Правила десикації посівів зернових

Правила десикації посівів зернових

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 01 листопада 2018 12:32

Для отримання максимальної ефективності від десикації необхідно враховувати умови її здійснення, а також не допускати помилок, які нівелюватимуть переваги заходу.

Для чого здійснювати десикацію посівів

Швидке і рівномірне дозрівання посівів після десикації забезпечує оптимальну вологість рослин культур і їх продукції. Наприклад, зниження вологості зерна відмічалося на 3-5%, а вологість насіння соняшнику через 5-7 днів після десикації порівняно з контролем зменшувалася на 25-30%, відповідно, збережений урожай становив 0,2-0,4 т/га. В умовах збільшення тарифів на газ і електроенергію стає надзвичайно вигідним і дешевшим підсушувати культури в місцях їх культивування, ніж на току або елеваторах, застосовуючи для цього додаткові механізми та робочу силу.

Збереження врожаю відбувається за рахунок скорочення втрат продукції під час збирання: зменшується висипання насіння соняшнику з кошиків, розтріскування стручків гороху, ріпаку тощо.

Прискорення процесу підсушування за допомогою десикації залишає менше часу для інтенсивності розвитку хвороб. Підсушуючи рослини культур, знищується джерело, на якому розвиваються деякі хвороби, зокрема і фітофтороз.

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ДЕСИКАЦІЇ

Десикація створює умови для рівномірного дозрівання рослин культур на момент збирання врожаю, забезпечує знищення бур’янів. Важливо те, що після цього заходу знижувалася вологість продукції, як наслідок, економилися витрати енергії на її досушування. Після десикації зменшувалися витрати на збирання врожаю, обмежувалося поширення хвороб культур, стає можливим оптимізувати терміни збирання врожаю. Десикація не впливає на якість насіння, його схожість та біологічний потенціал урожайності культур зберігається.

 

Після пришвидшення достигання сільськогосподарських культур на 2-3 тижні та звільнення після них полів стає можливим вчасно та ефективно підготувати такі поля під посів наступної культури у сівозміні. Завдяки цьому заходу створюються сприятливі умови для роботи збиральних машин. Під час збирання врожаю культур після десикації полегшується робота машин і механізмів у посівах. Характерно, що більшість десикантів, забезпечуючи суцільну дію, висушують не тільки культурні рослини, а й знищують бур'яни. Транспортні витрати на пальне зменшувалися на 2-3 л/га.

Особливо ефективним є обприскування десикантами полів із середнім і надмірним ступенями забур’яненості посівів. Збирання врожаю зернових культур також може ускладнюватися через засмічення посівів багаторічними й однорічними бур’янами, особливо зріджених посівів внаслідок поганої перезимівлі та вилягання. Тому на таких площах за вологості зернових культур менше 30% рекомендується десикація.

 

Основні властивості діючих речовин препаратів для десикації посівів

Для десикації рекомендовано використовувати препарати на основі діючих речовин, таких як гліфосат, глюфосинат амонію, дикват.

 

Гліфосат

Десиканти з вмістом гліфосату проявлять свою дію відразу після обприскування посівів. Наприклад, у Великобританії десикація препаратами з вмістом гліфосату зернових культур, які через дощові погодні умови влітку дозрівають повільно і нерівномірно, що потенційно призводить до зниження урожайності і якості зерна, є обов’язковим заходом. Крім того, у цій країні здійснюється десикація на 78% посівних площ ріпаку. У Південно-Східній Шотландії після десикації препаратами з вмістом гліфосату вологість зерна пшениці озимої знижувалася на 1,0-1,4%, втрати під час обмолоту — на 1,1-4,4%, при цьому на 1-2% скорочувалися втрати врожаю завдяки знищенню бур’янів. У Німеччині тільки на 4% посівних площ здійснюється десикація гліфосатом перед збиранням урожаю ріпаку.

