Банер

Правові аспекти діяльності агрономів-інспекторів

Тетяна КОВАЛЕНКОдоктор юрид. наук, доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами», передбачається запровадження аудиторів із сертифікації насіння та садивного матеріалу (агрономів-інспекторів).

 

Аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) є фізична особа, яка отримала свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора) та включена до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів).

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як незалежний експерт або як посадова особа Міністерства аграрної політики та продовольства України чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва: визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання; відбір проб; брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу.

Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є посадовою особою Міністерства аграрної політики та продовольства України чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери його управління, а роботи із визначення сортових якостей інших категорій можуть проводити будь-які аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою відповідного центрального органу виконавчої влади чи державного підприємства, установи, організації, що входить до сфери управління такого органу.

Відповідно до статті 18–2 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) особа повинна: мати повну вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, а також пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту. Аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) не може бути особа з обмеженою дієздатністю або визнана недієздатною за рішенням суду.

Особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає до Міністерства аграрної політики та продовольства України:
 
  • заяву встановленого зразка;
  • копію документа про повну вищу освіту;
  • документ, що підтверджує стаж роботи.

Під час проведення кваліфікаційного іспиту перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи у сфері насінництва та розсадництва.

Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). У свідоцтві зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право здійснювати. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов’язані не рідше одного разу на три роки підвищувати свою кваліфікацію. Порядок підвищення кваліфікації та внесення відповідної інформації до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Невиконання вимоги щодо підвищення кваліфікації у встановлені Законом України «Про насіння і садивний матеріал» строки є підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації. Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймається Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Дія свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) поновлюється Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом п’яти днів з дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується Міністерством аграрної політики та продовольства України, у таких випадках:
 
  • за зверненням аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);
  • за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
  • надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора);
  • у разі встановлення Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  • на підставі свідоцтва про смерть.

У разі систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва він позбавляється права провадити діяльність у сфері насінництва та розсадництва строком на п’ять років, а видане йому свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.
   

Опубліковано в журналі

№20(339) жовтень 2016

Cхожі статті

Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві
Як отримати дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
У рамках закону
Сільськогосподарські кооперативи: новели правового регулювання
Фальстарт ринку агрострахування
Реєструвати право на землю стає легше
Актуальні питання обліку ПДВ