Як отримати інформацію з Держреєстру речових прав на нерухоме майно?

/ У правовому полі / П'ятниця, 03 липня 2015 17:20

alt

Тетяна КОВАЛЕНКО, доктор юридичних наук, доцент

КНУ імені Тараса Шевченка
Законодавством України передбачено, що обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права (власності, володіння, сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, господарського відання, оперативного управління, постійного користування та оренди земельної ділянки, користування будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами, іпотеки, довірчого управління майном та ін.) та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування.

 

Державна реєстрація зазначених вище прав є обов’язковою. Інформація про права на нерухоме майно та їх обтяження підлягає внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав).
 
Що таке виписка, чи інформаційна довідка
У статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції від 11 лютого 2010 р. передбачено, що інформація про зареєстровані права та їх обтяження, котрі міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою та загальнодоступною. Для фізичних та юридичних осіб інформація із зазначеного Реєстру надається виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (далі — Мін’юст) чи в паперовій формі шляхом подання заяви особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації прав та нотаріусам відповідно до Порядку надання фізичним та юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 р. № 722.
 
Відповідно до зазначеного Порядку інформація з Державного реєстру прав надається:
 
 • у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом у вигляді витягу за заявою власника чи іншого правоволодільця про належні йому права, спадкоємців (правонаступників) відповідних осіб, особи, в інтересах якої встановлено обтяження, або інформаційної довідки; а також органом державної реєстрації прав у вигляді виписки за заявою власника чи іншого правоволодільця про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить;
 • в електронній формі через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру у вигляді інформаційної довідки.
 
Інформація, що надається з Державного реєстру прав у паперовій формі, формується на підставі відповідної заяви за допомогою програмних засобів його ведення. Під час надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу або інформаційної довідки використовуються також відомості Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек (далі — реєстри).
 
Заява про надання інформації з Державного реєстру прав заповнюється українською мовою: способом машинного друку або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень — у разі подання заяви в паперовій формі, або за допомогою спеціальної форми на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру — у разі подання заяви в електронній формі.
 
altВ інформаційній довідці з Державного реєстру прав зазначаються відомості, наявні у Державному реєстрі прав та реєстрах, щодо об’єкта нерухомого майна, крім персональних даних суб’єктів речових прав на нерухоме майно (реквізитів документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податку). За бажанням фізичної та юридичної особи можна отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.
 
В інформаційній довідці з Державного реєстру прав, що видається у паперовій формі органом державної реєстрації прав, нотаріусом за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку зазначається інформація про суб’єктів права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані в багатоквартирному житловому будинку, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування.
 
За надання інформації з Державного реєстру прав у вигляді витягу чи інформаційної довідки справляється плата у розмірі, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1204 «Про затвердження розміру і порядок використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру». Плата за отримання такої інформації не повертається у разі:
 
 • прийняття державним реєстратором, нотаріусом рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав або ненадання інформації в електронній формі у зв’язку з її відсутністю у Державному реєстрі прав;
 • якщо особа, яка запитує інформацію, не зареєструвалася на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;
 • під час заповнення форми заяви про надання інформації з Державного реєстру прав на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру заявник не зазначив критерії пошуку відомостей;
 • заявником не внесено плату за надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі або плата внесена не в повному обсязі.
 
Особливості та порядок отримання інформації
з Державного реєстру прав у паперовій формі
Подання заяви для надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється особисто заявником (його представником на підставі довіреності) або шляхом надсилання поштою з описом вкладення. Від імені юридичної особи заяву про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі подає її керівник або інша особа на підставі виданої такою юридичною особою довіреності. Форма та вимоги до заповнення заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі встановлюються Мін’юстом.
 
Заявник під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особисто пред’являє органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює), та подає його копію. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.
 
У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі:
 
 • від імені юридичної особи — державний реєстратор, нотаріус, який є користувачем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, одержує інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців щодо такої особи;
 • представником заявника — органові державної реєстрації прав, нотаріусу, крім документа, що посвідчує особу представника, пред’являється документ, що підтверджує його повноваження, та подається його копія, засвідчена в установленому порядку;
 • представником юридичної особи, про якого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявні відомості як про особу, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами або вчиняти дії від її імені без довіреності, — документ, що підтверджує повноваження, та його копія не вимагаються;
 • у вигляді інформаційної довідки у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку — подаються документи, що підтверджують повноваження заявника діяти від імені ініціативної групи із створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».
 
Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу, інформаційної довідки заявник разом із заявою подає органу державної реєстрації прав, нотаріусу документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав. За відсутності такого документа заява не приймається.
 
Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі приймається шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу такої реєстрації. Моментом надходження заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі є дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав.
 
У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі заявником особисто — за бажанням заявника йому видається картка прийому заяви, форма та вимоги до оформлення якої встановлюються Мін’юстом, а якщо надсилається поштою — то така заява реєструється у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав не пізніше наступного робочого дня з моменту її надходження.
 
Надання інформації в паперовій формі або відмова в її наданні здійснюються не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження до органу державної реєстрації прав, нотаріуса відповідної заяви.
 
Особливості та порядок отримання інформації з Державного реєстру
прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки
Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки подається фізичними та юридичними особами до органу державної реєстрації прав, нотаріуса незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна, інформація про який запитується. За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус формує інформаційну довідку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом.
 
