Банер

Регулювання діяльності операторів ринку у сфері поводження із побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною

Т. О. КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
З метою забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції спеціальним Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 р. врегульовані питання поводження із тушами або частинами туш забитих, загиблих тварин, сировиною та продуктами тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною. Законом, що набрав чинності з 9 травня 2016 року, встановлено спеціальні правові вимоги до операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження, якими визнаються суб’єкти господарювання, що вчиняють будь-які дії з побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, та беруть участь у їх обігу.

 

Але вже у вересні цього року до ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» від 7 квітня 2015 р. було внесено зміни. Зі слів заступника голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Григорія Заболотного, прийнятий навесні 2015 року закон про побічні продукти тваринного походження не відповідає нормам європейського законодавства. Згідно зі змінами до Закону, відбулося скасування обов'язкової стерилізації та утилізації окремих продуктів тваринного походження. Частина з них дозволяється використовувати в якості добрив або для виробництва біопалива згідно з нормами Європейського Союзу.

Обов’язки операторів ринку
Так, оператори ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження незалежно від форми власності зобов’язані:

1) направляти утворені на їхніх потужностях побічні продукти тваринного походження на обробку, переробку з метою подальшої утилізації або для здійснення операцій з видалення;

2) розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну підготовку осіб, відповідальних за постійно діючі процедури під час оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

3) залучати спеціалістів ветеринарної медицини для визначення категорій, до яких належать побічні продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

4) відшкодовувати шкоду, завдану юридичній чи фізичній особі внаслідок порушення встановлених правил поводження з побічними продуктами тваринного походження, відповідно до закону;

5) забезпечувати:

 • безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та відбір зразків побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження на зазначених потужностях (об’єктах), а також надавати на вимогу державних інспекторів документи, необхідні для здійснення державного контролю;
 • фіксацію факту виконаних робіт з обробки, переробки, утилізації побічних продуктів тваринного походження на власних потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження із складенням акта виконаних робіт;
 • складення акта приймання-передачі та акта виконаних робіт у разі надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення відповідно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження;
 • створення належних санітарних умов на потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час поводження з такими продуктами та роздільне збирання даних продуктів;
 • ведення обліку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, інформації про кількість і якість утворюваних побічних продуктів тваринного походження;
 • ведення обліку руху побічних продуктів тваринного походження відповідно до їх категорій та надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, відповідної інформації;
 • якість продукції та достовірність інформації, що надається споживачу, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства;
 
6) вживати заходів для забезпечення належного поводження з небезпечними побічними продуктами тваринного походження, що не підлягають утилізації;

7) дотримуватися інших вимог законодавства щодо поводження з побічними продуктами тваринного походження.

Якщо оператор ринку має підстави вважати, що продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів в обіг, можуть становити небезпеку для здоров’я людини та тварини, він протягом дня письмово, а також за допомогою телекомунікаційних та електронних засобів зв’язку інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органи місцевого самоврядування про це, а також про заходи, вжиті для запобігання виникненню ризиків для людини та тварини.

Крім цього, оператор ринку щомісяця звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, про свою діяльність для запобігання виникненню або зменшення ризиків, що становлять побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які він ввів або вводить в обіг.

У разі встановлення під час здійснення державного контролю невідповідності потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження вимогам законодавства оператор ринку зобов’язаний вжити необхідних заходів для усунення такої невідповідності.

Оператор ринку, що провадить діяльність з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження та має намір припинити діяльність, зобов’язаний письмово повідомити про це центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за місцезнаходженням такої потужності (об’єкта) не пізніше ніж за два місяці до дати припинення діяльності та оприлюднити інформацію про припинення діяльності в засобах масової інформації.

Оператори ринку, що здійснюють перевезення побічних продуктів тваринного походження, зобов’язані перевозити такі продукти з використанням транспортних засобів та герметичних контейнерів для перевезення побічних продуктів тваринного походження, які унеможливлюють витік рідин від таких продуктів, доступ до побічних продуктів тваринного походження птахів, тварин, гризунів та мають конструкцію, що забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію.

Оператори ринку на всіх стадіях утворення та обігу побічних продуктів тваринного походження повинні забезпечувати простежуваність таких продуктів. Вони зобов’язані вести облік таких продуктів і супровідної документації. Документація, якою супроводжуються побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження під час перевезення, має включати інформацію про походження, пункт призначення, кількість та категорію таких продуктів, їх опис та маркування відповідно до законодавства.

Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, а також тих операторів ринку, до яких направляють побічні продукти тваринного походження. Така інформація має бути доступною центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, за його запитом.

Для забезпечення простежуваності продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що вводяться в обіг або ймовірно будуть введені в обіг, повинні бути відповідно марковані.

Оператори ринку повинні проводити із складенням відповідного акта внутрішні перевірки на своїх потужностях (об’єктах), засновані на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках, під час провадження таких видів діяльності:
 
 • оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження;
 • перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз чи компост.

Вказані суб’єкти повинні забезпечити, щоб побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не відповідають вимогам Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», не залишали межі їхніх потужностей (об’єктів), крім випадків, коли це здійснюється з метою видалення, зокрема якщо:
 
 • на потужності, на яких здійснюється оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, потрапили побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I;
 • на потужності, на яких здійснюється оброблення, переробка, утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження, потрапили побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, радіаційне забруднення яких перевищує максимально допустимий рівень відповідно до законодавства.

