soniashnyk

Форум, присвячений здоров’ю кореневої системи рослин (CIS Root Health Forum)

/ Подія / Середа, 24 травня 2017 11:06
Форум, що відбувся у кінці 2016 року у Мінську, зібрав понад 100 вчених і практиків із дев’яти країн Східної та Західної Європи. Метою заходу було показати, що основою для продуктивного і якісного розкриття потенціалу сільськогосподарських культур є здорова та добре розвинена коренева система.

 

Організатором форуму виступила компанія «Сингента», місія якої не обмежується лише якістю пропонованих ринку продуктів і послуг. «Сингента» як глобальна компанія відчуває свою відповідальність перед людством, тому взяла на себе низку зобов’язань, окресливши їх у плані під назвою Good Growth Plan, які націлені на краще забезпечення людства продуктами харчування та складаються з таких пунктів, як підвищення продуктивності, відновлення сільськогосподарських угідь, збільшення біорізноманітності, підтримка фермерів, турбота про виробника. Наразі вже помітні досягнення у реалізації цього плану, в тому числі й у нашому регіоні. У багатьох аспектах тема форуму є дотичною до глобальних ініціатив компанії.

Розпочався захід із доповідей, присвячених особливостям сучасної фітопатогенної ситуації та її впливу на розвиток як культур у цілому, так і кореневої системи зокрема, особливо на початкових стадіях розвитку рослини. Як зазначили науковці, 80 % проблем, що виникають на різних стадіях розвитку рослини, так чи інакше пов’язані з кореневою системою. Саме тому, на їх думку, щоб вберегти рослину від хвороб і стресів, захист слід почати з коріння.

Детально розглядалося питання щодо методики дослідження та захисту кореневої системи пшениці як запоруки високих урожаїв. Традиційно в біологічних дослідженнях більше уваги приділяється наземній частині рослин, що звужує можливості вдосконалення культурних рослин. Тоді ж як дослідження в області фізіології кореневої системи з метою її покращення розширюють потенціал, закладений у культурах.

Багато говорилося про зміни в агроценозах, що провокують розвиток хвороб, а також їх профілактику. На переконання вчених, сільгоспвиробники мають ставитися до захисту рослин на ранніх етапах розвитку по-новому, дати можливість інтенсивному росту кореневої системи, що стане запорукою формування високого і стабільного врожаю.

Окремі доповіді стосувалися фітопатогенної ситуації у різних регіонах Євразії — від Сибіру до Великої Британії. Зокрема, йшлося про поширення таких захворювань, як Fusarium spp, Rhizoctonia Cerealis, Rhizoctonia Solani, їх вплив на врожайність, про профілактику цих захворювань та боротьбу з ними. Так, згідно з дослідженнями британських науковців, обробка насіння зернових на основі продукту Vibrance Duo (Флудиоксоніл + Седаксан) покращує стійкість рослин до цих захворювань на 35 % у порівнянні зі стандартом.

Після першого блоку доповідей відбулася панельна дискусія, присвячена сучасним агротехнологіям, профілактиці та боротьбі з хворобами, специфіці сортової стійкості озимих.

Наступний блок доповідей на форумі стосувався питань абіотичних стресів на ранніх етапах розвитку культури, їх впливу на продуктивність рослин та інноваційному рішенню від компанії «Сингента» Rooting Power — покращенню розвитку кореневої системи, стійкості рослини до стрес-чинників та подовженому захисту від широкого спектра кореневих хвороб.

Завдяки тривалій і наполегливій роботі вчених та спеціалістів компанії «Сингента» у 2011 році був отриманий продукт, що відкриває нові можливості для кращого розвитку кореневої системи на початкових стадіях росту культури і, як наслідок, для поліпшення якості, росту й стабілізації урожаїв зернових. Мова йде про VIBRANCE — протруйник нового покоління, комплексний препарат із дуже ефективною дією. Молекула препарату обиралася із 100 000 варіантів на початковій стадії розробки, досліди проводилися протягом восьми років. VIBRANCE має новий механізм дії — він руйнує шляхи розвитку патогенезу. Завдяки своїм властивостям VIBRANCE має пролонговану дію, тому захищає не тільки насіння, а й кореневу систему, що починає формуватися. VIBRANCE чудово проявляє себе в умовах абіотичного стресу: посухи, низьких чи високих температур, браку поживних речовин. Продукт дозволяє отримувати стабільні прирости врожаю та сприяє поліпшенню його якості, що, своєю чергою, підвищує експортний потенціал культури. Цей протруйник уже завоював довіру у багатьох країнах. Так, наприклад, у США і Канаді VIBRANCE займає 94 % у портфелі продуктів захисту насіння компанії «Сингента».

