 146-17 (Х = 4,86 т/га), Лінія 156-17 (Х = 4,63 т/га), ячмінь ярий — Лінія 93-95-17 (Х = 4,89 т/га). Сорти та лінії значно варіювалися за ознакою врожайності.

Якщо розглядати прояв цінних господарських ознак у сортів і ліній у тому чи іншому році, встановлено, що сприятливішим для ярих зернових був 2016-й і 2019 роки (табл. 1).

 

Таблиця 1. Мінливість урожайності сортів і ліній пшениці м’якої ярої, тритикале ярого, ячменю ярого залежно від року досліджень у конкурсному сортовипробуванні, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

19 458 39 2

 

Так, у 2016 році середня врожайність виділених сортів становила Х = 6,06 т/га з незначним варіюванням V = 4,88%. Варто зазначити, що торік також зафіксовано незначне варіювання врожайності V = 6,54%, однак середня врожайність для цього року була Х = 3,62 т/га. Середня врожайність у 2019 році становила Х = 5,25 т/га, 2017-му — Х = 4,86 т/га, 2018-го — Х = 3,98 т/га, відповідно, із середнім рівнем варіювання V = 16,64%, V = 16,89% та V = 12,48%. Отже, встановлено, що найвища врожайність сортів і ліній конкурсного сортовипробування була 2016 року й становила Х = 6,06 т/га з незначним варіюванням V = 4,88%, й 2019 року більшою мірою врожайність знизилася через часткове вилягання рослин унаслідок шквального вітру й становила Х = 5,25 т/га, що й призвело до середнього рівня варіювання V = 16,64%.

 

Варіювання рівня протеїну

Рівень протеїну в стандарті Рання 93 за 2016–2020 рр. становив Х = 13,52% і змінювався за роками від Max = 16,0% до Min = 11,6% (табл. 2). Варто зазначити, що вміст протеїну був незначно вищим у сорту Кайдашиха (Х = 13,92%) та лінії Феругінеум 99-17 (Х = 13,70%). Уміст протеїну на рівні стандарту спостерігався у сортів пшениці ярої Ярина та Танок (Х = 13,56%).

 

Таблиця 2. Уміст протеїну в сортів і ліній пшениці м’якої ярої, тритикале ярого й ячменю ярого, конкурсне сортовипробування ННЦ «Інститут землеробства НААН»

19 458 40 1

 

У ліній тритикале ярого вміст протеїну був нижчим від стандарту пшениці ярої Рання 93. У нового сорту пшениці ярої Колос Поліський середній уміст протеїну за п’ять років становив Х = 13,00%, з тим лінії тритикале ярого 156-17 і 146-17 за цією ознакою перевищували цей сорт на +0,12 і +0,10% зі значенням прояву показника вмісту протеїну в зерні відповідно, Х = 13,12 та 13,10%. Тобто Лінії 156-17 і 146-17 тритикале ярого не поступалися за вмістом протеїну деяким сортам і лініям пшениці ярої.

У зерні Лінії 93-95-17 ячменю ярого вміст протеїну становив (Х = 13,88%), що був на 0,04% нижчим від високоякісного сорту Кайдашиха.

За вмістом протеїну винятком була Лінія 156-17 тритикале ярого, в зерні якої відмічено незначне варіювання цього показника V = 7,24%.

У всіх інших сортів і ліній пшениці ярої спостережено середній рівень варіювання за вмістом протеїну від V = 10,66% (сорт Кайдашиха) до V = 14,18% (сорт Танок). Середній рівень варіювання за вмістом протеїну спостережено в тритикале ярого від V = 11,58% (Лінія 146-17) до V = 12,15% (Лінія 147-17) та ярого ячменю V = 19,13% (Лінія 93-95-17).

Мінливість умісту протеїну в зернових культур різнилася й залежала від року випробування (табл. 3). Результати біохімічного аналізу показали, що за 2016–2020 рр. середній уміст протеїну становив (Х = 13,37%) і коливався від мінімального 12,64 до максимального 13,92%.

 

Таблиця 3. Мінливість умісту протеїну в зерні сортів і ліній пшениці м’якої ярої, тритикале ярого, ячменю ярого залежно від року досліджень у конкурсному сортовипробуванні, ННЦ «Інститут землеробства НААН»

19 458 41 2

 

