Гербіцид Галера 334 SL - ефективний засіб захисту посівів ріпаку та гірчиці

/ Агрономія Сьогодні / Вівторок, 22 березня 2011 14:04

Євген МОРДЕРЕР, доктор біологічних наук, завідувач відділу фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

Гірчиця та ріпак, особливо озимий, хоча і є конкурентоспроможними культурами, але в багатьох випадках потребують захисту від бур’янів. У разі забур'янення посівів цих культур падалицею попередників, багаторічними і деякими особливо шкодочинними однорічними бур’янами, а також при зрідженні посівів внаслідок несприятливих погодних умов заходи щодо знищення бур’янів можуть стати економічно доцільними.

З гербіцидів з широким спектром дії для застосування в посівах ріпаку в Україні зареєстровані препарати, що вносяться у ґрунт до сходів культури, зокрема, похідні хлорацетаніліду та динітроаніліну. Однак ці препарати ефективні в основному проти однорічних злакових і окремих дводольних й практично не здатні контролювати багаторічні види бур’янів. Водночас посіви гірчиці та ріпаку можна використовувати для зменшення засміченості поля багаторічними дводольними та злаковими бур’янами. До останнього часу в посівах ріпаку та гірчиці для боротьби з дводольними бур'янами з родини айстрових, у тому числі з багаторічними коренепаростковими, зокрема з осотом рожевим (польовим) (Cirsium arvense (L.) Scop.), використовували гербіциди на базі клопіраліду Лонтрел 300, к.е. та Лонтрел Гранд, в.г. Однак спектр дії клопіраліду є досить обмеженим: стійким до цієї діючої речовини є, зокрема, такий шкодочинний вид однорічних дводольних бур’янів, як підмаренник чіпкий (Galium aparine L.), що здатен конкурувати з ріпаком. Крім безпосереднього негативного впливу на культуру, забур'янення посівів підмаренником призводить до засмічення насіння ріпаку насінням бур'яну та відповідно до погіршення якості врожаю. У зв’язку з цим був запроваджений гербіцид Галера 334 SL, в.р. (клопіралід, 267 г/л + піклорам, 67 г/л), який за рахунок додавання піклораму до клопіраліду має ширший порівняно з Лонтрелом 300 та Лонтрелом Гранд спектр дії.

