Новели законодавства

/ У правовому полі / Середа, 17 листопада 2010 00:00

З метою приведення законодавчих актів України у відповідність із вимогами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб» від 23 вересня 2010 року внесено зміни до:

 

- Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»: абз. 2 п. 2 ст. 3 викладено в такій редакції: «Державна реєстрація підприємства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб», а п. 3 ст. 31 -- у такій редакції: «3. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення підприємства проводиться у порядку, встановленому законом».
- у ст. 38 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» друге речення абз. 2 ч. 2 виключено; ч. 6 викладено в такій редакції: «6. Кооператив (об'єднання) вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення кооперативу (об'єднання) проводиться у порядку, встановленому законом».
- у ст. 8 Закону України «Про фермерське господарство» ч. 1 після слова «одержання» доповнено словом «засновником», а після слів «підлягає державній реєстрації» доповнено словами «у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб»; ч. 2-5 виключено.
Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Відповідно до ст. 80 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» Постановою КМУ від 2 вересня 2010 року № 805 затверджено Порядок продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах.

Постановою КМУ від 4 жовтня 2010 року № 938 встановлено обсяги квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року та затверджено Порядок видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот. Під квотування підпадають: пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), полба, кукурудза, ячмінь, жито, гречка.

Постановою КМУ «Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» від 12 жовтня 2010 року № 919 затверджено Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням. Державну реєстрацію проводить Держкомветмедицини безоплатно строком на п'ять років шляхом внесення інформації до Державного реєстру генетично модифікованих організмів джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх використанням.

Низкою постанов уряду врегульовано порядок надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, а саме:

Постановою КМУ від 11 серпня 2010 року № 794 затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів. Цей Порядок визначає механізм використання коштів для часткової компенсації відсоткової ставки за залученими підприємствами АПК у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті, залученими від МФК, ЄБРР, середньо- та довгостроковими кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску з нерезидентом -- емітентом облігацій, використаними на пріоритетні напрями розвитку АПК, та наданими кредитами з реалізації проектів енергозбереження.

Постановою КМУ від 2 вересня 2010 року № 858 затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва шляхом часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях.

Постановою КМУ від 29 вересня 2010 року № 893 затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для надання державної фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. Така підтримка надається для: 1) компенсації витрат, пов'язаних з: розробленням проектно-кошторисної документації, в тому числі на роботи з будівництва об'єктів інфраструктури оптових ринків; будівництвом під'їзних шляхів до території оптового ринку, мереж водо- та електропостачання, інших комунікацій загального призначення; викупом земельних ділянок, об'єктів виробничого і невиробничого призначення, торговельних та адміністративних будівель (приміщень), інших об'єктів інфраструктури з метою розміщення та забезпечення функціонування оптових ринків; створенням (впровадженням) системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків; 2) виплати компенсації у розмірі до 50% обсягу видатків на придбання устаткування і обладнання, в тому числі іноземного виробництва, для комплектування та облаштування оптових ринків та видатків на оплату будівельно-монтажних або інших робіт, товарів і послуг, пов'язаних з будівництвом оптових ринків. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі.

Постановою КМУ від 29 вересня 2010 року № 892 затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, виділених для здійснення заходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів. Бюджетні кошти виділяються сільськогосподарським підприємствам на безповоротній основі для часткової компенсації вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва, які були придбані за прямими договорами або через операторів після 1 липня 2010 року.

Постановою КМУ від 4 жовтня 2010 року № 900 затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 74 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», що спрямовуються на часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів. Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі для відшкодування до 50% вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів сільськогосподарським товаровиробникам, які у 2008-2010 роках завершили будівництво і реконструкцію об'єктів, у яких утримуються не менш як 500 корів або 1200 свиноматок, або не менш як 1 млн голів птиці, та ввели їх в експлуатацію.

Постановою КМУ від 17 вересня 2010 року № 857 внесено зміни до п. 3 Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 705 «Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна», а саме: абз. 4 викладено в такій редакції: «подвійне складське свідоцтво»; в абз. 6 слова «Аграрний фонд» замінено словом «Мінагрополітики».

Постановою КМУ від 29 вересня 2010 року № 881 внесено ряд змін та доповнень до постанов КМУ від 2 квітня 1994 року № 217 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення тракториста-машиніста» та від 25 листопада 2009 року № 1259 «Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста».

Постановою КМУ від 8 вересня 2010 року № 818 визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11 липня 2002 року № 1000 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, урожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності».

Постановою КМУ від 11 серпня 2010 року № 794 визнано такими, що втратили чинність:
- Постанова КМУ від 26 лютого 2009 року № 153 «Про затвердження Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів»;
- п. 1 змін, що вносяться до постанов КМУ від 26 лютого 2009 року № 153 і 199, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 653;
- п. 6 змін, що вносяться до постанов КМУ з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою КМУ від 3 вересня 2009 року № 953;
- п. 1 змін, що вносяться до постанов КМУ від 26 лютого 2009 року № 153 і 199, затверджених постановою КМУ від 7 жовтня 2009 року № 1056.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 травня 2010 року № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 868/18163, затверджено Критерії заборони чи суворого обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про ветеринарну медицину» Наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 3 серпня 2010 року № 316, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 вересня 2010 року за № 774/18069, затверджено Інструкцію з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці, а також визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України «Щодо затвердження Інструкції про заходи з профілактики та ліквідації захворювання птиці сальмонельозами» від 5 лютого 2003 року № 7.

Наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 10 серпня 2010 року № 324, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 вересня 2010 року за № 781/18076, внесено ряд змін та доповнень до Правил транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо.

 

 

Тетяна Коваленко, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Тараса Шевченка
 

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.