Основні агротехнічні вимоги до обробітку ґрунту та сівби

Основні агротехнічні вимоги до обробітку ґрунту та сівби

/ Механізація АПК / Вівторок, 11 серпня 2020 15:15

На кожному етапі виконання робіт, у тому числі обробітку ґрунту та сівби, необхідно проводити контроль якості роботи ґрунтообробних та посівних машин, їхнє регулювання (налагодження) для забезпечення виконання технологічного процесу відповідно до науково обґрунтованих значень контрольованих параметрів.

Лущення стерні

Агровимоги на умови роботи: застосовується на полях із вологістю ґрунту від 12 до 25%, твердістю ґрунту у шарі від 0 до 15,0 см — до 3,5 МПа.

Показники якості: глибина обробітку — від 4,0 до 10 см; середньоквадратичне відхилення глибини обробітку — 2,0 см; вміст грудочок розміром до 50 мм — до 50%; гребенистість поверхні поля — не більше 4,0 см.

 

Фрезерування ґрунту

Агровимоги на умови роботи: використовується на важких ґрунтах після збирання різних просапних культур на рівних ділянках і схилах до 8° за вологістю до 23% і твердістю ґрунту до 6 МПа.

На поверхні поля допускається наявність пожнивних залишків просапних культур висотою не більше 20 см, каміння — ні.

Показники якості: повинно забезпечуватись рівномірне кришіння верхнього шару ґрунту на глибину від 6 до 8 см та суцільне розпушення нижнього шару до 16 см; у шарі від 0 до 8 см подрібнення ґрунту з переважною кількістю грудок розміром до 25 мм, грудки менше 1 мм не допускаються; у розпушеному нижньому шарі грудок до 5 см повинно бути не менше 50%, а від 10 до 15 см — не більше 10%. У шарі від 0 до 16 см повинно забезпечуватись повне підрізання бур’янів; щільність верхнього шару має бути від 0,8 до 0,95 г/см³, нижнього — від 1,0 до 1,2 г/см³; вміст ерозійнонебезпечних частинок розміром менш ніж 1 мм у шарі від 0 до 5 см не повинен збільшуватись; якість подрібнення рослинних залишків має сприяти нормальній сівбі (вміст частинок розміром понад 12 см — не більше 30%, рівномірний розподіл їх поверхнею); висота гребенів після проходу — близько 2 см.

 

Плоскорізний обробіток

Агровимоги на умови роботи: повинен забезпечуватися обробіток ґрунтів різного механічного складу на полях зі стернею колосових та інших культур суцільної рядкової сівби, а також із подрібненими рослинними залишками високостебельних попередників; важливо дотримуватися необхідної якості роботи за вологості від 17 до 20% і твердості ґрунту в оброблюваному шарі до 2,5 МПа; робота на схилах до 8º; наявність каміння, незібраних куп соломи, скупчення інших пожнивних залишків не допускається.

Показники якості: глибина розпушування ґрунту — від 8 до 18 см, середньоквадратичне відхилення глибини обробітку — не більше 1,5 см; грудочок розміром до 50 мм — не менше 80%, а понад 100 мм не допускається; підрізання коренів бур’янів повне; збереження стерні рослинних решток на поверхні — не менше 75%; вміст ерозійно-шкідливих часток розміром до 1 мм у поверхневому шарі ґрунту від 0 до 5 см не повинен збільшуватись порівняно з вихідною їх кількістю до проходу знаряддя; поверхня поля після проходу культиватора-плоскоріза має бути рівною: середня висота гребенів і глибина борозен по слідах стійок робочих органів — не більше 3 см.

17 408 71

 

Оранка

Агровимоги на умови роботи: використовується на ґрунтах із різними фізико-механічними властивостями твердістю до 3,5 МПа і вологістю оброблюваного шару до 23% за стиглості ґрунту, що дозволяє виконувати технологічний процес; виконується на полях після одно- та багаторічних трав, зернових, овочевих і технічних культур із висотою стерні чи травостою до 25 см та на ділянках із нахилом не більше 8°.

Показники якості: забезпечення повного обертання скиби на глибину від 18 до 30 см; підрізання пожнивних залишків та бур’янів — 100%; глибина загортання рослинних решток від 12 до 15 см від поверхні оранки, за глибини обробітку від 22 до 30 см; обертання пласта повне, кількість фракцій розміром до 50 мм — не менш ніж 75%; середньоквадратичне відхилення глибини обробітку ґрунту — не більше 2 см; гребенистість — близько 5 см.

 

Щілювання

Агровимоги на умови роботи: на ґрунтах різного механічного складу на полі зі стернею колосових та інших культур суцільної рядкової сівби, а також із подрібненими рослинними залишками грубостебельних попередників; використовує­ться на схилах до 8°.

Показники якості: глибина щілювання — до 45 см; середньоквадратичне відхилення глибини обробітку — 2 см; підрізання коренів бур’янів на глибині ходу лемешів — 100%; кількість стерні рослинних залишків на поверхні після проходу — 90%.

 

Боронування

Агровимоги на умови роботи: повинна забезпечуватися робота на необроблених ущільнених ґрунтах різного механічного складу по стерні дрібно- і грубо­стебельних культур, на грудкуватій оранці після роботи плугів, глибокорозпушувачів та інших знарядь за вологості ґрунту до 23% і твердості до 3,5 МПа; використовується на полях без великих скупчень пожнивних залишків у вигляді куп та валків; повинна забезпечуватися робота на полях із нахилом до 8°.

