Правильний добір гібридів та дотримання технологічних аспектів технології вирощування озимого ріпаку восени - запорука високого врожаю

/ Актуальні статті / Четвер, 22 травня 2014 15:34
Дмитро НЕРОДАпортфоліо-менеджер з олійних культур у СНД
Геннадій МАЛИНАтехнічний партнер з підтримки олійних культур
компанії «Сингента»
Зростання потреби в рослинних жирах для харчових цілей та виробництва біодизелю зумовлює постійне зростання попиту на ріпак та сприяє збільшенню його посівних площ у світі. 

 

Тому для українських виробників сільськогосподарської продукції вирощувати озимий ріпак актуально і водночас досить ризиковано у зв’язку з мінливими погодними умовами та біотичними особливостями культури.
 
 
Погодні умови осінньо-зимового періоду серйозно впливають на зимівлю рослин і можуть призвести до зменшення густоти стояння рослин або повної загибелі посівів. Часто непевність у тому, чи перезимує ріпак, стримує від того, щоб «інвестувати» в культуру з осені. Такий підхід - одна з головних причин недобору майбутнього врожаю. Ріпак - високоінтенсивна культура, яка дає віддачу при максимумі вкладень. Саме восени важливо забезпечити оптимальні умови для росту й розвитку озимого ріпаку. Восени відбувається не лише загартування рослин, а й формування генеративних органів, тому 70% майбутнього врожаю закладається в період осінньої вегетації. Комплекс заходів у літньо-осінній період повинен спрямовуватися передусім на підвищення зимостійкості й формування оптимально розвинених рослин перед припиненням зимової вегетації. Умовно в ньому виділяють два основних етапи: підготовка ґрунту і посів та догляд за посівами.
 
Підготовка ґрунту має на меті максимальне накопичення вологи і боротьбу з бур’янами та залежить від попередника. Найкращі попередники для ріпаку озимого - пар і однорічні трави на один укіс, проте сьогодні найпоширеніші зернові колосові культури. У цьому випадку вибір слід робити на користь тих зернових культур, які найраніше залишають поле. Скажімо, сходи ріпаку після озимого ячменю дружніші, а розвиток рослин на початкових етапах росту швидший, ніж після ярого ячменю. Це суттєва перевага, особливо в роки з посушливими погодними умовами в осінній період.
 
При плануванні посіву треба відповідально підходити до вибору сортового складу: враховувати зимостійкість, генетичний потенціал, біологічні особливості, адаптивність до різних умов вирощування. Станом на 2014 рік компанія «Сингента» пропонує сім високопродуктивних гібридів озимого ріпаку, відмінно адаптованих до різноманітних умов вирощування на території України. Це добре відомі й перевірені часом Нельсон і Токата і нові гібриди з покращеними агрономічними характеристиками - НК Технік, НК Петрол, НК Октан. Новинки 2014 року - гібриди Гладіус і Торес, які демонструють високий рівень урожайності і стабільності в різних умовах.
 
alt
 
Усі названі гібриди мають достатній рівень зимостійкості, завдяки чому придатні для вирощування по всій території України. Водночас окремі з них мають підвищений рівень зимостійкості. Особливо цінний у цьому плані НК Технік: у нього найвищий рівень зимостійкості не лише серед гібридів «Сингенти», - це один із найбільш зимостійких гібридів на ринку України. Відмінний рівень зимостійкості у гібридів НК Петрол і Гладіус. Це середньоранні гібриди, які чудово поєднують високу врожайність, зимостійкість та адаптивність до стресових чинників протягом періоду вегетації. У НК Петрол високий рівень пластичності, завдяки чому він придатний для вирощування в усіх регіонах ріпакосіяння України. Гладіус рекомендований для вирощування в центральних і західних регіонах України з достатнім рівнем зволоження. На відміну від названих гібридів, НК Октан і Торес мають підвищену адаптивність до посушливих умов вирощування, завдяки чому вони відмінно реалізовують свій потенціал урожайності в умовах дефіциту вологи. Саме тому Торес і НК Октан чудово підходять для сіяння в центральних і південних регіонах України з нестійким рівнем зволоження. Нижче наведено особливості гібридів озимого ріпаку компанії «Сингента».
 
