Система фунгіцидного захисту озимої пшениці компанії BASF— інвестиції, перевірені часом

Система фунгіцидного захисту озимої пшениці компанії BASF— інвестиції, перевірені часом

/ Актуальні статті / Понеділок, 04 лютого 2019 10:45

У нашій статті ми хотіли б зосередитися на системі фунгіцидного захисту посівів озимої пшениці, адже на сьогодні це найбільш полемічне питання. Причиною цього є зміни клімату, часті посухи, що обмежують розвиток хвороб, тому системи захисту, які чудово працювали минулого року, можуть виявитися зовсім непрактичними поточного.

Посіви озимої пшениці протягом вегетації пошкоджуються значною кількістю хвороб, що призводить до зниження врожаю зерна та його якості. Щорічні втрати зерна від хвороб становлять щонайменше 10-20% потенційного врожаю. З інтенсифікацією виробництва і збільшенням продуктивності рослин шкідливість хвороб посилюється, і недобір врожаю може перевищити 50%.

Найбільш проблемними хворобами озимої пшениці в Україні є септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість), бура іржа, борошниста роса і фузаріоз колоса. Саме ці хвороби є цільовими об’єктами під час планування системи фунгіцидного захисту.

01 02 392 393 55 1

В системі захисту озимої пшениці виділяють 4 періоди внесення фунгіцидів, які спів­падають з її критичними періодами вегетації і формування врожаю (рис. 1).

 

Рис. 1. Основні періоди внесення фунгіцидів у посівах озимої пшениці

01 02 392 393 54

 

Т0 — застосування фунгіцидів у період кущення (ВВСН 21-29). Цільовими об’єктами є борошниста роса, септоріоз листя і ламкість стебел. Фунгіцидна обробка припадає на осінній період або на початок весни (розтягнутий період відновлення вегетації) за раннього розвитку хвороб і високого інфекційного фону. У період кущення після проходження стадії яровизації рослини озимих зернових закладають колосковий стрижень, що в подальшому визначає можливість закладки колосків у колосі. Вже на цьому етапі визначається можливий потенціал урожайності.

Т1 — застосування фунгіцидів на початку виходу пшениці у трубку (ВВСН 30-32). Найбільш розповсюджена практика застосування першої фунгіцидної обробки, яка зазвичай поєднується із внесенням гербіцидів, інсектицидів і/або регуляторів росту. Цільовими хворобами є борошниста роса, септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість) і жовта іржа. На початку виходу озимої пшениці в трубку відбувається закладка колосків в колосі, розпочинається формування елементів квіток, формується потенційна озерненість і продуктивність колоса. З появою другого міжвузля (ВВСН 32) утворюється третій листок — листок який впливає на налив зерна (до 10%).

Т2 — застосування фунгіцидів по прапорцевому листку- розвитку колоса (ВВСН 37-49). Традиційний час проведення другої фунгіцидної обробки. Цільові хвороби — септоріоз листя, піренофороз (жовта плямистість) і бура іржа. У цей період повністю є сформованою вся листова поверхня, продовжується закладка і розвиток елементів квіток (тичинки, маточки тощо), формується їх фертильність. Метою цієї фунгіцидної обробки є захист від хвороб прапорцевого, підпрапорцевого і третього листків, які відповідають за надходження майже 80% пластичних речовин до зернівки під час наливу зерна.

Т3 — застосування фунгіцидів у період колосіння-цвітіння (ВВСН 51-69). Оптимальним часом проведення третьої фунгіцидної обробки вважається початок-середина цвітіння (ВВСН 61-65), що співпадає з найбільш інтенсивним інфікуванням фузаріозом колоса. Окрім цієї хвороби, цільовими об’єктами у цей період є септоріоз листя і колоса, піренофороз (жовта плямистість), бура і стеблова іржі, вторинна інфекція (альтернаріоз, оливкова пліснява тощо). У цей час відбуває­ться запилення квіток, формується фактична озерненість колоса, розпочинається утворення та налив зерна.

