Рентабельність агробізнесу

Рентабельність агробізнесу

Минулий рік виявився досить успішним для багатьох господарств, які отримали рекордні врожаї зернових і олійних культур. Однак, наважаючи на це, прибутковість вітчизняного агробізнесу залишається порівняно низькою, а за деякими видами економічної діяльності — збитковою.

Прибутковість рослинництва на мінімумі

Оцінюючи перспективи щодо економіки агробізнесу у 2019 році, багато хто з аграріїв порівнює його з минулим сезоном, цінами та витратами. Це дає можливість проаналізувати можливі економічні вигоди або ж зорієнтуватися, щоб не понести непомірних втрат від досить мінливої кон’юнктури аграрного ринку, валютних коливань та інших ризиків.

Умови цього року як агрокліматичні, так і економічні досить суттєво відрізняються від попередніх періодів. Насамперед агрокліматичні характеризувалися значними перепадами добових температур повітря і понаднормованим випадання опадів. Щодо економічних умов, то варто відзначити зниження цін на основні сільськогосподарські культури, яке традиційно спостерігається в очікувані нового високого їх врожаю. Проте загальний тренд останніх років на зменшення рівня прибутковості сільськогосподарського виробництва залишається основною і найбільш складною проблемою для розвитку вітчизняного агробізнесу.

Як свідчить аналіз даних віт­чизняної статистики, за останні роки рівень рентабельності вирощування основних сільськогосподарських культур стабільно знижується, що негативно впливає на можливості аграріїв до розширеного відтворення виробничого потенціалу і впровадження нових технологій (діагр. 1).

 

Діагр. 1 Динаміка рівня рентабельності виробництва основних видів аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України (у відсотках)

15 16 406 407 12 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Аналіз даних інформації за 2018 рік, що була сформована за підприємствами з основним видом діяльності: «Вирощування однорічних і дворічних культур», «Вирощування багаторічних культур», «Відтворення рослин», «Тваринництво», «Змішане сільське господарство», «Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність», «Виробництво м’яса свійської птиці» (коди 01.1–01.6 та 10.12 за КВЕД ДК 009:2010), досить переконливо показує нинішній складний економічний стан аграрної галузі (табл. 1).

 

Таблиця 1. Середній рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в усіх підприємствах України за 2018 рік

15 16 406 407 14 1Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Так, минулого року середній рівень рентабельності виробництва зернових та зернобобових культур знизився до 24,7%, у тому числі пшениці — 24,6%, кукурудзи на зерно — 27,2%, ячменю — 25,6%, вівса — 10,3%. Окремі культури взагалі ви­явилися збитковими. Зокрема, жито мало рівень збитковості 2,2%, а гречка встановила своєрідний антирекорд у –17,2%. Ніколи до цього вона не мала такого високого рівня збитковості, тоді як в окремі роки її максимальна рентабельність перевищувала 100% поріг.

Лише від вирощування проса аграрії мали вищий за середній за усіма зерновими культурами рівень рентабельності 34,7%, що виявився вищим навіть за насіння соняшнику та ріпаку, відповідно, 32,5% та 31,1%.

Порівняно кращі з середніми з усіх підприємств галузі показники рентабельності виробництва аграрної продукції мали фермерські господарства. Передусім серед усіх сільськогосподарських культур збитковим у них виявилося лише вирощування цукрових буряків (фабричних).

Якщо аналізувати рентабельність основних культур на регіональному рівні, то найвищою для зернових та зернобобових вона була в агропідприємствах Черкаської (32,9%), Миколаївської (32,2%) і Хмельницької (32%) областей (табл. 2). Найменший її рівень зафіксовано в Івано-Франківській (6,2%) і Чернівецькій (9,7%) областях.

 

Таблиця 2. Рівень рентабельності продукції сільського господарства в усіх підприємствах за регіонами України за 2018 рік

15 16 406 407 14 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Максимальну рентабельність від вирощування соняшнику отримали аграрії Черкащини (45,4%), Миколаївщини (38%), Дніпропетровщини (37,8%) і Він­ниччини (37,4%), а мінімальну отримали Закарпаття (3,7%) та Івано-Франківщина (4%). Невисокою була рентабельність вирощування насіння соняшнику також на Львівщині (12,4%).

Вирощування цукрових буряків (фабричних) було збитковим майже в усіх регіонах країни, окрім Львівської (8,1%), Луганської (4,2%), Полтавської (3,2%) і Дніпропетровської (0,3%) областей.

Досить високорентабельним було виробництво картоплі у підприємствах Рівненської (53,6%), Хмельницької (51,8%), Чернівецької (50,9%) областей.

Певний інтерес представляє аналіз рівня рентабельності вирощування овочів відкритого ґрунту. Так, у Чернівецькій області підприємства, які займалися їх культивуванням, отримали супервисоку рентабельність на рівні 181,3%. Також прибутковим вирощування було у Сумській (68,8%), Дніпропетровській (46,2%) і Львівській (43%) областях.

