Ринок пестицидів

Ринок пестицидів

/ Економічний гектар / Вівторок, 12 лютого 2019 12:48

Ринок пестицидів останніми роками суттєво зріс з огляду на збільшення внутрішнього попиту та пропозиції як від іноземних компаній-виробників, так і вітчизняних.

Важливий компонент аграрного виробництва

Захист рослин від шкідників і хвороб є невід’ємною складовою сучасного аграрного виробництва попри досить широке поширення у багатьох країнах світу впродовж останніх десятиліть органічного сільського господарства.

Для цього використовують різні види пестицидів. Загальноприйнятим є визначення: пестициди — токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності тощо.

Витрати на пестициди залишаються однією із суттєвих статей собівартості виробництва продукції рослинництва, що впливає на його прибутковість як за рахунок збереження продукції та її якості, так і через підвищення урожайності.

Аналіз даних статистики за минулі роки свідчить про тенденцію зростання загальної площі посіву, на якій здійснюється використання засобів захисту рослин вітчизняними сільськогосподарськими підприємствами (табл. 1).

 

Таблиця 1. Аналіз динаміки використання засобів захисту рослин у сільгосппідприємствах України

03 394 16 2Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Зокрема, впродовж 2010–2017 рр. посівні площі, на яких застосовувались засоби захисту рослин, зросли із 12239 тис. га до 15343,7 тис. га, або в 1,25 разу, що, відповідно, у відносному значенні становить 67,5% і 83,3%. Також досить суттєво підвищилася питома частка використання пестицидів у % до загальної площі, на якій застосовувались засоби захисту рослин, що, відповідно, сягало 88,5% у 2010 р. та 98,1% у 2017 р.

На ринку сьогодні представлені як оригінальні препарати відомих світових компаній-виробників пестицидів, так і їх дешевші аналоги — генерики. Точні достовірні дані про їх співвідношення на ринку доволі складно знайти, оскільки жодний статистичний облік цього аспекту не враховує.

Однак на основі наявної статистичної інформації в цілому можна оцінити загальну ємність вітчизняного ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту. Експертна оцінка визначалася на основі аналізу даних про їх купівлю у сільськогосподарських підприємствах (табл. 2).

 

Таблиця 2. Експертна аналітична оцінка ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту України

03 394 18 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації Держслужби статистики України

 

Орієнтовна ємність ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту в 2017 р. становила близько 25,3 млрд грн, тоді як торік, за попередніми даними, з урахуванням наявних темпів зростання цін сягала до 27 млрд грн.

У структурі ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту, за експертними оцінками, в 2017 р. найбільшу частку займали гербіциди (49%), фунгіциди (27%), інсектициди (10%), інші пестициди (8%) та регулятори росту рослин (6%). Тобто понад дві третини ринку займають саме гербіциди і фунгіциди як найбільш поширені засоби захисту рослин (діагр. 1).

 

Діагр. 1. Орієнтовна експертна оцінка ємності ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту України в 2017 р.

03 394 18 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Вказана вище структура ринку засобів захисту рослин і регуляторів росту та вагове співвідношення окремих його складових з року в рік залишає­ться майже без суттєвих змін, хоча певний все ж таки вплив справляють погодні умови й інші чинники.

Останніми роками динамічне зростання ринку пестицидів значною мірою забезпечує конкурентоспроможний розвиток вітчизняної галузі рослинництва попри окремі негативні екологічні аспекти, безпосередньо пов’язані з цим. З урахуванням світових тенденцій та екологічних вимог вітчизняному агробізнесу варто більш зважено підходити до використання засобів захисту рослин, що потребує пошуку оптимального рішення у разі намагання дотримання балансу між забезпеченням високої конкурентоспроможності виробництва, ефективності ведення сільського господарства і його безпечності та якості продукції.

 

Імпорт-експорт пестицидів

За даними аналізу інформації митної статистики, у вартісному вимірі імпорт пестицидів (інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди тощо) значно перевищує їх експорт (діагр. 2). Фактично внутрішній попит на пестициди для віт­чизняних аграріїв тривалий час забезпечується за рахунок їх імпорту.

 

Діагр. 2. Динаміка імпорту та експорту пестицидів до України

03 394 20 2

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Якщо порівнювати дані митної статистики за 2011 і 2018 рр., то імпорт пестицидів загалом зріс, відповідно із $652,3 млн до $955,4 млн, або в 1,5 разу. У середньорічному вираженні він збільшився на 3,9% впродовж вказаного періоду. Водночас, експорт пестицидів залишається на доволі низькому рівні і в цілому за весь 2018 р. становив лише $10,7 млн. Найбільш вдалим для експорту пестицидів виявився 2013 р., коли його обсяг підвищився до $20,1 млн, а найменшим вказаний показник був у 2015-му — $8,8 млн.

