agro business 160 160

Що треба знати про протруйники до зернових культур

Що треба знати про протруйники до зернових культур

/ Агрономія Сьогодні / П'ятниця, 07 квітня 2023 12:18

З усієї кількості збудників насіння найчастіше на пшениці спостерігається зараження насінням летючої, твердої сажки та фузаріозом.

Летюча сажка, що вважається генеративно-проростковою інфекцією, влітку заражає поверхню зернівки, а навесні — проросток і всю рослину. Ця хвороба спричиняє руйнування колоса, зниження схожості насіння, пригнічує ріст рослин.

У насінні вміст летючої сажки жорстко регулюється стандартом. Важливе значення в зараженні фузаріозом має насіннєва інфекція. Ця хвороба проявляється у вигляді зараження колоса і зерна, фузаріозу сходів, фузаріозної кореневої гнилі.

Зазвичай фунгіцидні протруйники, які застосовують на пшениці, ячмені, житі, вівсі, належать до дев’яти хімічних класів із різними механізмами дії на патоген: стробілурини, триазоли, феніламіди, піридиніл-етилбензаміди, дитіокарбомати, бензимідазоли, фенілпіроли, піразол-карбоксаміди, імідазоли. Стробілурини, піридиніл-етилбензаміди, карбоксаміди інгібують клітинне дихання. Механізм дії триазолів, імідазолів пов’язаний із руйнуванням синтезу стеролу в мембрані. Феніламіди інгібують нуклеїнові кислоти. Дитіокарбомати пригнічують активність ферментів, що містять атоми міді або сульфгідрильні групи. Бензимідазоли придушують біосинтез нуклеїнових кислот ДНК і РНК, процеси дихання, ділення клітини. Фенілпіроли пригнічують процес синтезу глюкози та ріст міцелію грибів.

Основними шкідниками, що уражають сходи або коріння зернових культур, уважаються злакова муха, хлібні блішки, жужелиця, дротяники, озима совка. До інсектицидних протруйників, які застосовують на пшениці, ячмені, житі, вівсі, належать препарати, як правило, двох різних хімічних класів із неоднаковими механізмами дії: неонікотиноїди (імідаклоприд, клотіанідин, ацетаміприд, тіаметоксам), синтетичні піретроїди (лямбда-цигалотрин). Інші синтетичні піретроїди як інсектицидні протруйники на зернових культурах широкого розповсюдження не набули. Неонікотиноїди блокують постсинаптичні нікотинові рецептори, а синтетичні піретроїди порушують функції нейронів через натрієві канали (табл. 1).

 

Таблиця 1. Класифікація інсектицидних протруйників, які застосовують на зернових культурах (пшениця, ячмінь, жито, овес), за хімічним складом і механізмом дії

01 02 488 489 31 1

 

За розчинністю у воді інсектицидні протруйники можна розташувати від найбільш до найменш розчинних у такому порядку: тіаметоксам, ацетаміприд, імідаклоприд, клотіанідин. Лідерами по розчинності є тіаметоксам, ацетаміприд. Чим вища розчинність, тим краще і швидше препарат проникає в зерно і там розподіляється. З 2016 року в країнах ЄС заборонено до застосування на культурах тіаметоксам, імідаклоприд, клотіанідин. Ацетаміприд уважається найбезпечнішою діючою речовиною, що використовують для обробки насіння і рослин. Він не накопичується у ґрунті, його залишкову кількість не находять у стічних водах.

На ринку представлено небагато однокомпонентних роздільних фунгіцидних і інсектицидних протруйників: Пікус (імідаклоприд 600 г/л), Абсолют (карбендазим, 500 г/л), Латина (клотіанідин, 600 г/л), Систіва (ксеміум), Діксіл Ультра (тебуконазол, 120 г/л), ТМТД (тирам, 400 г/л), Круїзер (тіаметоксам, 350 г/кг), Фуксія (флудіоксоніл, 25 г/л).

