Банер

У правовому полі

Регулювання поводження із побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук,  доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
З 9 травня 2016 року набрав чинності прийнятий у 2015 році Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», приписи якого визначають організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.
Детальніше... №18(337) вересень 2016
 

Регулювання діяльності операторів ринку у сфері поводження із побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною

Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
З метою забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції спеціальним Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 р. врегульовані питання поводження із тушами або частинами туш забитих, загиблих тварин, сировиною та продуктами тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною. Законом, що набрав чинності з 9 травня 2016 року, встановлено спеціальні правові вимоги до операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, якими визнаються суб’єкти господарювання, що вчиняють будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, та беруть участь у їх обігу.
Детальніше... №17(336) вересень 2016
 

Ліцензування ветеринарної практики

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. до переліку видів господарської діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва, що підлягають ліцензуванню, включено ветеринарну практику. У Законі України «Про ветеринарну медицину» в редакції від 16 листопада 2006 р. ветеринарна практика визначається як діяльність із надання послуг, пов’язаних з профілактикою, клінічною діагностикою та лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини, яка провадиться закладами ветеринарної медицини, у тому числі ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, державними установами ветеринарної медицини.
Детальніше... №15-16(334-335) серпень 2016
 

Як прийняти в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
Відповідно до чинного законодавства України закінчені будівництвом об’єкти повинні бути прийняті в експлуатацію згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 р., а також Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 750). Експлуатація об’єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється.
Детальніше... №14(333) липень 2016
 

Акцизний податок з реалізації пального: чи сплачують його сільськогосподарські товаровиробники?

В. М. МЕТЕЛИЦЯдоктор економ. наук, c. н. с., САР, DipTax
директор ТДВ «Інститут обліку і фінансів»,
п. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»,
заст. викон. дир. Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
У листі від 01.04.2016 р. № 7182/6/99–99–19–03–03–15 Державна фіскальна служба України розглянула звернення селянського (фермерського) господарства щодо реєстрації Товариства платником акцизного податку, реєстрації акцизних накладних у системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) при його використанні для власних виробничих потреб. Податківці дійшли висновку про те, що господарство є платником цього податку як у частині реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, отримані від інших платників акцизного податку (пп. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 ПКУ), так і в частині роздрібної торгівлі пальним (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 ПКУ). Далі зупинимось на розгляді питання: чи повинні сільськогосподарські товаровиробники реєструватись платниками акцизного податку з реалізації пального при отриманні послуг від третіх осіб (сівба, оранка, збір врожаю тощо).
Детальніше... №14(333) липень 2016
 
«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»

Сторінка 3 з 26