- П'ятниця, 09 листопада 2018 15:02

Післяжнивні рештки на соняшнику

Правильність заробки решток різних сільгоспкультур суттєво впливає на наступні показники запасу вологи та мінералізації поживних речовин для такої вимогливої культури, як соняшник.

Вирощування соняшнику — один із найбільш прибуткових напрямів сільськогосподарського виробництва, який вимагає постійного вдосконалення елементів технології вирощування олійної культури, зокрема системи удобрення ґрунту, яка значно впливає на величину врожаю насіння.

- П'ятниця, 15 червня 2018 14:50

Підзимовий посів соняшнику

Одним з основних плюсів підзимового посіву соняшнику є перерозподіл робочого часу. В листопаді, коли посівна техніка простоює, а в травні її катастрофічно не вистачає, такий посів має суттєву перевагу.

Як вирощувати органічний соняшник? Цим питанням зацікавились болгарські фермери. Спеціально для них в Україні наприкінці березня було влаштовано тренінг.

У багатьох країнах, в тому числі і в Україні, споживання рослинного жиру зростає, а тваринного зменшується. Це пояснюється передусім більш позитивним впливом рослинних жирів на здоров’я людини, а також економічними факторами.

На сьогодні соняшник є основною олійною культурою України. Серед світових виробників наша країна посідає друге-третє місце за валовим збором насіння цієї стратегічної культури. Впродовж останніх років у країні виробляється до 10 млн т насіння соняшнику. При цьому частка його переробки становить близько 98% від олійної сировини, яка переробляється олійно-жировими підприємствами України.

Інтегрований захисту соняшнику від хвороб та шкідників є важливою складовою інтенсивної технології вирощування культури, яка відповідає соціальній та екологічній безпеці, ресурсо- та енергозбереженню, а також економічній доцільності. Інтегрований захист спрямований на обмеження та запобігання розвитку хвороб. Він включає комплекс заходів профілактичного характеру та активної дії.

Рівень урожайності соняшнику значною мірою залежить від резервів ґрунтової вологи, яка забезпечує здійснення усіх найважливіших життєвих процесів, зокрема, проростання насіння і укорінення проростків, транспірацію, терморегуляцію та надходження поживних речовин у рослинний організм.

На сьогодні соняшник є основною олійною культурою України. Серед світових виробників наша країна посідає друге-третє місце за валовим збором насіння цієї стратегічної культури. Впродовж останніх років у країні виробляється до 10 млн т насіння соняшнику. При цьому частка його переробки становить близько 98% від олійної сировини, яка переробляється олійно-жировими підприємствами України.

Сергій АВРАМЕНКО, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник,
Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, завідувач,
Олександр ГЛУБОКИЙ, агроном,
Віктор ШЕЛЯКІН, мол. наук. співробітник,
Катерина МАНЬКО, мол. наук. співробітник лабораторії рослинництва та сортовивчення
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
В умовах сучасної ринкової економіки, коли ціни на сільськогосподарську продукцію нестримно зростають, перед аграріями гостро постає проблема необхідності збільшення виробництва продукції та підвищення її якості. Багаторічним досвідом передових господарств та науково-дослідних установ підтверджено, що досягти високого рівня урожайності та якості сільськогосподарської продукції можливо лише за умови інтенсифікації виробництва, ключовою ланкою якого є застосування інтегрованого захисту посівів від хвороб, шкідників та бур’янів.

Please publish modules in offcanvas position.