Регулятори росту рослин

/ Агрономія Сьогодні / Середа, 09 березня 2011 15:41
Микола ЧЕРЯЧУКІН, канд. с.-г. наук
Ольга АНДРІЄНКО, канд. с.-г. наук
Олена ГРИГОР'ЄВА, канд. с.-г. наук
Кіровоградський інститут агропромислового виробництва
Одним із сучасних напрямів підвищення урожайності та якості продукції рослинництва є впровадження у сільськогосподарське виробництво високих енергозберігаючих технологій із застосуванням регуляторів росту рослин.

Регулятори росту рослин (РРР) - це природні або синтетичні низькомолекулярні речовини, які при виключно малих концентраціях у рослинах (1-4)?109 суттєво змінюють процеси їх життєдіяльності. Вони містять збалансований комплекс фіторегуляторів, біологічно активних речовин, мікроелементів.
 
Регулятори росту підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів природного або антропогенного походження: критичних перепадів температур, дефіциту вологи, токсичної дії пестицидів, ураженню хворобами і пошкодженню шкідниками.
 
Результати досліджень і виробничої перевірки свідчать про те, що застосування РРР у землеробстві є одним із найбільш доступних і високорентабельних агрозаходів для підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур та покращення їх якості. За ефективністю нові регулятори росту переважають кращі зарубіжні регулятори, в тому числі Агріскон (США), Вуксал (Німеччина), Лактофол (Болгарія), а також препарати іспанської фірми «Інагоросса» та деякі інші.
 
Дослідження Інституту мікробіології і вірусології НААН України засвідчили, що при сумісному використанні нових регуляторів росту з пестицидами для протруювання насіння їх дози внесення можливо зменшувати на 20-30% без зниження захисного ефекту, що забезпечує значну економію засобів.
 
За розрахунками, кожна грошова одиниця, витрачена на закупівлю і внесення регуляторів росту при передпосівній обробці насіння, окуповується прибавками урожаю у дослідах наукових установ у 35-40 разів, при обприскуванні посівів - у 20-25 разів.
 
За даними досліджень Кіровоградського інституту АПВ НААН, ефективність регуляторів росту залежить від способу їх внесення, культури, що вирощується, строків застосування. Так, обробка насіння пшениці озимої регуляторами росту сприяла підвищенню густоти стояння рослин при повних сходах на 29,0-32,2%, збільшенню вмісту цукру у вузлах кущення на 2,0-2,8%; зменшенню вилягання озимини в осінньо-зимовий період на 12,6-27,8%; зростанню урожайності на 0,32 т/га (7,1%). Обприскування посіву пшениці озимої Біоланом 20 мл/га підвищило її урожайність на 0,25 т/га (5,3%), прибутковість зросла на 217,4 грн/га за рівня рентабельності 137,9%.
 
Обприскування посіву соняшнику Трептолемом 20 мл/га і Радостимом 75 мл/га забезпечили приріст урожаю у 0,4-0,6 т/га; підвищення вмісту жиру у насінні на 2,7%.
 
При обробці насіння цукрових буряків Бетастимуліном М та Вегестимом прибавка урожайності коренеплодів становила відповідно 6,6 та 5,7 т/га, а прибутковість - 1069 та 920 грн/га. При обприскуванні посівів цукрових буряків у фазі змикання листя у рядках ефективність регуляторів росту зменшувалась відповідно до 3,6 та 3,5 т/га.
 
У разі використання регуляторів росту необхідно врахувати те, що вони створені для стимулювання росту, розвитку і підвищення продуктивності певних сільськогосподарських культур при відповідних дозах, строках і способах застосування. Порушення цих вимог може призвести до зниження очікуваного ефекту.
 
Дози внесення регуляторів росту, переважно при обробці насіння, становлять 15-25 мл на 1 т насіння та 10-20 мл на 1 га посіву залежно від рівня забезпеченості ґрунту макроелементами, технології застосування та культури.
 
Регулятори росту використовують у вигляді водних робочих розчинів, які готують у день їх застосування. Дози їх на 1 га або 1 т насіння дуже малі, тому важливо, щоб вони були рівномірно розподілені в робочому розчині. Для цього в скляному або емальованому посуді попередньо готують маточні водні розчини цих препаратів. Для обробки 1 т насіння рекомендовану дозу регулятора росту розводять у 200-250 мл води; для обприскування 1 га посівів необхідну дозу препарату розчиняють у 1 л води.
 
