soniashnyk

Перспективи розвитку картоплярства

Перспективи розвитку картоплярства

/ Економічний гектар / Четвер, 28 березня 2019 14:50

Картоплярство є однією із найбільших за обсягами виробництва галузей аграрного сектору економіки України. Щорічно виробництво картоплі становить 20–22 млн т. Перспективи сталого розвитку галузі в найближчі роки залежатимуть від того, чи зможе вона повною мірою реалізувати власний експортний потенціал.

Стратегічно важлива галузь АПК

За обсягами виробництва картоплі Україна вже багато років входить до 5 найбільших світових її виробників. Однак її експорт не перевищує 20 тис. т.

Картоплярство як стратегічно важлива галузь аграрного сектору економіки, що забезпечує продовольчу безпеку країни, має значний експортний потенціал.

За оптимального його використання вітчизняний АПК може, за окремими експертними підрахунками, додатково отримати від експорту лише мінімум 10% продукції галузі, що виробляється близько $1,1 млрд експортної виручки. А за умов підвищення середнього рівня урожайності вирощування картоплі вдвічі і подальшого стійкого розвитку виробничих потужностей із її переробки експортні можливості галузі цілком реально збільшити до $3-$5 млрд.

Останніми роками спостерігається стійка тенденція зростання виробництва картоплі, що підтверджує вище зазначене (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Динаміка виробництва картоплі всіма категоріями господарств України

05 396 12 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Нині щорічно виробництво бульби перевищує 22 млн т, що повністю забезпечує потреби населення країни. Розрахунковий рівень самозабезпеченості вітчизняного ринку картоплею, який вимірюється шляхом порівняння обсягу виробництва із внутрішнім використанням у відсотках, є цілком достатній з точки зору гарантування продовольчої безпеки та становить близько 101,7%.

У структурі продовольчого балансу картоплі фонд її споживання сягає майже 6 млн т, ще 6,8 млн т спрямовується на посадку та близько 3,4 млн т безпосередньо на кормові потреби в тваринництві (табл. 1).

 

Таблиця 1. Баланс виробництва і споживання картоплі в Україні (за календарний рік; тис. т)

05 396 14 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Важливим трендом на ринку є відновлення темпів зростання внутрішнього фонду споживання картоплі, низькі обсяги її імпорту та збільшення експорту, а також підвищення переробки на нехарчові цілі. Зокрема, якщо у 2000 році обсяг за статтею балансу «Втрати та переробка на нехарчові цілі» становив 220 тис. т, то у 2017-му він зріс до 5565 тис. т, або до 25% від загального виробництва картоплі порівняно із 18,2% у 2015 р.

Імпорт картоплі залишається на порівняно низькому рівні та здебільшого має сезонний характер, що не впливає суттєво на внутрішній продовольчий ринок. Водночас найбільші обсяги імпорту картоплі спостерігалися у 2010 році, а також у 2014-му, відповідно, 30 тис. т і 40 тис. т, тоді як найменшим він виявився у 2015 році — 17 тис. т.

Також іншим і досить помітним трендом на ринку є суттєве скорочення витрат картоплі на кормові потреби — майже вдвічі порівняно з попереднім роком.

Аналіз динаміки виробництва бульби в усіх категоріях господарств свідчить про підвищення ролі фактору інтенсифікації в умовах, коли фактично зібрана площа в країні суттєво скоротилася. Якщо у період із 1990 по 2000 рр. вона зросла з 1432,7 до 1631,0 тис. га, то впродовж 2001–2018 рр. істотно зменшилася — до 1319,6 тис. га (табл. 2).

 

Таблиця 2. Динаміка розвитку галузі картоплярства в усіх категоріях господарств України

05 396 16 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

До основних вагомих чинників зменшення площі під картоплею окремо слід віднести насамперед проблему ціноутворення. Майже щороку внаслідок виникнення значної пропозиції картоплі на ринку відбувається сезонне зниження цін. Оскільки цей продукт також є соціально значимим, а з іншого боку, на ринку спостерігається конкуренція мільйонів виробників, це унеможливлює будь-які спроби державного регулювання цінових відносин та зумовлює формування наявного економічного становища галузі. Частково вказану проблему можна вирішити за рахунок розвитку і нарощування потужностей із переробки картоплі на нехарчові цілі, а також збільшення експорту її продукції, що знизить тиск на ринок надлишку її пропозиції.