Показники якості: середньоквадратичне відхилення глибини обробітку ґрунту — 2,0 см; гребенистість — 3,0 см; підрізання бур’янів усіх видів повне; забезпечення подрібнення пожнивних залишків для стеблистих культур на частки з розміром фракцій до 25 см — 80%; під час роботи на стерньових фонах загортання пожнивних решток у грунт — 50%; розміщення незароблених пожнивних залишків на поверхні поля рівномірне; в обробленому шарі ґрунту вміст грудочок до 50 мм — не менше 65%, понад 100 мм — 35%; кількість ерозійно-небезпечних фракцій ґрунту розміром до 1 мм у верхньому шарі до 5 см не повинна зростати порівняно з їхнім вмістом до проходу знаряддя; залипання ґрунту і забивання рослинними рештками робочих органів не допускається.

17 408 72

 

Культивація

Агровимоги на умови роботи: вологість ґрунту — від 8 до 23%, твердість до 2 МПа в горизонті від 0 до 15 см; максимальний нахил поля — 8°.

Показники якості: рівномірний обробіток на глибину в межах від 6 до 12 см; в обробленому шарі вміст грудочок розміром до 25 мм — не менше 80%; поверхня поля після проходу знаряддя повинна бути рівною, гребенистість — не перевищувати 2 см; середньоквадратичне відхилення глибини обробітку ґрунту — 1,5 см.

 

Сівба зернових культур

Агровимоги на умови роботи: зернові сівалки повинні висівати насіння зернових, зернобобових, круп’яних та інших культур, насіння яких близьке за розмірами до зернових із заданими нормами висіву. Висівні апарати зернових сівалок мають забезпечувати норму висіву пшениці у межах 60–260 кг/га, вівса — 100–275 кг/га, ячменю — 90–350 кг/га, гороху — 8–400 кг/га, гречки — 20–75 і проса — 15–30 кг/га. Відхилення фактичної норми висіву насіння від заданої не повинно перевищувати ±3%.

Показники якості: висівні апарати сівалок повинні висівати насіння рівномірно і стабільно. Середня нерівномірність висіву між окремими апаратами не має перевищувати 6% для зернових культур, 10% — зернобобових і 20% — для трав. Насіння під час сівби не повинно пошкоджуватись висівними апаратами. Пошкодження насіння зернових культур можливе до 0,2%, а зернобобових — до 0,7%.

Туковисівні апарати зернових сівалок повинні забезпечувати задану норму висіву мінеральних добрив. Можливе відхилення норми від заданої не більше ± 10%. Нерівномірність висіву добрив між туковисівними апаратами не має перевищувати ± 10%.

Сошники сівалок повинні утворювати ущільнене дно борозни, забезпечувати подачу насіння туди і присипати його вологим шаром ґрунту. Відхилення глибини заробки від заданої не повинно перевищувати ± 15%. За глибини висіву 3–4 см це становить ± 0,5 см, 4–5 см — ± 0,7, а 6–8 см — ± 1 см. Сівалки повинні забезпечувати задану ширину міжрядь із можливим відхиленням від неї ± 1 см.

 

Прикочування поверхні ґрунту

Агровимоги на умови роботи: застосовується на полях за вологості ґрунту від 14 до 23%, твердості — до 1,5 МПа, щільності — до 1,0 г/см³.

Показники якості: глибина обробітку ґрунту ущільненням — 2,5 см; середньоквадратичне відхилення від глибини — 2,0 см; вміст грудок за фракціями: до 15 мм — до 70,0%; понад 30 мм — до 2,0%; гребенистість поверхні поля — не більше 1,6 см.

Дотримання основних агротехнічних вимог до обробітку ґрунту та сівби надасть можливість оптимізувати роботу МТА за мінімальних витрат ПММ за оптимальної продуктивності роботи ґрунтообробних та посівних машин.

 

Олег ГАЙДЕНКО, вчений секретар, завідувач науково-технологічного
відділу селекції, насінництва і трансферу інновацій ІСГС НААН,
канд. техн. наук, с. н. с., експерт-дорадник із питань механізації
сільського господарства та економіки сільськогосподарського виробництва

svidome

 25 червня 2022
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
У Білоцерківському національному аграрному університеті (БНАУ) відкрили навчально-наукову лабораторію технології культивування та дослідження якості продукції гідробіонтів.
25 червня 2022
 24 червня 2022
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
На початку липня в Україні планується скасування ліцензій на експорт пшениці.
24 червня 2022
 24 червня 2022
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке, станом на 24 червня, проведено на площі 42,2 тис. га.
24 червня 2022
 24 червня 2022
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
В новому сезоні врожай ячменю в Україні зменшиться до 5-7 млн тонн внаслідок скорочення площ сівби та втрат врожаю на півдні та сході, відповідно експорт знизиться до 2-3 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн у минулому сезоні та 4,2 млн тонн у попередньому.
24 червня 2022
 24 червня 2022
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
росія використовує до десятка російських та сирійських кораблів для вивезення краденого зерна з тимчасово захоплених територій Херсонської та Запорізької області та вже вивезла понад 500 тис. тонн цього зерна.
24 червня 2022
 23 червня 2022
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
Згідно з оперативними даними, обсяг експорту соняшнику з України в травні сягнув багаторічного місячного максимуму, склавши 352 тис. тонн, що втричі більше показника квітня і на 89% перевищує експорт у звітному місяці.
23 червня 2022

Please publish modules in offcanvas position.