14 381 50Багаторічний досвід фермерів північної і центральної Європи засвідчив, що застосування перед збиранням урожаю десикації, похідними гліфосату, збільшувало урожай пшениці озимої на 15-20%. Відсутність технологічної колії, на їх думку, не проблема, тому що від пошкодження культури колесами обприскувача і трактора втрати врожаю становлять менше 5%, а прибавка від десикації — не менше 15%.

 

Правила застосування препарату

Посіви зернових культур обприскують десикантами з вмістом гліфосату за два тижні до збирання врожаю за вологості зерна не більше 30%, з метою для часткового підсушування зерна і пригнічення бур’янів, із нормою витрати 2,4 л/га.

 

Глюфосинат амонію

Для десикації ріпаку, сої, соняшнику, люцерни, пшениці ярої застосовують препарати на основі діючої ревини глюфосинат амонію, 150 г/л, із нормою витрати 1,5-2,5 л/га. Для обприскування цих культур з метою отримання рівномірного дозрівання врожаю достатньо однієї обробки.

 

Правила застосування препарату

Для обприскування посівів пшениці ярої використовують норму витрати препаратів з вмістом глюфосинат амонію 2,0-3,0 л/га під час фази початку воскової стиглості насіння за 10 днів до збирання врожаю. Посіви ріпаку також обприскують за 10 днів до збирання врожаю за умови побуріння 70% стручків із нормою витрати 2,0-2,5 л/га. Десиканти на основі діючої речовини глюфосинат амонію завдяки м’якій дії стимулюють притік поживних речовин до насіння, впливаючи на збільшення олійності насіння ріпаку. Посіви люцерни обприскують за умови побуріння 80-85% бобів за 7 днів до збирання врожаю.

Препарати з вмістом глюфосинат амонію діють дещо повільніше інших, механізм дії їх найбільш наближений до природнього висихання рослин: насіння встигає накопичити більше поживних речовин, ніж після обприскування препаратами на основі діючих речовин гліфосат і дикват. Тому посівні властивості насіння після обприскування препаратами з вмістом глюфосинат амонію будуть кращими.

Опади впливають на ефективність препаратів із вмістом глюфосинат амонію під час перших 6 годин після застосування. Інтенсивність дощу впливає більше, ніж інтервал часу між застосуванням глюфосинат амонію і дощем. Таким чином, препарати на основі глюфосинат амонію знижують вологість рослинної маси з одночасним прискоренням і вирівнюванням процесу дозрівання, покращують якість (схожість, силу росту, вагу 1000 зерен та натуру зерна), підвищують урожайність, знижують втрати насіння, полегшують і здешевлюють збирання врожаю.

 

Дикват

Для десикації культур застосовують також препарати на основі діючої речовини дикват, 150 г/л, з нормою витрати від 1,5 до 6,0 л/га. Важливо й те, що десиканти з вмістом диквату, 150 г/л контролюють більшість шкідливих бур’янів.

 

Правила застосування препарату

Десиканти з вмістом активної речовини дикват — це контактні препарати, які впливають на ріст рослини. Препарати з вмістом диквату порушують фізіологічні і біохімічні процеси у рослинах, передусім впливають на процес фотосинтезу, який відбувається у хлоропластах під дією сонячного світла. Десикація відбувається тільки на початку процесу фотосинтезу, миттєво в умовах сонячної погоди вдень. Для глибшого проникнення у рослину десиканти з активною речовиною дикват краще застосовувати у похмуру погоду або під час пітьми у ранні чи вечірні години дня.

 

Обираємо десикант

Під час вибору десикантів передусім необхідно враховувати механізм дії активних речовин, спектр дії, на яких культурах зареєстровані десиканти, спосіб обробки і норми витрати тощо. Неправильне використання десикантів може спричинити втрати врожаю і призвести до накопичення у ґрунті і рослинах культур їх залишкових кількостей. Важливу роль під час вибору десикантів має їх швидкість дії. Наприклад, ефективність впливу десикантів на основі діючої речовини глюфосинат амонію, 150 г/л, буде помітно приблизно через 5-7 днів після обприскування, тоді як ефективність впливу десикантів на основі діючої речовини дикват, 150 г/л, буде видно на наступний день після обробки, а через 5-7 днів можна починати збирання врожаю окремих культур.