Іншою чітко вираженою тенденцією останніх років на ринку пестицидів є підвищення середньозваженої ціни їх імпорту та аналогічне зниження її для експорту. Насамперед це можна певною мірою пояснити збільшенням частки імпорту пестицидів у сегменті оригінальних препаратів із високою вартістю від провідних світових транснаціональних компаній — їх виробників, зокрема тих із них, які надходять на ринок під окремі маржинальні сільськогосподарські культури (діагр. 3).

 

Діагр. 3. Середньозважена ціна 1 т імпорту та експорту пестицидів до України

03 394 20 1

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Так, за даними проведеного аналізу і діагр. 2 встановлено, що в 2011 р. середньозважена ціна 1 т імпорту пестицидів становила $8271,2, у 2015-му — $9278,5, а торік — у $9564,2. Проте ціна експорту пестицидів була майже вдвічі нижчою за їх імпорт.

За результатами експертної аналітичної оцінки інформації митної статистики встановлено, що у 2018 році близько 60% усієї вартості імпорту пестицидів надійшло від Франції (25,6% до підсумку) на суму $244,6 млн, Німеччини (18,4%) на $175,6 млн і Китаю (17,0%) на $162,8 млн, тоді як решта припадала на інші країни світу (діагр. 4).

 

Діагр. 4. Основні країни-імпортери пестицидів до України в 2018 р.

03 394 20 3

Джерело: складено за даними аналізу інформації митної статистики України

 

Підсумовуючи, варто відзначити, що ринок пестицидів останніми роками демонстрував суттєве зростання з огляду на збільшення внутрішнього попиту та пропозиції як від іноземних компаній-виробників, так і вітчизняних. Певний вплив на цю динаміку справляли також зміни в структурі аграрного виробництва, зокрема збільшення в усіх категоріях господарств посівних площ під окремими маржинальними зерновими й олійними культурами (кукурудза, соя, соняшник, ріпак), які потребують відповідного інтегрованого захисту від шкідників та хвороб.

У найближчі роки, за експертними оцінками, використання пестицидів буде зростати, попри екологічні проблеми і виклики, які породжуються ними. Навіть з урахуванням прискореного розвитку органічного землеробства повністю відмовитися від використання пестицидів поки неможливо. Водночас на державному рівні варто розробити стратегію екологічно безпечного розвитку сільськогосподарського виробництва, де передбачити шляхи зменшення негативного впливу використання пестицидів та напрями зниження їх за рахунок переходу на органічне сільське господарство і впровадження інших методів захисту рослин від шкідників та хвороб (зокрема, біологічних, механічних із використанням технологій роботизації тощо).

 

Юрій КЕРНАСЮК, канд. економ. наук, старший науковий
співробітник лабораторії біоадаптивних технологій в АПВ
Інституту сільського господарства Степу НААН,
сільськогосподарський експерт-дорадник з питань
економічних та управління підприємствами

1

 18 вересня 2019
Для безпечного запуску ринку землі слід ліквідувати Держгеокадастр, оцифрувати його функції і об’єднати два кадастри та один реєстр.
Для безпечного запуску ринку землі слід ліквідувати Держгеокадастр, оцифрувати його функції і об’єднати два кадастри та один реєстр.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
АТ «Укрзалізниця» планує вивести з експлуатації старі зерновози.
АТ «Укрзалізниця» планує вивести з експлуатації старі зерновози.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
У серпні 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 314 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
У серпні 2019 року територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 314 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Відмова вітчизняним фермерам у компенсаціях та підтримці від держави може негативно відбитися на галузі та перекреслить всі останні досягнення українських аграріїв.
Відмова вітчизняним фермерам у компенсаціях та підтримці від держави може негативно відбитися на галузі та перекреслить всі останні досягнення українських аграріїв.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Законопроект про ринок землі може з’явитися у парламенті наступного тижня.
Законопроект про ринок землі може з’явитися у парламенті наступного тижня.
18 вересня 2019
 18 вересня 2019
Через посушливу осінь поливний сезон на Херсонщині буде довшим, ніж зазвичай. 
Через посушливу осінь поливний сезон на Херсонщині буде довшим, ніж зазвичай. 
18 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.