Наведена вище інформація підтверджує, що ефективний захист посівів озимої пшениці у той чи інший період не лише впливає на збереження та функціонування фотосинтетичної поверхні листків і стебел, а й визначає формування кожного елементу зернової продуктивності. Саме від системи фунгіцидного захисту буде залежить, чи вилиються капіталовкладення у приріст врожаю, чи його втрати.

Під час планування системи фунгіцидного захисту озимої пшениці поряд з видовим складом хвороб важливо враховувати стійкість сорту і погодні умови. Адже від цих двох чинників напряму буде залежати інтенсивність їх поширення, швидкість протікання вегетації та необхідний і фактичний період захисної дії фунгіцидів. На рис. 2 наведено загальну рекомендовану схему захисту озимої пшениці компанії BASF, яка, залежно від ситуації і потреб, дозволяє вирішити будь-яку проблему і реалізувати потенціал продуктивності посіву.

 

Рис. 2. Система захисту озимої пшениці компанії BASF

01 02 392 393 55 2

 

Для захисту посівів озимої пшениці у період кущення-початку виходу в трубку (Т0-Т1) фахівці компанії BASF рекомендують використовувати інноваційні фунгіциди — Капало® і Рекс® Плюс.

До складу фунгіцидів Капало® і Рекс® Плюс увійшли найбільш ефективні діючі речовини з хімічних груп: триазоли, морфоліни і бензофенони. Їх синергізм забезпечує ефективний контроль грибних хвороб пшениці, які прогресують у посівах під час весняної вегетації: септоріоз листя, борошниста роса, жовта іржа, піренофороз (жовта плямистість), ламкість стебел та інші. При цьому Рекс® Плюс гарантує ефективний захист посівів протягом 30 днів, а Капало® — 40, що є ключовою перевагою у порівнянні з конкурентними продуктами, які рекомендовані до застосування у період кущення-виходу рослин в трубку (Т0-Т1). При цьому мінімальна середньодобова температура для застосування Капало® і Рекс® Плюс знаходиться на рівні +5ºС і вище. Доречним буде запитання: «У яких випадках доцільно застосовувати фунгіцид Капало®, а коли Рекс® Плюс і в яких нормах витрати препарату?». Фунгіцид Капало® рекомендовано використовувати в умовах достатнього зволоження, на сприйнятливих до ураження хворобами сортах, за високого ступеню їх розвитку та поширення. Також використання цього високоефективного фунгіциду буде доцільним за раннього відновлення весняної вегетації, коли розрив між внесеннями фунгіцидів перевищує 20-25 днів і за умов нестабільного температурного режиму. В решті випадків для захисту посівів у період кущення-початок виходу в трубку доцільно використовувати фунгіцид Рекс® Плюс. Стосовно норми витрати препаратів, то тут підхід залишається традиційним. Якщо фунгіциди застосовуються профілактично, до появи симптомів інфікування хворобами, то в такому випадку можна обмежитися мінімальними нормами внесення. Якщо ж ступінь поширення хвороби досяг 5% і більше, і нам потрібно забезпечити лікувальний ефект — норма внесення препарату має бути максимальною.

Завдяки поєднанню у фунгіцидах Капало® і Рекс® Плюс високої ефективності проти хвороб і пролонгованого періоду захисту наступне внесення фунгіцидів по прапорцевому листку (Т2) буде відбуватися по здорових і захищених рослинах, а не інфікованих, як це зазвичай буває за використання фунгіцидів з захисним періодом до 10-14 днів (рис. 3).

 

Рис. 3. Ефективність дії препаратів Капало®(зверху) та Рекс® Плюс (знизу)

01 02 392 393 56 1

 

Внесення фунгіцидів у фазі прапорцевого листка (ВВСН 37-39, Т2) є найбільш відповідальним періодом у системі захисту посівів озимої пшениці і забезпечує найвищі прирости врожаю. І це не дивно. Якщо проаналізувати динаміку розвитку хвороб у посівах озимої пшениці за останні п’ять років, то можна відмітити тенденцію: пік їх агресивного розвитку припадає на другу половину вегетації, після виходу прапорцевого листка. Крім того, застосовуючи фунгіциди у цей період, ми захищаємо передусім прапорцевий, підпрапорцевий і третій листки — основні функціональні, які відповідають за налив зерна (рис. 4). Поряд зі збереженням площі листової поверхні не менш важливим є підтримання її функціонального довголіття. У період прапорцевого листка-колосіння площа фотосинтетичної поверхні у посівах озимої пшениці досягає свого максимуму і знаходиться на рівні 70 тис. м²/га. Один день її функціонування забезпечує формування 1,5-3,5 ц/га біомаси посіву в перерахунку на суху речовину. Тому швидка втрата листкової поверхні через ураження хворобами та передчасне завершення вегетації веде до незворотних втрат врожаю і погіршення його якості.

