Новели законодавства

/ У правовому полі / Середа, 09 березня 2011 14:00

Тетяна КОВАЛЕНКО, канд. юрид. наук, доцент Національного університету ім. Тараса Шевченка
Прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року. Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх повноважень, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування («Голос України», - 2011, 9 лютого).

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна, службова інформація.

Законом України від 11 січня 2011 року внесено зміни до ст. 61 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року щодо об'єктів права спільної сумісної власності подружжя. Змінами передбачено, що об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації. Зазначені зміни набрали чинності через 10 днів з дня офіційного опублікування Закону, тобто з 8 лютого 2011 року.

Законом України від 14 січня 2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів» внесено ряд змін до Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року та Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року. Зокрема, у Земельному кодексі України ч. 4 ст. 35 викладено в новій редакції, відповідно до якої до земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування. Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку. Стаття 52 зазначеного Кодексу доповнена новою частиною такого змісту: «землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління кооперативу до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку. До земель загального користування дачного кооперативу належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування». У ст. 134 Земельного кодексу України ч. 3 доповнено словами «а також передачі земель загального користування садівницькому товариству та дачному кооперативу».

У Законі України «Про кооперацію» ч. 1 ст. 22 «Земля кооперативу» доповнена реченням такого змісту: «Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності відповідно до закону».

Зазначені зміни щодо діяльності садівницьких товариств та дачних кооперативів набрали чинності з дня опублікування, тобто з 5 лютого 2011 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 року №57 внесено зміни до постанов уряду від 5 серпня 2009 року № 844 та від 21 жовтня 2009 року №1112. Так, абзац 6 пункту 2 Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», викладено в такій редакції: «копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків».

Таким чином, для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа подає сільському, селищному, міському голові або уповноваженій ним особі адресовану територіальному органові Держкомзему заяву про видачу такого акта, до якої обов’язково додається: копія документа, що посвідчує особу; засвідчена в установленому порядку копія довіреності - для уповноваженої особи; копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; копія рішення про передачу земельної ділянки у власність, прийнятого органом місцевого самоврядування чи районною держадміністрацією, а також у разі наявності - технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, або проект відведення земельної ділянки, виготовлений та затверджений до 15 серпня 2009 року.

Зазначеною Постановою уряду від 31 січня 2011 року №57 виключено підпункт 1 пункту 1 та пункт 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року №1112 «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки».

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №43 прийнято рішення здійснити в 2011 році випуск облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду зі строком погашення до п'яти років в обсязі 5000 млн грн з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», згідно з основними умовами випуску та порядку розміщення короткострокових і середньострокових державних облігацій, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року №80 «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик». На Міністерство фінансів покладено обов’язок виступити емітентом облігацій внутрішньої державної позики та забезпечити їх розміщення на первинному ринку, а також передбачати щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики, випущених відповідно до цієї постанови.

Відповідно до пп. 9.3.1 п. 9.3 ст. 9 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №66 затверджено Обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2011-2012 МР, а саме:


Об'єкти державного цінового регулювання
Обсяги формування (мінімальні), тис. т
Пшениця тверда та м'яка, зерно суміші пшениці та жита (меслин)
1050
Жито озиме та ярове
90
Ячмінь
40
Цукор-пісок (буряковий)
247,6
Кукурудза
30
Молоко сухе
6
Масло вершкове
18
Гречка
35,28

Відповідно до пп. 3.3.2 п. 3.3 ст. 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №67 затверджено Перелік об'єктів державного цінового регулювання із визначенням періодів такого регулювання у 2011-2012 роках, а саме:


Об'єкт державного цінового регулювання
Період державного цінового регулювання
Пшениця тверда 
з 1 липня 2011 до 30 червня 2012 року 
Пшениця м'яка
- " -
Зерно суміші пшениці та жита (меслин) 
- " - 
Жито озиме
- " -
Жито ярове
- " -
Ячмінь
- " -
Борошно пшеничне
- " -
Борошно житнє
- " -
Гречка
- " -
Кукурудза
з 1 жовтня 2011-го до 30 червня 2012 року
Цукор-пісок (буряковий)
з 1 вересня 2011-го до 31 серпня 2012 року
Молоко сухе
з 1 квітня 2011-го до 31 грудня 2011 року
Масло вершкове
з 20 лютого 2011-го до 31 грудня 2011 року

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №11 затверджено Порядок акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках. Цей Порядок визначає механізм акумулювання сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках, що не підлягають сплаті до бюджету і нараховуються сільськогосподарськими підприємствами - суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг). Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством відповідно до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України, а починаючи з 1 січня 2018 року перераховується на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства. У разі нецільового використання суми ПДВ сільськогосподарське підприємство несе відповідальність відповідно до законодавства. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюють органи державної податкової служби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2011 року №56 визнано такою, що втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року №783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель».

 

 20 квітня 2024
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
Команда шеф-кухаря та ідеолога проєкту Cult Food Євгена Клопотенка презентувала оновлений збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, який розроблено на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування, яка реалізується за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
20 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
Станом на 19 квітня ціни на какао встановили новий рекорд, сягнувши історичного максимуму в понад 11 тисяч доларів США за тонну.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
На поточному тижні на ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
Асоціація портів України «Укрпорт» звернулася до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з перевезенням вантажів Дунаєм.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
Станом на 19 квітня на контрольованій Україною території вже засіяно 2 млн 053,4 тис. га зернових та зернобобових культур.
19 квітня 2024
 19 квітня 2024
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
Оскільки повномасштабна війна в Україні триває, сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України впроваджує ініціативу з перевірки ґрунтів у постраждалих регіонах країни на наявність токсичних металів в наслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів.
19 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.