agro business 160 160

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Переробка сої

/ Механізація АПК / Середа, 14 липня 2010 13:42

 

Ігор КАЛЕНДРУЗЬ,
Сергій КУКТА,
старші наукові співробітники УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
 
Продовження. Початок у № 12.
Одним із ефективних способів термічної обробки бобів сої є процес приготування соєвого молока.
 
Приготування соєвого молока
Одним із ефективних способів термічної обробки бобів сої є процес приготування соєвого молока. Відомо, що при вирощуванні телят використовується значна кількість незбираного молока, яке на 50-70% (без зниження інтенсивності росту та порушення стану їх здоров’я) можна замінити соєвим замінником. Заощаджене таким чином незбиране молоко можна використати на харчові цілі. Вартість соєвого замінника у 3-5 разів нижча від закупівельної вартості незбираного молока.
Соєве молоко - це сік сої, отриманий внаслідок спеціального технологічного процесу, який містить значну кількість легкозасвоюваних білків, основних жирних амінокислот тощо.
В даний час для приготування соєвого молока на Україні виготовляються установки УПСМ-1, УПСМ-2 і УПС-3 (ВП «Монтажсервіс» (м. Жмеринка Вінницької обл.) та ТЕК-1СМ, ТЕК-2СМ, ТЕК-3СМ і ТЕК-4СМ (ТОВ «Інженерно-технологічний центр «ТЕКМАШ» (м. Київ)).
Установки для виробництва соєвого молока УПСМ-1, УПСМ-2 і УПСМ-3 (ПП «Монтаж сервіс» м. Жмеринка Вінницької обл.) призначені для переробки зерна сої на високопоживне соєве молоко в цехах харчової промисловості і кормовиробництва. Вони відрізняються потужністю, місткістю резервуара та відсутністю парогенератора в складі УПСМ-1: пар до пастеризатора надходить із зовнішнього джерела.
Установка УПСМ-2 складається із пристрою для подрібнення і пристрою для отримання (пастеризації) соєвого молока.
Пристрій для подрібнення призначений для завантаження попередньо замоченого і промитого зерна сої, його подрібнення у водному середовищі і видачі у пристрій для отримання соєвого молока. Всі деталі установки, що контактують з вихідним продуктом і соєвим молоком, виготовлені з корозійностійкої сталі.
Пристрій для отримання соєвого молока складається з теплоізольованої місткості, до якої знизу приєднаний парогенератор з трьома електронагрівачами. На кришці місткості встановлений клапан для регулювання тиску і мановакуумметр для контролю тиску. В нижній частині пристрою розташований зливний кран. Тиск у пароводяній оболонці підтримується за допомогою датчика - реле. Межі настройки реле тиску коливають в межах 0,05-0,6 кг/см2.
Принцип отримання соєвого молока на установці УПСМ базується на методі помелу сої у водному середовищі. Вручну в конусний бункер пристрою для подрібнення завантажується 18 кг заздалегідь замоченої і промитої сої (з урахуванням зміни ваги при замочуванні). Сюди ж подається вода. Співвідношення сої і води становить 1:3 - 1:9.
При багаторазовому подрібненні водо-соєвої суміші з високою частотою відбувається процес розчинення білка і речовин сої у воді. Отримане молоко підлягає пастеризації парою, утвореною в парогенераторі. В процесі теплової обробки нейтралізуються інгібітори трипсину.
Вода, залита в парогенератор, нагрівається електронагрівачами до кипіння. Пар витісняє з пароводяної оболонки повітря, яке виходить через запобіжний клапан. При закритому запобіжному клапані створюється тиск пари. При досягненні верхньої межі тиску пари, електронагрівальний пристрій перемикається на 1/3 потужності. Коли тиск падає до заданої нижньої межі, пристрій автоматично перемикається на повну потужність. Далі цикл повторюється.
Температура в місткості пристрою отримання соєвого молока задається і контролюється регулятором температури ТРМ-1А і датчиком ТСМ-50. Видачу молока проводять за допомогою зливного крана або молочного насоса .
Гідродинамічна установка для переробки зернобобових культур на вологі кормові суміші і соєве молоко ТЕК-СМ виробництва ТОВ «Інженерно-технологічний центр «ТЕКМАШ» включає чотири різні за продуктивністю модифікації - ТЕК-1СМ, ТЕК-2СМ, ТЕК-3СМ і ТЕК-4СМ. Однакові за принципом дії та конструктивною схемою, вони відрізняються потужністю двигунів електронасосних установок (від 11 до 45 кВт), місткістю резервуарів, масою і габаритними розмірами.
Установка ТЕК-СМ (рис. 3) складається з насосного агрегату, резервуара і соплового апарата , з’єднаних між собою трубопроводами і арматурою, які змонтовані на рамі. Пускозахисна апаратура електродвигуна насоса і прилади контролю параметрів технологічного процесу змонтовані в шафі керування.
Насосний агрегат, що складається з відцентрового насоса та електродвигуна, забезпечує циркуляцію суміші соєвих бобів з водою по технологічному контуру установки.
Резервуар має вигляд вертикальної циліндричної місткості з листової сталі, з подвійними стінками, простір між якими заповнений теплоізоляційним матеріалом. В ньому знаходиться основна маса суміші соєвих бобів і води протягом всього циклу приготування порції соєвого молока. Резервуар з`єднаний у нижній частині горизонтальним трубопроводом із вхідним фланцем насоса, а біля верхньої частини - Г-подібним трубопроводом через сопловий апарат з напірним фланцем насоса. Зверху резервуар має люк з фланцем, закритий кришкою. В кришку вмонтовано запобіжний клапан, манометр і кран для випуску повітря. Запобіжний клапан обладнаний дренажною трубкою для скидання у додаткову місткість частини суміші при спрацюванні клапана.