Маточні розчини ретельно перемішують і вносять в 10 л інкрустуючого розчину, що вміщує пестициди і плівкоутворювач (на 1 т насіння), або в ємкість обприскувача і розводять водою з розрахунку витрати на 1 га 250-300 л. Маточні та робочі розчини регуляторів росту повинні зберігатися не більш як 1 добу.
 
При обробці насіння зернових колосових культур необхідно 10 л захисностимулюючого розчину на 1 т насіння, але більш якісна обробка відбувається при використанні 15 л розчину, що сприяє зниженню розвитку хвороб, підвищенню урожаю, покращенню якості продукції, зниженню витрат протруювачів на 1 т насіння. Для обробки 1 т насіння гороху та сої потрібно до 10 л захисно-стимулюючого розчину, льону - 5 л, соняшнику - 15 л.
 
Для передпосівної обробки насіння зернових, олійних та технічних культур застосовують машини для протруювання ПС-10, ПСШ-5, «Мобітокс-супер», «Грамакс-В» тощо.
 
У фермерських господарствах обробку невеликих партій насіння проводять на брезенті, покритому поліетиленовою плівкою. В процесі обприскування необхідно ретельно перемішувати насіння для рівномірного розподілу захисно-стимулюючого розчину.
 
Обприскування посівів виконується водними розчинами регуляторів росту на великих площах штанговими обприскувачами марок ОПШ, ОП-2000-А, ОП-2000-2, ОП-2000-16, а на незначних ділянках - ранцевими обприскувачами. Кращі строки обприскування регуляторами росту до 10-ї та після 17 годин.
 
Можливе й ультрамалооб’ємне обприскування посівів за допомогою авіації. Не дозволяється обприскування посівів при швидкості вітру більш ніж 4 м/с.
 
Результати досліджень свідчать, що сумісне внесення пестицидів і регуляторів росту посилює ефективність протруйників (фунгіциди, інсектициди, гербіциди). Крім того, регулятори росту підвищують стійкість рослин до ушкодження сисними та гризучими комахами.
 
Ефективність рістрегулюючих препаратів залежить від культури, що вирощується, і способу їх внесення (обробка насіння чи обприскування посіву).
 
Пшениця озима і яра, ячмінь озимий та ярий
Обробку насіння зернових колосових культур регуляторами росту доцільно поєднувати з інкрустацією та протруюванням. Оптимальні дозипрепарату на 1 т насіння становлять: Емістим С - 10 мл, Агростимулін - 10 мл, Біолан - 25 мл. Захисно-стимулюючий розчин використовується у розрахунку 15 л на 1 т насіння.
 
Обприскування посівів проводиться у період «кінець кущення-початок виходу в трубку». Доза препаратів - 10-20 мл на 1 га. Обробку посівів водними розчинами регуляторів росту доцільно поєднувати з внесенням пестицидів для боротьби з бур’янами і шкідниками, хворобами чи підживленням рослин рідинними добривами в загальних бакових сумішах.
 
Горох, соя
Обприскування насіння цих культур краще поєднувати з інкрустацією та обробкою нітрагіном, а також із протруюванням. Оптимальна доза Емістиму С чи Агростимуліну становить 10 мл/т насіння.
 
Обробку посівів проводятьу фазі бутонізації. Доза внесення на горосі сягає 5 мл, сої - 10 мл на 1 га. Обприскування водними розчинами регуляторів росту поєднують із внесенням гербіцидів і засобів захисту для боротьби зі шкідниками та хворобами в загальних бакових сумішах.
  
Кукурудза
Передпосівну обробку насіння регуляторами росту поєднують із протруюванням. Оптимальні дози становлять: Емістим С - 20 мл, Зеастимулін - 20 мл, Біолан - 25 мл на 1 т насіння. Доведено, що під дією регуляторів росту прискорюється ріст і розвиток кореневої системи, листової поверхні рослин, підвищується їх стійкість до високих температур і посушливої погоди.
 
