agro business 160 160

Егілопс циліндричний: біологічні особливості та методи контролю

Егілопс циліндричний: біологічні особливості та методи контролю

/ Агрономія Сьогодні / Четвер, 10 лютого 2022 10:20

Егілопс циліндричний (Aegilops cylindrica Host) — це типовий бур’ян степової зони. Рід налічує майже 20 видів, поширених у районах Середземномор’я. Рослина поширена на півдні Східної Європи, у Криму, на Кавказі, Середній Азії, у південних районах Середньої Європи, на сході Середземномор’я, Малій Азії, Ірані, а також як занесена рослина поширений у Північній Америці та багатьох інших нетропічних країнах.

Егілопс циліндричний — одно- або дворічна трав’яниста рослина заввишки 20–40 см. Залежно від кліматичних умов цвіте з травня по липень, плодоносить з липня по серпень. Егілопс циліндричний і пшениця озима мають дуже подібні життєві цикли, які іноді можуть збігатися, що призводить до утворення гібридів у проміжній формі. Насіння з цих гібридів зазвичай стерильні. Три з десяти диплоїдних видів егілопсу під час природної гібридизації з двома також диплоїдними дикорослими видами пшениці дали найбільш високоврожайні тетраплоїдні й гексаплоїдні види пшениці, зокрема найважливіші продовольчі культури — пшениці м’які та тверді.

Як генетично споріднені рослини егілопсу циліндричного на ранніх фазах вегетативного росту дуже подібні за зовнішнім виглядом із рослинами пшениці озимої. Відрізняються тільки наявністю в рослин егілопсу волосків, які простягаються від краю листкової пластини. Також однією з ознак, що відрізняє від рослин культури, є наявність коліна у рослин бур’яну.

Егілопс циліндричний зменшує врожай пшениці озимої, конкуруючи за вологу, світло, простір і поживні речовини. Крім того, під час збирання врожаю пшениці озимої колючі колоски можуть забивати робочі органи агротехнічних машин і механізмів, засмічувати зерно культури. За результатами досліджень засміченість посівів призводить до зменшення врожайності пшениці на 30%. Відокремити з урожаю домішки егілопсу навіть спеціальними очищувальними пристроями для сортування насіння, а також іншими способами, повністю не можливо. Це призводить, у першу чергу, до нижчої ринкової ціни під час продажу зерна пшениці.

 

Визначення і контроль егілопсу

Маючи подібні зовнішні ознаки й життєвий цикл із культурою, цей бур’ян важко точно ідентифікувати в польових умовах. Крім того, генетична спорідненість із пшеницею впливає на правильний вибір гербіциду і відповідно своєчасний цільовий контроль цього бур’яну. Водночас в умовах достатнього зволоження (опади, зрошення тощо) пшениця озима проявить більшу конкурентоспроможність, порівнюючи з егілопсом. Але зовнішні чинники значно впливають і змінюють відносини між культурою і бур’яном. Стримувальним чинником стає вологість. За посушливих умов розвиток бур’яну стає активним і збільшується його негативна дія на культуру. За цих умов і для отримання максимальної врожайності набуває актуальності вологозабезпечення культури, дотримання сівозміни з уведенням пару.

22 461 48 2

Для обмеження шкідливості егілопсу циліндричного рекомендовано здійснювати запобіжні та контрольні заходи. Найкраща технологія з керування цим бур’яном — уникнення засміченості. Це найефективніша та економічно найвигідніша стратегія. Проте за умов наявності шкідливого об’єкта треба вжити заходів для запобігання розповсюдження його на чисті ділянки полів й обмежити негативну дію на культуру.

Запроваджуючи запобіжні заходи та заходи контролю, важливо враховувати життєвий цикл і шляхи поширення насіння шкідливого об’єкта. Бур’ян розповсюджується тільки насінням. Дозріле насіння засмічує не лише ґрунт на полях, а й насіннєвий матеріал. Тому на першому місці в керуванні засміченістю є сівба високоякісним посівним матеріалом, незасміченим насінням бур’янів і незараженим збудниками хвороб.

На другому місці має стати рання ідентифікація шкідливого об’єкта у посівах і вчасне здійснення заходів з обмеження його шкідливості та розповсюдження, тобто недопущення збільшення інвазії.

Сівба, обробіток ґрунту, догляд за посівами та збирання врожаю повинні здійснюватися з підвищеним рівнем дотримання всіх вимог виконання цих заходів і недопущення розповсюдження насіння бур’яну, зокрема під час транспортування засміченого зерна культури не допускати його розсипання зерна. Важливо знищувати цей бур’ян до дозрівання його насіння на межах полів, вздовж доріг, парканів, канав й інших місцях, прилеглих до посівів.

У практиці світового землеробства для контролю егілопсу циліндричного найефективнішими себе зарекомендували сівозміна, удобрення, вирощування конкурентних сортів пшениці, маневрування з перенесенням строків сівби, сівба висококаліброваним зерном, поліпшення вологості ґрунту.

Дотримання сівозміни є одним із найважливіших заходів контролю егілопсу циліндричного. Пшениця озима — пар є найпоширенішою сівозміною у посушливих регіонах вирощування культури. За цих умов найефективнішим стає контроль популяції цього бур’яну.

Ротація культур у сівозміні та вирощування як попередників пшениці озимої пізніх сортів проса або соняшнику, за яким слідував пар, забезпечували контроль цього виду бур’яну на рівні 99%. Водночас альтернативними культурами є сафлор, ріпак, рижій, які порушують життєвий цикл егілопсу й створюють умови, за яких можливо здійснити його селективний контроль.

