Конструктивні особливості норій для підіймання зернової маси

Конструктивні особливості норій для підіймання зернової маси

/ Актуальні статті / Вівторок, 18 грудня 2018 10:41

Ключовими споживчими характеристиками норії є продуктивність роботи, висота переміщення зернового матеріалу, ступінь пошкодження і втрат зерна

Технології післязбиральної обробки та зберігання зерна передбачають різні виробничі процеси. Зокрема, до складу технологічних ліній зерноочисних, зерносушильних пунктів та зерносховищ входять такі важливі механізми транспортного устаткування, як ковшові елеватори (норії), котрі безупинним потоком підіймають матеріали за допомогою ковшів.

Основне призначення норій на елеваторах — вертикальне переміщення зерна. Вони мають компактну конструкцію і здатні підіймати вантаж на десятки метрів вгору у безперервному режимі. Відповідно, особливу увагу слід звертати на якість виконання та на­дійність такого транспортного обладнання.

За показниками швидкості руху ковшів норії класифікую­ться на два типи: тихохідні (до 1,25 м/с), швидкохідні (до 4 м/с). У тихохідному обладнанні розвантаження ковшів зазвичай гравітаційне, у швидкохідному — відцентрове.

23 390 67 1За розміщенням вантажонесучих органів на тяговому транспортерові норії виготовляються із розставленими та із зімкненими ковшами. Перші використовуються для транспортування дрібнофракційних матеріалів, і найчастіше вони є швидкохідними. Елеватори із зімкненими ковшами — це тихохідне обладнання із самопливним розвантаженням.

За типом вантажонесучих робочих органів норії класифікую­ться на ланцюгові та стрічкові.

Умовами нормальної роботи такого обладнання є правильний вибір форми і розмірів ковшів, швидкості руху, розмірів барабана і зірочок, форми і розміру верхньої (головка) та нижньої («башмак») частин елеватора.

Норії складаються із замкненого тягового органу — вантажонесучої стрічки або ланцюга, який огинає приводний та натяжний барабани або зірочки, короба конвеєра, приводної головки та башмака. У комплекті можуть пропонуватися датчики, які контролюють роботу і технічний стан елементів конструкції.

До стрічок чи ланцюгів прикріплені ковші, які в башмаку автоматично завантажуються матеріалом у нижній частині елеватора, а розвантажуються крізь вікно у верхній його частині — голівці. Ковші вибирають залежно від продуктивності елеватора і типу насипного вантажу. Їх форма визначається способом розвантаження і характеристикою матеріалу.

Нижня частина норії — «башмак» представляє собою збірну конструкцію із металевих листів та профільованих металевих виробів, з’єднаних між собою за допомогою різьбових кріпильних деталей. Цей вузол слугує для забезпечення завантаження сипучих матеріалів до основного робочого органу — ковша та натяжки тягового органу стрічки чи ланцюга. Крім цього, він є важливим опорним елементом усієї конструкції норії.

Завантаження норії через засипні патрубки башмака може провадитися як «за ходом руху ковша» (для легких та поганосипкиих переміщуваних продуктів), так і проти (для добре сипких із великою насипною масою). З метою очищення «закутків» донної частини «башмака» від надлишкового зернового матеріалу або у випадку зупинки у нижній його частині конструктивно передбачено встановлення двох шиберів. Для контролю положення стрічки із ковшами на натяжному барабані в корпусі «башмака» передбачені інспек­ційні люки. Для регулювання завантаження норії, з метою недопущення перевантаження від надмірного надходження зерна в корпус, впускні патрубки «башмака» можуть оснащуватися регулювальними шиберами з ручним чи електричним приводами. Головка норії складається із двох основних частин — основи та кожуха. У внутрішній її частині розташовується ведучий приводний барабан, встановлений на опорних підшипниках, а зовні — вузли механізму його приводу та, на випадок аварійної зупинки норії із наповненими продуктом ковшами, стопору зворотнього ходу.

Головним несучим елементом норії є норійні труби. Останні передають всі механічні навантаження від головки норії «башмаку». Вони огороджують стрічку з ковшами та з’єднують головку й «башмак» норії.