Обприскування посівів проводять у фазі 7-9 листків за допомогою штангових обприскувачів із розходом робочого розчину 250-350 л/га. Оптимальні дози внесення Емістиму С та Зеастимуліну - 10 мл/га, Біолану - 20 мл.
 
Гречка
Передпосівну обробку насіння регуляторами росту поєднують із протруюванням. Оптимальна доза Емістиму С і Агростимуліну - 10 мл/т.
 
Обприскування посівів проводять у фазі гілкування. Норма витрати препаратів сягає 10 мл/га.
 
Соняшник
При передпосівній обробці насіння регулятори росту вносять одночасно із засобами захисту - протруйниками та плівко-утворювачами в баковій суміші або в 15 л води при напівсухому протруюванні. Оптимальна доза Емістиму С - 20 мл/т, Трептолему - 20 мл/т.
 
Обприскування посівів виконується у фазі 5-6 пар листків за допомогою тракторних обприскувачів із розрахунку 300-400 л на 1 га або авіації. Оптимальна доза обох препаратів становить 10 мл/га.
 
Ріпак озимий і ярий
Передпосівну обробку регуляторами росту поєднують з інкрустацією та протруюванням. Оптимальні дози препаратів сягають: Емістима С - 15 мл/т, Трептолему - 20 мл/т.
 
Обприскування посівів проводять у фазі бутонізації. Оптимальні дози Емістима С і Трептолему становлять 10 мл/га. Обприскування посівів доцільно поєднувати з внесенням пестицидів.
 
Цукрові буряки
Передпосівний обробка насіння регуляторами росту поєднують з інкрустацією і протруюванням. На насіннєвих заводах регулятори росту включають у загальний технологічний процес підготовки насіння. Оптимальна доза Емістиму або Бетастимуліну - 15 мл на 1 т насіння.
 
Обприскування посівів проводять у період від змикання листя у рядках та у міжряддях. Оптимальна доза Емістиму С і Бетастимуліну становить 10 мл/га. Обробку посівів регуляторами росту можна поєднувати з внесенням пестицидів.

svidome

 29 червня 2022
За оцінками аналітиків Oil World, Україна за останні декілька тижнів активізувала експорт соняшнику та інших сільгоспкультур, перевищивши очікування аналітиків.
За оцінками аналітиків Oil World, Україна за останні декілька тижнів активізувала експорт соняшнику та інших сільгоспкультур, перевищивши очікування аналітиків.
29 червня 2022
 29 червня 2022
Згідно з оперативними даними Державної митної служби, станом на 29 червня з початку 2021/22 МР (1 липня), Україна експортувала 70,7 тис. тонн борошна, з яких 1,8 тис. тонн було відвантажено в червні.
Згідно з оперативними даними Державної митної служби, станом на 29 червня з початку 2021/22 МР (1 липня), Україна експортувала 70,7 тис. тонн борошна, з яких 1,8 тис. тонн було відвантажено в червні.
29 червня 2022
 29 червня 2022
Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.
Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.
29 червня 2022
 29 червня 2022
Через тимчасову окупацію деяких міст, блокування українських портів, порушення логістики та брак фінансових ресурсів посівна кампанія під урожай 2023 року може відбутися тільки на 60% від запланованих площ.
Через тимчасову окупацію деяких міст, блокування українських портів, порушення логістики та брак фінансових ресурсів посівна кампанія під урожай 2023 року може відбутися тільки на 60% від запланованих площ.
29 червня 2022
 28 червня 2022
російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв та розбомбили термінал зернотрейдингової корпорації Viterra.
російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв та розбомбили термінал зернотрейдингової корпорації Viterra.
28 червня 2022
 28 червня 2022
З початку повномасштабного вторгнення росії по червень 2022 року ціни на свинину в Україні зросли в середньому на 25%. Так, якщо у лютому ціна складала 40-47 грн/кг свинини, то у червні 59-60 грн/кг.
З початку повномасштабного вторгнення росії по червень 2022 року ціни на свинину в Україні зросли в середньому на 25%. Так, якщо у лютому ціна складала 40-47 грн/кг свинини, то у червні 59-60 грн/кг.
28 червня 2022

Please publish modules in offcanvas position.