У тваринництві виробництво великої рогатої худоби на м’ясо спостерігалося збиткове в усіх регіонах країни, за винятком Волині, де його рівень наблизився до межі прибутковості (–0,8%). Свинарство було прибуткове в 12 регіонах країни, вівчарство — у 6, птахівництво — у 7, виробництво молока майже в усіх із них, за окремим винятком Закарпатської (–22,8%) області.

Загалом низький показник рівня рентабельності виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції зумовлює недоотримання аграріями мільярдів гривень прибутку та уповільнює вкрай необхідний процес його технологічної модернізації в умовах загострення світової конкуренції виробників аграрної продукції та продовольства, а також не дозволяє ефективно адаптувати галузь до кліматичних змін. Тому нині зростає значення і важливість державної підтримки сільського господарства як стратегічного інструменту суттєвого підвищення конкурентоспроможності його продукції в умовах глобальних викликів.

 

Витрати в агробізнесі

У 2018 р. аграрні підприємства на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства витратили близько 443 млрд грн. Найбільшу частку в структурі витрат продукції рослинництва займали мінеральні добрива (13%), а в тваринництві — корми (11,7%). Досить суттєвою була питома вага пального і мастильних матеріалів (8,8%).

Серед інших елементів структури витрат значну питому вагу займали інші прямі витрати (зокрема, відрахування на соціальні заходи, орендна плата, амортизація), а також загальновиробничі витрати (табл. 3).

 

Таблиця 3. Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського господарства в усіх підприємствах України за 2018 рік

15 16 406 407 18 1Джерело: Складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

У структурі виробничої собівартості продукції рослинництва за основними її видами прямі матеріальні витрати коливалися від 34,7% на культурах ягідних і до 66,9% на картоплі.

 

Таблиця 4. Виробнича собівартість продукції рослинництва за видами в підприємствах України за 2018 рік

15 16 406 407 16 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Аналіз окремих статей витрат в розрізі сільськогосподарських культур виявив, що найвища питома вага у собівартості насіння посадкового матеріалу спостерігалася за вирощування картоплі (23,7%), а також культур овочевих відкритого ґрунту 16,8%).

Мінеральні добрива займали вагому частку під час культивування насіння ріпаку й кользи (25,3%), пшениці (23,7%), а також ячменю (21,5%) і жита (21,9%).

Прямі витрати на оплату праці займали найменшу частку в структурі собівартості продукції за вирощування насіння ріпаку й кользи (4,2%) і кукурудзи на зерно (4,4%), тоді як максимальну — на культурах ягідних (30,8%).

У 2019 р. рентабельність агробізнесу буде залежати не лише від цінової ситуації на ринку, але й від темпів зростання витрат. Порівняно із минулим роком сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у підприємствах мав нижчі темпи зростання (табл. 5).

 

Таблиця 5. Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у підприємствах України

15 16 406 407 18 2Джерело: Складено за даними аналізу інформації Державної служби статистики України

 

Інфляційні очікування цього року виявилися менш вираженими, ніж у 2018 р., а стабілізація курсу гривні в першому півріччі 2019-го вплинула як на ціну реалізації сільськогосподарської продукції, так і на вартість купівлі матеріально-технічних ресурсів для виробництва.

За нашими експертно-аналітичними прогнозами цього року варто очікувати на підвищення рівня рентабельності виробництва основних видів аграрної продукції з огляду на порівняно невисокі темпи зростання витрат, а також більш сприятливу кон’юнктуру світового продовольчого ринку для вітчизняного агроекспорту.

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, ІСГС НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з аудиту,
економіки та управління підприємством

17bbffa263551ac879b30ab411df2d7c

 26 вересня 2020
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
Ціни на основні с/г культури, оприлюднені у новині, наведені на основі даних CPT — умов доставки до воріт порту. Основні порти, що закуповують с/г культури, знаходяться у Одеській та Миколаївській областях.
26 вересня 2020
 26 вересня 2020
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
Трагічними є результати жнив у низці господарств у Одеській, Миколаївській та Черкаській областях, де розповідають практично про повну втрату посівів. Найбільше постраждали кукурудза й соняшник.
26 вересня 2020
 25 вересня 2020
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі Європейської Бізнес Асоціації на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
Таку ситуацію спричинив великий профіцит російських вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, вважають керівники вагонобудівних і логістичних компаній.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
Для збереження вологи в ґрунті аграріям варто переходити на мінімальні технології обробітку ґрунту та збільшувати кількість культур у сівозміні.
25 вересня 2020
 25 вересня 2020
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
Україна є вільною від грипу птиці і звернулася до держав – членів Європейського Союзу щодо зняття відповідних обмежень.
25 вересня 2020

Please publish modules in offcanvas position.