Учасників форуму ознайомили зі складним механізмом дії препаратів лінійки VIBRANCE, який полягає в інгібуванні сукцинатдегідрогенази. Дослідження у Франції показали, що продукт позитивно впливає на біомасу кореневої системи і на довжину коренів, а також на розвиток надземної частини пшениці. Як результат — при застосуванні препарату VIBRANCE суха маса пшениці на початкових стадіях росту збільшується у середньому на 30 %, підвищується загальний вміст азоту в рослині на стадії кущіння на 30 %, що не може не дати позитивного ефекту і покращення урожайності.

Наступні презентації були присвячені застосуванню VIBRANCE на кукурудзі, зокрема, з метою контролю летючої сажки (Sphacelotheca reiliana).

Спеціалісти і науковці компанії «Сингента», які проводили дослідження як у лабораторних, так і польових умовах констатують, що рівень контролю цільового об’єкта, навіть за штучного високого інфекційного фону, становить 60 %. Що ж до приросту врожайності, то у порівнянні з контрольною ділянкою він сягнув 20 %, а у порівнянні з ділянкою, де обробки проводилися відповідно до нині прийнятих стандартів, спостерігався приріст урожайності на 7 %. Таким чином, можна розглядати VIBRANCE як майбутній стандарт у контролі Sphacelotheca reiliana.
 

Представники підрозділу компанії «Сингента» Seedсare, що займається комплексом питань щодо обробки насіння, презентували концепцію сервісів для проведення спільних досліджень нових продуктів, які надаються Seedсare інститутом, та закликали до співпраці у запровадженні нових ідей і продуктів.

У заключні години форуму відбулася широка дискусія, під час якої учасники заходу мали можливість отримати відповіді на свої запитання, її професійними модераторами виступили фахівці компанії «Сингента».

Підбиваючи підсумки форуму, Крістіан Шлаттер, голова напряму Seedcare в країнах СНД, відзначив високий рівень доповідей, дискусій та залучення аудиторії, а також подякував усім учасникам, наголосивши, що перед нами стоїть ще багато завдань, і чекає клопітка робота з дослідження в напрямі Root Health.

Коментарі
 
Віктор ШВАРТАУ, член-кореспондент НАН України, доктор біолог. наук, завідувач відділом фізіології живлення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
 Академічну науку і компанії рівня «Сингенти» об’єднує спільне прагнення до розуміння об’єктивної реальності. Компанія намагається шляхом залучення кращих фахівців з усього світу досягти певного консенсусу щодо сутності процесів, які відбуваються на ринку, і таким чином, зрозуміти, куди рухатися далі у своєму розвитку. Це можна тільки вітати. Маючи у своєму арсеналі потужні препарати у різних нішах і у різних цінових сегментах, компанія постійно працює над вдосконаленням наявних продуктів та розробкою нових. У підсумку виробникові пропонується арсенал кращих рішень. Цей форум присвячений саме їх пошуку.
 
Любов ЛЕЩУК«Укрпромінвест Агро»
 Наша компанія одним із пріоритетних завдань ставить інтенсифікацію виробництва. Тому всі рішення, що дозволяють отримати більший валовий збір при високій якості, нас, безумовно, цікавлять. На цій конференції ми маємо можливість отримати інформацію про нові підходи, технології та продукти, що називається, з перших рук. Звичайно, як будь-яка комерційна компанія ми проведемо ґрунтовні розрахунки ефективності використання цих продуктів. Але якщо ми зрозуміємо, що вони дозволять нам не тільки збільшити врожай, а й отримати додатковий прибуток, — із задоволенням запровадимо пропоновані рішення у виробництво. Наша компанія багато років співпрацює із «Сингентою», добре знає рівень якості її продуктів і сервісу, тому ми завжди готові до розширення співпраці.
 