У 2016 році рівень умісту протеїну у всіх ліній зернових культур був найнижчим і становив Х = 11,89% із мінімальним 11,00% і максимальним 12,60%. Більша врожайність ярих культур цього року не дозволила покращити показники якості цих зернових. У 2017 році значна посуха в період наливання зерна ймовірно вплинула на показники якості, тому середній уміст протеїну цього року становив (Х = 12,05%) з коливанням від мінімальної 11,10 до максимальної 12,80%. У 2018 році надмірна волога в період наливання зерна та до збирання спричинила підвищення середнього показника вмісту протеїну (Х = 13,13%) з мінімальним 11,80 та максимальним 15,70%. За таких погодних умов 2018 року добре показали себе за вмістом протеїну сорти й лінії — Танок (15,70%), Рання 93 (14,30%), Кайдашиха (13,70%), Лютесценс 139-17 (13,60%), Феругінеум 99-17 (13,40%) та тритикале яре Лінія 156-17 (13,10%). Хоча вітряна погода 2019 року спричинила вилягання посівів пшениці, тритикале та ячменя ярих, однак уміст протеїну становив Х = 14,22% з коливанням від мінімального 12,80% до максимального 16,50%. Варто зазначити, що у 2019 році найвищий вміст протеїну зафіксовано в зерні Лінії 93-95-17 ячменю ярого (16,50%). Добре показав себе 2019 рік вирощування за якістю протеїну для пшениці ярої Ярина (15,10%), Феругінеум 99-17 (15,00%), Кайдашиха (14,90%), Танок і Лютесценс 113-115-17 (14,10%), Колос Поліський (13,40%). Високий уміст протеїну спостережено у тритикале ярого у 2019 році. Так, Лінія 146-17 мала вміст протеїну 13,80%, Лінія 156-17 — 13,50% і Лінія 147-17 — 13,40%. Тільки 2020 рік з весняними холодними нічними та теплими денними годинами в період до колосіння, потеплінням і значними опадами у період наливання зерна суттєво збільшили вміст протеїну, який становив Х = 15,55% з мінімальним показником 14,50% та максимальним 17,00%. Зазначимо, що у 2020 році найвищий уміст протеїну був у Лінії 93-95-17 ячменю ярого (17,00%). Найвищий рівень показника вмісту протеїну спостережено серед таких сортів і ліній пшениці ярої: Рання 93 (16,00%;) Кайдашиха, Колос Поліський, Лютесценс 113-115-17 (15,90%); Ярина (15,60%); Феругінеум 99-17 —15,50%); Лютесценс 139-17 (15,40%); Танок (14,90%); тритикале ярого: Лінія 147-17 (15,50%); Лінія 156-17, Лінія 146-17 (14,50%). Коефіцієнт варіювання мінливості показника вмісту протеїну був незначним і у 2016 і 2020 роках становив V = 4,47% і V = 4,48%; 2017 році — V = 4,54%; 2019 році — V = 7,09%; 2018 році — V = 8,55%.

19 458 41 1

Отже, результати свідчать, що рівень протеїну в зерні стандарту Рання 93 за 2016–2020 рр. становив Х = 13,52% і змінювався за роками від Max = 16,00% до Min = 11,60%. За вмістом протеїну незначно переважав стандарт Рання 93 сорт Кайдашиха (Х = 13,92%) та лінія Феругінеум 99-17 (Х = 13,70%). На рівні стандарту вміст протеїну спостереженно у сортів пшениці ярої Ярина та Танок (Х = 13,56%). Лінії 156-17 і 147-17 тритикале ярого не поступалися за вмістом протеїну деяким сортам і лініям пшениці ярої, зі значенням цього показника, відповідно, Х = 13,12 та 13,10%. Щодо Лінії 93-95-17 ячменю ярого, то вміст протеїну в зерні якого становив Х = 13,88% і був на 0,04% нижчим від високоякісного сорту пшениці ярої Кайдашиха.

Можна дійти висновку, що за 2016–2020 рр. у конкурсному сортовипробуванні серед 13 сортів і ліній виділено найкращі за врожайністю: пшениця яра — Колос Поліський (Х = 4,97), Лютесценс 139-17 (Х = 4,92), Лютесценс 113-115-17 (Х = 4,77 т/га), Танок (Х = 4,63 т/га), Ярина (Х = 4,48 т/га), Кайдашиха (Х = 4,42 т/га); тритикале яре — Лінія 146-17 (Х = 4,86 т/га), Лінія 156-17 (Х = 4,63 т/га), ячмінь ярий — Лінія 93-95-17 (Х = 4,89 т/га). Сорти та лінії значно варіювалися за ознакою врожайності. Рекомендуємо господарствам різних форм власності вирощувати сорти пшениці ярої Рання 93, Кайдашиха, Ярина.

Установлено, що у 2020 році найвищий уміст протеїну зафіксовано в Лінії 93-95-17 ячменю ярого (17,00%). Показники вмісту протеїну в зерні матеріалу пшениці ярої: Рання 93 (16,00%); Кайдашиха, Колос Поліський, Лютесценс 113-115-17 (15,90%); Ярина (15,60%); Феругінеум 99-17 (15,50%); Лютесценс 139-17 (15,40%); Танок (14,90%); тритикале ярого — Лінії 147-15 (15,50%); Лінії 156-17, Лінії 146-17 (по14,50%). Виявлено, що у 2019 році найвищий уміст протеїну був у Лінії 93-95-17 ячменю ярого (16,50%). Погодні умови 2019 року сприяли формуванню якості зерна, а саме вмісту протеїну, для пшениці ярої Ярина (15,10%), Феругінеум 99-17 (15,00%), Кайдашиха (14,90%), Танок і Лютесценс 113-115-17 (14,10%), Колос Поліський (13,40%). У 2018 році добре показали себе за вмістом протеїну сорти і лінії Танок (15,70%), Рання 93 (14,30%), Кайдашиха (13,70%), Лютесценс 139-17 (13,60%), Феругінеум 99-17 (13,40%) та тритикале яре Лінія 156-17 (13,10%). Коефіцієнт варіації мінливості показника вмісту протеїну незначно варіювався й 2016 і 2020 роках становив V = 4,47% і V = 4,48%; 2017 році — V = 4,54%; 2019 році — V = 7,09%; 2018 році — V = 8,55%.

За 2016–2020 рр. у конкурсному сортовипробуванні серед 13 сортів і ліній виділено найкращі за вмістом протеїну пшениця яра Кайдашиха (13,92%), ячмінь ярий Лінія 93-95-17 (13,88%).

 

Любов ГОЛИК, канд. с.-г. наук, провідний науковий
співробітник відділу селекції і насінництва
зернових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.