23 390 67 2На робочій ланці норії над «башмаком» зазвичай встановлюється інспекційна (монтажна) труба, яка призначена для встановлення на стрічку ковшів та контролю їх стану і перевірки рівня заповнення їх продуктом. Через неї провадиться заміна та встановлення стрічки з ковшами або усунення проблем, пов’язанних зі стрічкою і ковшами, які виникли в процесі експлуатації.

Стрічка з ковшами є основним вантажотранспортувальним елементом норії, який забезпечує переміщення вантажу, рухаючись між натяжним та приводним барабанами. Для забезпечення руху кінці стрічки з’єднані між собою за допомогою спеціальних пристроїв чи самими ковшами. Останні прикріплюються до стрічки за рахунок спеціальних норійних болтів, таким чином, щоб головки болтів розміщувались із внутрішньої сторони конструкції, зі сторони барабанів. Навколо отворів для кріплення ковші мають заглиблення, у яке під час затискання входить плоска головка болта, «вдавлюючись» у стрічку, що не створює додаткового опору під час руху стрічки на барабані та не допускає контакту головки норійного болта із металом натяжного барабану. Стрічки норії виготовляються із міцного і стійкого до перепадів температур та розтягування, як правило, восьмишарового гумовотканинного матеріалу.

Норії можуть комплектуватися металевими або пластиковими ковшами. Для зменшення пошкодження зерна виробники норій застосовують типи ковшів, прийомна частина яких повторює траєкторію руху зернового продукту із завантажувального патрубка.

Найчастіше норії зернові комплектуються металевими ковшами, котрі виготовляю­ться методом штампування із листового матеріалу. Вони ма­ють дещо більшу вагу порівняно з ковшами, виготовленими із полімерних матеріалів. Крім цього, їх виготовлення потребує більших праце- , енерго- та інших витрат.

На норіях провідних виробників елеваторного обладнання застосовуються ковші, виготовлені за методом штампування, що мають плавні закруглені форми без місць налипання зерна. За масою металеві ковші завжди більші від аналогічних полімерних.

Як правило, норія сама не працює — управління нею, разом з іншим обладнанням має здійснюватися з пульту керування. Звідти може здійснюватися відключення приводу норії у таких випадках: розривання або пробуксовування стрічки; переповнення завантажуваної місткості; надлишкове накопичення зерна в корпусі «башмака» тощо.

Під час експлуатації норії може накопичуватись зерновий пил, котрий, нагріваючись, здатен спричинити виникнення пожежі та навіть руйнування в результаті вибуху. Тому важливо дотримуватись правил пожежо- і вибухонебезпеки. Підвищення температури може виникнути внаслідок тертя ковшів об стінки труб коробів, тертя стрічки об приводний барабан під час пробуксовування, нагрівання корпусів підшипників.

Контрольними приладами, встановленими на норії, є датчики трьох видів: датчик заповнення (прилад для індикації вивантажувального отвору норії), датчик перекосу стрічки із ковшами та датчик швидкості руху стрічки. У деяких моделях передбачені також додаткові датчики контролю, наприклад, температури підшипників.

Слід наголосити, що практично кожен відомий виробник норійного обладнання пропонує достойне уваги обладнання. Тут варто орієнтуватися на співвідношення ціни та якості та тісно співпрацювати з виробничим та сервісним відділами компаній, які виробляють чи обслуговують таку продукцію.

 

Коментар

23 390 66Владислав ПЕРЕХОДЬКОстарший регіональний менеджер KMZ Industries

— Норія — недорогий та ефективний спосіб транспортування сипучих продуктів на велику висоту. Вона має незначну потужність електроспоживання, гарно захищає транспортований продукт від атмосферних опадів. А про ресурс і надійність цього обладнання можна складати легенди: «найстаріша» із відомих норій виробництва KMZ Industries — 1952 року випуску — і досі працює на одному з елеваторів у Краснодарському краї.

 

Вибір норії: на що звернути увагу

Швидкість

У гонитві за збільшенням цього показника не забувайте про можливість травмування продукту. Якщо ваша норія транспортуватиме пшеницю чи, наприклад, працюватиме на комбікормовому виробництві — швидкість переміщення продукту до 3–3,5 м/с буде цілком доцільною. Якщо ж крім злакових із твердою оболонкою планується переміщення і крихких продуктів, краще зупинитись на швидкості, близькій до 2,4 м/с.