 alt

рис. 1. Конструкційна схема гідродинамічної установки ТЕК-СМ

1 - насосний агрегат; 2 - резервуар; 3 - горизонтальний трубопровід; 4- сопловий апарат; 5 - напірний трубопровід; 6 - запобіжний клапан; 7 - манометр; 8 - кран для випуску повітря; 9 - дренажна трубка; 10 - трубка для відведення води; 11 - датчик дистанційного термометра; 12 - датчик дистанційного термометра (граничний); 13 - запобіжний клапан граничного тиску; 14 - кран водяний; 15 - кран випуску готового продукту; 16 - рама установки; 17 - амортизатор; 18 - шафа керування; 19 - захисний кожух електродвигуна; 20 - захисний кожух муфти; 21 - захисний кожух напірного трубопроводу; 22 - захисний кожух соплового апарату.
 
Горизонтальний трубопровід має ніші для двох датчиків дистанційних термометрів, запобіжний клапан граничного тиску, водяний кран і кран готового продукту. Один із температурних датчиків - регульований - повинен зупиняти насос при досягненні температури суміші 1050С, тобто значення, передбаченого технологічним регламентом (при роботі установки в автоматичному режимі). Другий датчик відключає двигун насоса при найвищій допустимій температурі суміші - 1150С (якщо перший датчик не спрацював або відключений).
Сопловий апарат призначений для інтенсивного змішування потоку рідини, створеного насосом, внаслідок чого механічна енергія потоку перетворюється у теплову, і рідина нагрівається, а також для забезпечення подрібнення соєвих бобів. Він змонтований на кінці горизонтального відрізка Г-подібного напірного трубопроводу, що з’єднує його з насосом.
Принцип роботи установок базується на використанні явища гідродинамічної кавітації. Технологічний процес установки ТЕК-СМ - циклічний і здійснюється у певній послідовності. Через відкритий верхній люк резервуар установки завантажують попередньо промитою та очищеною від твердих сторонніх домішок (металу, каміння, рослинних залишків), замоченою у воді (холодній - щонайменше на 24 години, гарячій - на 6-12 год.) соєю та частково водою через водяний кран, потім кришку люка закривають і подальше заповнення резервуара водою здійснюється до витіснення повітря через відкритий кран для випуску повітря, який після цього також закривають. Потім запускають насосну установку.
Внаслідок інтенсивної циркуляції суміші сої і води по контуру насос-трубопровід-сопловий апарат-резервуар-трубопровід-насос механічна енергія потоку рідини перетворюється у тепло, при цьому насадка соплового апарату розділяє потік і знову з’єднує його, внаслідок чого виділяється тепло (температура суміші поступово піднімається до 1050С), а соєві боби внаслідок багаторазового проходження через насос і сопловий апарат подрібнюються.