 

Рис. 4. Частка окремих частин рослини у забезпеченні надходження асимілянтів до зернівки

01 02 392 393 56 2

 

Відкритим залишається запитання: який фунгіцид обрати для захисту посівів озимої пшениці у період прапорцевого листка-розвитку колоса (Т2)? Багаторічні наукові і виробничі дослідження, а також досвід західноєвропейських країн свідчить, що найкращі результати забезпечує використання фунгіцидів із групи SDHI-інгібіторів, передусім Адексар® СЕ Плюс.

Унікальність Адексар® СЕ Плюс криється не тільки у поєднанні високоефективних діючих речовин з груп SDHI-інгібіторів, тріазолів і стробілуринів, а й у різних механізмах дії на збудника та розподілі у рослині (табл. 1, рис. 5).

 

Таблиця 1. Коротка характеристика фунгіцидів Адексар® СЕ Плюс і Абакус®

01 02 392 393 56 3

 

Завдяки тому, що частина Ксеміуму® і піраклостробіну локалізується у восковому шарі і на поверхні листової пластинки у вигляді «депо», Адексар® СЕ Плюс характеризуються чудовою превентивною дією на збудників хвороб, не допускаючи інфікування рослин протягом 30-40 днів від внесення. Здатність епоксиконазолу і Ксеміуму® переміщуватися в рослині системно по ксилемі, а піраклостробіну — трансламінарно по міжклітинниках, забезпечує відмінний лікувальний ефект та захист нових приростів. Крім того, піраклостробін та Ксеміум® стимулюють фізіологічні процеси у рослині, обумовлюючи тим самим AgCelence® ефекти. Це проявляється у підвищенні стійкості рослин до стресових умов (посухи, теплового удару, перепадів температури), покращенні засвоєння та стимулюванні біохімічного перетворення азоту і вуглекислого газу, активізації процесів фотосинтезу, ефективному водоспоживанні, тощо. Результатом є додаткова прибавка врожаю навіть за відсутності хвороб.

 

Рис. 5. Адексар® СЕ Плюс — відмінний контроль листових хвороб від прапорцевого листка до завершення наливу зерна

01 02 392 393 57 1

01 02 392 393 57 2

 

Дещо детальніше зупинимося на тривалості захисного періоду. Досить часто серед аграріїв панує думка, що внесення фунгіцидів по прапорцевому листку має захищати посів до фази цвітіння, до часу, коли відбувається наступне внесення фунгіцидів для контролю хвороб колоса (Т3). Однак фунгіциди, які вносяться у період цвітіння через значну біомасу рослин та технологічні моменти під час обприскування, потрапляють головним чином тільки на колос і прапорцевий листок, а нижній і середній яруси залишаються не захищеним. Зростає ризик передчасної загибелі підпрапор­цевого, третього і четвертого листків, а це, як демонструє рис. 4, може призвести до недоотримання 10-30% потенційного врожаю. Саме з цих причин захисний період фунгіцидів, які застосовуються у період прапорцевого листка-розвитку колоса (Т2), має тривати до завершення наливу зерна озимої пшениці, а це більше 35-40 днів. Таким вимогам найкраще відповідає інноваційний фунгіцид Адексар® СЕ Плюс.

