Раціональна система живлення — основа майбутнього врожаю озимих

Раціональна система живлення — основа майбутнього врожаю озимих

/ Актуальні статті / Понеділок, 22 квітня 2019 10:35

Озимі культури у структурі посівних площ в Україні займають досить велику частку. Це стосується як зернових (пшениці, ячменю, жита), так і ріпаку.

Так, за останні 3 роки загальні площі під зерновими колосовими коливаються навколо позначки у 7 млн га (мінімальні посівні площі під озимими зерновими було відмічені у 2016 році — 6,95 млн, при цьому у 2017-му територія під ними зросла до 7,1 млн га (рис. 1). Площі під посів озимого ріпаку на зерно постійно розширюються, це пов’язано з рентабельністю культури на ринку України.

 

Рис. 1. Посівні площі озимих культур у 2015-2018 рр., у млн га

7 398 81 1

 

Цього року зернових під урожай 2019 року планується посіяти 7,2 млн га (6,2 млн га озимої пшениці та тритикале, 872 тис. га ячменю, 147 тис. га жита). Що ж до озимого ріпаку, то за даними Мінагрополітики, культура уже повністю висіяна на 909 тис. га, що на 2 % більше від прогнозованої цифри (888 тис. га).

7 398 82 1Достатньо стабільна та значна частка посівних площ під озимі колосові пов’язана з продовольчою цінністю цих культур не тільки в Україні, а й у світі. При цьому рентабельність вирощування озимих пшениці, ячменю, жита, тритикале з кожним роком зменшується через низку факторів як абіотичного (зміна кліматичних умов, скорочення кількості опадів, зниження рівня родючості ґрунтів, доступності поживних речовин та вмісту органіки у них тощо), біотичного (підвищення рівня інфекційного навантаження у ґрунті, збільшення кількості багатоїдних шкідників), так і антропологічного характеру (використання укорочених сівозмін задля збільшення рентабельності, підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів, закупівельних цін на насіннєвий матеріал, засоби захисту, мінеральні добрива).

Поряд зі зниженням рентабельності урожайність зернових колосових хоч і зростає з погляду довгострокових підрахунків (за останні 20 років вона збільшилась на 44 % згідно з даними Міністерства сільського господарства США), але максимально можлива генетично закладена урожайність вирощуваних сортів і гібридів зернових на полях України наразі залишається лише у теоретичних розрахунках, а не у бункері комбайна.

Озимий ріпак є надзвичайно рентабельною культурою на сьогодні. Поряд із цим максимум урожайності гібридів також не досягнуто, хоча в Україні за останні 20 років вона збільшилась на понад 100 % (за даними Міністерства сільського господарства США).

Не треба забувати, що для досягнення омріяних урожаїв озимих колосових та олійних необхідно повністю підлаштувати технології вирощування озимих до змінних умов навколишнього середовища, при цьому скорегувати їх стосовно кожного поля, типу ґрунту, вологозабезпечення, фізіологічних потреб та особливостей вирощуваної культури і багатьох інших факторів, які й становлять скелет майбутнього врожаю.

Одним із важливих структурних факторів, що впливають на урожайність, є наявність збалансованого живлення рослин протягом усього періоду вегетації. Якщо брати до уваги озимі, то збалансоване живлення восени прямо співвідноситься із підготовкою рослин до перезимівлі. Доступність поглинання поживних елементів навесні є невід’ємною складовою активного росту та розвитку рослин із подальшим утворенням та накопиченням потужної вегетативної маси і, як результатом, формування високих урожаїв.

 

Листкові внесення препаратів Спектрум для оптимізації живлення рослин озимих зернових

Зрозуміло, що більша частина поживних елементів споживається рослинами за допомогою кореневої системи. Тому внесення основних мінеральних добрив у ґрунт повинно становити основу і коригуватися залежно від типу ґрунту на полі, наявності і, головне, доступності для рослин поживних речовин, особливостей пофазового живлення культури і багатьох інших показників.

В останні роки через зміну кліматичних умов у період ранніх фаз розвитку озимих культур ґрунтові та кліматичні умови (перезволоження ґрунту, зливи та засуха, високі чи низькі значення рН ґрунтового розчину, похолодання, підвищення температур) не дозволяють рослинам поглинати поживні речовини з ґрунту через зниження їх доступності та рухливості. Саме тому необхідно постійно моніторити ситуацію на кожному полі та мати у своїй технології методи підтримки рослин і доповнення до основного живлення у критичні для рослини періоди росту й розвитку — листкові підживлення.

