Банер

Регулювання поводження із побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук,  доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
З 9 травня 2016 року набрав чинності прийнятий у 2015 році Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», приписи якого визначають організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

 

Відповідно до зазначеного Закону, побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, є туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною.

Залежно від ступеня ризику для здоров’я людини та тварини побічні продукти тваринного походження поділяються на три категорії.
 

Категорія І
Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії I, є:

1) туші та їх частини, у тому числі шкіра (тварин, підозрюваних у зараженні губчастоподібною енцефалопатією; тварин, забитих (загиблих) у результаті вжиття заходів із ліквідації губчастоподібної енцефалопатії; тварин, що використовуються для наукових цілей; диких тварин, що підозрюються у зараженні хворобами, які передаються людям або тваринам; тварин із зоопарку та цирку);

2) ризиковий матеріал та уся туша або частини туш загиблих тварин, в яких не видалено ризиковий матеріал на момент утилізації чи видалення;

3) побічні продукти тваринного походження, зібрані в результаті очищення стічних вод згідно з правилами вжиття ветеринарно-санітарних заходів з потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії I, або підприємств, де видаляється ризиковий матеріал;

4) небезпечні побічні продукти тваринного походження, що не підлягають утилізації (побічні продукти тваринного походження, заражені чи забруднені збудниками сибірки, емфізематозного карбункула, чуми великої рогатої худоби, ящура, чуми верблюдів, сказу, туляремії, правця, злоякісного набряку, катаральної лихоманки великої рогатої худоби і овець, африканської чуми свиней, ботулізму, сапу, міксоматозу, геморрагічної хвороби кролів, грипу птахів, хвороби Ньюкасла);

5) суміші побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії I, з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II та/або III.

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I, підлягають виключно видаленню. Ввезення побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії I, на територію України заборонено.

Категорія ІІ
Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, є:

1) туші та їх частини, крім продуктів категорії ІІІ, тварин, що загинули від інфекційних хвороб, у тому числі тварин, підозрюваних у зараженні та/або захворюванні, а також репродуктивний матеріал, не призначений для селекційних цілей, плоди, ембріони, відходи інкубації, отримані від таких тварин;

2) побічні продукти тваринного походження, що містять забруднюючі речовини, які перевищують допустимий рівень, встановлений згідно із законодавством;

3) продукти тваринного походження, визначені непридатними для споживання людиною у зв’язку із зараженням інфекційними хворобами;

4) залишки, зібрані в результаті очищення стічних вод згідно з правилами вжиття ветеринарно-санітарних заходів з потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II, або з боєнь, крім тих, що є побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії I, або контактували з такими побічними продуктами тваринного походження;

5) продукти тваринного походження, які імпортовані/експортовані і не відповідають вимогам законодавства щодо якості та безпечності харчових продуктів;

6) гній;

7) суміші побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II, з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III.

Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II, повинні бути:
 
 • перероблені на органічні добрива після обов’язкового оброблення шляхом стерилізації під тиском;
 • компостовані або перетворені на біогаз після оброблення шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами — для молока і молочних продуктів, яєць і яйцепродуктів, якщо компетентним органом не встановлено ризику поширення інфекційних хвороб;
 • оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.

Категорія ІІІ
Побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III, є:

1) туші та їх частини або органи сільськогосподарських тварин і птиці, диких тварин, які внаслідок передзабійного огляду визнані придатними для споживання людиною, але після забою з будь-яких причин не використані для такого споживання, крім жуйних тварин, що потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію;

2) туші жуйних тварин та їх частини, які досліджені на губчастоподібну енцефалопатію з негативним результатом, у тому числі шкіра та її обрізки, роги і копита, включаючи фаланги і зап’ясток, п’ясток, передплесну і плесну кістки;

3) побічні продукти тваринного походження, що утворюються під час виробництва продукції, призначеної для споживання людиною, у тому числі жирова тканина забитих на бійні тварин, в яких не виявлено ознак захворювання, знежирені кістки, шкварки, шлам з центрифуги або сепаратора від переробки молока;

