Набуття статусу оптового ринку сільгосппродукції

/ У правовому полі / Вівторок, 14 жовтня 2014 13:45
Тетяна КОВАЛЕНКОдоцент кафедри земельного та
аграрного права юридичного факультету
КНУ ім. Т. Шевченка
З метою захисту прав і законних інтересів сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють оптовий продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва, чинним законодавством передбачено можливість створення оптового ринку сільськогосподарської продукції. Оптовий ринок сільськогосподарської продукції є юридичною особою, предметом діяльності якої є надання послуг, що забезпечують здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, і якій в установленому Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» порядку надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції.

 

Оптовий ринок — можливість прискореного просування своєї продукції
Відповідно до Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25 червня 2009 р. основними напрямами діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції є:
 
 • altстворення операторам оптових ринків сільгосппродукції належних умов для купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
 • сприяння прискореному просуванню її від виробника до кінцевого споживача у торговельному ланцюгу;
 • надання можливості для виходу на ринок сільськогосподарської продукції усім постачальникам і споживачам такої продукції;
 • визначення необхідного переліку сільгосппродукції, що має включати переважну більшість загальної номенклатури виробленої продукції, скорочення втрат сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення постачання населенню якісної сільгосппродукції;
 • облаштування єдиного місця купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення концентрації сільськогосподарської продукції у визначеному місці;
 • сприяння вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції в одержанні прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення достовірною інформацією операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;
 • сприяння операторам оптових ринків сільськогосподарської продукції у підготовці сільськогосподарської продукції до купівлі та продажу;
 • забезпечення здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду відповідно до Правил здійснення ветеринарно-санітарного контролю та нагляду для оптових ринків сільськогосподарської продукції, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції створює належні умови для забезпечення здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією шляхом надання таких послуг:
 
 • забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції спеціально облаштованими робочими місцями;
 • підготовка партій сільськогосподарської продукції до продажу;
 • документальне оформлення (у разі необхідності) купівлі-продажу сільськогосподарської продукції;
 • формування партій стандартизованої сільськогосподарської продукції;
 • організація торгів, аукціонів;
 • складування, зберігання, відвантаження та доставка партій сільськогосподарської продукції;
 • контроль якості сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції та споживчу якість такої продукції;
 • рекламні послуги;
 • узагальнення і поширення достовірної інформації щодо попиту і пропозиції сільськогосподарської продукції, рівня цін;
 • організація виставок, тренінгів, семінарів, конференцій, навчальних курсів, конкурсів;
 • транспортування партій сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення продавців та покупців необхідною вантажно-розвантажувальною технікою, ваговимірювальним обладнанням тощо;
 • охорона майна операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції;
 • інші послуги, необхідні для здійснення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.
 
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.
 
Як створити оптовий ринок сільгосппродукції?
Статус оптового ринку сільськогосподарської продукції надається Міністерством сільського господарства та продовольства України (далі — Мінагрополітики України) на конкурсній основі відповідно до Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 141. Конкурс проводить комісія з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі — комісія), яка утворюється Мінагрополітики. Склад комісії, положення про неї та умови проведення конкурсу затверджуються зазначеним Міністерством. Про проведення конкурсу Мінагрополітики публікує в друкованому засобі масової інформації та розміщує на веб-сторінці Міністерства не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення, в якому зазначаються: дата проведення конкурсу; кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі; місце, дата і час початку проведення засідання комісії; телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу. Кінцевий строк подання юридичною особою, яка має намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі — претендент), документів для участі в конкурсі визначається Мінагрополітики і не може становити менш як 10 календарних днів з дня розміщення оголошення.
 
Претендент подає до Мінагрополітики такі документи:
 
 • заяву про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції;
 • проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції, що розробляється претендентом або за його дорученням відповідною спеціалізованою організацією;
 • нотаріально посвідчену копію установчих документів;
 • проект правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції, розроблених відповідно до затверджених Мінагрополітики Типових правил роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції у двох примірниках;
 • документально підтверджені відомості про засновників (учасників) юридичної особи, зокрема нотаріально посвідчену копію установчих документів (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
 