Кілька років наша компанія проводить дослідження та тестування (як у наукових установах, так і в господарствах по всій території України) технологій внесення добрив торгової марки Спектрум по вегетації різних культур, у тому числі й озимих. Отже, сьогодні ми хочемо розповісти вам про наші напрацювання та результати, отримані від позакореневих внесень добрив вище вказаної торгової марки саме на озимих.

Вегетацію озимих можна розділити на 2 періоди — осінній та весняний. При цьому основні цілі різні: осінній — направлений на максимальний розвиток кореневої системи з дещо помірним ростом та формуванням вегетативної маси задля кращого нагромадження цукрів у клітинах рослини для комфортного входу рослин у зиму; весняний — швидкий вихід із зими, відновлення розвитку кореневої системи, максимально стрімке нагромадження вегетативної маси для накопичення та закладки високих якісних характеристик зерна. При цьому зрозуміло, що для різних цілей необхідні різні «методи», тому і на різних фазах розвитку рослина споживатиме тільки ті елементи живлення, які їй потрібні у відповідний момент.

7 398 81 2

Так, у випадку озимих культур на ранніх фазах розвитку рослини важливо не перенаситити рослин азотом, оскільки у разі профіциту «елементу росту» можливе переростання рослин. Це призводить до поганого входу їх у зиму. З іншого боку, дефіцит азоту не дозволить рослині накопичити достатню кількість вуглеводів у клітинах для якісної перезимівлі та ефективно споживати інші структурні елементи клітин — фосфор та калій, які краще поглинаються рослинами за наявності у ґрунті та клітинах нітрогену.

Для розвитку потужної кореневої системи зернових колосових на ранніх стадіях вегетації необхідно забезпечити наявність доступного фосфору та калію. Це стає все більш складним, беручи до уваги кліматичні умови серпня-жовтня в останні 5 років. Тому на ранніх етапах для провокації активного розвитку кореневої системи проростків ми радимо обробляти насіння озимих зернових препаратом для передпосівної обробки насіння Спектрум АскоСтарт. Він містить велику кількість доступного для рослин фосфору і калію, які дають можливість рослині збільшити поглинання цих елементів із ґрунту.

За їх наявності у клітині рослина буде знаходитися у комфортних для розвитку умовах, а отже, й поглинатиме більшу кількість поживних речовин. Поряд із фосфором і калієм Спектрум АскоСтарт містить магній та сірку, що дають можливість активізувати фотосинтетичну активність та збільшити ефективність синтезу білків, а також витяжку з водоростей Ascophyllum nodosum. Вона має у своєму складі велику кількість гормонів росту рослин та амінокислот, що здатні підвищити стійкість їх до несприятливих умов навколишнього середовища, впливу патогенів та шкідників, збільшити інтенсивність усіх процесів синтезу у рослині на ранніх стадіях розвитку. Обробка насіння озимих культур має значний вплив на ріст та розвиток рослин у ранні фази розвитку, активізує ростові процеси, підвищує схожість та енергію проростання насіння, збільшує стресостійкість проростків до дії навколишнього середовища та біоти, поліпшує загальну холодо- і морозо­стійкість.

Після виходу рослин зі стану зимового спокою необхідно створити оптимальні умови живлення для культури. Це у майбутньому забезпечить закладку доброго врожаю. У період кущення та виходу в трубку озимі культури споживають найбільшу кількість азоту, помірну фосфору та калію, і великий відсоток сірки та магнію. Не варто також забувати про доступність для рослин мікроелементів — цинку, міді, марганцю, молібдену, бору, заліза. Адже мікроелементи мають велике значення для інтенсифікації процесів росту і розвитку, формування процесів резистентності рослин до хвороб і низьких температур.

7 398 83 1

Нами було розроблено кілька схем внесень навесні на озимих зернових культурах. При цьому враховувалися наступні фактори: особливості розвитку культур та споживання ними поживних речовин, фінансові можливості господарств; результати випробувань минулих років для докладного їх дослідження цьогоріч.

Стандартна схема позакореневих підживлень, що була випробувана нами торік, включала внесення наприкінці фази кущення суміші двох препаратів Спектрум ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Мікс-С, 2,0 кг/га (рис. 2). Спектрум ГрейнМікс містить більше 300 г/л азоту, з якого 50 % в амонійній формі, задля кращого поглинання листковою пластиною рослин та швидкого включення цього елемента у процеси переробки та синтезу речовин у клітинах рослин. Окрім того, препарат містить високий відсоток магнію, дещо менше марганцю та міді. Ця комбінація мікроелементів працює у симбіозі та активує фотосинтетичну діяльність рослин, інтенсифікує ростові процеси і поглинання поживних речовин, які знаходяться у ґрунті. Додавання до суміші препарату Мікс-С підвищує стійкість рослин до дії несприятливих температур, активізує білковий, вуглеводневий синтез, збільшує кількість закладених квіток та плодоелементів, покращує якісні показники насіння та урожайність в цілому. Такий широкий спектр дії можливий, тому що Мікс-С має збалансований вміст макро-, мезо- та мікроелементів.

