Ринок пестицидів

Ринок пестицидів

/ Економічний гектар / Вівторок, 12 лютого 2019 12:48

Ринок пестицидів останніми роками суттєво зріс з огляду на збільшення внутрішнього попиту та пропозиції як від іноземних компаній-виробників, так і вітчизняних.

Важливий компонент аграрного виробництва

Захист рослин від шкідників і хвороб є невід’ємною складовою сучасного аграрного виробництва попри досить широке поширення у багатьох країнах світу впродовж останніх десятиліть органічного сільського господарства.

Для цього використовують різні види пестицидів. Загальноприйнятим є визначення: пестициди — токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності тощо.

Витрати на пестициди залишаються однією із суттєвих статей собівартості виробництва продукції рослинництва, що впливає на його прибутковість як за рахунок збереження продукції та її якості, так і через підвищення урожайності.

Аналіз даних статистики за минулі роки свідчить про тенденцію зростання загальної площі посіву, на якій здійснюється використання засобів захисту рослин вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (табл. 1).

 

Таблиця 1. Аналіз динаміки використання засобів захисту рослин у сільгосппідприємствах України

03 394 16 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Зокрема, впродовж 2010–2017 рр. посівні площі, на яких застосовувались засоби захисту рослин, зросли із 12239 тис. га до 15343,7 тис. га, або в 1,25 разу, що, відповідно, у відносному значенні становить 67,5% і 83,3%. Також досить суттєво підвищилася питома частка використання пестицидів у % до загальної площі, на якій застосовувались засоби захисту рослин, що, відповідно, сягало 88,5% у 2010 р. та 98,1% у 2017 р.

На ринку сьогодні представлені як оригінальні препарати відомих світових компаній-виробників пестицидів, так і їх дешевші аналоги — генерики. Точні достовірні дані про їх співвідношення на ринку доволі складно знайти, оскільки жодний статистичний облік цього аспекту не враховує.

Однак на основі наявної статистичної інформації в цілому можна оцінити загальну ємність вітчизняного ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту. Експертна оцінка визначалася на основі аналізу даних про їх купівлю у сільськогосподарських підприємствах (табл. 2).

 

Таблиця 2. Експертна аналітична оцінка ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту України

03 394 18 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Орієнтовна ємність ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту в 2017 р. становила близько 25,3 млрд грн, тоді як торік, за попередніми даними, з урахуванням наявних темпів зростання цін сягала до 27 млрд грн.

У структурі ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту, за експертними оцінками, в 2017 р. найбільшу частку займали гербіциди (49%), фунгіциди (27%), інсектициди (10%), інші пестициди (8%) та регулятори росту рослин (6%). Тобто понад дві третини ринку займають саме гербіциди і фунгіциди як найбільш поширені засоби захисту рослин (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Орієнтовна експертна оцінка ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту України в 2017 р.

03 394 18 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Вказана вище структура ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту та вагове співвідношення окремих його складових з року в рік залишає­ться майже без суттєвих змін, хоча певний все ж таки вплив справляють погодні умови й інші чинники.

Останніми роками динамічне зростання ринку пестицидів значною мірою забезпечує конкурентоспроможний розвиток вітчизняної галузі рослинництва попри окремі негативні екологічні аспекти, безпосередньо пов’язані з цим. З урахуванням світових тенденцій та екологічних вимог вітчизняному агробізнесу варто більш зважено підходити до використання засобів захисту рослин, що потребує пошуку оптимального рішення у разі намагання дотримання балансу між забезпеченням високої конкурентоспроможності виробництва, ефективності ведення сільського господарства і його безпечності та якості продукції.

 

Імпорт-експорт пестицидів

За даними аналізу інформації митної статистики, у вартісному вимірі імпорт пестицидів (інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди тощо) значно перевищує їх експорт (діагр. 2). Фактично внутрішній попит на пестициди для віт­чизняних аграріїв тривалий час забезпечується за рахунок їх імпорту.

 

Діагр. 2. Динаміка імпорту та експорту пестицидів до України

03 394 20 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Якщо порівнювати дані митної статистики за 2011 і 2018 рр., то імпорт пестицидів загалом зріс, відповідно із $652,3 млн до $955,4 млн, або в 1,5 разу. У середньорічному вираженні він збільшився на 3,9% впродовж вказаного періоду. Водночас, експорт пестицидів залишається на доволі низькому рівні і в цілому за весь 2018 р. становив лише $10,7 млн. Найбільш вдалим для експорту пестицидів виявився 2013 р., коли його обсяг підвищився до $20,1 млн, а найменшим вказаний показник був у 2015-му — $8,8 млн.