Наступним етапом у системі фунгіцидного захисту посівів є захист колоса. Якщо використання фунгіцидів на попередніх етапах впливало більшою мірою на величину врожаю, то внесення фунгіцидів по колосу визначає ще й його якісні показники. Зазвичай перша асоціація, яка виникає із внесенням фунгіцидів у Т3 (колосіння-цвітіння (ВВСН 51-69)) — це контроль фузаріозу колоса. Однак це лише одне з ключових завдань, які ставляться перед третьою фунгіцидною обробкою. Насправді внесення фунгіцидів у період цвітіння повинне забезпечувати додатковий захист листкової поверхні та контроль вторинної інфекції (альтернаріоз колоса, оливкова пліснява, тощо). Тобто препарат, який використовується у цей період, має характеризуватися високою ефективністю проти хвороб колоса і листя, сапрофітної мікрофлори, а також мати тривалий захисний період. Цим вимогам відповідає фунгіцид Осіріс® Стар.

Завдяки поєднанню двох високоефективних діючих речовин із групи триазолів (епоксиконазол і метконазол) в інноваційній препаративній формі на основі полімерів, Осіріс® Стар забезпечує швидку лікувальну дію та тривалий превентивний захист від фузаріозу і септоріозу колоса, септоріозу листя, видів іржі, піренофорозу та інших плямистостей, перешкоджає розвитку вторинної інфекції (сапрофітних грибів) за розтягнутого періоду збирання або несприятливих погодних умов. Проте висока ефективність досягається не тільки за рахунок поєднання двох потужних триазолів, а й завдяки інноваційній препаративній формі та формуляції продукту. Осіріс® Стар виробляє­ться за технологією Stick&Stay. З фунгіциду повністю вилучено воду. Натомість збільшено вміст ад’ютантів, зокрема сурфактантів, пенетраторів, спредерів, стікерів, екстендерів тощо. Ці сполуки відповідають за утримання робочого розчину на рослині під час нанесення, рівномірне розтікання по поверхні, швидку взаємодію з восковим нальотом та поглинання, стійкість до змивання тощо. Як свідчать результати численних тестів і досліджень, фунгіциди, виготовлені за технологією Stick&Stay, забезпечують у 2,5 разу більшу площу покриття у порівнянні з продуктами, які мають аналогічну препаративну форму, але виготовлені за традиційною технологією.

01 02 392 393 57 33

Саме з цих причин Осіріс® Стар легко утримується на вертикальній поверхні колоса, яка покрита товстим шаром воску та рівномірно перерозподіляється по ній, досягаючи цільового об’єкта — збудника хвороби.

Результатом є прекрасна превентивна дія проти інфікування рослин фузаріозом колоса, септоріозом листя і колосу, видами іржі, піренофорозом, збудниками вторинної інфекції тощо. В той же час здатність діючих речовин після нанесення фунгіциду проникати в середину рослини, переміщуватися у ній гарантує лікувальний ефект (рис. 6).

 

 Рис. 6. Осіріс® Стар - надійний захист озимої пшениці від хвороб колоса, листя і вторинної інфекції

01 02 392 393 56 4

 

Саме з цих причин Осіріс® Стар є номер один у системі захисту зернових культур проти хвороб колоса і листя у період Т3.

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, система захисту озимої пшениці в умовах достатнього зволоження за помірного та високого тиску хвороб, а також для сортів, сприйнятливих до ураження хворобами, має виглядати наступним чином: Т0-1 Капало®, 1,0-1,5 л/га; Т2 — Адексар® СЕ Плюс, 0,75-1,0 л/га; Т3 — Осіріс® Стар, 1,5 л/га. В умовах нестійкого і недостатнього зволоження, за низького та помірного пресингу хвороб, а також під час вирощування стійких сортів озимої пшениці система фунгіцидного захисту буде включати такі обробки: Т0-1 Рекс® Плюс, 0,8-1,2 л/га; Т2 — Адексар® СЕ Плюс, 0,5-0,75 л/га; Т3 — Осіріс® Стар, 1,0-1,5 л/га.

 

П.В. МАТЕРИНСЬКИЙ, кандидат с.-г. наук
С.М. ЧОЛОВСЬКИЙкандидат с.-г. наук

 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
Енергетична безпека: Електричні мобільні сховища від Emost AG (Швейцарія) – це унікальні акумуляторні генератори промислового класу потужністю 50 та 100 кВт, які дозволяють забезпечити промислові та господарські об’єкти, будівельні майданчики чи оперативні аварійні служби мобільним безшумним джерелом живлення.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.