×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 88

Рижій — культура великих можливостей

Рижій — культура великих можливостей

/ Ідеї & тренди / Вівторок, 18 серпня 2020 12:04

Однією з найперспективніших капустяних олійних культур є рижій. Урожайність досягає 1,5 т/га.

Олійні культури вирощують майже в усіх країнах світу, проте в кожній із країн є своя провідна олійна культура. В Україні такою культурою є соняшник, у США — соя, Канаді — льон олійний, Англії та Індії — ріпак, Азії й Африці — арахіс. Під соєю, арахісом, рапсом, льоном олійним, соняшником і кунжутом найбільші посівні площі у світі. Світова посівна площа олійних культур, включно із соєю, становить понад 150 млн гектарів, а світове виробництво олій — близько 185 млн тонн.

Україна за обсягом виробництва олії посідає одне з провідних місць у Європі. Найбільші площі — під соняшником. На кілька менших площах вирощують ріпак, сою й інші малопоширені олійні культури. В останні роки світове споживання олій і рослинних жирів щорічно підвищувалося на 4%. Приріст виробництва олійних культур за останнє десятиліття щорічно становить близько 3500 тис. тонн.

На сьогодні основними олійними культурами сімейства капустяних (Brassicaceae) у світі є ріпак озимий (Brassica napus оleiferа bienis D. C.) і ріпак ярий (Brassica napus oleifera annua Metzg.). Нині їх посіви у світі становлять понад 40 млн гектарів, а в Україні — близько 1 млн гектарів. Менш поширеними культурами є гірчиця біла (Sinapis alba L.) і гірчиця сиза (Brassica juncea Gzem.). Світові площі під гірчицею становлять близько 3 млн гектарів (в Україні близько 100 тис. гектарів). Інші олійні культури родини капустяних: суріпицю яру (Brassica campestris L.), суріпицю озиму (Brassica rapa oleifera DC), рижик озимий (Camelina sativa subsp. Pilosa N. Zinge), рижик яровий (Camelina sativa var. Glabrata (DC.), редьку олійну (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers) і гірчицю чорно (Brassica nigra (L.) Koch) вирощують на незначних площі, а гірчицю абіссінську (Crambe abyssinica Hosts. ex. RE Fr.) взагалі не вирощують в Україні ніде, крім дослідного поля ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

09 424 30 1

Слід зазначити, що для умов Східного Лісостепу України (де проводять дослідження), на особ­ливу увагу заслуговують саме ярі олійні культури з родини капустяних, адже в останні роки озимі культури дуже погано витримують зимовий період і часто гинуть.

Насіння рижію містить 25–46% висихно́ї олії (йодне число 132–153), 28% — білка. Олію використовують як технічну й харчову. Свіжа олія має добрі смакові якості, прекрасний аромат, може споживатися в натуральному вигляді. Макуху після спеціальної обробки в невеликих кількостях згодовують худобі. У 100 кг макухи міститься 115 кормових одиниць. Сьогодні рижій вирощують в Україні на невеликих площах у зоні Полісся. Культура стійка до шкідників.

Рижій невимогливий до умов вирощування. Це холодостійка культура, сходи якої витримують заморозки до –12 °С. Насіння починає проростати за температури +1…+2 °С. Рослини витримують весняні заморозки до –8 °С. Це дуже важлива перевага перед іншими ярими капустяними культурами, адже дає можливість висівати культуру в надранні строки й також дуже рано збирати врожай, що робить рижій чудовим попередником. Період вегетації триває всього 70–90 днів. Він уважається вологолюбною рослиною, однак у роки досліджень (2016–2018), коли були тривалі посушливі періоди, рижій прекрасно себе показав, як порівняти з іншими олійними капустяними культурами.

Нині в Україні районовано три сорти рижію: Гірський, Міраж, Степовий 1. У реєстрі сортів вказано тільки сорт Гірський, який рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу та Степу. Він стійкий до вилягання, вміст жиру — 34%, білка — 27%. Насіння жовте. Середня врожайність — 1,8 т/га. Вегетаційний період — 88 днів. Саме цей сорт використовувався в наших дослідженнях.

Наші дослідження показали, що серед олійних культур із родини капустяних найвищу врожайність зерна зібрали в редьки олійної — 1,52 т/га. Урожайність крамбе становила 1,32 т/га. Рижій ярий сформував дещо менший урожай насіння, ніж дві попередні культури — 1,22 т/га. Урожайність суріпиці ярої була на рівні 1,12 т/га. Традиційні олійні культури характеризувалися нижчою врожайністю, ніж нетрадиційні культури, що описано вище. Так, урожайність гірчиці білої та сизої була майже на одному рівні — 0,84 та 0,82 т/га відповідно. Ріпак ярий і гірчиця чорна виявилися найменш урожайними культурами. Їхня врожайність була на рівні 0,64 т/га (табл. 1).