Під час вибору доводиться виходити із дилеми: здешевити разову вартість обладнання за рахунок збільшених швидкостей руху робочих орга­нів (тим самим прогнозовано збільшуючи відсоток травмованого продукту) чи одноразово дещо підвищити вартість обладнання і в подальшому зменшити відсоток травмованого продукту.

 

Знос

Захистити норію від зносу, а значить, і ваші інвестиції у це обладнання допоможе футерування. Серед деталей, які радять футерувати обов’язково: точки завантаження та розвантаження продукту — головку норії та завантажувальні патрубки башмака. Особливу увагу слід приділити деталям, розміщеним у головці за траєкторією руху продукту: вони знаходяться вгорі, їх складно ремонтувати. Протираються першими, особливо на портових елеваторах, де встановлені норії з високою продуктивністю; дають великий відсоток бою. Приводний барабан норій також футерують — щоб підвищити зчеплення між ним та норійною стрічкою. Це дозволяє краще передавати крутний момент від приводу.

 

«Правильний» ковш

Металеві ковші довговічні, коштують майже як і поліетиленові, не горять, але можуть бути причиною іскроутворення і важчі за пластикові.

Пластикові поліетиленові ковші легші, не схильні до корозії, дбайливіше переміщують продукт за рахунок більшої еластичності пластику. Проте їх твердість під впливом перепадів температури з часом зменшується.

Ковш без гострих кутів і вигинів буде краще розвантажуватися і не матиме значного налипання матеріалу в кутах.

 

Безпека

Набільш безпечна норія — це конторольована норія. Навіть у разі часткової чи поетапної автоматизації елеваторного комплексу автоматизувати безпеку транспортної лінії радять першочергово. Адже на неавтоматизованому елеваторі вона залежить лише від того, чи встигне оператор добігти і зупинити її у випадку збою обладнання.

Під час переміщення зернових культур завдяки тертю зернин одна об одну утворює­ться багато пилу — він через найменші нещільності виділяє­ться назовні норії. Тож під час монтажу обладнання не варто забувати і про конопачення шпарин — цього вимагають протипожежні й санітарні норми. Також слід обладнати системами аспірації місця найбільшого пилоутворення —башмак та головку.

Комбінація замкнутого простору і займистих, пилоутворювальних матеріалів робить ковшовий елеватор потенційним джерелом пожежі або вибуху. Швидко знизити тиск у разі настання вибухонебезпечної ситуації і попередити руйнування допоможе вибухорозрядна панель. Опційно вона може комплек­туватися вогнегасником — щоб запобігти поширенню вогню і вибухової хвилі в нав­колишній простір.

***

Отже, підбирайте норію з урахуванням усіх нюансів вашого виробництва, автоматизуйте та подбайте про її безпеку — і вона служитиме надійно та швидше окупить ваші інвестиції.

 

Василь ЧЕРКАС, Юрій Борщ
спеціально для газети "Агробізнес Сьогодні"

 18 листопада 2019
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов оприлюднив деталі щодо державної фінансової підтримки в межах земельної реформи.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
Минулого тижня, 14 листопада, у приватному господарстві у селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївській області виявили африканську чуму свиней.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
Основною причиною знижувального цінового тренда в сегменті коренеплодів стало збільшення обсягів пропозиції на ринку на тлі стриманого попиту на моркву та буряк.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
Ціни закупівлі живця свиней забійних кондицій продовжили пониження упродовж другого тижня листопада.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала тестувати електронну систему з видачі ветеринарних документів та надання адміністративних послуг – Єдиний державний реєстр ветеринарних документів.
18 листопада 2019
 18 листопада 2019
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
В Україні ціни на сою останніми тижнями виросли завдяки активному експортному попиту. Внаслідок зниження врожайності та посівних площ виробництво сої, порівняно з минулим роком, зменшилось з 4,4 до 3,7 млн тонн.
18 листопада 2019

Please publish modules in offcanvas position.