Проект (бізнес-план) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції розробляється юридичною особою, яка має намір набути статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, або за її дорученням відповідною спеціалізованою організацією. Наявність проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції є обов'язковою для набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 
altПравила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 19 лютого 2010 р. № 73 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 1 квітня 2010 р. за № 270/17565. У Правилах роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції визначаються: режим роботи оптового ринку сільськогосподарської продукції; порядок проведення торгів, аукціонів, конкурсів; порядок регулювання відносин між операторами оптових ринків сільськогосподарської продукції; порядок організаційного, матеріального і технічного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції; порядок реєстрації та обліку обсягу продажу сільськогосподарської продукції; порядок інформування операторів оптових ринків сільськогосподарської продукції про стан попиту і пропозиції, про ціни і кон'юнктуру ринку сільськогосподарської продукції; вимоги до якості сільськогосподарської продукції; порядок визначення окремих партій сільськогосподарської продукції; гарантії оптових ринків сільськогосподарської продукції щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм; правила користування мірами і вимірювальними приладами; вимоги щодо дотримання Правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції; відповідальність за порушення Правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції. Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції можуть містити інші положення, що відображають особливості їх діяльності.
 
Мінагрополітики з урахуванням особливостей відповідного регіону може передбачати відповідно до затверджених умов проведення конкурсу подання претендентом інших документів. Претендент додатково має право подавати Мінагрополітики будь-які документи для обґрунтування запропонованого ним проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 
До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або ті, що проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання; подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію.
 
Подані претендентом документи розглядаються комісією протягом 30 календарних днів з дня їх надходження. Переможці конкурсу визначаються за критеріями, встановленими Мінагрополітики, з урахуванням: економічної доцільності розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції на відповідній території; результатів аналізу проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції та механізму його реалізації; фінансово-економічного обґрунтування вартості та строку реалізації проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 
Рішення комісії за результатами проведення конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. Мінагрополітики видає на підставі рішення комісії наказ про надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та вмотивовану відмову у наданні такого статусу іншим претендентам.
 
Переможцю конкурсу Мінагрополітики видає свідоцтво про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської. Юридична особа, яка не набула статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, не має права використовувати у своєму найменуванні термін «оптовий ринок сільськогосподарської продукції» та інші похідні терміни.
 
Мінагрополітики визначає місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції на підставі поданих юридичними особами, які мають намір набути статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, документів виходячи з економічної доцільності створення оптових ринків сільськогосподарської продукції на відповідній території. Інфраструктура оптового ринку сільськогосподарської продукції включає систему обслуговуючих структур, споруд, будівель, систем, мереж, ліній, служб, складських приміщень, сховищ, залів, площадок, павільйонів, обладнання, транспорту, під'їзних та внутрішніх шляхів, засобів зв'язку, що включені до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у статусі оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 
Мінагрополітики може за рішенням комісії позбавити юридичну особу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції на підставі: заяви юридичної особи про позбавлення її такого статусу; припинення юридичної особи; виявлення недостовірних відомостей, зокрема, розбіжностей між відомостями, викладеними у поданих юридичною особою для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції документах, та фактичними даними; виявлення факту порушення оптовим ринком сільськогосподарської продукції вимог  Закону України “Про оптові ринки сільськогосподарської продукції”, Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та інших нормативно-правових актів. Юридичній особі, яка позбавлена статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, надсилається повідомлення про це у двотижневий строк з дати прийняття відповідного рішення.
 
Про внесення змін до документів, які були подані комісії для набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, юридична особа протягом тижня повідомляє комісію, а в разі внесення змін до проекту (бізнес-плану) організації діяльності юридичної особи у зазначеному статусі забезпечує їх погодження з комісією.
 
Спори, пов'язані з набуттям юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції або позбавленням її такого статусу, розв'язуються у судовому порядку.

 

 18 квітня 2024
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
Українські виробники картоплі знову мусять знижувати ціни на свою продукцію.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
Ціни на свиней забійних кондицій в Україні зміцнюються третій тиждень поспіль. Так, у ході минулих торгів котирування на ринку живця зміцнилися на 1-2 грн/кг чи у середньому на 2,2%.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
У 2024 році виробництво ріпаку в Україні може лише незначно поступитися врожаю 2023 року, склавши близько 4,3 млн тонн, що на 4% вище попередньої оцінки, проте на 7% нижче показника 2023 року.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
Польські аграрії з організації «Польське ошукане село» у Підкарпатському воєводстві з 9-ї ранку четверга на 48 годин заблокували рух вантажівок біля ПП «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець» із вимогами до уряду Польщі виконати зобов'язання, зокрема, щодо надання доплат до окремих видів агропродукції.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
В червні поточного року має розпочатися будівництво інтермодального «сухого порту» Horonda Platform в с. Горонда Закарпатської області.
18 квітня 2024
 18 квітня 2024
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
Збитки сільського господарства через втрати ґрунтів внаслідок воєнних дій лише в Харківській області складають майже 37 мільярдів гривень.
18 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.