Озимі культури: реалізація потенціалу врожайності стратегічних культур

Озимі культури: реалізація потенціалу врожайності стратегічних культур

/ Актуальні статті / Вівторок, 16 квітня 2019 10:45

Відновлення вегетації озимих культур — один із найважливіших моментів в етапах росту та розвитку рослин. Від нього залежить ряд основних параметрів їх подальшого життя: ріст та розвиток, регуляція фізіологічних процесів, фотосинтез, теплообмін, споживання вологи тощо.

Процеси росту і розвитку рослин нерозривно пов’язані між собою: ріст є частиною індивідуального розвитку. Проте в одному і тому ж організмі ці процеси можуть поєднуватися по-різному. Культура здатна перебувати в стані активного росту, але в той же час повільно розвиватися (переходити з однієї фази до іншої), або, навпаки, вона може швидко розвиватися за уповільненого росту. Показником темпів розвитку рослин, як правило, вважається перехід їх до репродуктивного періоду. Недостатня забезпеченість тим чи іншим елементом живлення у певні етапи розвитку спричиняє зниження врожаю та погіршення його якості.

Впродовж усього періоду вегетації у рослинах відбуваю­ться складні фізіологічні перетворення, у результаті яких культура формує власну врожайність. При цьому на розвиток рослини на різних стадіях суттєво впливають різного роду стресові фактори.

За стресових ситуацій (нестача вологи, низькі температури, приморозки, біогенні та антропогенні стреси, зависокі температури і посуха) засвоєння елементів живлення кореневою системою порушується, що уповільнює та ускладнює розвиток рослин. Якщо стрес припадає на критичні періоди розвитку рослин (період укорінення, закладання урожаю), продуктивність культур значно знижується. Рослини формують в умовах стресу мінімальну кількість генеративних органів, які можуть бути забезпечені необхідними речовинами для дозрівання.

7 398 88Одним з основних чинників проявів стресу є порушення роботи генів, які відповідають за біосинтез білків. За несприятливих умов навколишнього середовища стресові білки є ключовим компонентом, що формує вихід рослини зі стресу.

Для побудови будь-яких білків рослині необхідні амінокислоти. Існує 20 «стандартних» протеїногенних амінокислот, тобто таких, що входять до складу білків (лізин, валін, тирозин, лейцин, ізолейцин, метіонін, триптофан, фенілаланін тощо). Рослини здатні синтезувати не­обхідні амінокислоти в стресових умовах. Але на це в ослабленої культури витрачає­ться велика кількість енергії.

Антистресовий продукт компанії «ТерраТарса» Спідфол Аміно Кальмаг містить 33,5% (436 г/л) амінокислот рослинного походження, отриманих шляхом ферментативного гідролізу. Спідфол Аміно Кальмаг містить 100% L-амінокислот. Вони легко, швидко і повністю засвоюються рослинами і без зайвих енергетичних витрат включаю­ться у побудову білків для боротьби зі стресом. Спідфол Аміно Кальмаг є стимулятором росту рослин. Він допомагає синтезувати необхідні речовини для отримання високого і якісного врожаю. Швидко відновлює рослини після весняних похолодань та приморозків, пошкодження культур засобами захисту рослин, активізуює запліднення культур навіть в умовах екстремально високих температур. Спідфол Аміно Кальмаг не лише підвищує фертильність пилкових зерен, але і подовжує життя приймочки маточки, збільшуючи заплідненість. Після обробки стимулятором Спідфол Аміно Кальмаг клітини рослин утримують більше води, що підвищує життєздатність їх в умовах посухи, засолення, високої температури.

 

Таблиця. Амінограма антистресанту Спідфол Аміно Кальмаг

7 398 89 1

 

Часто критичний стан настає під час інтенсивного наростання вегетативної маси рослин, коли в ґрунті зменшую­ться запаси доступних сполук елементів живлення, а їх поповнення відстає від темпів розвитку рослин. Позакореневі (листкові) підживлення є обов’язковою умовою отримання врожаїв, і зазвичай включені в усі сучасні технологічні схеми.

Вологозабезпеченість для більшості регіонів є основним лімітувальним фактором. Добрива для позакореневого підживлення сприяють ефективнішому використанню вологи на створення врожаю. За правилом нормованої потреби засвоєння кожного елемента живлення відбувається у тій кількості, якої потребує рослина. Зміна в кількості засвоєння одного елемента зумовлює зміну потреб у низці інших. Часто нестача декількох грамів одного з необхідних мікроелементів може обмежити засвоєння інших елементів живлення і зупинити подальше зростання урожайності навіть на високих фонах N-Р-К.

7 398 89 2За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини синтезують повний спектр ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи живлення для формування вищої урожайності. Вони дозволяють рослинам повніше засвоювати елементи живлення із ґрунту. Спільна дія мікроелементів значно посилює їх каталітичну дію. У багатьох випадках лише їх поєднання може забезпечити нормальний розвиток рослин. Позакореневі комплекси Паверфол (Powerfol) від компанії «ТерраТарса» зарекомендували себе на ринку України та за її межами як високоефективні й екологічно безпечні коректори живлення рослин із високою окупністю обробки. Лінійка комплексних добрив Паверфол (Powerfol) розроблена з урахуванням потреб рослин в усіх основних мікроелементах.

Хімічні елементи, необхідні для росту, розвитку рослин і формування якісного врожаю, називають біогенними. Інші елементи, що потрапляють у рослини випадково, пасивно і, фактично, не потрібні культурам, називають абіогенними. В більшості випадків вони є забруднювальними і можуть завдати шкоду рослинам на ранніх етапах розвитку, в критичні періоди, або коли ті знаходяться у стані стресу. Лінійка добрив Паверфол (Powerfol) є виключно хімічно чистою, має оптимальні показники для ефективного живлення рослин.

Здатність елементів до проникнення у рослини великою мірою забезпечується використанням ад’ювантів — інертних речовин, які підсилюють проникнення у рослини робочих розчинів. Але застосування сторонніх ад’ювантів не завжди не тільки виправдано, а й може бути небезпечним для культур. Можлива несумісність препаратів сторонніх виробників, наслідком чого будуть пригнічення росту, розвитку або утворення опіків листової поверхні чи квіточок рослин.

7 398 89 3

Добрива лінійки Паверфол (Powerfol), що містять ряд високоякісних та безпечних ад’ювантів, швидко та ефективно задовольняють фізіологічні потреби рослин у мікроелементах; оптимізують мінеральне живлення їх та стимулюють біохімічні процеси, що сприяє повній реалізації їхньої потенційної урожайності. Позакореневі комплекси Паверфол (Powerfol) в поєднанні з потужним антистресовим продуктом із біостимулювальним ефектом Спідфол Аміно Кальмаг забезпечують як живлення, так і зняття стресу, підвищують ефективність роботи кореневої системи, покращують процеси росту і розвитку рослин, тим самим забезпечують високі врожаї високоякісної продукції.

Ми допоможемо Вам зрозуміти мову Землі та потреби рослин.

Вживай обізнано!

logo terra tarsa

 

Інга ДЕГТЯРЬОВАпровідний агроном-консультант компанії «ТерраТарса»

1

 19 вересня 2019
Компанія з турецькими інвестиціями ТОВ «Агро-Байхао» до кінця поточного року планує запустити завод з переробки висівок в гранули в Херсоні.
Компанія з турецькими інвестиціями ТОВ «Агро-Байхао» до кінця поточного року планує запустити завод з переробки висівок в гранули в Херсоні.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним ...
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з ...
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
19 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.