Процес нагрівання, подрібнення і навантаження на електродвигун контролюють відповідно до цифрового термометра та амперметра, встановлені на дверцях шафи керування. За технологічним регламентом подальше підвищення температури суміші не потрібне, тому насос автоматично зупиняється, і робиться витримка на 15-20 хв. За цей час закінчуються процеси перетворення суміші подрібнених бобів сої і води в соєву суспензію (пасту). Насос на короткий час запускається, щоб остаточно змішати продукт, і готове молоко (пасту) при зупиненому насосі через вивантажувальний кран випускають з установки. Всі процеси виконуються автоматично, згідно з програмою, заданою при налагоджуванні.
        Результати досліджень установок для виробництва соєвого молока наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Результати досліджень установок для приготуваннясоєвого молока вітчизняного виробництва
Показник
Значенняпоказника
1


3
4
5
6
Марка машини
УПСМ-2
УПСМ-3
ТЕК-1СМ
ТЕК-2СМ
ТЕК-3СМ
ТЕК-4СМ
Продуктивність, кг/год
240
73,17
54,98
90,29
112,50
233,77
Встановлена потужність, кВт

32,8

17,5

11

15

22

45
Витрати електро-енергії, кВт·год

7,3

4,38

9,45

14,1

20,43

34,3
Кількість обслуговуючого персоналу, чол.
1
1
1
1
1
1
Показники якості виконання технологічного процесу:
Характеристика готового продукту:
- вологість, %
93,0
93,4
81,1
82,1
85,5
82,7
- об?ємна маса, кг/м3
890
880
853
847
850
840
Фізико-хімічні показники готового продукту:
- масові частки, %,
           - вологи
           - жиру
           - білка
           - золи

93,0
0,90
1,8
0,4

93,4
0,88
1,8
0,3

81,1
22,8
28,7
6,7

82,1
24,4
29,5
6,0

85,5
18,99
33,28
6,32

82,7
16,3
37,9
5,1
Активність уреази, різниця рН

0,03

0,03

0,09

0,10

0,08

0,11
Місткість резервуара, л
250
60
70
120
150
330
Габаритні розміри установки, мм
   - довжина
   - ширина
   - висота


1700
850
1940


1145
650
1590


2150
720
1650


2150
720
1650


2140
885
1700


2450
960
2200
Маса установки, кг
450
218
480
500
620
960

Також цікаве обладнання УРВА-250 виготовляє ТОВ «Технологічний центр «Система» (Росія), який входить до складу широко відомої за кордоном асоціації «Ассоя». За допомогою такої установки можливо готувати не лише соєве молоко, а й будь-який рідкий корм

alt
рис. 2. Конструкційна схема універсальної установки УРВА-250
1 - варильний апарат; 2 - накопичувальна місткість; 3 - завантажувальна місткість; 4 - подрібнювальний апарат; 5 - насос, з'єднаний трубопроводами з накопичувальною місткістю; 6 - корзина для добавок м'ясокісткової сировини.
На трубопроводах встановлені крани: 7 - для повернення суміші в варильний апарат при циркуляції; 8 - подачі сировини в накопичувальну місткість; 9 - рівня заповнення місткостей; 10 - подачі води у варильний апарат та завантажувальну місткість; 11 - подачі сировини в подрібнювач; 12 - запірний варильного апарата; 13 - рециркуляції готового продукту при охолодженні; 14 - виходу готового продукту; 15 - подачі води у водяний контур накопичувальної місткості; 16 - відбору проб; 17, 18 - зливні; 19, 20, 25 - переливні; 26 - зтравлення повітря при завантаженні сировини; 27 - патрубок для відводу пари; 28 - штуцер для зливання конденсату.


