soniashnyk

Інтегрована технологія вирощування культур: досвід «БТУ-Центр»

Інтегрована технологія вирощування культур: досвід «БТУ-Центр»

/ Актуальні статті / Понеділок, 06 серпня 2018 10:49

Сьогодні на ринку є широкий вибір якісних препаратів хімічного та біологічного походження для вирощування культур. Це два різних вектори, які йдуть паралельно один одному, але чи можуть вони пересіктись в одній технології? Зараз багато господарств до напрацьованої програми вже включають окремі біопрепарати, зокрема деструктори стерні. Але це лише поодинокі елементи. А чи можна залучити більше таких продуктів, аби, скажімо, підвищити ефективність мінеральних добрив, посилити захист рослин, посприяти формуванню потужної кореневої системи і при цьому не збільшити (або й зменшити) виробничі витрати? Під час «Міжнародних Днів поля», що відбулись у Київській обл. 20-23 червня, компанія «БТУ-Центр», провідний виробник біопрепаратів, відповіла на ці питання.

 

Потужна синергія

На своєму майданчику експерти «БТУ-Центр» заклали низку демонстраційних ділянок із вивчення ефективності інтегрованої технології вирощування (поєднання хімічних і біологічних препаратів) на чотирьох основних культурах: кукурудзі, соняшнику, сої та пшениці озимій. На них фахівці продемонстрували поєднання програм — максимум біопрепаратів із хімічними продуктами, а контроль оброблявся за стандартною хімічною, до якої включили лінійку добрив Хелпрост® та біоприлипач Липосам®.

Крім визначення ефективності інтегрованої технології, досліди мали на меті показати ефективність двох нових препаратів ІІІ-го покоління: мікоризного продукту Мікофренд® та комплексного біодобрива на основі гуматів Гуміфренд®.

 

 

Інтегрована технологія: ефективність на практиці

Обробіток ґрунту та добрива

Дослідні та контрольні ділянки розміщені на одному полі, на якому торік вирощувалась пшениця озима. Восени тут було проведено оранку на 22-27 см і за 1,5 тижня до сівби пшениці озимої внесено добрива N30P90K90 (відповідно до результатів аналізу ґрунту — ред.).

«Паралельно з основними дослідженнями ми випробували три різних програми живлення», — зазначає агроном «БТУ-Центр» Олександр Шморгун.

У першому досліді до внесення мінеральних добрив поле обробили біодеструктором стерні Екостерн® за норми 1,0 л/га. Штами мікроорганізмів у його складі мають особливо потужні оболонки, які захищають їх від висихання, перегріву та перехолодження. Завдяки цьому дієвість Екостерн® зберігається за посухи у діапазоні температур від 3 °С до 45 °С. Одночасно з мінеральними добривами внесли біодобриво Граундфікс® за норми 3 л/га. Його основа — штами ґрунтових азотфіскувальних, а також фосфор-та каліймобілізуючих бактерій, у процесі діяльності яких нерухомі форми P і K перетворюються на рухомі та накопичуються в ґрунті.

Другий дослід, який було закладено на соняшнику, кукурудзі й сої, відрізнявся лише тим, що Граундфікс® внесли навесні із нормою 5 л/га під передпосівний обробіток.

«За результатами агрохімічного і мікологічного (на наявність патогенних та сапротрофних організмів) аналізу ґрунту найкращі показники було отримано за внесення Граундфікс® навесні, — звертає увагу Олександр Шморгун. — За рахунок пришвидшеного розкладання пожнивних решток Екостерном® у ґрунті не відбулось великого накопичення патогенної мікофлори. А наявні в складі Граундфікс® мікроорганізми підвищили ефективність мінеральних добрив, посприявши достатньому забезпеченню рослин необхідними елементами на перших етапах розвитку. При цьому бактерії Bacillus subtillus, які також входять до складу препарату, надали культурам додатковий фунгіцидний захист».

 

Кукурудза

«Частину насіння кукурудзи обробляли в день посіву біопрепаратом Мікофренд®, а тому рослини сформували більш розгалужену кореневу систему, зокрема потужнішу вторинну. Коріння доволі густе й вкрите тоненькими волосками, за допомогою яких рослина краще вбирає вологу та поживні елементи», — оцінює Олександр Шморгун.

 

14 381 39 1

 

Цей ефект — «візитна картка» цьогорічної новинки компанії «БТУ-Центр» — препарату Мікофренд®, який сприяє утворенню мікоризи на культурних рослинах. Мікориза — це симбіоз грибів і рослин: після обплітання або проникнення всередину коріння молодої рослини гриб отримує з неї вуглеводи та вуглекислий газ/кисень, надаючи натомість дозоване та збалансоване живлення, захист від патогенів, гормональну регуляцію тощо. Це явище притаманне для багатьох рослин, зокрема культурних (крім гречаних і буряків).

В основі Мікофренд® покладено два штами: мікоризного гриба Glomus VS для основних культурних рослин і Trichoderma Harzianum — антагоніста збудників ряду насіннєвих, кореневих, ґрунтових, плодових і листових інфекцій. Дія їх посилена комплексом бактерій, що сприяють утворенню мікоризи та ризосфери рослин, зокрема Streptomyces sp. та Pseudomonas Fluorescens.

 

14 381 38 1

 

Препарат містить штами найбільш потужних мікроорганізмів у великому титрі. Завдяки цьому, згідно з дослідженнями «БТУ-Центр», навіть розведений 1:1000 Мікофренд® має високу ефективність проти Fusarium сulmorum і середню проти інших патогенів.