4) побічні продукти тваринного походження з інкубатора, яйця, яйцепродукти, у тому числі пір’я, голови, лапи, яєчна шкаралупа, забиті курчата, що походять від птиці, в якої не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині;

5) кров тварин, які не виявляли ознак захворювання, що передається через кров людині чи тварині, і були забиті на бійні після того, як їх визнано придатними на забій для споживання людиною;

6) кров, плацента, шерсть, пір’я, щетина, роги, копита, отримані від живих тварин, які не виявляли ознак захворювання, що передається людині або тварині, крім крові жуйних тварин, що потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію;

7) водні організми (гідробіонти) та їх частини, крім морських ссавців, у яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині, виловлені з метою розміщення на ринку;

8) побічні продукти тваринного походження з водних організмів (гідробіонтів), виловлених з метою розміщення на ринку, які утворюються під час виробництва продукції для споживання людиною;

9) туші та/або частини туш гризунів, зайцеподібних хутрових звірів, крім побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II;

10) корми тваринного походження, що не використовуються для годівлі тварин, у тому числі через проблеми виробництва або дефекти упаковки чи інші дефекти, що не становлять ризику для людини або тварини;

11) харчові продукти тваринного походження, що є непридатними для споживання людиною, але безпечними для здоров’я тварини.

Продукти тваринного походження, що належать до категорії III, повинні бути:
 
 • оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами і використані для виробництва кормів тваринного походження, крім тих побічних продуктів тваринного походження, що змінилися шляхом розкладання або псування та становлять ризик для здоров’я людини або тварини;
 • перероблені на органічні добрива, компостовані або перетворені на біогаз;
 • оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва;
 • перероблені відповідно до технологій, необхідних для виробництва продукції.

Побічні продукти тваринного походження, за умови дотримання ветеринарно-санітарних вимог, можуть бути представлені на виставках, ярмарках, використовуватися для діагностики, освітніх та дослідницьких цілей з подальшою обов’язковою утилізацією/видаленням або поверненням їх оператору ринку.

Продукти, що можуть
поступати на ринок
Продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій II і III, на потужностях (об’єктах), зареєстрованих в установленому порядку, можуть бути розміщені на ринку чи утилізовані відповідно до законодавства.

Такі продукти після їх утворення повинні негайно маркуватися оператором ринку та містити інформацію, чітко викладену українською мовою у формі, що привертає увагу і не стирається, а саме:
 
 • категорію побічних продуктів тваринного походження, з якої виготовлено продукт;
 • назву продукту;
 • ім’я або найменування виробника та адресу чи місцезнаходження виробничих потужностей;
 • якісний та кількісний склад компонентів;
 • інструкцію для застосування та всі рекомендації стосовно безпечності чи можливих наслідків споживання (використання).

У чинному законодавстві встановлено ряд заборон з метою забезпечення безпеки при поводженні із продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, а саме:

1) забороняється використовувати продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження для годівлі жуйних тварин, якщо такі продукти чи корми містять тваринний білок жуйних тварин, крім молока та молочних продуктів;

2) забороняється годівля сільськогосподарських тварин, крім хутрових звірів, залишками харчових продуктів, відходами закладів харчування або кормовими матеріалами, що містять або походять з відходів закладів громадського харчування;

3) забороняється використовувати для годівлі тварин продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, утворені після оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II.

Органічні добрива та покращувачі гумусу, утворені в результаті оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, можуть бути розміщені на ринку і використовуватися за умови, що вони отримані з побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, та:
 
 • вироблені на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об’єктах) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;
 • утворені внаслідок перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз або компост.

У разі використання м’ясо-кісткового борошна, оброблених білків як органічних добрив чи покращувачів гумусу вони мають змішуватися з компонентом, що виключає подальше використання суміші для годівлі тварин.
   

Опубліковано в журналі

№18(337) вересень 2016

Cхожі статті

Правові питання утримання коней в особистих селянських господарствах
Право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин перехреснозапильних культур
Правові умови промислового вилову риби (крім внутрішніх водойм господарств)
Правові норми сільськогосподарської дорадчої діяльності
Технічна документація із землеустрою
Пільговий кредит на сільське житло
Які умови зняття ґрунтового покриву земельної ділянки визначені в чинному законодавстві?