Відділ фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України протягом 5 років проводив дослідження ефективності та селективності застосування гербіциду Галера в посівах озимого і ярого ріпаку та гірчиці. Досліджували також можливість застосування гербіциду Галера у сумішах із грамініцидами.
Випробування ефективності застосування гербіциду Галера проводили на полях господарств, розташованих у трьох ґрунтово-кліматичних зонах України: Степу, Лісостепу та Поліссі. Обробку гербіцидами здійснювали навесні, починаючи з фази трьох листків до моменту утворення квіткових бутонів у культури, а також восени у фазу чотирьох листків у озимого ріпаку. Досліджували ефективність та селективність дії гербіциду Галера у нормах 0,3 та 0,35 л/га, для перевірки селективності в посіві озимого ріпаку було закладено додаткові варіанти з подвійною нормою внесення 0,7 л/га. Для визначення можливої взаємодії у сумішах гербіциду Галера з грамініцидами перевіряли ефективність знищення одно- та багаторічних злакових бур’янів грамініцидами при окремому внесенні та у суміші з гербіцидом Галера.
Досліди засвідчили, що гербіцид Галера ефективно контролює в посівах ріпаку та гірчиці такі види дводольних бур'янів: осот рожевий (польовий) (Сirsium arvense (L.) Scop.), осот городній (Sonchus oleraceus L.), триреберник непахучий(Matricaria inodora L.), синяк звичайний(Centaurea cyanus L.),конюшину польову (Trifolium arvense L.),горошок волохатий(Vicia cracca L.),злинку канадську (Erigeron canadensis L.), горобейник польовий (Lithospermum arvense L.), галінсогу дрібноквіткову (Galinsoga parviflora Cav.). Гербіцид Галера не знищував, але суттєво пригнічував лободу білу (Chenopodium album L.), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus L.) та гірчак шорсткий (Poligonum persicaria L.). Значна перевага гербіциду Галера 334 SL, в.р. виявилася при наявності в посівах підмаренника чіпкого та маку дикого (Papaver rhoeas L.), які ефективно знищувалися гербіцидом Галера, тоді як гербіциди Лонтрел 300 та Лонтрел Гранд практично не впливали на ці шкодочинні види бур’янів.
Було встановлено, що найбільша ефективність знищення гербіцидом Галера осоту рожевого (польового) досягається, коли бур'яни повністю сформували розетку або увійшли у фазу подовження стебла. Водночас високу ефективність знищення підмаренника чіпкого та маку дикого спостерігали лише у разі, якщо обробку проводили у ранні фази розвитку цих бур'янів (підмаренник чіпкий -- до 8 см). Порівняння ефективності осіннього та весняного застосування гербіциду гербіциду Галера 334 SL, в.р. для захисту посівів озимого ріпаку від підмаренника чіпкого засвідчило, що обробка посіву навесні є більш виправданою. Хоча при внесенні гербіциду восени ефективність знищення підмаренника сягала 80%, все-таки після відновлення вегетації навесні можлива поява нових сходів ярих бур’янів, що вимагало проведення додаткової обробки посіву гербіцидом. Крім того, навесні існує додатковий негативний вплив на культуру, який практично відсутній у разі застосування гербіциду восени.
Фенологічні спостереження та біометричні вимірювання не виявили ознак фітотоксичного впливу гербіциду Галера на рослини гірчиці та ріпаку за умови, що обробка проводилася від фази трьох листків до початку утворення квіткових бутонів у культури. При більш пізніх термінах обробки в окремих дослідах спостерігали незначне пригнічення росту та гальмування розвитку ярого ріпаку та гірчиці. Однак тривалість періоду, впродовж якого застосування гербіциду Галера є безпечним для культури, цілком достатня для того, щоб обрати оптимальний момент обробки, коли чутливість бур'янів до дії гербіциду є максимальною.
При дослідженні ефективності застосування бакових сумішей гербіциду Галера з грамініцидами було встановлено, що ефективність дії грамініцидів у суміші не змінююється, а дія гербіциду Галера 334 SL, в.р. -- зростає. Особливо значне збільшення ефективності дії гербіциду Галера спостерігали в посіві ярого ріпаку по відношенню до однорічного дводольного бур’яну грабельок звичайних(Erodium cicutarium (L.) L’Her.). При внесенні окремо гербіцид Галера в нормі 0,35 л/га практично не впливав на цей вид бур’янів, а при застосуванні в нормі 0,3 л/га у суміші з грамініцидом рослини грабельок звичайних були знищені практично повністю.
Підсумовуючи результати проведених досліджень, можна констатувати, що гербіцид Галера є високоселективним гербіцидом, застосування якого в посівах ріпаку та гірчиці забезпечує ефективний захист культури від широкого спектра видів шкодочинних дводольних бур'янів. Застосування гербіциду Галера дає змогу також зменшити забур'янення поля багаторічними дводольними бур'янами, а при внесенні у баковій суміші з грамініцидами забезпечує одночасний захист та викорінення дводольних та злакових видів бур'янів. 

svidome

 17 серпня 2022
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
Через ціни на комерційний газ цьогоріч ще 10 цукрових заводів працювати не будуть, тобто запуститься лише 22 заводи по всій Україні.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових цін.
У серпневому балансі по олійним культурам на 2022/23 МР експерти USDA різко підвищили прогноз світового виробництва ріпаку, насамперед завдяки збільшенню врожаю в Канаді у порівнянні з минулим роком на 60%, що на 15% перевищить середньорічний показник, а також нарощуванню виробництва в країнах ЄС, Україні та Австралії внаслідок високих світових ...
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
Українське агропідприємство «Бонелет» планує восени висадити в Одеському районі 11,4 га яблунево-грушевого саду. Закладка саду пройде завдяки гранту урядової програми «еРобота» зі створення або розвитку садівництва, виноградарства та виробництва ягід.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
Мрієте зібрати врожай швидко, якісно та найголовніше – з мінімальними втратами? Нова лінійка комбайнів Axial-Flow 250, бренду CASE IH, безпосередньо американського виробництва, дозволяє отримати надвисоку продуктивність та забезпечити якісний обмолот будь-якої культури.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, які спрямовуються на підтримку сільськогосподарських виробників.
17 серпня 2022
 17 серпня 2022
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
Універсальний дискатор SWIFTERDISC від BEDNAR забезпечує високу якість обробітку, адаптованість до екстремальних умов роботи та низькі експлуатаційні витрати. Це дозволяє досягнути бажаного результату, заощадивши кошти.
17 серпня 2022

Please publish modules in offcanvas position.