Рясні квітневі опади спричинили істотні проблеми для фермерів через бурхливий розвиток бур’янів. Тому звертаємо вашу увагу на ті моменти, які можуть істотно допомогти їх вирішити.

Кукурудза, щоб там не було, є однією із ключових культур у сівозміні. Ускладнення з експортом, перебої з енергопостачанням, дорожнеча добрив, а її, царицю полів, треба ростити. І щоб вона порадувала добрим урожайним обмолотом, про гербіцидний захист кукурудзи належить дбати змолоду, з ранніх, найуразливіших, етапів росту

Площі посіву в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській і Харківській областях сягали понад 500 тис. гектарів у кожній з областей. Лідерами з урожайності традиційно була Хмельницька область — 34 ц/га та Чернігівська область — 35 ц/га. Адже в цих областях випала достатня кількість опадів протягом червня-липня, попри те, що по всій Україні обмежувальним чинником була волога. Тобто саме тоді, коли культура цього потребувала найбільше — в період закладання й розвитку генеративних органів — кошиків.

- Вівторок, 16 листопада 2021 10:30

Гербіцидна програма для пшениці

До гербіцидів, які застосовують на озимій пшениці, належать препарати різних хімічних класів з неоднаковими механізмами дії: N-фенілфталіміди, арилоксфеноксі пропріонати, арилпіколінати, бензотіадізоли, бензойні кислоти, динітроаніліни, карбоксикислоти, піридинкарбоксаміди, сечовина, сульфонілсечовини, триазинони, триазолопіримідини, феноксікарбоксильні кислоти, фенілсечовини.

За яких умов агровиробники застосовують на кукурудзі страхові гербіциди? Тут є кілька варіантів. По-перше, коли за певних погодно-кліматичних умов ґрунтові препарати не дають позитивного ефекту. По-друге, коли кукурудзою у господарстві зайнято невелику площу і технічний парк здатен забезпечити своєчасне внесення препаратів. Страхова схема порівняно із ґрунтовою дешевша і дає змогу проконтролювати ширший спектр бур’янів — це ще один додатковий аргумент на її користь.

У сучасних агротехнологіях ґрунтові гербіциди стали одним з основних способів контролю бур’янів у гербокритичний період. Створюючи конкуренцію сільськогосподарській культурі за вологу, світло, елементи живлення вже на перших етапах росту та розвитку завдяки швидшому проростанню та активнішому нарощуванню фітомаси, ці шкодочинні об’єкти призводять до втрати 20-50%, а за високого рівня присутності у посіві — навіть до 100% врожаю.

Обмежувальним фактором, що стримує розширення посівних площ і підвищення урожайності сої, є високий рівень забур’яненості полів, який формується внаслідок господарської діяльності людини, біологічних властивостей самих бур’янів і культури зокрема. Ріст, розвиток і формування продуктивності сої залежить від потенціалу гідротермічних ресурсів регіону, сорту та рівня забур’яненості посівів.

Зважаючи на загальне зростання вартості сільськогосподарської продукції, що нині спостерігається, а також тісний взаємозв’язок світового і національного ринків продовольчих ресурсів, вирощування більшості польових культур на сьогодні в Україні стало рентабельним. Не залишилося осторонь цього процесу й зерновиробництво — технологія вирощування зернових культур постійно розвивається і покращується.

Фелікс ВГ – системний гербіцид суцільної дії для боротьби з однорічними та багаторічними (дводольними та злаковими) бур’янами.

Шкідливість бур’янів у посівах кукурудзи є надзвичайно високою через біологію самих бурʼянів. Вони формують більш розвинуту кореневу систему та демонструють швидші темпи росту, використовуючи велику кількість мінеральних елементів, швидше та ефективніше засвоюють добрива, а інтенсивність використання ними вологи в 1,5 –2 рази вище, ніж у культурних рослин.

Please publish modules in offcanvas position.