 

Таблиця 1. Урожайність різних видів олійних капустяних культур
(ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016–2018 рр.)

09 424 30 3

 

Головними причинами отримання невисокого врожаю хрестоцвітих олійних культур є недотримання агротехніки й великі втрати від шкідливих організмів, що становлять 30–40% і більше, тому розробка ефективної, науково обґрунтованої системи захисту посівів за сучасних технологій вирощування виходить на перше місце.

Домінантними видами шкідників на посівах олійних капустяних культур у наших дослідженнях були комплекс хрестоцвітих клопів (Eurydema spp.): капустяний або розмальований (Eurydema ventralis Kol.), ріпаковий (E. oleracea L.), гірчичний (E. оrnata L.), капустяна попелиця (Brevicoryne brassicae L.), капустяна міль (Plutella maculipennis Curt.), ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus F.), оленка волохата (Tropinota (Epicometis) hirta L), хрестоцвіті блішки (Phyllotreta spp.): чорна (Phyllotreta atra F.), синя (Ph. nigripes F.), світлонога (Ph. nemorum L.), хвиляста (Ph. undulata Kutsch.), виїмчасті (Ph. vitata Redt.) і широкосмугових (Ph. armoracie Koch.).

Впродовж досліджень за домінантними видами шкідників було встановлено, що різні олійні капустяні культури не в однаковому ступені пошкоджували комахи. Згідно з даними, наведеними в табл. 2, видно, що хрестоцвіті блішки віддають перевагу кормовій рослині ріпаку ярому та суріпиці й різним видам гірчиці, в меншому ступені — редьці олійній і крамбе, і взагалі не живились на рижію ярому. Проте цього року через погодні умови щільність популяції блішок була низькою, і ЕПШ не перевищувала.

Хрестоцвіті клопи віддають перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій і гірчиці сизій, значно слабше клопи заселяють білу та чорну гірчиці, редьку олійну та крамбе, і взагалі не живляться на рижію ярому.

Ріпаковий квіткоїд віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій і різним видам гірчиці та взагалі не живиться на редьці олійній, крамбе та рижію ярому. Що, можливо, пояснюється білим кольором квіток у редьки та дрібним розміром квіток у рижію.

09 424 30 2

Капустяна попелиця віддає перевагу ріпаку ярому, суріпиці ярій і гірчиці сизій — культурам, що мають гладеньке не запушене стебло. Значно слабше попелиця заселяє білу та чорну гірчиці й редьку олійну, стебло яких є запушеним й колючим, і крамбе. Попелиця взагалі не живилася на рижію ярому.

Капустяна міль щільно заселяє ріпак ярий і суріпицю яру, і менше — всі види гірчиці, крамбе та редьку олійну. Живлення гусениць не спостережено на рижію ярому.

Оленка волохата є багатоїдним шкідником і щільно заселяє квітки ріпаку ярого і всіх видів гірчиці, проте значно менше (як і ріпаковий квіткоїд) — редьку олійну та крамбе. Як і попередні види, оленка волохата не заселяє рижій ярий.

З даних, наведених в табл. 2, можна побачити, що ріпак ярий, суріпиця яра та гірчиця сиза найбільше заселяють усі домінантні види шкідників олійних капустяних культур. Гірчиця біла та гірчиця чорна заселяються цими видами комах менше. Редька олійна та крамбе слабо заселяються шкідниками. Рижій ярий взагалі не заселяють спеціалізовані види шкідників олійних капустяних культур, що, можливо, пояснюється біохімічними особливостями культури й буде досліджено в майбутньому.

 

Таблиця 2. Пошкодженість різних видів олійних капустяних культур
(ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016–2018 рр.)

09 424 31 1

 

Загалом же треба сказати, що сьогодні все більша кількість науковців стверджують, що рижій може слугувати альтернативою ріпаку ярому завдяки високій біологічній пластичності до агроекологічних умов вирощування, більшій посухостійкості, меншій вимогливості до родючості ґрунтів й особливо до застосування хімічних засобів захисту від шкідників і хвороб, що майже удвічі знижує собівартість отриманого врожаю і робить рижій дуже вигідною культурою.

Технологія вирощування рижію передбачає тільки внесення протизлакових гербіцидів у фазу сходів, далі рижій є доволі конкурентоспроможним, порівнюючи з бур’янами, і не потребує додаткових обробок. Проти шкідників і хвороб у роки досліджень не проводили жодної обробки. Як бачимо, рижій ярий є дуже перспективною культурою, тому що не вимагає проведення додаткових захисних заходів, що значно підвищує економічну ефективність його вирощування.

 

С. В. СТАНКЕВИЧканд. с.-г. наук, доцент
Харківський національний аграрний університет
ім. В. В. Докучаєва

Теги

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.