 

Рис. 2. Ефективність застосування МКД Спектрум на посівах озимої пшениці

7 398 82 2

 

Інтенсивна схема внесень включала в себе двократне внесення препаратів Спектрум. У фазі весняного кущення нами було використано суміш препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Борон 150 — 0,5 л/га. Вона активізує ростові процеси, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища, а також наявність у суміші активного органічно зв’язаного бору допомагає поліпшити якість запилення квіток, збільшити кількість плодоелементів та покращити процес закладки насіння.

Після виходу прапорцевого листа ми рекомендуємо вносити суміш препаратів ГрейнМікс у нормі 2,0 л/га та Zn+S, 1,0 л/га. У цей період всі поживні речовини, що рослина споживає, використовуються нею практично повністю на закладку врожаю. Отже, надаючи їй доступний азот та сірку, що міститься у вище згаданих препаратах, ми забезпечуємо рослині можливість створити велику кількість білків та вуглеводів, які будуть закладені у насінину. Як результат, маємо збільшення маси 1000 насінин, підвищення якісних показників насіння і нарощення урожайності. Додаткове внесення азоту на пізніх стадіях дає можливість подовжити період вегетації, а отже, допомагає рослині накопичити більше запасних речовин у насінину, тим самим збільшити показники урожайності.

 

Листкові внесення препаратів Спектрум на озимому ріпаку для оптимізації живлення рослин культури

Торкаючись теми озимих культур, однією із найбільш рентабельних є ріпак. Розуміючи можливість розширення площ під ним та високий потенціал зростання рівня урожайності на території України, нами також було проведено цикл дослідів із використанням препаратів для позакореневих внесень Спектрум на його посівах.

Для забезпечення нормального розвитку озимого ріпаку восени рослини потребують максимально збалансованого надходження поживних речовин для ефективного проходження процесів росту та синтезу структурних елементів клітин. Нестача елементів живлення у цей період призводить до зупинки росту кореневої системи та знижує інтенсивність процесу накопичення цукрів. Це провокує погіршення зимостійкості рослин, деформації кореневої системи. За проходження наступних стадій розвитку може спостерігатися розтріскування стебел, погіршення цвітіння, зниження продуктивності рослин озимого ріпаку. Саме тому позакореневе підживлення ріпаку в критичні фази розвитку необхідними поживними елементами є ефективним та економічно виправданим рішенням.

Навесні, у період відновлення росту рослин озимого ріпаку, інтенсивне та збалансоване живлення макро- і мікроелементами дає можливість швидко відновити ріст кореневої системи і вегетативної частини рослини, активізувати процеси синтезу для подальшого переходу до активного росту і формування структури потенційного врожаю насіння й швидкого накопичення сухої маси.

Аналізуючи опрацьовану інформацію, спираючись на певний досвід у вирощувані ріпаку та враховуючи кліматичні умови останніх років, нами було прийнято рішення стосовно вивчення оптимальних норм і фаз внесення мікродобрив задля оптимізації режиму живлення рослин. До схеми дослідження були включені чотири різні технології внесення позакореневих підживлень на посівах озимого ріпаку під час застосування різних комбінацій препаратів торгової марки Спектрум. Перший варіант технології включав рекомендований комплекс із дворазового внесення препарату Борон 150 у нормі 1,0 л/га, оскільки ріпак — культура дуже чутлива до бору впродовж усього періоду вегетації. Він у рослинах ріпаку регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, необхідних для розвитку меристеми, впливає на ріст і поділ клітин, поліпшує переміщення у рослині продуктів фотосинтезу, сприяє кращому формуванню пилку, запобігає обпаданню зав’язей, збільшує морозо­стійкість, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії.

Ріпак належить до найвибагливіших культур відносно сірки. Засвоєння її рослинами відбувається паралельно з азотом. За її нестачі білок не утворюється, ріст рослин сповільнюється, зменшується кількість стручків і насіння, погіршується якість у зв’язку зі зниженням вмісту олії. Найбільша потреба в сірці — від початку формування стебла до початку зав’язування стручків. Для покриття дефіциту цього елемента та виведення рослини зі стресових умов другий варіант передбачав обробку посівів у фазі розетки препаратом Борон 150 у нормі 1,0 л/га у поєднанні з антестрисантом АскоРіст — 1,0 л/га. Друге внесення проводилося у фазі бутонізації комплексним добривом Мікс-С у нормі 1,5 кг/га. Під час застосування цієї технології позакореневих підживлень показники врожайності насіння збільшилися у середньому на 0,8 т/га, що становить 33,2 %.

