Правові питання справляння та використання ПДВ

/ У правовому полі / Четвер, 12 травня 2011 01:07

Відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року тимчасово, до 1 січня 2015 року, сума податку на додану вартість (далі -- ПДВ), що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

Порядок нарахування, виплати і використання зазначених коштів визначається Постановою Кабінетом Міністрів України «Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати» від 2 березня 2011 року №246.
Переробні підприємства ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік операцій із реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів, м’яса й м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно) за кожний звітний (податковий) період. За результатами такого обліку ці підприємства визначають відповідно до вимог розділу V Податкового кодексу суми податкових зобов’язань та податкового кредиту, які виникають у зв’язку з реалізацією готової продукції, і складають декларацію з ПДВ (переробного підприємства), яка разом декларацією з ПДВ за іншими операціями подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника ПДВ. Сума податку визначається щомісяця у декларації з ПДВ (переробного підприємства) і перераховується переробним підприємством до державного бюджету у строки, встановлені розділом V Податкового кодексу України для сплати ПДВ.
Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва» і спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати: 1) бюджетної дотації: за реалізоване переробним підприємствам молоко (далі -- дотація за молоко); за вирощені та продані на забій і переробку переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі -- тваринницька дотація); 2) часткового відшкодування витрат фізичним особам (населенню) на закупівлю установки індивідуального доїння (далі -- відшкодування). Розміри зазначених виплат встановлюються щороку, виходячи з обсягів відповідних видатків державного бюджету. Рішення про здійснення таких виплат приймається управліннями агропромислового розвитку районних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами.

Дотація за молоко надається сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам -- виробникам молока, що виробили та продали молоко переробним підприємствам, які пройшли атестацію виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів, за один кілограм молока в перерахунку на базисну жирність.
Документами, що дають право на отримання дотації за молоко, є: 1) для сільськогосподарських підприємств -- приймальні квитанції (форма 3-ПК (МС) або ПК-3 УКС), видані переробними підприємствами на продані їм для переробки молоко; 2) для фізичних осіб -- реєстр реалізованого фізичною особою молока, виданий переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко. Такий реєстр видається кожній фізичній особі -- виробнику молока один раз на розрахунковий період, що становить один календарний місяць, до 10 числа наступного місяця.
Для отримання дотації за молоко управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця подаються:
1) сільськогосподарськими підприємствами -- реєстр приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко, та по одному примірнику таких квитанцій. При цьому щокварталу подаються копія довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчена в установленому порядку, та виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію всього поголів'я великої рогатої худоби;
2) фізичними особами -- реєстр реалізованого фізичною особою молока, виданий переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко. При цьому щокварталу подається довідка, видана сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, про наявність корів та копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а також копії паспорта особи, довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -- платників податків.
Документи, подані для отримання дотації за молоко до 30 листопада поточного року, приймаються у порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року, а ті, що подані з 1 до 31 грудня поточного року, -- до 1 лютого наступного року. 

Тваринницька дотація надається сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам за вирощені і продані, в тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів).
Для надання тваринницької дотації прийнята жива маса однієї тварини становить: 1) молодняку великої рогатої худоби: не менш як 390 кілограмів -- для сільськогосподарських підприємств; не менш як 330 кілограмів -- для фізичних осіб; 2) свиней (крім свиноматок і кнурів): від 95 до 130 кілограмів -- для сільськогосподарських підприємств; від 95 до 200 кілограмів -- для фізичних осіб.
Тваринницька дотація надається за один кілограм прийнятої живої ваги у разі вирощування тварин не менш як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій. Молодняк великої рогатої худоби та свині на момент реалізації на переробне підприємство повинні бути ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку.
Документами, що дають право на отримання тваринницької дотації, є приймальні квитанції (форми ПК-1 і ПК-2 або ПК-1 УКС і ПК-2 УКС), видані переробними підприємствами на продані для забою тварини.
Для отримання тваринницької дотації управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця подаються:
1) сільськогосподарськими підприємствами -- реєстр приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продані для забою тварини (форми ПК-1 або ПК-1 УКС), та по одному примірнику таких квитанцій, копія довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчена в установленому порядку, а також виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію вирощеної, проданої та забитої великої рогатої худоби, та відомість із даними про переміщення поголів’я свиней;
2) фізичні особи -- по одному примірнику приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продані для забою тварини (форми ПК-2 або ПК-2 УКС); довідка про вирощене поголів'я великої рогатої худоби, свиней, видана сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до такого паспорта; відомість із даними про переміщення поголів'я свиней; копії паспорта особи, довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -- платників податків.
Документи, подані для отримання тваринницької дотації до 30 листопада поточного року, приймаються у порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року, а ті, що подані з 1 до 31 грудня поточного року, -- до 1 лютого наступного року.

Відшкодування здійснюється у межах перерахованих бюджетних коштів за закуплену фізичною особою у поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання в особистому селянському господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів. Для прийняття рішення щодо відшкодування управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії.
Для відшкодування фізичні особи щомісяця до 1 числа подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій: довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, про кількість корів; копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів; виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння; копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб -- платників податків. Зазначені документи розглядаються комісією у порядку черговості їх подання.
У зв’язку з прийняттям Постанови уряду від 2 березня 2011 року №246 залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, які були відкриті ними в органах Державної казначейської служби для зарахування сум ПДВ з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо у живій вазі, використовуються до 1 квітня 2011 року для виплати дотацій за молоко та м’ясо в живій вазі, поставлені у 2010 році, а після закінчення зазначеного строку спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету. Суми ПДВ, визначені до сплати у деклараціях з ПДВ (переробного підприємства) за грудень 2010 року, перераховуються на небюджетні рахунки; звітні періоди, що передують 2011 року, які до 1 квітня 2011 року не перераховані на небюджетні рахунки, -- спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету. До 15 квітня 2011 року встановлено обов’язок для переробних підприємств усіх форм власності закрити небюджетні рахунки, спрямувавши залишки коштів на них до спеціального фонду державного бюджету, а для сільськогосподарських підприємств усіх форм власності закрити окремі рахунки в банках, відкриті для зарахування сум дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.