Олександр ЗОЗУЛЯкерівник групи технічних експертів компанії «Сингента»
 Нинішній форум важливий у кількох вимірах. По-перше, з точки зору практичного значення нових підходів і нових продуктів для аграрної галузі. По-друге, він дає можливість вченим і практикам із різних країн зустрітися на одному майданчику й обговорити на досить високому рівні питання, що стосуються не тільки виробництва, а й сучасних наукових підходів. У цьому зв’язку хотів би відзначити високий рівень багатьох доповідей, що прозвучали на форумі. Далеко не всі з них безпосередньо стосуються пропонованих компанією продуктів, але вони дають ґрунтовну базу для розуміння процесів, що відбуваються у біоценозах, таких як природа розвитку патогенів, вплив абіотичних факторів і т. д. Надзвичайно важливими є пропоновані наукою нові методи діагностики, що дозволяють виявити чинники, які раніше не бралися до уваги, а при цьому мають значний негативний вплив на розвиток культур. За сучасних підходів, що ґрунтуються на суттєвому збільшенні інтенсивності виробництва, будь-який фактор, що сприяє чи шкодить досягненню вищого результату, відіграє важливу роль. Саме через це на порядку денному стоїть боротьба з такими хворобами, як Rhizoctonia, Fusarium, що стримують рух до нових стандартів урожайності та якості. Особисто для мене також було цікаво дізнатися про нові наукові методи досліджень, які можливо буде задіяти у технологічних розробках компанії найближчим часом.

Сергій РЕТЬМАН, доктор с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту захисту рослин НААН України
 В умовах сьогодення конференція надзвичайно важлива. Річ у тім, що не завжди виробник приділяє достатньо уваги саме кореневій системі. А за даними наших досліджень, увага до розвитку кореневої системи дозволяє відтворити той генетичний потенціал, що закладений у сорті. Дослідження останніх п’яти років показують, якщо на початкових стадіях розвиток кореневої системи відбуватиметься відносно задовільно, то вже до стадії воскової стиглості він не відповідатиме закладеному генетичному потенціалу. Саме тому навіть за умов високого агрофону, але при дії кліматичних стрес-факторів, часто на прапорцевому листі наявні опіки, а це веде до зменшення врожаїв. З іншого боку, слід зазначити вибірковість дії фунгіцидів. Працюючи на профілактику тієї чи іншої хвороби, часто буває так, що звільняється ніша для інших хвороб, і в результаті виробник не отримує максимального ефекту. Протруювання насіння сучасними препаратами дає захист до 70 днів, це закладає надійну базу для отримання високих і якісних урожаїв.

Петро ШЕЛЕСТ,
спеціально для "Агробізнес Сьогодні"
 27 січня 2020
Скорочення обсягів переробки сої в Китаї збільшило потребу країни в імпорті недорогих рослинних олій.
Скорочення обсягів переробки сої в Китаї збільшило потребу країни в імпорті недорогих рослинних олій.
27 січня 2020
 27 січня 2020
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2794 «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України» щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації».
У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2794 «Про внесення змін до закону України «Про Кабінет міністрів України» щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації».
27 січня 2020
 27 січня 2020
New Holland Agriculture, що є торговельною маркою компанії CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), оголошує про призначення Шона Леннона Віце-Президентом по регіону Європа, на посаду, яку Карло Ламбро (Carlo Lambro) займав тимчасово.
New Holland Agriculture, що є торговельною маркою компанії CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), оголошує про призначення Шона Леннона Віце-Президентом по регіону Європа, на посаду, яку Карло Ламбро (Carlo Lambro) займав тимчасово.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.
Білорусь заборонила ввезення в країну курятини з України через випадки захворювання птиці на високопатогенний грип.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Згідно останнього звіту USDA, тренд на зростання площ та стале зростання врожайності соняшнику в Україні стали запорукою того, що збір насіння в 2019/20 році прогнозується на рівні 15,5 млн т, що на 3% більше, ніж рекордний урожай 2018/19 сезону.
Згідно останнього звіту USDA, тренд на зростання площ та стале зростання врожайності соняшнику в Україні стали запорукою того, що збір насіння в 2019/20 році прогнозується на рівні 15,5 млн т, що на 3% більше, ніж рекордний урожай 2018/19 сезону.
27 січня 2020
 27 січня 2020
Виноград у січні 2020 року став лідером за темпами зростання цін на українському ринку свіжих фруктів.
Виноград у січні 2020 року став лідером за темпами зростання цін на українському ринку свіжих фруктів.
27 січня 2020

Please publish modules in offcanvas position.