Банер

Актуальні питання в оподаткуванні податком на прибуток та ПДВ

Про зміни та доповнення, внесені до Податкового кодексу України. 

 
НА ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ 
altзаступник начальника державної податкової інспекції у Галицькому районі м. Львова Тарас ДАЦКО.

Прошу відповісти, за якою датою визнаються доходи від реалізації товарів?
Згідно з п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
 
Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Прошу сказати, а у разі продажу товарів з оплатою за рахунок бюджетних коштів, за якою датою буде визначатися дохід?
Порядок визнання доходів встановлено ст. 137 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI.
 
Згідно з п. 137.4 ст. 137 ПКУ датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та ст. 159 цього Кодексу.
 
Зокрема, п. 137.1 ст. 137 ПКУ визначено, що дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.
 
Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
 
Оскільки норми ст. 137 ПКУ не передбачають окремого правила визнання доходів за операціями з реалізації товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів, то дохід за такими операціями визнається на дату, визначену за п. 137.1 ст. 137 ПКУ.

altЧи потрібно вартість безоплатно отриманих товарів включати до складу доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування?
Відповідно до п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до ст. 137, на підставі документів, зазначених у п. 135.2 цієї статті, та складаються з інших доходів, які визначаються відповідно до п. 135.5 цієї статті, за винятком доходів, визначених у п. 135.3 цієї статті та у ст. 136 цього Кодексу.
 
Згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 ПКУ інші доходи включають, зокрема, вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни.
 
З урахуванням викладеного, вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни включається до складу доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.
 
Якщо термін дії договору закінчився, а сума поворотної фінансової допомоги (отриманої від платника податку на прибуток) не повернута, як у податковому обліку відображається сума такої допомоги?
Якщо поворотна фінансова допомога отримана від особи, що є платником податку на загальних підставах, не була повернута після закінчення дії договору і термін дії договору не було подовжено, то після закінчення строку позовної давності (1095 днів) від дати закінчення договору сума неповерненої фінансової допомоги набуває статусу безповоротної та включається до доходу платника податку.
 
При цьому такий платник податку припиняє нарахування умовних відсотків на суму поворотної фінансової допомоги на день закінчення дії договору.

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб поворотна фінансова допомога, яка отримана фізичною особою?
Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
 
Згідно із пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.
 
При цьому слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковується за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Роз’ясніть, будь ласка, як визначається місце постачання товарів?
Відповідно до п. 186.1 ст. 186 р. V Податкового кодексу України місцем постачання товарів є:
 
а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у пп. ”б” і ”в” цього пункту);
 
б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;
 
в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (із випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.
 
altЗгідно з пп. 186.1.1 п. 186.1 ст. 186 р. V ПКУ якщо постачання товарів здійснюється для споживання на борту морських та повітряних суден або у поїздах на ділянці пасажирського перевезення, що здійснюється у межах митної території України, місцем постачання вважається пункт відправлення пасажирського транспортного засобу.
 
Ділянкою пасажирського перевезення, що здійснюється у межах митної території України, вважається ділянка, на якій відбувається таке перевезення без зупинок за межами митної території України між пунктом відправлення та пунктом прибуття пасажирського транспортного засобу.
 
Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу - перший пункт посадки пасажирів у межах митної території України, у разі потреби - після зупинки за межами митної території України.
 
Пункт прибуття транспортного засобу на митній території України - останній пункт на митній території України для посадки/висадки пасажирів на митній території України.

Як відповідно до норм ПКУ визначається дата виникнення податкових зобов’язань з ПДВ на митній території України?
Відповідно до п. 187.1. ст. 187 р. V Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов’язань із постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
 
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а у разі постачання товарів/послуг за готівку-дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
 
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Який код виду сплати необхідно зазначати при заповненні розрахункових документів у разі сплати адміністративного штрафу з ПДВ?
З 23 серпня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 07.07.2012 року №817 «Про затвердження порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету».
 
Відповідно до цього наказу при заповненні розрахункових документів у разі сплати адміністративного штрафу необхідно зазначати відповідний код 121. 
   

Опубліковано в журналі

№21(244) листопад 2012

Cхожі статті

Новини оподаткування
Реєстрація баз персональних даних
Оподаткування зернових, реєстрація ПДВ та звільнення від земельного податку
Як сплачувати ФСП
Бюджетна дотація: механізм отримання, облік і звітність
Розрахунок ліміту каси
Оплата праці у 2013 році: закон про зайнятість, соціальні стандарти, ПДФО, ЄСВ