Одна з найдавніше окультурених плодових рослин у зоні помірного клімату — яблуня. Значне поширення цієї культури у світі пояснюється її високою адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов, багатим біохімічним складом плодів, які за відповідного добору сортів можна споживати у свіжому вигляді практично цілий рік. Натомість груша значно відстає за площами та обсягами виробництва через помітно нижчу зимостійкість десертних, особливо цінних сортів, ніжність їх плодів, а також вибагливість до умов збирання, транспортування і зберігання.

У садах комплекс фітофагів, які спричиняють відчутну шкоду, дуже різноманітний. Для забезпечення якісного урожаю, тривалої продуктивності багаторічних насаджень важливим заходом є інтегрований захист садів, де обов’язковою складовою є оцінка фітосанітарного стану та прогноз розвитку шкідливих організмів для володіння істинною інформацією щодо видового складу головних шкідників, їх чисельності, поширення, динаміки розвитку, що дозволяє вчасно визначати доцільність застосування оптимальної комбінації заходів і засобів захисту рослин зі шкідливими об’єктами для конкретної зони, поля, культури з максимальною ефективністю, корегувати системи захисту, що є важливим у реалізації концепції інтегрованого захисту рослин.

Одна з найдавніше окультурених плодових рослин у зоні помірного клімату — яблуня. Значне поширення цієї культури у світі пояснюється її високою адаптивністю до різних ґрунтово-кліматичних умов, багатим біохімічним складом плодів, які за відповідного добору сортів можна споживати у свіжому вигляді практично цілий рік. Натомість груша значно відстає за площами та обсягами виробництва через помітно нижчу зимостійкість десертних, особливо цінних сортів, ніжність їх плодів, а також вибагливість до умов збирання, транспортування і зберігання.

- П'ятниця, 17 лютого 2012 11:01

Чорний діамант

altДмитро Гентош, канд. с.-г. наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Однією з перспективних ягід у садівництві є смородина. У майбутньому в Україні планують значно розширити площі ягідників, оскільки чорна смородина займає одне з перших місць серед ягідних культур за економічною доцільністю вирощування: висoкa вiддaчa з oдиницi плoщi, мiнiмaльнi мaтерiaльнi i трyдoвi витрaти нa зaклaдання й експлyaтaцiю, швидке пoвернення кoштiв, витрaчених нa її вирощування, оскільки більшість сучасних сортів смородини придатні до механізованого збирання. Однак вирoбництвo ягiд пoтребyє не тiльки вiдпoвiдних сoртiв, aле й технoлoгiй тa систем зaхистy, щo бaзyється нa зaстoсyвaннi висoкo селективних тa мaлoтoксичних препaрaтiв хiмiчнoгo й бioлoгiчнoгo пoхoдження із нетривaлим термiнoм oчiкyвaння пiсля oбрoбки дo збирaння врoжaю.

Наші видання

Please publish modules in offcanvas position.