Поряд із переліченим вище обов’язками, Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» наділяє операторів ринку незалежно від форми власності правами на:

1) будівництво та експлуатацію потужностей (об’єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження з урахуванням встановлених вимог;

2) зберігання побічних продуктів тваринного походження відповідно до ветеринарно-санітарних вимог;

3) внесення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, пропозицій щодо розміщення, проектування, будівництва та експлуатації потужностей (об’єктів) поводження з побічними продуктами тваринного походження;

4) участь у розробленні та виконанні місцевих, регіональних та загальнодержавної програм поводження з побічними продуктами тваринного походження;

5) надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження з дотриманням вимог законодавства;

6) одержання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, належним чином оформлених документів про здійснення державного контролю за потужностями (об’єктами) поводження з побічними продуктами тваринного походження, що перебувають в управлінні оператора ринку, в тому числі приписи, розпорядження, протоколи, документи, на підставі яких оператор ринку або його посадові особи притягаються до відповідальності, а також інформації, пов’язаної із здійсненням державного контролю за такими потужностями (об’єктами).

Вимоги до потужностей (об’єктів)
з оброблення, переробки побічних
продуктів тваринного походження
Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» встановлені спеціальні вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, а саме: а) відповідність ветеринарно-санітарним вимогам; б) наявність виробничих, складських приміщень, інженерного забезпечення з газо-, електро-, водопостачання, водовідведення, очисних споруд та іншої необхідної інфраструктури; в) розміщення окремо від бійні або інших підприємств, на яких переробляються харчові продукти чи виробляються продукти тваринного походження, забезпечення технологічним обладнанням, спеціалізованим транспортом, що гарантує заявлений обсяг оброблення, переробки відповідно до ветеринарно-санітарних вимог, а також забезпеченя кваліфікованим персоналом.

Потужності (об’єкти) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії III, повинні бути відокремлені від потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II.

Розташування будівель, споруд, інших засобів на території потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинно забезпечувати можливість переміщення транспортних засобів таким чином, щоб шляхи перевезення побічних продуктів тваринного походження і продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження не перетиналися.

Розміщення потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження повинно здійснюватися з дотриманням усіх вимог щодо планування і забудови, санітарно-захисних зон відповідно до законодавства.

Відповідальність за порушення
законодавства
Статтею 25 Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» запроваджено спеціальну господарсько-правову відповідальність операторів ринку — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у разі порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, а саме:

1) утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження та продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження у спосіб, що суперечить вимогам зазначеного вище Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

2) оброблення побічних продуктів тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов’язковість його отримання встановлена законом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат;

3) невпровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат;

4) введення в обіг неправильно маркованих продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, на фізичних осіб-підприємців — від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

5) порушення вимог щодо забезпечення простежуваності та ведення документації (актів, протоколів) тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців –від двох до трьох мінімальних заробітних плат;

6) неповідомлення оператором ринку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, органів місцевого самоврядування про продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що можуть становити небезпеку для здоров’я людей та тварин, які він ввів в обіг, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від тридцяти до тридцяти восьми мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів, на фізичних осіб-підприємців — від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат із відкликанням та/або вилученням з обігу таких продуктів;

7) використання операторами ринку, що здійснюють перевезення побічних продуктів тваринного походження, транспортних засобів без застосування герметичних контейнерів, що унеможливлюють витік з них рідин, доступ до побічних продуктів тваринного походження птахів, тварин, гризунів, а також контейнерів, конструкція яких не забезпечує ефективне очищення та дезінфекцію, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від восьми до дванадцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат;

8) невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, щодо усунення порушень законодавства про побічні продукти тваринного походження тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат;

9) ненадання або надання недостовірної інформації, передбаченої Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», за запитами посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців — від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат.

Під час визначення розміру штрафу враховується ступінь ризику для здоров’я людей і тварин.

Справи про зазначені вище правопорушення розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, та його територіальними органами, за результатами розгляду виноситься постанова.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органів розглядати справи про правопорушення і накладати стягнення мають право головні державні інспектори та їх заступники.

Штраф може бути накладено на юридичну особу, фізичну особу — підприємця протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня його вчинення.

Підставою для розгляду справи про зазначені вище правопорушення є протокол. Протокол за результатами здійснення заходу державного контролю мають право складати державні інспектори центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органів. Протокол складається у двох примірниках. Один примірник протоколу вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі, другий зберігається у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальних органах.

У протоколі зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про оператора ринку (найменування та місцезнаходження юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця), дата, місце та суть правопорушення, характер та розмір заподіяної шкоди, якщо така мала місце, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол підписується особою, яка його склала, та фізичною особою — підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку — юридичної особи — уповноваженою ним особою.

У разі відмови від підписання протоколу фізичною особою — підприємцем, яка притягається до відповідальності за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разі провадження у справі щодо оператора ринку — юридичної особи — уповноваженою ним особою у протоколі робиться відповідний запис. Зазначені особи мають право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього, а також зазначити мотиви своєї відмови від підписання протоколу.

Справа про правопорушення розглядається в п’ятнадцяти­денний строк з дня одержання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, його територіальними органами протоколу про правопорушення.

Штраф сплачується не пізніше п’ятнадцяти днів з дня вручення оператору ринку або отримання ним копії постанови про накладення штрафу. Копія завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу у повному обсязі, надсилається до органу, який виніс постанову про накладення штрафу.

У разі якщо штраф не сплачено у строки, встановлені частиною восьмою цієї статті, примусове виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Постанову у справі про порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження може бути оскаржено оператором ринку до вищого органу або до суду.
   

Опубліковано в журналі

№17(336) вересень 2016

Cхожі статті

Право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу
Що повинен знати власник землі
Виробництво органічної продукції та сировини тваринного походження: правила і норми
Підтримка сільськогосподарських товаровиробників: новели правового регулювання
Правове забезпечення державної підтримки тваринництва
Поле для тварин. Правове
Умови торгівлі пестицидами та агрохімікатами