Застосування як десикантів препаратів суцільної дії на основі діючої речовини гліфосат не завжди дає бажаний результат. Загибель клітин рослин культури супроводжується подальшим порівняно повільним їх висиханням природнім шляхом. Особливо повільно висихають генеративні органи, які в більшості випадків і є метою вирощування культур. Принцип же дії десиканту полягає у тому, що клітина гине за рахунок розриву клітинної оболонки і зневоднення. Справжні десиканти штучним шляхом впливають на зниження вмісту вологи як в оброблених рослинах, так і в їх генеративних органах.

 

ГЛІФОСАТИ, З МЕТОЮ ДЕСИКАЦІЇ ПОСІВІВ, ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

  • для прискорення дозрівання і більш раннього одержання врожаю;
  • для зниження вологості зібраного врожаю під час високої за­­смі­­че­­ності посівів, коли потрібно знищити бур'яни, що вегетують;
  • для уникнення дозрівання вегетативних органів бур'янів у посівах;
  • для дефоліації посівів.

 

Технічна ефективність дії препаратів на основі діючої речовини гліфосату як системних гербіцидів проявиться лише через два тижні. Враховуючи, що ефективність препаратів, похідних гліфосату, залежить від концентрації у робочому розчині, норма витрати води повинна становити не більше 200 л/га.

 

Технологія десикації посівів

Десикацію посівів пшениці озимої здійснюють під час середньої вологості зерна близько 30%. Цей період відповідає фазі воскової стиглості і, як правило, наступає за 10-15 днів до збирання. Насіннєві посіви не обробляють десикантами для запобігання зниження якості насіння. Втрати зерна зменшуються вдвічі-втричі. Завдяки десикації зернових колосових культур (за рахунок зменшення вологості зерна та його засміченості) підвищується якість зерна.

 

Готуємо техніку

Десикацію здійснюють двома способами: наземним обприскуванням та обробляють посіви з повітря за допомогою авіації.

Чистоту бака, магістральних трубопроводів і наконечників, а також справність усього обприскувача перевіряють до початку робіт із десикації. Потім визначають кількість і рівномірність подачі води через наконечники та порівнюють із розрахунковими даними з витрат робочої рідини на 1 га. Обприскування рекомендовано здійснювати у ранкові (краще в ясну, але не сонячну або похмуру погоду) чи вечірні години у безвітряну погоду, не допускаючи знесення препаратів на сусідні культури. В умовах жаркої, сонячної погоди десикація відбуватиметься швидше, але менш ефективно.

 

Терміни та технологічні моменти

14 381 51 1Під час роботи з десикантами важливо дотримуватися терміну здійснення заходу. На норму витрати препаратів впливають розмір листкової поверхні культури (чим більша поверхня листків, тим більша норма витрати), засміченість посівів, вологість, а також терміни збирання культури. Норма витрати робочого розчину повинна бути достатньою для рівномірного й повного змочування всієї листкової поверхні. Під час обприскування не допускається стікання робочого розчину з поверхні, обробленої препаратом. Для наземних обприскувачів норма витрати робочої рідини повинна становити від 150 до 300 л/га з тиском 2-3 атм., для авіаційних обробок — 30-70 л/га із 1,5-2,0 атм. Більш точна інформація зазначена в рекомендаціях до препарату, який буде вибрано як десикант.

Щоб не було стікання препарату з обробленої поверхні, обприскування повинно бути дрібно-крапельним із нормою витрати робочого розчину за наземного застосування 250-400 л/га та авіаційного 50-70 л/га. Для обприскування потрібно використовувати тільки чисту нежорстку воду, тому що дикват швидко зв’язується із частинками грунту, які можуть бути в розчині та інактивується, внаслідок чого ефективність препарату зменшується. Робочий розчин необхідно використати одразу після приготування, у крайньому разі, не пізніше ніж через 24 години.

Після закінчення робіт із препаратами необхідно ретельно промити обприскувач і пристрої, за допомогою яких розпилювався розчин.

