Правове регулювання ліцензування у сфері сільгоспвиробництва

/ У правовому полі / П'ятниця, 17 грудня 2010 10:18

Конституція України закріплює право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42). Принцип свободи підприємницької діяльності деталізовано в Господарському кодексі України, відповідно до статті 43 якого підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, що не суперечить закону.

Водночас необхідно враховувати, що здійснення певних видів господарської діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва можливе за умови отримання ліцензії. Відповідно до статті 14 Господарського кодексу України ліцензування є засобом державного регулювання у сфері господарювання, спрямованим на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів.

Ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного у ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом. Тому відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року зі змінами та доповненнями, а також спеціальними законами, які визначають правові засади здійснення окремих видів сільськогосподарського виробництва.

З метою обмеження державного регулювання господарської діяльності в жовтні 2010 року було внесено ряд змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та спеціальних аграрних законів з метою скорочення переліку видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню , що набрали чинності з 16 листопада 2010 року.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва: 

 

  • виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
  • торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
  • культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
  • ветеринарна практика;
  • проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
  • діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
  • торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
  • проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
  • генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
  • торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом.


Відповідно до статті 2 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» види господарської діяльності, не передбачені у статті 9, не підлягають ліцензуванню. У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид ліцензованої господарської діяльності не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної у ліцензії.

Спеціальні вимоги, яким повинні відповідати суб’єкти аграрного підприємництва, котрі бажають здійснювати зазначені вище види діяльності, визначаються у ліцензійних умовах. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Зокрема, в Україні затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного департаменту ветеринарної медицини України від 14.10.2002 №108/329); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 01.02.2006 №9/30); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2010 №66); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 року №94/186); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 05.08.2009 №423); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 14.11.2001 року №132/336); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 №25/52); Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони (Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства аграрної політики України від 04.11.2004 №129/402).

Водночас на сьогодні не затверджені ліцензійні умови проведення земельних торгів, генетично-інженерної діяльності у замкненій системі та торгівлі рідким паливом з біомаси та біогазом. Разом з тим, як зазначено у статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування, не є підставою для відмови у видачі ліцензії.

Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані: відомості про суб'єкта господарювання-заявника; вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Постановою Кабінету Міністрів України «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29 листопада 2000 року №1755. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії та становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

Необхідно звернути увагу, що з 16 листопада 2010 року не підлягають ліцензуванню: виробництво пестицидів й агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) (стаття 9 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року); виробництво племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів (статті 7 та 9 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» в редакції від 21 грудня 1999 року); проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем (стаття 13 Закону України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 року).

 

 21 квітня 2024
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
У селищі Біляївка, що на Одещині, будують великий комплекс плівкових тунелів, призначений для вирощування ягід.
21 квітня 2024
 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.