Найоптимальнішим є рішення застосування двох і багатокомпонентних фунгіцидних та інсектофунгіцидних протруйників або бакових сумішей із діючими речовинами з різних класів для розширення спектра дії: Цензор XL (дифеконазол+ металаксил-м, 33,7 г/л, 2,7 г/л), Оплот (дифеноконазол, 90 г/л, тебуконазол, 45 г/л), Галеон (дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л), Галеон (дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л), Пентафорс (імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л + флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л), Нупрід Макс (імідаклоприд, 210 г/л + тебуконазол, 12 г/л), Тримбіта (імідаклоприд, 400 г/л +тебуконазол, 30 г/л +флудиоксоніл, 50 г/л), Табу® Нео (імідаклоприд, 400 г/л і клотіанідин, 100 г/л), Командор Гранд (Імідаклоприд, 500 г/л + альфа-циперметрин, 50 г/л), Рекорд Квадро (карбоксин 170 г/л + епоксиконазол 70 г/л + імідаклоприд 100 г/л + ацетаміприд, 100 г/л), Рекорд (карбоксин, 170 г/л + тирам, 170 г/л), Юнта квадро (клотіанідин, 166,7 г/л + імідаклоприд, 166,7 г/л + протіоконазол, 33,3 г/л + тебуконазол, 6,7 г/л), Гаучо Плюс (клотіанідин, 207 г/л + пенфлуфен, 66,5 г/л), Баритон Супер (протіоконазол, 50 г/л + флудіоксаніл, 37,5 г/л + тебуконазол, 10 г/л), Іншур Перформ (піраклостробін (40 г/л) +тритіконазол (80 г/л)), Ламрадор Про (протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л + флуопірам, 20 г/л), Вайбранс Інтеграл (седаксан 25 г/л, флудиоксоніл 25 г/л, тебуконазол 10 г/л, тіаметоксам 175 г/л), Вайбранс Тріо (седаксан, 25 г/л + флудиоксоніл, 25 г/л + тебуконазол, 10 г/л), Оплот Тріо (тебуконазол, 45 г/л, дифеноконазол, 90 г/л і азоксистробін, 40 г/л), Авіценна (тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л), Хлорис (тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л), Венцедор (тебуконазол, 25 г/л + Тирам 400 г/л), Ультрасил Дуо (тебуконазол, 60 г/л + імазаліл, 100 г/л), Томагавк (тебуконазол, 60 г/л + флутріафол, 85 г/л), Віал® ТрасТ (тебуконазол, 60 г/л, тіабендазол, 80 г/л), Сертікор (тебуконазол 30 г/л металаксил–М 20 г/л), Фунабен Т (тирам, 332 г/л + карбендазим, 148 г/л), Ларімар (тіабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л), Антал (тіабендазол, 80 г/л; імазаліл, 125 г/л; тебуконазол, 60 г/л), Кантаріс (тіаметоксам, 250 г/л + прохлораз, 150 г/л + флутріафол, 50 г/л), Кінто Дуо (тритіконазол (20 г/л) +прохлораз (60 г/л)), Кінто Плюс (тритіконазол (33,3 г/л) +флудіоксоніл (33,3 г/л) +ксеміум (флуксапіроксад) (33,3 г/л)), Терція (тритіконазол, 20 г/л, прохлораз, 60 г/л і азоксистробін, 10 г/л), Кромадо (фіпроніл, 50 г/л + імідаклоприд, 480 г/л), Максим Стар (флудиоксонілу 18,75 г/л +ципроконазолу 6,25 г/л), Максим Форте (флудиоксонілу 25 г/л +тебуконазолу 15 г/л +азоксистробіну 10 г/л), Селест Макс (флудиоксонілу 25 г/л +тебуконазолу 15 г/л +тіаметоксаму 125 г/л), Селест Топ (флудиоксоніл, 25 г/л, дифеноконазол, 25 г/л, тіаметоксам 262,5 г/л), Рестлер Тріо (флудиоксоніл, 15 г/л + прохлораз 60 г/л + ципроконазол 6,0 г/л), Сценік (флуоксастробін, 37,5 г/л + протіоконазол, 37,5 г/л + тебуконазол, 5,0 г/л), Вінцит Форте (флутріафол 37,5 г/л, тіабендазол 25 г/л, імазаліл 15 г/л), Супервін (флутриафол, 30 г/л + тіабендазол, 45 г/л), Бастіон (ципроконазол 6,3 г/л + дифеноконазол 30 г/л), Віал Тріо (ципроконазол, 5 г/л, тіабендазол, 30 г/л і прохлораз, 120 г/л).

nasinnya 13

Для обробки насіння до складу протруйника можуть входити як системні, так і контактні діючі речовини. Обробка насіння системними діючими речовинами спрямована зазвичай на контроль патогену, що всередині зерна, і регулювання ранньої листостеблової інфекції, а контактні діючі речовини покликано для знезараження поверхні насіння, а також запобігання від хвороб, збудники яких находяться у ґрунті.

До протруйників системної дії належать стробілурини, триазоли, феніламіди, піридиніл-етилбензаміди, бензимідазоли, піразол-карбоксаміди, імідазоли й ін. Протруйники контактної дії є дитіокарбомати, фенілпіроли й ін.

Через різний рівень інфекційного навантаження система захисту озимих культур має бути кращою, ніж у ярих культур. Протруйник зазвичай повинен захищати від сажкових хвороб, кореневих гнилей (різної природи), прикореневих гнилей (ризоктоніоз, офіобольоз, церкоспорельоз), снігової плісняви, тифульозу, гельмінтоспоріозу, септоріозу. В табл. 2 наведено приблизний спектр дії деяких діючих речовин протруйників на хвороби, що передаються через насіння.

 

Таблиця 2. Спектр дії протруйників

01 02 488 489 31 2

 

Обираючи протруйник, потрібно звертати увагу на попередник, обробіток ґрунту, аналіз насіння. Кореневі та прикореневі гнилі є небезпечними збудниками, що уражають більшість культур — кукурудзу, зернові колосові, цукровий буряк, сою, горох, картоплю, ріпак. Шкідливість кореневих і прикореневих гнилей сильно залежить від обробітку ґрунту і попередника.

Як правило, інфекційний фон буде вищим за технологій no-till, mini-till або strip-till, ніж за оранки. На аналізі насіння потрібно звертати увагу на його схожість, а потім — на зараженість. Якщо фітоекспертиза показала наявність патогенних грибів (Fusarium spp., Helminthosporium) вище від ЕПШ 10–15%, то протруйники зможуть контролювати ці інфекції.

 

Сергій ХАБЛАК, д-р біол. наук

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.