Середня урожайність гібридів НК Технік, Гладіус, Торес
у % до контролю в дрібноділянкових дослідах зони Лісостепу України
(12 результатів, 2010–2013)
alt
 
Ріпак - культура, чутлива до строків і норми висіву. Вони визначають не лише продуктивність, а й суттєво впливають на рівень зимостійкості рослин. Встановлюючи норми висіву, треба враховувати терміни посіву, якість підготовки і наявність вологи в ґрунті. Загущення посівів із ранніми строками висіву призводить до підвищення рівня конкуренції між рослинами, що, своєю чергою, спричиняє переростання (входження рослин у фазу стеблування) і різке зниження зимостійкості. Водночас у разі пізнішого висіву доцільно підвищити його норми, адже ймовірність входження рослин у зиму в оптимальній фазі знижується, отже, зростає ризик зменшення густоти в період зимівлі. Доцільно підвищити норми висіву за умов недостатнього рівня зволоження і неякісного обробітку ґрунту, коли польова схожість насіння знижується.
 
Середня урожайність гібридів НК Технік, Гладіус, Торес
у % до контролю в дрібноділянкових дослідах зони Степу України
(8 результатів, 2010–2013)
alt
 
Оптимальна норма висіву - та, яка після зимівлі забезпечує густоту рослин на рівні 35-40 шт./м?. Рекомендована норма висіву за оптимальних умов посіву для гібридів «Сингенти» - 50±10 рослин/м?. При цьому глибина заробки насіння повинна становити 2,0-2,5 см. Посів на глибину до 3,0 см слід застосовувати в разі браку вологи в ґрунті.
 
altРекомендовані строки висіву озимого ріпаку різні для різних регіонів вирощування. Для центральних і західних областей - це друга-третя декади серпня, у південних регіонах, де сума активних температур восени вища і відповідно вищий ризик переростання рослин, доцільно сіяти в третій декаді серпня-першій декаді вересня. Однак рекомендовані строки висіву слід коригувати, зважаючи на погодні умови й наявності вологи в ґрунті. Вони можуть коливатися в менший або більший бік на 5-10 днів. У разі посухи в серпні сіяти треба раніше. Це ризикований захід, бо в такому випадку зростає ризик переростання рослин і зниження їх зимостійкості у разі сприятливих умов для росту й розвитку у вересні-жовтні. Тому господарства, зважившись на цей крок, мають обов’язково запланувати внесення регуляторів росту. Один із таких препаратів - Сетар®, який має не лише ретардантні, а й фунгіцидні властивості. Подвійний ефект забезпечують дві діючі речовини - дифеноконазол (250 г/л) і паклобутразол (125 г/л), які впливають на розвиток вегетативних органів ріпаку і синергійно посилюють ретардантний ефект препарату. При обприскуванні ріпаку препаратом 
Сетар® у фазі 4-5 справжніх листків із нормою 0,3-0,5 л/га припиняється активний ріст вегетативних органів без порушення процесу накопичення поживних речовин. Унаслідок цього в ріпаку краще розвивається коренева система і суттєво збільшується накопичення пластичних речовин у кореневій шийці (рис. 1), що сприяє кращій зимівлі рослин.
 
altВибираючи строки посіву, слід враховувати також інтенсивність розвитку певного гібрида. Серед гібридів озимого ріпаку «Сингенти» досить швидкі темпи росту на початкових етапах розвитку притаманні НК Петрол, НК Технік, Торес і Нельсон, завдяки чому вони придатні для пізніших термінів висіву. Відповідно вони потребують обов’язкового внесення регуляторів росту в разі раннього висіву.
 
