На сьогодні соняшник є основною олійною культурою України. Серед світових виробників наша країна посідає друге-третє місце за валовим збором насіння цієї стратегічної культури. Впродовж останніх років у країні виробляється до 10 млн т насіння соняшнику. При цьому частка його переробки становить близько 98% від олійної сировини, яка переробляється олійно-жировими підприємствами України.

Інтегрований захисту соняшнику від хвороб та шкідників є важливою складовою інтенсивної технології вирощування культури, яка відповідає соціальній та екологічній безпеці, ресурсо- та енергозбереженню, а також економічній доцільності. Інтегрований захист спрямований на обмеження та запобігання розвитку хвороб. Він включає комплекс заходів профілактичного характеру та активної дії.

Рівень урожайності соняшнику значною мірою залежить від резервів ґрунтової вологи, яка забезпечує здійснення усіх найважливіших життєвих процесів, зокрема, проростання насіння і укорінення проростків, транспірацію, терморегуляцію та надходження поживних речовин у рослинний організм.

На сьогодні соняшник є основною олійною культурою України. Серед світових виробників наша країна посідає друге-третє місце за валовим збором насіння цієї стратегічної культури. Впродовж останніх років у країні виробляється до 10 млн т насіння соняшнику. При цьому частка його переробки становить близько 98% від олійної сировини, яка переробляється олійно-жировими підприємствами України.

Сергій АВРАМЕНКО, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник,
Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, завідувач,
Олександр ГЛУБОКИЙ, агроном,
Віктор ШЕЛЯКІН, мол. наук. співробітник,
Катерина МАНЬКО, мол. наук. співробітник лабораторії рослинництва та сортовивчення
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
В умовах сучасної ринкової економіки, коли ціни на сільськогосподарську продукцію нестримно зростають, перед аграріями гостро постає проблема необхідності збільшення виробництва продукції та підвищення її якості. Багаторічним досвідом передових господарств та науково-дослідних установ підтверджено, що досягти високого рівня урожайності та якості сільськогосподарської продукції можливо лише за умови інтенсифікації виробництва, ключовою ланкою якого є застосування інтегрованого захисту посівів від хвороб, шкідників та бур’янів.

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.