Протруєне насіння обробляється Мікофренд® безпосередньо перед або максимум за ніч до початку висівання.

 

Соняшник

«Завдяки застосуванню комплексу препаратів у досліді, зокрема Мікофренду®, соняшник сформував більш розвинуту та густішу кореневу системи в порівнянні з контролем, — каже менеджер «БТУ-центр» Максим Головатюк. — Це позначилося на розвитку рослин: соняшник у досліді інтенсивніше формує кошик, має вище стебло та темніше забарвлення листків».

 

14 381 39 3

 

Такому результату посприяла ще одна новинка «БТУ-Центр» — комплексне біодобриво на основі гуматів Гуміфренд®. Цікавим для аграріїв його робить декілька факторів: якісна сировина (леонардит — буре вугілля, яке містить 75-83% гумінових та фульвокислот), високий вміст діючої речовини (концентрація солей гумінових та фульвокислот — 130 г/л у д.р. та від 80 г/л у д.р відповідно), потужний комплекс мікроорганізмів у титрі до 5,0*108 КУО/мл. (К- та Р- мобілізуючі, силікатні забезпечують рослини кремнієм, фунгіцидної дії, ростостимулювальні, деструктори органічних решток тощо), а також амінокислоти, пептиди, полісахариди, янтарна кислота та комплекс макро- та мікроелементів. Все це утворює висококонцентрований продукт, через що дуже важливо дотримуватись рекомендованих норм препарату та води.

 

14 381 39 2

 

Гуміфренд® можна використовувати для обробки насіння, обприскування, кореневого підживлення, а також під час обробітку ґрунту з більшістю хімічних і біологічних препаратів у баковій суміші. Важливо: після приготування суміші потрібно одразу розпочати застосування препарату.

 

Соя

Завдяки поєднанню Мікофренд® та інокулянта Різолайн® соя сформувала добре розгалужене, велике та густе коріння, вкрите бульбочками (особливо навколо початку центрального кореня) азотфіксувальних бактерій, і рослини є вищими та більш розкущеними порівняно з контролем.

 

14 381 40 2

 

14 381 40 1

 

Це заслуга інокулянту Різолайн®. У ньому в великому титрі поєднано чисті штами (мінімальна кількість інших штамів) бактерій Bradyrhizobium japonikum та Rhizobium leguminosarum, які були відібрані з усіх регіонів України. Різолайн®-р застосовується разом із протектором Різосейв-р® (1:1), який дозволяє проводити обробку насіння за 7 днів до висіву.

 

Озима пшениця

«Мікофренд® добре проявив себе й на пшениці озимій. Так, на досліді №2 пшениця мала в середньому на 0,5 см довший колос і сформувала на 5 шт. більше зерен, ніж у контролі, — ділиться результатами Олександр Шморгун. — Крім того, вона сформувала більшу кореневу систему, а прапорцеві листки рослин довше лишались зеленими».

 

14 381 40 4

 

На ділянках соняшнику, кукурудзи і сої застосовувався Липосам® — препарат на основі природних полімерів різної молекулярної маси. Така природа дозволяє Липосам® утворювати еластичну сітку, яка попереджає розтріскування стручків ріпаку та сої, не перешкоджаючи при цьому диханню рослин, а у разі нанесення на ґрунт подовжує дію гербіциду та запобігає його промиванню.

 

14 381 40 3

 

«Липосам® на кукурудзі подовжив дію ґрунтового гербіциду, за рахунок чого не було необхідності у внесенні страхового», — відзначає Олександр Шморгун.

Водночас Липосам® працює як ад’ювант (розтягує краплю по поверхні листа), антитранспірант (зберігає вологу на листі, не перешкоджаючи фотосинтезу і диханню), сорбент-носій (віддає препарат, який ввібрав рослині), антидот та структуроутворювач ґрунту (за потрапляння у ґрунт є живильним середовищем для бактерій).

 

Підсумки

logo btuОтже, бачимо, що біопрепарати можуть стати дієвим доповненням інтенсивних технологій вирощування, поліпшуючи засвоєння рослинами мінеральних добрив, посилюючи захист культур та сприяючи підвищенню якості врожаю. 

 

 

 

 

Дмитро СІРИЙ, спеціально для газети "Агробізнес Сьогодні"

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 28 травня 2020
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
Кабмін не прийняв остаточного рішення щодо введення квот на імпорт добрив і буде проводити консультації з аграріями.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях Закарпаття у самому розпалі. Збирають ягоду кожні два три дні по мірі достигання з самого ранку.
28 травня 2020
 28 травня 2020
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
За три місяці поточного року загальні капітальні інвестиції у національну економіку України склали лише 76,9 млрд грн, що на 29,0 % менше за відповідний період 2019 року (108,3 млрд грн).
28 травня 2020
 28 травня 2020
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
Для сільгоспвиробників оцінка якості води стратегічно важлива, адже цей фактор є ключовим у багатьох виробничих процесах.
28 травня 2020
 28 травня 2020
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
Впродовж чотирьох місяців на півдні України спостерігається гострий дефіцит вологи в ґрунті на посівах озимих і ярих культур, пов’язаний з підвищеним температурним режимом, суховіями та катастрофічним зменшенням кількості атмосферних опадів у зимовий та ранньовесняний періоди.
28 травня 2020
 28 травня 2020
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
У 2019/20 маркетинговому році, станом на 1 травня, Україна збільшила експорт олії на 10%, та шроту – на 11% порівняно з відповідним періодом попереднього сезону.
28 травня 2020

Please publish modules in offcanvas position.