Інформаційна довідка з Державного реєстру прав видається за підписом державного реєстратора, нотаріуса, скріпленим печаткою. Державний реєстратор, нотаріус приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді інформаційної довідки виключно у разі подання заявником документів не в повному обсязі.
 
Інформаційна довідка з Державного реєстру прав у паперовій формі або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:
 
 • оформляється органом державної реєстрації прав, нотаріусом у двох примірниках, один з яких державний реєстратор, нотаріус долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання документів;
 • видається особисто заявнику або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.
 
Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органу державної реєстрації прав, нотаріусу таку картку з особистим підписом, відміткою про дату отримання відповідних документів.
 
Особливості та порядок отримання інформації з Державного реєстру
прав у паперовій формі у вигляді витягу за заявою власника об’єкта
нерухомого майна чи іншого правоволодільця про належні йому права
Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу подається до органу державної реєстрації прав, нотаріуса власником об’єкта нерухомого майна чи іншим правоволодільцем, їх спадкоємцями (правонаступниками), особою, в інтересах якої встановлено обтяження, або їх представником незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна.
 
За результатами розгляду заяви державний реєстратор, нотаріус формує витяг з Державного реєстру прав або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом. Державний реєстратор, нотаріус приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді витягу в разі подання відповідної заяви неналежною особою або подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.
 
Витяг з Державного реєстру прав видається з використанням бланка, зразок та опис якого встановлюється Мін’юстом, за підписом державного реєстратора органу державної реєстрації прав, нотаріуса, скріпленим печаткою.
 
Витяг з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:
 
 • оформляється органом державної реєстрації прав, нотаріусом у двох примірниках, один з яких державний реєстратор, нотаріус долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання ним витягу;
 • видається особисто заявнику (представнику) або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.
 
Особливості та порядок отримання інформації з Державного реєстру
прав у паперовій формі у вигляді виписки
Заява про надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді виписки подається власником об’єкта нерухомого майна чи іншим право володільцем (представником) до органу державної реєстрації прав незалежно від місця розташування об’єкта нерухомого майна.
 
За результатами розгляду заяви державний реєстратор формує виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форма та вимоги до оформлення якого встановлюються Мін’юстом. Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі у вигляді виписки в разі подання відповідної заяви неналежною особою або подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.
 
Виписка з Державного реєстру прав видається з використанням бланка, зразок та опис якого встановлюється Мін’юстом.
 
Виписка з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав:
 
 • оформляється органом державної реєстрації прав у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до облікової справи. На такому примірнику проставляються дата його отримання та підпис заявника у разі особистого отримання документів;
 • видається особисто заявнику (представнику) або надсилається йому поштою з описом вкладення залежно від способу отримання документів, що зазначений у відповідній заяві.
 
Надання інформації з Державного реєстру
прав в електронній формі
Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається за заявою юридичних та фізичних осіб через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру користувачам, які зареєструвалися на зазначеному веб-сайті та надали відомості про власне прізвище, ім’я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України чи реквізити іншого документа, що посвідчує особу, найменування та податковий номер юридичної особи (у разі, коли інформація запитується в інтересах юридичної особи її керівником чи представником), а також внесли плату за надання інформації з Державного реєстру прав з використанням платіжних систем через Інтернет.
 
Отримання інформації з Державного реєстру прав та реєстрів в електронній формі здійснюється шляхом пошуку, перегляду та в разі необхідності друку інформації про зареєстровані речові права та їх обтяження на об’єкт нерухомого майна, яка є актуальною на дату та час її формування.
 
Пошук необхідних відомостей у Державному реєстрі прав через офіційний веб-сайт Укрдержреєстру здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141, за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна, адресою об’єкта нерухомого майна, місцезнаходженням або кадастровим номером земельної ділянки, або за ідентифікаційними даними фізичної чи юридичної особи.
 
Інформація з Державного реєстру прав та реєстрів в електронній формі не надається, якщо:
 
 • особа, яка запитує інформацію, не зареєструвалася на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру;
 • під час заповнення форми заяви про надання інформації з Державного реєстру прав на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру заявник не зазначив критерії пошуку відомостей;
 • заявником не внесено плату за надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі або плата внесена не в повному обсязі.

 

 12 квітня 2024
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
Європейський ринок сухого молока вчергове помітно «просів». Це миттєво відобразилось і на вартості українського товару, оскільки саме в Європу з України останнім часом експортується левова частка сухого молока.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння соняшнику, кукурудзи та озимого ріпаку преміальної генетики бренду Pioneer®.
Corteva, Inc., глобальна винятково сільськогосподарська компанія, спільно з державним АТ «Ощадбанк» розширюють партнерську програму кредитування українських агровиробників, даючи можливість купувати на вигідних умовах засоби захисту рослин компанії. Наразі за умовами цієї програми кредитування за зниженими ставками фермери можуть придбати насіння ...
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
У січні-лютому 2024 року Україна відправила на експорт 144 тонни живих овець і кіз на суму $158 тис.
12 квітня 2024
 12 квітня 2024
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
У Харківської області «Агрофірма "Світанок"» виробила першу в Україні органічну горіхову олію, яка виготовлена в повністю органічному виробничому ланцюжку: органічний горіховий сад – органічний виробник олії. У ДП «Укрметртестстандарт» проведені необхідні випробування та отримані висновки.
12 квітня 2024
 11 квітня 2024
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
Через блокування портів, низьку ціну на зерно та високу собівартість вирощування кукурудза для багатьох господарств стала фактично не прибутковою культурою в 2023 році.
11 квітня 2024

Please publish modules in offcanvas position.