Рослини ріпаку в процесі вегетації формують потужну надземну вегетативну масу і конкурентоспроможні щодо бур’янів. Однак для того, щоб ця маса сформувалася, на початкових етапах росту посіви не мають бути забур’яненими. Тому важливий захід з догляду за рослинами в цей період - боротьба з бур’янами. Ефективне в цьому випадку внесення ґрунтового гербіциду Дуал Голд® у нормі 1,3-1,6 л/га, залежно від рівня забур’янення. Завдяки відсутності фітотоксичності й високій ефективності препарат дозволяє очистити поле від однорічних злакових і більшості однорічних дводольних бур’янів без пригнічення культури.
 
altНайпоширеніший попередник ріпаку - злакові культури, падалиця яких інтенсивно розвивається на початкових етапах росту, що призводить до сильного пригнічення рослин ріпаку і зниження їхньої зимостійкості (рис. 3). Надалі, якщо восени сформувалася велика біомаса, її відмирання у період зимівлі суттєво підвищує кількість патогенів і сприяє їхньому розвитку та знижує рівень виживання рослин ріпаку. Тому боротьба з падалицею зернових особливо актуальна. Універсальний і ефективний препарат для боротьби з падалицею та іншими однорічними й багаторічними злаковими бур’янами - Фюзілад Форте®. Цей препарат ефективний в умовах посухи, швидкою діє (вже через 5-7 днів злаки засихають) і нефітотоксичний, що теж сприяє кращому розвитку й зимівлі. Норма його витрати може суттєво варіюватися і залежить від стадії розвитку й видового складу злакових бур’янів (0,75-2,0 л/га), що дозволяє оптимізувати витрати на його внесення.
 
Захист посівів озимого ріпаку від бур’янів був би неповним без застосування препарату ГалераСупер, який ефективно діє на підмаренник чіпкий, бур’яни родин складноцвітих (осоти, ромашки), пасльонових, бобових, гречкових (гірчаки), лободових, щирицевих та інших. Препаратові притаманна швидка дія. Візуальний ефект спостерігається на 3-5-й день, а повна загибель бур’янів настає через 2-4 тижні, залежно від погодних умов. Препарат найефективніше знищує молоді рослини бур’янів, коли вони перебувають у фазі до 2-6 справжніх листків. Ефективність препарату не знижується навіть після опадів через 1,5-2 години після внесення гербіциду. Не рекомендується змішувати препарат ГалераСупер із регуляторами росту й фунгіцидами, які мають ретардантний ефект. Інтервал між обробками такими препаратами повинен становити 7-10 днів.
 
Рекомендовані строки висіву гібридів озимого ріпаку «Сингенти»
(за оптимальних умов посіву)
alt
 
Рекомендовані нами заходи захисту ріпаку забезпечать кращий стан рослин напередодні зими. Це дозволить вам отримати високий урожай і гарантовані прибутки наступного року.
 23 травня 2024
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
Торги минулого тижня завершилися довгоочікуваною зміною вектора руху цін закупівлі свиней забійних кондицій: постачальники живця розписали товарні партії на 3-5 грн/кг дорожче, ніж тижнем раніше.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
Ціни на рис, який є основним продуктом харчування в багатьох країнах, після певного періоду стабільності сягнули 15-річного максимуму на тлі несприятливої погоди. Бразилія збільшить імпорт рису після сильної повені на півдні країни, а Індонезія продовжить купувати значні обсяги й надалі.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
Верховна Рада України на засіданні 22 травня прийняла в другому читання та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» (реєстр. №11150).
23 травня 2024
 23 травня 2024
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
Агропідприємство у Миколаївської області збільшило площі для вирощування плодоовочевих культур до 2000 гектарів порівняно з торішніми 300 га.
23 травня 2024
 23 травня 2024
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
Спекулятивне зростання пшеничних котирувань призвело до підвищення біржових цін на кукурудзу, але 21 травня вони знизилися на тлі фіксування прибутків трейдерами та на даних про прискорення сівби у США.
23 травня 2024
 23 травня 2024
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
З початку 2024 року Україна експортувала 589 858 кг органічного меду. Це значне зростання порівняно з відповідним періодом минулого року.
23 травня 2024

Please publish modules in offcanvas position.