залежно від наявних ресурсів та визначеної зоотехніком рецептури. Так, при виконанні технологічного процесу обладнанням (рис. 5) можна вводити будь-які компоненти: різноманітний зернофураж, шрот, жмих, м'ясокісткову сировину, жир, а також вітамінні та мінеральні добавки. При встановленій потужності у 50 кВт установка має продуктивність 250 л/год виробництва високобілкової суміші, яка успішно застосовується для годівлі різних статево вікових груп свиней та ВРХ - від підсисного молодняку до дорослого поголів'я.

Переваги застосування у тваринництві соєвого молока      
- застосування сучасного технологічного обладнання дозволяє отримати якісне соєве молоко, яке в енергетичному відношенні дуже близьке до цільного незбираного молока;
 - в кормову суміш у процесі її приготування можна додавати необхідні мінеральні, біологічно активні та лікувальні добавки;
- використання соєвого молока дозволяє на 15-20% підвищити прибуток господарств за рахунок збільшення приросту живої маси тварин та зменшення собівартості кормів і в 3-5 разів зменшити енерговитрати для приготування рідких кормів.

Мікронізація
Перспективним способом обробки соєвих бобів вважається мікронізація - обробка зерна інфрачервоними променями у діапазоні хвиль 1,8-3,2 мкм при температурі 130°С протягом 1-1,5 хв. Такий процес найбільше підвищує поживність оброблюваного корму. Мікронізатори можна ремонтувати в умовах господарства. Вони мають дуже ефективну систему регулювання режиму обробки, не потребують високої кваліфікації персоналу, а також є багатофункціональним обладнанням. За продуктивності 0,2 т/год. мікронізатор переробляє і робить придатною до використання на кормові цілі 1,6 т сої за зміну. Це дає змогу збагатити білком майже 10-15 т комбікорму.
Крім мікронізації бобів сої, мікронізатор дозволяє проводити передпосівну стимуляцію насіння інфрачервоним випромінюванням, яка підвищує їх енергію проростання та схожість, а в підсумку збільшує урожайність у середньому на 10%.
 
Переваги застосування мікронізаторів:
- зменшення кількості інгібітора трипсина в кінцевому продукті до рівня 2-3 мг/г;
- корисний рівень лізинів зберігається незмінним;
- енергетична цінність кінцевого продукту підвищується вдвічі: з 6,56 до 14,44 МДж/кг.

 

 

 23 лютого 2024
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
Основною тенденцією 2023 року знову стало збереження позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
Автоматизоване крапельне зрошення дає змогу заощаджувати до 30-40% води і частку мінеральних добрив для підживлення рослин. Технологія істотно скоротить виробничі витрати та водночас підвищить врожайність посівів.
23 лютого 2024
 23 лютого 2024
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
Завдяки ваучерній підтримці Львова ветеран війни Роман Качалаба разом з дружиною відкрив сімейну екоферму. Подружжя отримало від міста 300 тисяч гривень і придбали для розвитку власної справи модульний вагон-кухню.
23 лютого 2024
 22 лютого 2024
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» (№ 5593-д).
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
Високу рентабельність вирощування можливо забезпечити й на значних посівних площах, запровадивши сучасні технології крапельного зрошення разом з оптимальним підживленням кожної культури шляхом фертигації.
22 лютого 2024
 22 лютого 2024
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
Від початку повномасштабного вторгнення рф та блокування морських портів України сухопутні логістичні хаби допомогли створити альтернативні маршрути експорту та відвантажити значні обсяги агропродукції.
22 лютого 2024

Please publish modules in offcanvas position.