Іншою чітко вираженою тенденцією останніх років на ринку пестицидів є підвищення середньозваженої ціни їх імпорту та аналогічне зниження її для експорту. Насамперед це можна певною мірою пояснити збільшенням частки імпорту пестицидів у сегменті оригінальних препаратів із високою вартістю від провідних світових транснаціональних компаній — їх виробників, зокрема тих із них, які надходять на ринок під окремі маржинальні сільськогосподарські культури (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Середньозважена ціна 1 т імпорту та експорту пестицидів до України

03 394 20 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Так, за даними проведеного аналізу і діагр. 2 встановлено, що в 2011 р. середньозважена ціна 1 т імпорту пестицидів становила $8271,2, у 2015-му — $9278,5, а торік — у $9564,2. Проте ціна експорту пестицидів була майже вдвічі нижчою за їх імпорт.

За результатами експертної аналітичної оцінки інформації митної статистики встановлено, що у 2018 році близько 60% усієї вартості імпорту пестицидів надійшло від Франції (25,6% до підсумку) на суму $244,6 млн, Німеччини (18,4%) на $175,6 млн і Китаю (17,0%) на $162,8 млн, тоді як решта припадала на інші країни світу (діагр. 4).

 

Діагр. 4. Основні країни-імпортери пестицидів до України в 2018 р.

03 394 20 3

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Підсумовуючи, варто відзначити, що ринок пестицидів останніми роками демонстрував суттєве зростання з огляду на збільшення внутрішнього попиту та пропозиції як від іноземних компаній-виробників, так і вітчизняних. Певний вплив на цю динаміку справляли також зміни в структурі аграрного виробництва, зокрема збільшення в усіх категоріях господарств посівних площ під окремими маржинальними зерновими й олійними культурами (кукурудза, соя, соняшник, ріпак), які потребують відповідного інтегрованого захисту від шкідників та хвороб.

У найближчі роки, за експертними оцінками, використання пестицидів буде зростати, попри екологічні проблеми і виклики, які породжуються ними. Навіть з урахуванням прискореного розвитку органічного землеробства повністю відмовитися від використання пестицидів поки неможливо. Водночас на державному рівні варто розробити стратегію екологічно безпечного розвитку сільськогосподарського виробництва, де передбачити шляхи зменшення негативного впливу використання пестицидів та напрями зниження їх за рахунок переходу на органічне сільське господарство і впровадження інших методів захисту рослин від шкідників та хвороб (зокрема, біологічних, механічних із використанням технологій роботизації тощо).

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ
Інституту сільського господарства Степу НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з питань
економічних та управління підприємствами

svidome

 26 січня 2021
На базі знаменитого сорту огірка «Ніжинський місцевий» селекціонери Крутівської дослідної станції «Маяк» у Чернігівській області вивели новий сорт «Олімп», який плодоносить 65 днів.
На базі знаменитого сорту огірка «Ніжинський місцевий» селекціонери Крутівської дослідної станції «Маяк» у Чернігівській області вивели новий сорт «Олімп», який плодоносить 65 днів.
26 січня 2021
 26 січня 2021
У 2020 році «зелена» енергетика залучила понад 1,24 млрд євро інвестицій в Україну.
У 2020 році «зелена» енергетика залучила понад 1,24 млрд євро інвестицій в Україну.
26 січня 2021
 25 січня 2021
Верховна Рада України планує розглянути цього пленарного тижня, у четвер, 28 січня,три аграрні законопроєкти.
Верховна Рада України планує розглянути цього пленарного тижня, у четвер, 28 січня,три аграрні законопроєкти.
25 січня 2021
 25 січня 2021
У 2021 році українські сільгоспвиробники планують збільшувати площі під посіви гороху, сочевиці і нуту.
У 2021 році українські сільгоспвиробники планують збільшувати площі під посіви гороху, сочевиці і нуту.
25 січня 2021
 25 січня 2021
За результатами 2019/20 маркетингового року, Україна посіла друге місце у світі за обсягом експорту всіх зернових культур.
За результатами 2019/20 маркетингового року, Україна посіла друге місце у світі за обсягом експорту всіх зернових культур.
25 січня 2021
 25 січня 2021
Агрохолдинг KSG Agro і швейцарська сервісна свинарська компанія SUISAG досягли домовленості розпочати співробітництво в сфері племінної генетики, селекції й охорони здоров’я тварин.
Агрохолдинг KSG Agro і швейцарська сервісна свинарська компанія SUISAG досягли домовленості розпочати співробітництво в сфері племінної генетики, селекції й охорони здоров’я тварин.
25 січня 2021
До відкриття ринку землі лишилося 155 ЧИТАТИ

Please publish modules in offcanvas position.