Унесення мінеральних добрив стимулює як збільшення врожайності культур, так і підживлення бур’янів, тобто сприяє їх активному росту. Тому під час підживлення слід дотримуватися особливих вимог і забезпечити доступ поживних речовин тільки до рослин культури: загортати добрива між парними рядками або глибоко заливати біля рядка, роблячи поживні речовини найдоступнішими для пшениці, надаючи їй конкурентних переваг над егілопсом. Також рекомендовано внесення мінеральних добрив навесні, а не під час сівби в осінній період. До того ж азот, унесений навесні, глибше проникає в ґрунтовий профіль і є менш доступним для проростання поверхневих бур’янів, зокрема і егілопсу, ніж для пшениці озимої.

Важливим є і вибір сорту пшениці озимої: однією з характеристик є висота рослин, що посилює її конкурентоспроможність щодо егілопсу, особливо під час посушливих років та в посушливих регіонах. Для вирощування рекомендовано впроваджувати сорти пшениці, які мають ранні характеристики росту і також можуть бути більш конкурентоспроможними щодо егілопсу. Ці самі сорти краще висівати в районах із недостатнім рівнем зволоження. Однак вибір сорту не повинен ґрунтуватися тільки на конкурентоспроможності. Такі чинники, як стійкість до хвороб, дозрівання й агротехніка вирощування можуть вплинути на продуктивність будь-якого сорту, чим не варто нехтувати.

22 461 48 3

Одним з елементів керування бур’яном є чинник сівби. Збільшення норми висіву пшениці озимої ефективно впливає на зменшення біомаси та розвиток егілопсу. Наприклад, наявність додаткових дев’яти рослин пшениці вище від щільності 64 рослини на квадратний метр, зменшувало кількість егілопсу на 6%.

Перенесення строків сівби може розв’язувати проблему контролю бур’яну в посушливих умовах, де конкуренція за ресурси загострюється, і сівбу культури перенести на період, коли прогнозуються опади. Крім того, перенесення строків сівби пшениці озимої восени тільки на кілька тижнів забезпечуватиме додатковим часом для здійснення заходів із контролю бур’яну за допомогою неселективних гербіцидів, а також шляхом обробітку ґрунту перед сівбою. Завдяки таким заходам ефективно знищуватиметься насіння егілопсу в ґрунті та сходи, наприклад, гербіцидами суцільної дії, відповідно, такі заходи запобігатимуть його появі у посівах пшениці під час раннього її розвитку.

Водночас рання сівба пшениці загалом сприяє більш енергійному росту і розвитку рослин культури, які будуть більш конкурентоспроможні протидіяти бур’янам, зокрема й егілопсу, надалі. Фактично перенесення строків сівби залежить від погодних умов. Однак, якщо вологість ґрунту під час сівби задовільна, а посушливі умови прогнозуються раніше, зміна строків сівби дасть можливість уникнути ранньої конкуренції з бур’яном. Оскільки строки ранньої і пізньої сівби можуть негативно впливати на врожайність пшениці, тому маневрування з датами сівби має ґрунтуватися обов’язково на інформації про місцеві погодні умови та популяції бур’янів, які засмічують посіви.

Одним із найефективніших способів хімічного контролю егілопсу циліндричного є застосування гліфосату й параквату. Ефективність гербіцидів з умістом цих діючих речовин залежить від фази розвитку егілопсу: краще застосовувати, коли рослини невеликі й активно ростуть. Крім того, згідно з дослідженнями іноземних учених, цей бур’ян ефективно контролюється препаратами на основі діючої речовини метрибузину. Гербіциди з умістом метрибузину мають широкий спектр дії на дводольні та злакові бур’яни. Механізм дії полягає в інгібуванні процесу фотосинтезу. У разі наявності егілопсу на межах полів, узбіччях доріг поблизу посівів також доцільно обприскувати зазначеними вище гербіцидами з метою його максимального знищення й обмеження інвазії.

Насіння егілопсу циліндричного може лишатися життєздатним у ґрунті протягом кількох років, тому заходи з його контролю мають бути заплановані на кілька років наперед. Світова практика свідчить, що немає програми керування, яка ефективно обмежує шкідливість цього бур’яну. Кожна ситуація унікальна і потребує індивідуального підходу та курсу дій. Ключ до ефективності керування — інтеграція тактичних методів контролю протягом кількох років.

 

Ігор СТОРЧОУСканд. с.-г. наук

 

 03 березня 2024
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
Українські виробники цього тижня знову підвищили вартість білокачанної капусти. Капуста подорожчала одразу до 8-12 гривень за кілограм. Це означає, що її продають на 26% дорожче ніж тиждень тому.
03 березня 2024
 03 березня 2024
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
Аліна Різник із села Гельмязів, що на Золотоніщині, вирощує екзотичні рослини. У її колекції жимолость, актинідія, айва, інжир та лохина.
03 березня 2024
 02 березня 2024
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
Комунальне підприємство «Добробут Захід» П’ядицької громади Івано-Франківської області розпочало органічну сертифікацію плантації лохини.
02 березня 2024
 01 березня 2024
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Мінагрополітики надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
Всесвітня рада томатів на переробку оприлюднила спрогнозувала, що світове виробництво технічних томатів зросте на 6% до 47 млн тонн. В ряді країн, серед яких Україна, виробництво зросте набагато більше.
01 березня 2024
 01 березня 2024
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
Аграрії чотирьох областей України – Вінницької, Миколаївської, Одеської та Херсонської розпочали посівну ярих зернових та зернобобових. Сіють пшеницю, ячмінь і горох.
01 березня 2024

Please publish modules in offcanvas position.