Основне товарне виробництво картоплі нині зосереджене у господарствах населення. У 2018 році близько 99% від усієї зібраної площі і 98% обсягу виробництва картоплі припадало саме на цю категорію господарств.

Зростання виробництва картоплі закономірним є результатом підвищення середньої її урожайності із 12,16 т/га у 2000 році до 17,05 т/га в 2018 році. При цьому різниця у показниках між середньою урожайністю вирощування картоплі в сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення становила близько 8,49 т/га, або в 1,5 раза є вищою.

У цілому за вказаний період середня урожайність вирощування картоплі зросла як у господарствах населення (в 1,4 раза), так і в сільськогосподарських підприємствах (у 2,3 раза).

Вітчизняний аграрний сектор економіки має значний потенціал збільшення виробництва картоплі за рахунок підвищення питомої ваги її вирощування у сільськогосподарських підприємствах та розробці на державному рівні системи заходів зі сприяння удосконаленню технології і оновленню насіннєвого матеріалу в господарствах населення. Адже від стану розвитку галузі картоплярства в господарствах населення залежить продовольча безпека та рівень самозайнятості і доходів значної частини сільського населення країни.

 

Зовнішньоекономічні аспекти

Картопля має значний потенціал для диверсифікації віт­чизняного аграрного експорту. Впродовж 2011–2018 рр. загальний експорт картоплі збільшився майже вдвічі, і це не межа, враховуючи значне її внутрішнє виробництво та зростальний попит світового агропродовольчого ринку (табл. 3).

 

Таблиця 3. Аналіз даних митної статистики імпорту й експорту картоплі

05 396 16 3Джерело: розраховано за даними митної статистики України

 

Минулого року загальний експорт картоплі становив майже 22,2 тис. т на суму 3,8 млн дол. США. Водночас, імпорт виявився незначним і сягав близько 5,8 тис. т на суму 3 млн дол. Завдяки цьому з картоплі вже другий рік складається позитивне зовнішньоторговельне сальдо.

На внутрішньому аграрному ринку основну частку імпорту цієї продукції формує передусім рання товарна картопля з Єгипту, а також незначною мірою насіннєва її фракція, що надходить із країн ЄС.

За даними аналізу інформації митної статистики встановлено, що ціни на імпортну картоплю більш ніж удвічі вищі порівняно з середньою ціною її експорту. Зокрема, торік вона становила 0,17 дол./кг картоплі, тоді як імпорту — 0,52 дол. В цілому, за останні роки спостерігається тренд на зниження як ціни експорту картоплі, так і її імпорту.

Перспективи розвитку віт­чизняного картоплярства полягають не лише у збереженні цієї галузі як важливої складової забезпечення продовольчої безпеки країни. Значні економічні вигоди зосереджено передусім у динамічному розвитку та збільшенні обсягів експорту картоплі на світовий ринок продовольства, що за умов створення відповідних інституціональних засад та покращенні стану справ у насінництві забезпечить стійке підвищення доходів від її вирощування та дасть новий поштовх розвитку індустріального картоплярства в сільськогосподарських підприємствах.

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, Інститут сільського
господарства Степу НААН, сільськогосподарський експерт-
дорадник з питань економічних та управління підприємствами

 

 02 квітня 2020
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
Рішенням Кабміну внесено зміни до постанови КМУ №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Прибутковість виробництва молока в Україні в січні-березні 2020 року збільшилася майже на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
Затримки в розрахунках – наразі одна з головних проблем олійної галузі України.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Юристи системи безоплатної правової допомоги пропонують консультації щодо земельних питань.
Юристи системи безоплатної правової допомоги пропонують консультації щодо земельних питань.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Карантинні заходи практично не вплинули на активність фермерів, які планували реалізувати врожай у найближчий місяць.
Карантинні заходи практично не вплинули на активність фермерів, які планували реалізувати врожай у найближчий місяць.
02 квітня 2020
 02 квітня 2020
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, спричинило відновлення імпорту цибулі з Казахстану і Узбекистану та Польщі.
Пожвавлення попиту на ринку ріпчастої цибулі в Україні, яке спостерігалося минулого тижня, спричинило відновлення імпорту цибулі з Казахстану і Узбекистану та Польщі.
02 квітня 2020

Please publish modules in offcanvas position.