 

Рис. 3. Ефективність застосування МКД Спектрум на посівах озимого ріпаку

7 398 83 2

 

Ще одним вагомим чинником у забезпеченні ріпаку озимого елементами живлення є використання більш інтенсивних гібридів, що мають високий потенціал урожайності. Відповідно до цього є підвищена потреба у всіх елементах, порівняно зі старими, менш інтенсивними сортами. Тому інтенсивна технологія застосування мікродобрив передбачала дворазове внесення препаратів: у фазі розетки В+Мо у нормі 1,0 л/га у поєднанні з ГрейнМікс — 1,0 л/га та підживлення у фазі бутонізації В+Мо — 1,0 л/га разом із комплексним добривом Мікс-С, 1,5 кг/га. Найкращі показники врожайності були отримані на варіанті, де обробку проводили препаратами КорнМікс у нормі 1,0 л/га в поєднанні з антестрисантом АскоРіст — 1,5 л/га під час першого підживлення посівів. Друга обробка проводилася у фазі бутонізації препаратом В+Мо у нормі 1,0 л/га у поєднанні зі Спектрум Мікс–С, 1,5 кг/га, приріст урожайності становив 1,17 т/га, що на 49 % перевищив контрольний варіант.

Як показує практика, вирощування озимих культур є не лише базою та джерелом сталого розвитку більшості господарств, а й постійним головним болем їх керівників та агрономів, оскільки погодні умови складаються дедалі несприятливіше для галузі. Тому основними технологічними заходами, які б забезпечили достатньо високий рівень зимостійкості, крім підбору генотипів, строків сівби і норм висіву, є потреба цілеспрямованого аналізу агротехнічних методів, що підвищували або хоча б не знижували природні адаптаційні властивості сучасних гібридів (сортів). Як зазначалося вище, одним із найважливіших технологічних прийомів є своєчасне внесення потрібної норми мікроелементів, що дозволить сформувати міцні та стресостійкі рослини, покращить їхню зимостійкість та повною мірою забезпечить перезимівлю, а в подальшому й отримання високого врожаю.

Необхідно пам’ятати, що до кожного поля необхідно підходити індивідуально, зважаючи на його особливості. Звичайно, потрібно також корегувати норми внесень листкових добрив, беручи до уваги стан посівів, фази розвитку культур, наявність чи відсутність доступних форм поживних елементів у ґрунті та дефіциту тих чи інших поживних речовин. Застосування вищевказаних схем забезпечує повноцінний та якісний розвиток рослин озимих культур протягом усього періоду вегетації та закладку максимального потенціалу врожайності за наявних фінансових можливостей господарств. Для деталізації кожної із наявних рекомендованих схем внесень добрив Спектрум, залежно від ситуації на Вашому полі, звертайтеся, будь ласка, до співробітників нашої компанії. Ми завжди раді допомогти!

 

logo spektr

Офіційний імпортер в Україні: ТОВ «Спектр-Агро»

м. Обухів, вул. Промислова, 20, моб.: +38 067 443 42 26

1

 19 вересня 2019
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
Після відкриття ринку землі в Україні купувати та продавати її зможуть лише громадяни України та українські компанії.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
Станом на 18 вересня українські аграрії у 10-ти областях приступили до збирання цукрових буряків, яких викопано на площі 12 тис. га або 6% до прогнозу та зібрано 558 тис. тонн при урожайності 457,7 ц/га.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
Компанія пропонує клієнтам п’ять основних сортів: «Роял Гала», «Голден Делішез», «Гренні Сміт», «Ред Делішез» і «Пінова».
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з останніми заявами влади, при відкритті ринку землі планується надати дозвіл купувати землю юридичним ...
Завтра, 20 вересня, з 10:00 до 12:00 майже по всій території України українські аграрії проведуть мирні акції, мета яких привернути увагу громадськості, Президента України та Уряду до проблем впровадження ринку землі і висловити своє бачення земельної реформи.  Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської Аграрної Ради Згідно з ...
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
За приблизними оцінками, сьогодні в Україні неінвентаризована земля становить 5-25% залежно від регіону.
19 вересня 2019
 19 вересня 2019
У Херсонській області почалися «білі жнива», які триватимуть, орієнтовно, до кінця жовтня.
У Херсонській області почалися «білі жнива», які триватимуть, орієнтовно, до кінця жовтня.
19 вересня 2019

Please publish modules in offcanvas position.