 

Порядок приготування робочої рідини

Відомо, що якість води для приготування робочих розчинів пестицидів має велике значення і може по-різному вплинути на ефективність дії, зокрема десикантів. У деяких регіонах України вміст солей у воді та рівень рН не завжди є оптимальними, тобто придатними для приготування робочих розчинів пестицидів. У такому разі для покращення води, яка використовується для розчинення препаратів, зокрема рН якої вище 6,5 одиниць, слід додавати відповідний сурфактант, який надає можливість підвищити якість робочого розчину та ефективність дії препаратів.

Робочий розчин готують безпосередньо перед обприскуванням. Для приготування його використовують тільки чисту воду. Потрібно заповнити нею 1/2 бака обприскувача, увімкнути мішалку, додати розраховану і відведену кількість препарату та продовжувати заповнення бака обприскувача з одночасним перемішуванням. Перемішувати треба і під час обробки для забезпечення однорідності робочої суміші. Робочий розчин повинен бути використаний впродовж 24 годин після приготування. Враховуючи, що ефективність препаратів, похідних гліфосату, залежить від концентрації у робочому розчині, норма витрати води повинна становити не більше 200 л/га.

 

Авіаційний метод

Десикація із використанням для цих цілей авіації повинна здійснюватися за умов чіткого дотримання якості обприскування. Знесення препаратів на інші посіви не допускається. Авіаційну десикацію найкраще здійснювати в ясну тиху погоду, вранці або ввечері. Поля, які будуть обприскуватися у напрямку вітру в бік посівів, чутливих до вказаних препаратів, повинні бути на відстані не менш як 500 м, у протилежний бік вітру — 100 м. Під час обприскування десикантами норма витрати робочої рідини для робіт на ТСА становить 30-50 л/га.

Оптимальна температура для застосування препаратів — 10-200С. Застосування препаратів в умовах знижених температур (менше +10С) сповільнює прояв візуальних ознак дії їх на рослини, однак не впливає на їх ефективність.

Десиканти можна використовувати у суміші з 15%-м розчином карбаміду, тоді, без зниження ефективності дії препарату, зменшують на 25% норму їх витрати. Препарати на основі ізопропіламінної солі гліфосату застосовують для підсушування пшениці озимої перед збиранням врожаю за несприятливих погодних умов (зливові дощі). Застосування гліфосату у суміші з карбамідом значно скорочує час підсушування рослин пшениці озимої, і втрати врожаю зерна під час жнив прямим комбайнуванням будуть мінімальними.

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с-г наук
спеціально для газети "Агробізнес Сьогодні"

1

 22 серпня 2019
Навколо міста Глухів Сумської області тривають роботи зі збирання льону.
Навколо міста Глухів Сумської області тривають роботи зі збирання льону.
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії. 
Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Урожай картоплі цього сезону буде найнижчим за останні 10-15 років. 
Урожай картоплі цього сезону буде найнижчим за останні 10-15 років. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
В Україні аграрії мають всі можливості для збільшення посівів рису, щоб повністю забезпечувати власні потреби, а у перспективі – наповнювати зовнішні ринки. 
В Україні аграрії мають всі можливості для збільшення посівів рису, щоб повністю забезпечувати власні потреби, а у перспективі – наповнювати зовнішні ринки. 
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
З початку 2019/20 маркетингового року лінійні елеватори Державної продовольчо-зернової корпорації України прийняли на зберігання більше півмільйона тонн зернових нового врожаю.
З початку 2019/20 маркетингового року лінійні елеватори Державної продовольчо-зернової корпорації України прийняли на зберігання більше півмільйона тонн зернових нового врожаю.
22 серпня 2019
 22 серпня 2019
Майже у всіх регіонах України садівники приступили до збирання першого та найпопулярнішого осіннього сорту яблук «Гала». 
Майже у всіх регіонах України садівники приступили до збирання першого та найпопулярнішого осіннього сорту яблук «Гала». 
22 серпня 2019

Please publish modules in offcanvas position.